Warstwy nanokompozytowe węglowo-palladowe

Warstwy nanokompozytowe węglowo-palladowe

Badania i technologia

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

10,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

10,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja prezentuje wyniki realizacji projektu mającego na celu opracowanie technologii wytwarzania warstw węglowo-palladowych, przeznaczonych do zastosowania w czujnikach wodoru. Ciągły monitoring składu atmosfery gazowej w pobliżu źródeł emisji wodoru i jego związków może w znacznym stopniu ograniczyć możliwość skażeń środowiska oraz przeciwdziałać awariom różnych urządzeń badawczych czy przemysłowych, prowadzących do katastrof ekologicznych, a także przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pracy w wielu branżach przemysłowych, takich jak górnictwo, energetyka, petrochemia, motoryzacja, hodowla zwierząt, utylizacja odpadów komunalnych itp. Obecnie do detekcji wodoru powszechnie stosowane są sensory palladowe.


Autorzy kolejnych rozdziałów tej książki omawiają metody otrzymywania warstw o charakterze nanokompozytowym, zbudowanych z nanoziaren palladu umieszczonych w matrycy węglowej z różnych odmian alotropowych węgla, prezentują wyniki badań struktury krystalicznej i molekularnej, morfologii i topografii wybranych materiałów oraz rezultaty badań czułości warstw C–Pd na wodór. Celem tych poszukiwań jest opracowanie metod wytwarzania nanostrukturalnych, kompozytowych warstw węglowo-palladowych na podłożach o różnym typie przewodnictwa elektrycznego i termicznego oraz różnej chropowatości powierzchni (np. Z ceramiki Al2O3, na włóknach SiC, na monokrystalicznym krzemie i materiałach wysokotemperaturowych), co pozwoli na skonstruowanie czujników o rozmiarach i geometrii dostosowanych do przeznaczenia.


Jest to pierwsza polska monografia naukowa na ten temat, dlatego podano tu również informacje podstawowe, co sprawia, że książka ta ma miejscami charakter popularnonaukowy. Kierowana jest jednak głównie do specjalistów – ponad 400 odnośników do literatury światowej umożliwia dotarcie do najnowszych publikacji i orientację co do kierunków rozwoju tej dziedziny na świecie. Adresowana jest również do studentów uniwersytetów i uczelni politechnicznych na kierunkach fizycznych, chemicznych, elektronicznych oraz inżynierii materiałowej, a także do pracowników wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych oraz małych firm, które planują w swojej działalności wdrażanie nowych technologii i wykorzystanie nowych materiałów.


Liczba stron235
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-1664-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Rozdział 1. WstępElżbieta Czerwosz     9
  
  Rozdział 2. Metoda PVD otrzymywania warstw C–PdElżbieta Czerwosz, Joanna Rymarczyk     13
  
  Rozdział 3. Metoda CVD otrzymywania warstw C–PdEwa Kowalska, Kamil Sobczak     24
  
  3.1. Charakterystyka procesu CVD     25
  3.2. Modyfikacja warstw C–Pd za pomocą procesu CVD     27
  3.3. Optymalizacja parametrów technologicznych procesu CVD     30
  3.3.1. Rodzaj podłoża     30
  3.3.2. Szybkość dostarczania reagentów w procesie CVD     33
  3.3.3. Temperatura procesu CVD     34
  3.3.4. Czas trwania procesu CVD     37
  3.3.5. Ciśnienie procesu CVD     41
  3.4. Wnioski     41
  Wybrana literatura     42
  
  Rozdział 4. Synteza spaleniowa nanowłókien SiCMichał Soszyński     44
  
  Wybrana literatura     52
  
  Rozdział 5. Technologia wytwarzania warstw DLC i DLC/C–PdAleksander Werbowy, Piotr Firek, Mirosław Kozłowski, Jan Szmidt     54
  
  5.1. Przygotowanie powierzchni podłoży do nakładania warstw DLC     57
  5.2. Nanoszenie warstw DLC     59
  5.3. Układ warstw DLC/C–Pd     61
  Wybrana literatura     62
  
  Rozdział 6. Technologia i właściwości kontaktów i mikropołączeń do warstw C–PdPiotr Firek. Jerzy Kalenik, Jan Szmidt     64
  
  6.1. Wytwarzanie warstw metali na potrzeby kontaktów elektrycznych     64
  6.2. Wpływ parametrów osadzania warstw kontaktowych na ich grubość i chropowatość     65
  6.3. Pomiary rezystywności     69
  6.4. Metody wytwarzania mikropołączeń drutowych     70
  6.5. Wytrzymałość wykonanych mikropołączeń     72
  Wybrana literatura     74
  
  Rozdział 7. Badania parametryczne otrzymywania nanowłókien SiCMichał Soszyński     75
  
  7.1. Układ eksperymentalny     76
  7.2. Reakcja spaleniowa     77
  7.3. Charakterystyka produktu     80
  7.4. Wpływ parametrów na wydajność syntezy spaleniowej     82
  7.4.1. Atmosfera spalania     82
  7.4.2. Skład substratów     86
  7.4.3. Reagenty odpadowe, powiększanie skali procesu     87
  7.5. Przygotowanie NWSiC jako podłoża do czujników pracujących w warunkach ponadnormatywnych     89
  Wybrana literatura     90
  
  Rozdział 8. Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego na krystalicznych warstwach C–PdRyszard Diduszko     92
  
  8.1. Podstawy metody XRD     92
  8.2. Matryca węglowa – struktury krystaliczne i obrazy dyfrakcyjne różnych odmian materiałów węglowych     94
  8.3. Dyfraktogramy octanu palladu (substratu) i metalicznego palladu     98
  8.4. Dyfraktogramy warstw C–Pd     99
  Wybrana literatura     103
  
  Rozdział 9. Skaningowa mikroskopia elektronowa warstw C–PdMirosław Kozłowski     104
  
  9.1. Budowa skaningowego mikroskopu elektronowego     104
  9.2. Podstawowe sygnały wykorzystywane w SEM     106
  9.3. Aparatura     115
  9.4. Preparatyka     118
  Wybrana literatura     120
  
  Rozdział 10. Transmisyjna mikroskopia elektronowa warstw C–PdPiotr Dłużewski     122
  
  10.1. Przygotowanie preparatów     132
  Wybrana literatura     135
  
  Rozdział 11. Spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera warstw C–PdAnna Kamińska, Mirosław Płaza     136
  
  11.1. Podstawy spektroskopii w podczerwieni     136
  11.2. Budowa oraz zasada działania spektrometrów FTIR     138
  11.3. Spektroskopia transmisyjna w zakresie podczerwieni     140
  11.4. Badania ATR     141
  11.5. Zastosowanie spektroskopii FTIR do badań warstw C–Pd w obecności wodoru     146
  Wybrana literatura     149
  
  Rozdział 12. Spektroskopia ramanowska warstw C–PdMałgorzata Suchańska, Justyna Kęczkowska, Radosław Belka     150
  
  12.1. Spektroskopia ramanowska materiałów węglowych     153
  12.2. Analiza widm     160
  Wybrana literatura     162
  
  Rozdział 13. Badania korelacji mikrostruktury i właściwości optycznych warstw C–Pd oraz alternatywnych struktur SiO –Pd pokrytych warstwami dielektrycznymi – Bartłomiej Witkowski, Sylwia Gierałtowska, Łukasz Wachnicki, Marek Godlewski     164
  
  13.1. Struktury SiO2 – Pd pokryte warstwą HfO2     172
  13.2. Struktury SiO2 – Pd pokryte warstwą TiO2     173
  13.3 Struktury SiO2 – Pd pokryte warstwą ZrO2     174
  13.4. Podsumowanie     174
  Wybrana literatura     176
  
  Rozdział 14. Badanie sensorowych właściwości warstw C–PdAnna Kamińska, Sławomir Krawczyk     177
  
  14.1. Metodyka pomiarów rezystancji warstw C–Pd     177
  14.2. Stanowisko badawcze     180
  14.3. Właściwości sensorowe warstw C–Pd     181
  14.3.1. Wyznaczanie czułości warstw     182
  14.3.2. Określanie granicy wykrywalności wodoru     184
  14.3.3. Wyznaczanie czasu odpowiedzi na wodór     184
  14.3.4. Określanie selektywności warstw     185
  Wybrana literatura     188
  
  Rozdział 15. Metody analizy mikroskopowych obrazów warstw C–PdElżbieta Zając, Przemysław Spurek     189
  
  15.1. Algorytm identyfikacji obiektów na obrazach SEM w trybie LABE     190
  15.2. Metoda identyfikacji obiektów na obrazach SEM w trybie SE     193
  15.3. Poprawianie wyników analiz przez zastosowanie filtrów     194
  15.4. Operacje morfologiczne     194
  15.5. Wykrywanie nakładających się obiektów o ustalonym kształcie     195
  15.6. Wykrywanie ścieżek przewodzenia     197
  15.7. Funkcjonalność programów do analizy zdjęć     198
  Wybrana literatura     199
  
  Rozdział 16. Modelowanie przepływu prądu w warstwach C–PdWłodzimierz Bielski, Adam Idzik, Piotr Kowalczyk     200
  
  16.1. Homogenizacja     201
  16.1.1. Równania dyfuzji     202
  16.1.2. Metoda dwuskalowych rozwinięć asymptotycznych     202
  16.1.3. Zadanie jednowymiarowe     204
  16.2. Oszacowania dla stałych materiałowych     205
  16.2.1. Oszacowania Voigta–Reussa     205
  16.2.2. Metoda Miltona, Bergmana. Metoda ciągłych przedłużeń analitycznych     206
  16.3. Makroskopowe równania ośrodka porowatego nasyconego gazem     207
  16.3.1. Przepływ stacjonarny w ośrodku porowatym     207
  16.3.2. Relacje makroskopowe     208
  16.4. Obliczenia numeryczne     209
  16.4.1. Model jednowymiarowy     209
  16.4.2. Model dwuwymiarowy     211
  Wybrana literatura-213
  
  Rozdział 17. Modelowanie MES niektórych zjawisk fizycznych zachodzących w warstwach C–PdJoanna Rymarczyk     214
  
  17.1. Metoda elementu skończonego (MES)     216
  17.2. Zastosowanie MES do modelowania właściwości nanomechanicznych     217
  17.3. Zastosowanie MES do modelowania termicznych właściwości warstw C–Pd     221
  17.4. Zastosowanie MES do modelowania elektrycznych właściwości warstw C–Pd     223
  
  Wybrana literatura     225
  Ważniejsze skróty i akronimy     227
  Skorowidz     230
  Informacje o autorach     234
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia