Języki i kultury mniejszościowe w Europie

Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

12,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

12,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka Języki i kultury mniejszościowe w Europie: Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi przedstawia współczesną sytuację trzech etnicznych grup kulturowych, ich sposób funkcjonowania na tle kultury dominującej, metody ochrony tożsamości, a zwłaszcza własnych języków. Szczególną rolę odgrywają tu działacze etniczni, toteż na interpretacji ich inicjatyw i wypowiedzi oparty jest autorski wywód. Zmiany językowe, ukazane jako wypadkowa sprzecznych sił: zanikania dialektów oraz prób poszerzania kręgu ich użytkowników, zostały opisane w porządku chronologicznym i medialnym.


Szczególny nacisk położono na zakres używania języków mniejszościowych w świecie mediów cyfrowych. Autorka wychodzi od ujęcia socjolingwistycznego, by dojść do analizy antropologicznej statusu mniejszości w dzisiejszym świecie, opisu metod identyfikacji z grupą oraz możliwości przetrwania małych języków w globalnej rzeczywistości.


Liczba stron586
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-1392-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Podziękowania    9
  
  Wprowadzenie. Języki zagrożone – teoria i praktyka badawcza    13
  
    Typologia języków zagrożonych    13
    Odrodzenie etniczne i językowe    20
    Czynniki wpływające na sytuację zagrożonych języków    27
    Odwracanie zmiany językowej    31
    Transmisja międzypokoleniowa    36
  Edukacja    38
  Języki mniejszościowe w życiu publicznym i mediach masowych    44
  Oficjalizacja języka mniejszościowego    48
  Postawa wobec języka    53
  Instytucje i organizacje mniejszościowe    55
    Bretoński, łużycki, kaszubski – trzy przypadki języków mniejszościowych    57
    Metodologia badań    62
  
  Rozdział I. Bretończycy – kultura mniejszościowa we Francji    70
  
    Historia niezależnej Bretanii    71
    Polityka językowa Francji wobec języka bretońskiego    79
    Tożsamość negatywna i odejście od języka bretońskiego    92
    Pozostałe przyczyny przechodzenia na język francuski    100
    Ruch bretoński: Emsav    104
  Odrodzenie kultury bretońskiej    110
    Sytuacja języka bretońskiego i néo-bretonnants    117
    Bretoński ruch stowarzyszeniowy    123
  Rada Kultury Bretanii    131
  Instytut Kultury Bretanii    134
  Dastum i ochrona bretońskiego dziedzictwa oralnego    139
  Ruch ekonomiczny a świat stowarzyszeniowy    144
  Koncepcje Bretanii i ruch polityczny    152
  Edukacja    158
  Bretania dwujęzyczna czy… trójjęzyczna?    169
    Obecność języka bretońskiego w różnych dziedzinach życia    175
  Literatura bretońska i w języku bretońskim    175
  Prasa i wydawnictwa w języku bretońskim    177
  Nowe media    179
  Sztuka i twórczość w Bretanii    182
  Język bretoński w Kościele    186
    Droga do dwujęzyczności w Bretanii    191
  Biuro Języka Bretońskiego    200
    Współczesna kultura bretońska    211
  
  Rozdział II. Łużyczanie – słowiański naród w Niemczech    221
  
    Łużyczanie jako mniejszość w Niemczech    222
    Historia Łużyczan    226
    Elementy tożsamości negatywnej u Łużyczan    231
  Ekonomiczno-społeczne przyczyny odchodzenia Łużyczan od swojej kultury    243
  Czynniki współcześnie osłabiające tożsamość łużycką    246
    Początki świadomości etnicznej i instytucjonalnego ruchu narodowego    253
  Sytuacja polityczno-instytucjonalna kultury łużyckiej w Niemieckiej Republice Demokratycznej    257
  Sytuacja prawna Łużyczan w Republice Federalnej Niemiec    260
    Czy istnieją jedne Łużyce?    269
  Łużyce katolickie a Łużyce ewangelickie    271
  Górne Łużyce i Dolne Łużyce    277
  Wieś – miasto    290
    Życie organizacyjne na Łużycach    293
  Domowina    293
  Organizacje młodzieżowe i rola młodych    300
  Edukacja    303
  Krótki rys historyczny    304
  Szkolnictwo łużyckie obecnie    307
  Projekt Witaj    309
  Szkoły Witaj i program „2 plus”    313
  Studia    315
  Kursy dla dorosłych    317
  Łużyckie organizacje edukacyjne – Łużyckie Towarzystwo Szkolne i Centrum Językowe Witaj    319
  Instytut Łużycki jako organizacja naukowa    324
    Język łużycki w różnych sferach życia    324
  Wydawnictwa    324
  Gazety i periodyki    325
  Radio i telewizja    327
  Produkcja filmowa    328
  Język łużycki w Internecie    328
  Język łużycki w życiu religijnym    329
  Literatura i sztuka łużycka    332
    Czy możliwa jest dwujęzyczność na Łużycach?    335
    Współczesna kultura łużycka    343
  Instytucjonalizacja życia kulturalnego na Łużycach i jej skutki    348
  Kultura łużycka – folklor czy nowoczesność    351
  
  Rozdział III. Kaszubi – mniejszość czy grupa posługująca się językiem regionalnym?    365
  
    Historia Kaszubów    366
    Elementy tożsamości negatywnej    379
    Obecna sytuacja Kaszubów    393
  Kim są Kaszubi?    397
    Ruch kaszubski    405
  Współczesny ruch kaszubski    415
  Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie    419
  Kaszubskie kluby studenckie i młodzieżowe    426
  Instytut Kaszubski – organizacja naukowa    430
  Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej    432
  Kaszubski Uniwersytet Ludowy – działania na rzecz społeczności lokalnej    433
    Sytuacja języka kaszubskiego    437
  Edukacja    450
    Kaszubski w różnych dziedzinach życia    461
  Prasa    461
  Radio i telewizja    463
  Internet    466
  Wydawnictwa    469
  Literatura kaszubska    471
  Sztuka i twórczość artystyczna    474
  Język kaszubski w życiu religijnym    477
    Czy na Kaszubach możliwa jest dwujęzyczność?    482
    Współczesna kultura kaszubska    494
  
  Mniejszości kulturowe i języki zagrożone we współczesnym świecie – w stronę antropologii i animacji    505
  
    Współczesne postaci i sposoby istnienia etniczności    505
    Języki mniejszościowe Europy – szanse przetrwania, funkcjonowanie, media    512
    Języki mniejszościowe – przyszłość czy kres?    523
    Języki mniejszościowe a zmiana kulturowa    529
    Obecny sposób istnienia kultur mniejszościowych    533
    Opieka państwa czy odpowiedzialność mniejszości    546
    Przyszłość języków i kultur mniejszościowych – rola antropologii i animacji kultury    552
  
  Wykaz wywiadów, spotkań i rozmów    563
  
  Bibliografia    569
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia