Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej

Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

10,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

10,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja analizuje wydarzenia i zjawiska występujące w polskiej polityce zagranicznej od 1989 r. Jest to podręcznik akademicki przeznaczony przede wszystkim dla studentów i badaczy stosunków międzynarodowych, politologii, bezpieczeństwa narodowego i europeistyki. Może też być pomocna dla dziennikarzy, kadr administracji państwowej oraz polityków angażujących się w politykę zagraniczną RP.


Autor prezentuje uwarunkowania polityki zagranicznej demokratycznej Polski w strefie euroatlantyckiej. Kolejne rozdziały poświęca m.in. roli NATO w polskiej polityce zagranicznej, analizie partnerstwa Polski z UE, stosunkom Polski ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Niemcami, a także z Rosją, Ukrainą i Białorusią. Podsumowanie stanowi konceptualizacja roli międzynarodowej Polski na obszarze euroatlantyckim.


Prof. dr hab. Ryszard Zięba profesor zwyczajny, Jean Monnet Chair, kierownik Zakładu Historii i Teorii Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Był stypendystą na George Washington University w Waszyngtonie i w Instytucie Studiów Bezpieczeństwa Unii Zachodnioeuropejskiej w Paryżu, członkiem Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego powołanej przez Prezydenta RP. Autor, współautor, redaktor naukowy książek, podręczników i artykułów z zakresu polityki zagranicznej Polski, bezpieczeństwa międzynarodowego, studiów europejskich i teorii stosunków międzynarodowych. Opublikował m.in.: Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie (2010); Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie (red. nauk., 2008); Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej (2007); Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (2005); Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1989 (wspólnie z J. Zając, 2005); Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje - struktury - funkcjonowanie (cztery wydania, 1999-2004); Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa (red. nauk., 2004); Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych (2003); Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony (2000).


Liczba stron312
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-1335-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     9
  
  ROZDZIAŁ I. Uwarunkowania polityki zagranicznej Polski w strefie euroatlantyckiej     15
  
  1. Uwarunkowania wewnętrzne obiektywne     16
  1.1. Środowisko geograficzne i położenie geopolityczne     16
  1.2. Potencjał ludnościowy     17
  1.3. Potencjał gospodarczy, naukowo-techniczny i militarny     18
  1.4. System społeczno-polityczny     22
  2. Uwarunkowania wewnętrzne subiektywne     24
  2.1. Percepcja środowiska międzynarodowego oraz postawy społeczne wobec innych państw i narodów     24
  2.2. Koncepcje polityki zagranicznej Polski     25
  2.3. Jakość i aktywność własnej służby zagranicznej i dyplomacji     32
  3. Uwarunkowania zewnętrzne (międzynarodowe) obiektywne     33
  3.1. Trendy ewolucji sytuacji międzynarodowej wokół Polski     33
  3.2. Pozycja międzynarodowa Polski     34
  3.3. Struktura i zasięg umownych powiązań międzynarodowych państwa oraz obowiązujące prawo międzynarodowe     35
  4. Uwarunkowania zewnętrzne (międzynarodowe) subiektywne     36
  5. Generalna ocena     37
  
  ROZDZIAŁ II. NATO w polskiej polityce zagranicznej     39
  
  1. Polska a problem tożsamości NATO     39
  2. Partnerstwo Polski z NATO przed akcesją     42
  2.1. Pierwsze sondaże i badanie możliwości akcesji     42
  2.2. Nawiązanie stałych kontaktów i współpracy wojskowej     48
  2.3. Akcesja do Traktatu Północnoatlantyckiego     53
  3. Pozycja i rola Polski w NATO     58
  3.1. Polityka „otwartych drzwi” Sojuszu     58
  3.2. Rola aktywnego alianta     59
  3.3. Propozycje dotyczące przyszłości NATO     60
  3.4. Kwestia bezpieczeństwa energetycznego     61
  3.5. Udział w pracach nad nową koncepcją strategiczną Sojuszu     62
  3.6. Jak zakończyć misję w Afganistanie?     65
  3.7. Problem tarczy antyrakietowej i obecności amerykańskiej w Polsce     66
  
  ROZDZIAŁ III. Unia Europejska w polskiej polityce zagranicznej     68
  
  1. Partnerstwo Polski z Unią Europejską przed akcesją     69
  1.1. Układ o stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi i kryteria akcesji     69
  1.2. Rokowania akcesyjne     71
  2. Pozycja i rola Polski w Unii Europejskiej     77
  2.1. Stanowisko w sprawie reformy instytucjonalnej UE     77
  2.2. Polska w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE     86
  2.3. Polska w polityce obronnej UE     89
  2.4. Działania Polski na rzecz wyprowadzenia UE z kryzysu i stagnacji     98
  
  ROZDZIAŁ IV. Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki     107
  
  1. Zbieżność interesów Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki     107
  2. Etap budowania więzi sojuszniczych w ramach NATO (1989–1999)     109
  3. Etap bandwagoning Polski względem USA (1999–2007)     118
  4. Etap racjonalizacji stosunków (od 2007 roku)     124
  5. Cechy stosunków politycznych Polska–USA     130
  
  ROZDZIAŁ V. Stosunki polsko-niemieckie     133
  
  1. Przełom w stosunkach polsko-niemieckich (1989–1990)     133
  1.1. Start polityki pojednania i partnerstwa     133
  1.2. Stosunek Polski do zjednoczenia Niemiec     135
  2. Uregulowania prawnomiędzynarodowe stosunków wzajemnych (1990–1991)     139
  2.1. Droga do ostatecznego uznania granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej     139
  2.2. Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz inne umowy     147
  3. Polsko-niemiecka zbieżność interesów (1991–1998)     149
  3.1. „Polsko-niemiecka wspólnota interesów”     149
  3.2. Rozwijanie współpracy dwustronnej     150
  3.3. Zagadnienie rozszerzenia NATO w stosunkach polsko-niemieckich     155
  3.4. „Droga Polski do Europy przez Niemcy”     157
  4. Problemy w stosunkach dwustronnych (od 1998 roku)     161
  4.1. Problem Centrum przeciwko Wypędzeniom     162
  4.2. Problem niemieckich żądań restytucyjno-odszkodowawczych     165
  4.3. Rozbieżności w kwestiach międzynarodowych     168
  5. Nowe partnerstwo polsko-niemieckie (od 2007 roku)     170
  
  ROZDZIAŁ VI. Stosunki z Federacją Rosyjską     173
  
  1. Starania Polski o zlikwidowanie więzów imperialnej zależności i ustanowienie nowych podstaw traktatowych stosunków wzajemnych (1990–1993)     173
  2. Pogarszanie się stosunków wzajemnych w związku z wiązaniem się Polski z NATO (1993–1999)     178
  3. Od oczekiwanego przełomu do kryzysu w stosunkach wzajemnych (1999–2007)     182
  4. Polityka pragmatycznego układania stosunków wzajemnych (od jesieni 2007 roku)     191
  
  ROZDZIAŁ VII. Stosunki z Ukrainą     200
  
  1. Stosunek Polski do niepodległości Ukrainy i nawiązanie współpracy dwustronnej     200
  2. Traktat o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy     202
  3. Koncepcja partnerstwa strategicznego     204
  4. Realizacja partnerstwa strategicznego     210
  4.1. Współpraca polityczna i w zakresie bezpieczeństwa     210
  4.2. Stosunki gospodarcze     218
  4.3. Stosunki w dziedzinach humanitarnych     221
  5. Ocena partnerstwa strategicznego     232
  
  ROZDZIAŁ VIII. Stosunki z Białorusią     237
  
  1. Budowanie podstaw umownych współpracy sąsiedzkiej (1990–1994)     238
  2. Trudności w stosunkach wzajemnych (1994–2008)     242
  3. Próba normalizacji i rozwijania sąsiedzkiej współpracy (2008–2010)     250
  4. Ponowny regres w stosunkach dwustronnych (od 2010 roku)     253
  
  ROZDZIAŁ IX. Polska w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie     256
  
  1. Doświadczenie z aktywności w procesie KBWE w latach 1973–1989     256
  2. Główne motywy zaangażowania Polski w procesie KBWE po 1989 roku     258
  2.1. Rekonstrukcja systemu bezpieczeństwa w Europie     259
  2.2. Umacnianie i promocja wartości demokratycznych     260
  2.3. Zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie kryzysów     261
  2.4. Stabilizowanie stosunków z sąsiadami     262
  2.5. Kształtowanie korzystnego ładu wojskowego w Europie     263
  3. Stanowisko Polski w sprawie instytucjonalizacji strukturalnej KBWE     263
  4. Udział Polski w funkcjonowaniu mechanizmów OBWE     267
  5. Malejące znaczenie OBWE dla Polski     274
  
  ROZDZIAŁ X. Role międzynarodowe Polski w strefie euroatlantyckiej     283
  
  1. Konceptualizacja roli międzynarodowej Polski     283
  1.1. Pojęcie roli międzynarodowej państwa     283
  1.2. Pozycja międzynarodowa Polski jako państwa „średniej wielkości”     284
  2. Role oczekiwane od Polski przez uczestników systemu euroatlantyckiego     286
  2.1. Rola państwa pomyślnej transformacji demokratycznej     287
  2.2. Rola stabilizatora sytuacji w regionie     287
  2.3. Rola „przedpokoju salonu europejskiego”     288
  2.4. Rola aktywnego uczestnika integracji europejskiej     289
  2.5. Rola pomocnika USA     289
  3. Role deklarowane przez Polskę     290
  3.1. Rola inicjatora i lidera przemian demokratycznych     290
  3.2. Rola przywódcy regionalnego     291
  3.3. Rola eksportera demokracji na Wschód     291
  3.4. Rola wiernego sojusznika USA     293
  3.5. Rola silnego państwa europejskiego     294
  4. Role odgrywane przez Polskę     295
  4.1. Rola wzorca pomyślnej transformacji ustrojowej     295
  4.2. Rola „osłabiacza” imperialnych ambicji Rosji     296
  4.3. Rola satelity USA     296
  4.4. Rola hamulcowego integracji europejskiej     297
  4.5. Rola pragmatycznego i zaangażowanego uczestnika integracji     298
  5. Specyfika i efektywność ról międzynarodowych Polski     299
  
  Bibliografia     302
  Indeks nazwisk     306
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia