Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej

Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

12,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

12,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza książka ma na celu przybliżenie Czytelnika do odpowiedzi na pytania, czy i w jakim zakresie oficjalne lokalne strony internetowe przyczyniają się do zmiany wzorów komunikacji w gminie w kierunku wyznaczonym przez model demokracji deliberatywnej.


Po pierwsze, należy poddać ocenie, czy witryny samorządowe w stosunku do innych mediów zwiększają dostępność informacji, która może stać się podstawą opinii na temat działań samorządu wobec wspólnoty lokalnej. Po drugie, istotna jest analiza stron internetowych w porównaniu z tradycyjnymi kanałami komunikacji, jako miejsca dialogu między mieszkańcami, a przedstawicielami władz. Należy w sposób szczególny zwrócić uwagę na to, czy wymiana informacji ma partnerski charakter. Po trzecie wreszcie, interesującym aspektem wykorzystania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych jest możliwość włączenia mieszkańców w proces konsultacji.


Zasadnicze znaczenie dla powodzenia tego rodzaju inicjatywy w dłuższym okresie ma to, aby zawsze efekt zasięgania opinii publicznej był w sposób czytelny i jednoznaczny podawany do wiadomości w powiązaniu z decyzją podjętą w danej sprawie.


Liczba stron285
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-1179-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Rozdział pierwszy. Społeczność lokalna jako komunikacyjna wspólnota polityczna    21
  
  1. Demokracja deliberatywna – od problemu do metody    22
  1.1. Deficyt demokracji jako wynik zaburzeń komunikacji publicznej    22
  1.2. Demokracja deliberatywna wobec kryzysu komunikowania    26
  1.3. Sfera publiczna a bezpośrednia i zapośredniczona wymiana informacji-29
  1.4. Próby instytucjonalizacji debaty    33
  
  2. Wspólnota jako obszar polityki    38
  2.1. Wspólnota w perspektywie teoretycznej    38
  2.2. Samorządność jako forma działania komunikacyjnego: od konfliktu do współpracy    42
  
  Rozdział drugi. Media a uczestnictwo w lokalnej sferze publicznej    50
  
  1. Interaktywność jako wartość i miara skuteczności komunikacji    52
  
  2. Media i lokalna sfera publiczna    58
  2.1. Prasa jako medium społecznej integracji i debaty    65
  2.2. Lokalne radio i telewizja – jednogłos władzy i wielogłos obywateli    71
  2.3. Internet – od transmisji do dialogu?    82
  
  Rozdział trzeci. Komunikacja internetowa w polityce lokalnej: od idei do praktyki    93
  
  1. Projektowanie, skala i zakres wykorzystania nowych narzędzi komunikacji    94
  
  2. Doświadczenia elektronicznej samorządności    108
  2.1. Casus Finlandii    111
  2.2. Casus Wielkiej Brytanii    120
  2.3. Od eksperymentu do instytucjonalizacji    126
  
  Rozdział czwarty. Wzorce komunikowania między samorządem a mieszkańcami w czterech polskich miastach    131
  
  1. Charakterystyka społeczności lokalnych    132
  
  2. Media tradycyjne a lokalna sfera publiczna    144
  2.1. Lokalny rynek mediów    144
  2.1.1. Żyrardów    144
  2.1.2. Mszczonów    146
  2.1.3. Oleśnica    149
  2.1.4. Bierutów    152
  2.2. Zakorzenienie mediów w społeczności lokalnej    154
  2.3. Media obywatela czy media władzy?    160
  
  3. Obszar i formy komunikacji mieszkańców i przedstawicieli samorządu w sieci    186
  3.1. Miasta w Internecie    186
  3.1.1. Żyrardów    187
  3.1.2. Mszczonów    188
  3.1.3. Oleśnica    188
  3.1.4. Bierutów    189
  3.2. Skala korzystania z lokalnych serwisów internetowych    191
  3.3. Funkcjonalność oficjalnych stron internetowych miast    199
  
  4. Od mediów tradycyjnych do Internetu: komunikacyjne aspekty uczestnictwa w polityce lokalnej    215
  
  Zakończenie. Internet a relacje władzy w społeczności lokalnej    226
  
  Bibliografia    237
  
  Aneks    249
  
  Załącznik 1. Kwestionariusz badania ankietowego    255
  Załącznik 2. Kwestionariusze wywiadów    264
  Załacznik 3. Media a uczestnictwo w życiu publicznym: wyniki badania sondażowego    270
  Załącznik 4. Archiwalne ilustracje witryn internetowych urzędu miasta w badanych miejscowościach    282
  
  Spis tabel, wykresów i schematów    16
  
  Tabele    16
  
  Tabela 1. Liczba uczestników wywiadu według roli społecznej    16
  Tabela 2. Przykładowe formy instytucji deliberatywnych    36
  Tabela 3. Liczba mieszkańców w badanych miejscowościach    132
  Tabela 4. Podział populacji ze względu na okres aktywności zawodowej    132
  Tabela 5. Wybrane wskaźniki ekonomiczne wyznaczające poziom życia (2004 r.)    134
  Tabela 6. Zadowolenie z samorządu    139
  Tabela 7. Zaufanie do samorządu    140
  Tabela 8. Wskaźniki aktywności społeczno-politycznej mieszkańców    142
  Tabela 9. Zainteresowanie sytuacją w mieście    143
  Tabela 10. Zainteresowanie sytuacją w kraju    143
  Tabela 11. Liczba tytułów prasowych w pierwszym kwartale 2004 r.    144
  Tabela 12. Czytelnictwo poszczególnych tytułów gazet lokalnych w Żyrardowie    146
  Tabela 13. Czytelnictwo poszczególnych tytułów gazet lokalnych w Mszczonowie    148
  Tabela 14. Czytelnictwo poszczególnych tytułów gazet lokalnych w Oleśnicy    151
  Tabela 15. Czytelnictwo poszczególnych tytułów gazet lokalnych w Bierutowie    154
  Tabela 16. Czytelnictwo prasy lokalnej    156
  Tabela 17. Rozmowy na temat zawartości gazet lokalnych    180
  Tabela 18. Częstotliwość rozmów na temat zawartości gazet lokalnych    181
  Tabela 19. Zaufanie do prasy lokalnej    182
  Tabela 20. Zadowolenie z prasy lokalnej    183
  Tabela 21. Zadowolenie z radia lokalnego    184
  Tabela 22. Zadowolenie z TV powiatowej    184
  Tabela 23. Podstawowe informacje o samorządowych stronach internetowych    190
  Tabela 24. Miejsce korzystania z Internetu    191
  Tabela 25. Dostęp do Internetu oraz korzystanie ze stron internetowych urzędu miasta    195
  Tabela 26. Częstotliwość korzystania ze stron internetowych urzędu miasta    195
  Tabela 27. Korzystanie z prywatnych miejskich stron internetowych    196
  Tabela 28. Częstotliwość korzystania z prywatnych miejskich stron internetowych    197
  Tabela 29. Funkcjonalność stron internetowych urzędu miasta    200
  Tabela 30. Rozmowy na temat zawartości stron internetowych miasta    201
  Tabela 31. Sposoby komunikowania się z urzędem miasta w sprawach prywatnych i publicznych na przestrzeni roku    204
  Tabela 32. Cel odwiedzin na stronie internetowej urzędu miasta    211
  Tabela 33. Cel odwiedzin na prywatnej miejskiej stronie internetowej    212
  Tabela 34. Zasadnicze źródło informacji o miejscowości    216
  Tabela 35. Rozmowy na temat polityki lokalnej    216
  Tabela 36. Partnerzy rozmów na temat polityki lokalnej    217
  Tabela 37. Poczucie poinformowania o wydarzeniach lokalnych    218
  Tabela 38. Poczucie poinformowania o polityce lokalnej    218
  Tabela 39. Korzystanie z mediów a poczucie poinformowania o polityce lokalnej    219
  Tabela 40. Poczucie poinformowania o polityce lokalnej a zainteresowanie nią    220
  Tabela 41. Poczucie wpływu na politykę lokalną    222
  Tabela 42. Poczucie wpływu na politykę krajową    222
  Tabela 43. Korzystanie z mediów lokalnych a poczucie wpływu na politykę lokalną    223
  
  Wykresy    104
  
  Wykres 1. Korzystanie z Internetu w 21 krajach europejskich    104
  Wykres 2. Korzystanie z rządowych i samorządowych stron WWW w 21 krajach europejskich    104
  Wykres 3. Czytelnictwo prasy lokalnej ze względu na wiek    158
  Wykres 4. Czytelnictwo prasy lokalnej ze względu na wykształcenie    158
  Wykres 5. Czytelnictwo prasy lokalnej ze względu na zatrudnienie    159
  Wykres 6. Korzystanie ze stron internetowych urzędu miasta ze względu na wiek    192
  Wykres 7. Korzystanie ze stron internetowych urzędu miasta ze względu na wykształcenie    193
  Wykres 8. Korzystanie ze stron internetowych urzędu miasta ze względu na zatrudnienie    193
  Wykres 9. Korzystanie ze stron internetowych urzędu miasta a uczestnictwo w organizacjach społecznych    194
  Wykres 10. Korzystanie ze stron internetowych urzędu miasta a czytelnictwo prasy lokalnej    194
  Wykres 11. Częstotliwość korzystania ze stron internetowych miasta    198
  
  Schematy    52
  
  Schemat 1. Wzory przepływu informacji    52
  Schemat 2. Cztery modele interaktywności użytkownik – użytkownik    56
  Schemat 3. Modele demokracji    95
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia