Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce

Między dobrowolnością a imperatywem

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

10,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

10,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Dotychczas problematyka obszarów metropolitalnych zajmowała w Polsce jedynie bardzo wąskie grono ekspertów. Od kiedy jednak w połowie 2008 roku zaczęto mówić o rządowych pracach nad ustawą regulującą funkcjonowanie samorządów na obszarach wokół największych miast w Polsce, zagadnienie to budzi bardzo wiele emocji. I jak często bywa w takich sytuacjach, wielu wypowiadającym się brakuje pogłębionej wiedzy.


Pierwsza część pracy ma charakter teoretyczny. Autorka z godną najwyższego podziwu erudycją omawia istniejące koncepcje teoretyczne i rozwiązania praktyczne stosowane w zakresie zarządzania obszarami metropolitalnymi na świecie oraz formułuje własną propozycję. Oryginalnym dorobkiem Autorki jest bowiem koncepcja "komplementarnych opozycji" dotyczących rozwiązań stosowanych w zarządzaniu metropolitalnym. Stanowi ona znakomitą syntezę bardzo szerokiej i wielowątkowej debaty akademickiej. Druga część pracy ma charakter empiryczny i składa się z dwóch rozdziałów. Pierwszy z nich jest badaniem porównawczym 12 obszarów metropolitalnych w Polsce, pokazującym różne rozwiązania i poglądy ekspertów oraz działaczy samorządowych formułowane w sytuacji braku odgórnych rozwiązań instytucjonalnych. Drugi to obszerne studium przypadku Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego.


Publikacja Marty Lackowskiej ma szansę odegrać duże znaczenie w świecie naukowym oraz istotnie przyczynić do poprawy jakości debaty publicznej.


Liczba stron348
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-1001-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    9
  Wstęp    13
  
  1. Zagadnienia terminologiczne    23
  
  1.1. Obszar metropolitalny, aglomeracja czy region miejski?    23
  1.2. Obszar metropolitalny w ujęciu regionalnym     32
  1.3. Obszar metropolitalny w ujęciu systemowym i sieciowym    35
  1.3.1. Skład systemu, czyli elementy sieci    38
  1.3.2. Otoczenie systemu, czyli umocowanie sieci    39
  1.3.3. Struktura systemu, czyli relacje w sieci    40
  
  2. Zarządzanie obszarem metropolitalnym –dyskurs akademicki a praktyka     47
  
  2.1. „Problem metropolitalny”    47
  2.2. Zarządzanie obszarami metropolitalnymi z perspektywy naukowej    53
  2.2.1. Tradycja reformy metropolitalnej    53
  2.2.2. Teoria wyboru publicznego    57
  2.2.3. Koncepcja governance    62
  2.2.4. System komplementarnych opozycji    72
  2.3. Rzeczywistość wobec problemu metropolitalnego    74
  2.3.1.Zarządzanie metropolitalne poprzez sztywne formy instytucjonalne    76
  2.3.2. Zarządzanie metropolitalne bez reformy administracyjnej    90
  2.3.3. Unde venis Metropolio?    101
  
  3. Metodologia badań    103
  
  3.1. Hipotezy badawcze    103
  3.2. Kierunki postępowania badawczego    106
  3.3. Operacjonalizacja hipotez    108
  3.4. Metodyka pracy    118
  
  4. Polska scena metropolitalna    123
  
  4.1. Obszary metropolitalne w Polsce (konceptualizacja przedmiotowa)    123
  4.2. Problem metropolitalny w Polsce    131
  4.3. Polskie metropolie w świetle regulacji prawnych    141
  4.3.1. „Wołanie o polską politykę prometropolitalną”    141
  4.3.2.Propozycje rozwiązań prawnych w duchu teorii reformistycznej    147
  4.3.3. Próby podejścia reformistycznego w praktyce    151
  4.3.4. Głos municypalistów    154
  4.3.5. Wspólny mianownik różnych postulatów    156
  4.4. Praktyka zarządzania metropolitalnego wobec braku lex metropolis    156
  4.4.1. Roma locuta causa finita, czyli aneksacja    157
  4.4.2. Modus cooperandi, czyli związki międzygminne    159
  4.4.3. Primus inter pares, czyli inne formy współpracy ogólnometropolitalnej    166
  4.4.4. Ogólnopolska tendencja?    177
  4.5. Polska scena metropolitalna... czy raczej proscenium    178
  
  5. Wrocławski Obszar Metropolitalny (WrOM) – wzorcowe studium przypadku?    189
  
  5.1. WrOM sceną współpracy metropolitalnej    190
  5.1.1. Charakterystyka społeczno-gospodarcza WrOM    190
  5.1.2. Geneza i warunki nawiązywania współpracy    198
  5.2. Komitet Planu Strategicznego Aglomeracji Wrocławskiej (KPSAW)    205
  5.2.1. Przyczyny założenia KPSAW    205
  5.2.2. Struktura wewnętrzna KPSAW    208
  5.2.3. Historia rozwoju KPSAW    212
  5.3. Ziarno zostało zasiane. Ocena KPSAW    215
  5.3.1. Operacjonalizacja kryteriów oceny    216
  5.3.2. Ustalanie wspólnych celów    218
  5.3.3. Proces decyzyjny    227
  5.3.4. Realizacja ustalonych celów    232
  5.3.5. Legitymizacja zewnętrzna działań KPSAW    242
  5.3.6. Dychotomia ewaluacji    248
  5.4. Małożyzna gleba. Uwarunkowania sprawności KPSAW    253
  5.4.1. Przyczyny zamarcia KPSAW w opinii rozmówców    253
  5.4.2.Statyści scenymetropolitalnej, czyli aktywność członków KSPAW    261
  5.4.3. Przywództwo metropolitalne    280
  5.4.4. Chwasty obojętności    286
  5.5.Wrocławski Obszar Metropolitalny – rozczarowujące efekty szlachetnych przesłanek    288
  
  Wnioski dla teorii, rekomendacje dla praktyki    297
  Literatura    305
  Spis rycin    321
  Spis tabel    323
  
  Załącznik 1. Ankieta do miast centralnych obszarów metropolitalnych zrzeszonych w UMP    325
  Załącznik 2. Ankieta do przedstawicieli samorządów członkowskich KPSAW    328
  Załącznik 3. Ankieta do mieszkańców WrOM    337
  Załącznik 4. Struktura wywiadów pogłębionych    342
  Załącznik 5. Lista przeprowadzonych wywiadów    343
  Załącznik 6.Lista respondentów ankietowanych w badaniu aktorów instytucjonalnych WrOM    344
  Załącznik 7. Obszar badania na poziomie studium przypadku    346
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia