Public relations a demokracja

Public relations a demokracja

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

10,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

10,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autorka krytycznie śledzi rozwój public relations i związane z nim konsekwencje marketyzacji procesów społecznego komunikowania. Omawia rozwój metod, strategii i celów PR, które przemieniają sferę publiczną w spektakl pozorów i wypierają z niej merytoryczną debatę. Pokazuje, jak PR rozwijało się w atmosferze rosnącej roli socjotechnicznych badań nad zachowaniami społecznymi oraz w symbiozie z rynkowymi środkami przekazu. Przedstawia wysiłki uporania się środowiska PR ze sprzecznościami o naturze etycznej. Na tle ogólnych tendencji rozwoju PR zarysowuje też główne kierunki rozwoju public relations i środków przekazu w Polsce. Wskazuje na zaakceptowanie i zaadoptowanie w polskiej praktyce metod marketingowej manipulacji.


Liczba stron288
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-1740-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Wprowadzenie     14
  
  1. Public relations w społeczno-politycznej problematyce komunikowania     14
  2. „Public relations”. Geneza pojęcia i jego definicje     17
  3. Public relations jako kontrola opinii publicznej oraz narzędzie władzy dyscyplinującej     25
  
  CZĘŚĆ PIERWSZA. GŁÓWNE TENDENCJE ROZWOJU PRAKTYK PUBLIC RELATIONS W STANACH ZJEDNOCZONYCH. ZARYS HISTORYCZNY Historyczne konteksty rozwoju public relations w USA     35
  
  I. Publicity, potrzeba uzasadnienia monopolu oraz promocja nowości technologicznych jako rodowód praktyk PR     38
  
  1. Kiedy pojawiło się public relations?     38
  2. Walka o reprezentację w prasie. Początek rozwoju praktyk public relations     39
  3. Agent prasowy – lobbysta. Rola public relations w promocji przemysłu USA     44
  4. Public relations jako narzędzie ekspansji rynkowej i legitymizacji pozycji monopolistycznej     45
  
  II. Wpływ propagandy politycznej na rozwój metod i strategii public relations     49
  
  1. Techniki perswazji w okresie walki o niepodległość Stanów Zjednoczonych     49
  2. Propaganda wojenna w USA w czasie pierwszej wojny światowej     51
  3. Druga wojna światowa. Rozwój badań nad komunikowaniem     53
  4. PR w polityce militarnej Stanów Zjednoczonych po drugiej wojnie światowej     55
  
  III. Public relations w kontekście rozwoju kultury komercyjnej w Stanach Zjednoczonych     64
  
  1. Rozwój usług PR i dominacja „mentalności przedsiębiorczej” w latach dwudziestych     64
  2. Intelektualny klimat kształtowania opinii publicznej     68
  3. Doskonalenie strategii perswazji w promocji produktów     70
  4. Przedsiębiorczość i prosperity w dyskursach publicznych lat dwudziestych     73
  
  IV. Public relations jako praktyki pozyskiwania społecznej i moralnej akceptacji porządku korporacyjnego     75
  
  1. Okres recesji gospodarczej, program reformatorski „New Deal” a zorganizowane działania public relations w przemyśle     75
  2. Okres powojenny, wzmożone starania przemysłu o odzyskanie pozycji głównego negocjatora „Ładu Społecznego”     79
  
  V. Public relations jako narzędzie walki o przychylność opinii publicznej w konfliktach interesów     85
  
  1. PR a reformy i regulacje     85
  2. Public relations jako narzędzie zwalczania ruchów pracowniczych i związków zawodowych     87
  3. „Komunikowanie ryzyka”. Przykład PR przemysłu tytoniowego     89
  
  VI. Dynamika rozwoju i specjalizacji PR     93
  
  1. Rozwój i upowszechnianie usług PR     93
  2. Rozszerzanie zakresu i specjalizacji usług public relations na przykładzie agencji H&K     98
  3. Tworzenie i podtrzymywanie wizerunków jako koło napędowe rozwoju usług public relations     101
  4. Public relations jako zjawisko globalne     105
  5. Public relations w Polsce     110
  
  CZĘŚĆ DRUGA. PUBLIC RELATIONS W PERSPEKTYWIE KOMUNIKOWANIA SPO£ECZNO-POLITYCZNEGO
  
  I. Public relations jako specjalizacja komunikowania. Techniki tworzenia komunikatów oraz strategie kontroli i wpływu     121
  
  1. Public relations w perspektywie teorii komunikowania inferencyjnego     121
  2. Polityka subsydiowania informacji jako podstawa strategii wpływu w public relations     131
  3. Długoterminowe, planowe komunikowanie w PR a kwestia oddziaływania na odbiorców     135
  4. Segmentacja odbiorców jako podstawa strategii komunikowania PR     136
  5. Tworzenie komunikatów a komunikowanie społeczne     138
  6. Relacje z mediami     140
  7. Kreowanie wydarzeń i „imprez” jako specyficzne formy subsydiowania produkcji medialnej     146
  8. „Zarządzanie wiarygodnością”, czyli technika trzeciej strony     150
  9. Wykorzystywanie statusu wiedzy i badań w strategiach PR     151
  10. Tworzenie pozytywnych wizerunków jako forma kontroli reprezentacji przedsiębiorstw     153
  11. Relacje z aktywnymi grupami. Strategie osiągania kompromisu     157
  12. Metody wpływu na ustawodawstwo i kierunki polityki, czyli „zarządzanie kwestiami spornymi”     158
  
  II. Automodele ról zawodowych, funkcji społecznych, kodeksów postępowania oraz koncepcji etycznych public relations     164
  
  1. Modele działalności public relations     164
  2. Role zawodowe public relations a struktury hierarchii w organizacji     174
  3. Społeczne funkcje public relations     175
  4. Tryby uzasadniania roli pośrednika informacji i perswazji     180
  5. Public relations a mit „władcy dusz”     182
  6. Etyka zawodowa public relations. Koncepcje i rozbieżności teoretyczne     186
  7. PR a etyka gospodarcza     188
  8. Komercyjna wolność słowa, czyli prawo do perswazji     190
  9. Nieetyczni klienci public relations     193
  10. Kodeksy public relations – etyka czy hipokryzja środowiska?     196
  11. Dialog jako dążenie do etycznego PR     202
  
  III. Public relations a rynkowe środki przekazu     207
  
  1. Public relations w koncepcji sfery publicznej Habermasa     207
  2. Sfera publiczna a środki przekazu. Ograniczenia podejścia rynkowego     219
  3. Wpływ PR na porządek tematów w środkach przekazu     220
  4. Współzależność public relations i środków przekazu w kontekście demokratyzacji komunikowania     223
  5. Pomiędzy granicą autonomiczności mediów a granicą wpływu PR     224
  6. Model współpracy z mediami na etapie tworzenia. Praktyki public relations w Polsce     226
  7. Demokratyzacja systemu środków przekazu. Koncepcja Jamesa Currana     238
  
  IV. Ruchy społeczne i organizacje pozarządowe. Spontaniczność, uczestnictwo i instytucjonalizacja, czyli zmagania o charakter sfery publicznej     241
  
  1. Ruchy społeczne a demokratyzacja komunikowania     241
  2. Public relations jako narzędzie organizacji pozarządowych. Możliwości i ograniczenia. Przykład Greenpeace     247
  3. Ruchy i organizacje społeczne na rzecz demokratycznego komunikowania     253
  4. Media alternatywne     257
  
  Zakończenie     266
  W kierunku społeczeństwa spektaklu czy dążenia do autonomii obywatelskiej     267
  
  Bibliografia     271
  Literatura wykorzystana do badań     271
  Literatura     272
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia