Laboratoryjne badania gruntów i gleb (wydanie 2)

Laboratoryjne badania gruntów i gleb (wydanie 2)

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

12,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

12,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Drugie wydanie popularnego podręcznika dla studentów geologii zawiera:
- teoretyczne podstawy badań gruntów budowlanych oraz gleb;
- opis aparatury laboratoryjnej;
- opis przeprowadzania pomiarów i badań laboratoryjnych;
- sposoby pomiarów parametrów: gęstości, porowatości, wilgotności, spójności, zagęszczenia, pęcznienia, pojemności wymiany jonowej, zawartości żelaza i innych właściwości gruntów i gleb oraz wytrzymałości, ściśliwości gruntów;
- charakterystykę wybranych typów gruntów;
- charakterystykę gleb Polski.


Liczba stron278
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-1194-6
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa     13
  
  Rozdział I. Klasyfikacje    16
  
  1. Wprowadzenie     16
  
  2. Klasyfikacja gruntów według polskiej normy (PN-86/B-02480)     16
  
  3. Klasyfikacja gruntów według norm europejskich (PN-EN ISO 14688-1; PN-EN ISO 14688-2)     22
  
  4. Inne klasyfikacje gruntów     27
  
  5. Klasyfikacje gleb (Ewa Falkowska)     29
  5.1. Wprowadzenie     29
  5.2. Systematyka gleb Polski     29
  5.2.1. Procesy glebotwórcze i poziomy genetyczne     30
  5.2.2. Jednostki systematyczne     32
  5.3. Klasyfikacja bonitacyjna gleb     32
  5.4. Kompleksy rolniczej przydatności     35
  5.5. Inne podziały     36
  
  Rozdział II. Badania makroskopowe    37
  
  1. Wprowadzenie do badań makroskopowych gruntów     37
  
  2. Rodzaje pobieranych próbek gruntu     37
  
  3. Oznaczanie nazwy gruntu     38
  3.1. Oznaczanie nazwy gruntów niespoistych (sypkich)     39
  3.2. Oznaczanie nazwy gruntów spoistych     39
  3.3. Makroskopowe badania gruntów organicznych     40
  
  4. Określanie barwy gruntu     42
  
  5. Określanie zawartości węglanu wapnia     44
  
  6. Określanie wilgotności gruntu     44
  
  7. Określanie stanu gruntów spoistych     45
  
  8. Oznaczanie spójności gruntu penetrometrem tłoczkowym     46
  8.1. Uwagi wstępne     46
  8.2. Przebieg badania     46
  8.3. Obliczanie wyników     47
  8.4. Uwagi o metodzie     47
  
  9. Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie gruntu ścinarką obrotową     47
  9.1. Uwagi wstępne     47
  9.2. Przebieg badania     48
  9.3. Obliczanie wyników     48
  9.4. Uwagi o metodzie     50
  
  10. Badania makroskopowe gleb (morfologia gleb)     50
  
  Rozdział III. Wilgotność    51
  
  1. Wprowadzenie     51
  
  2. Sprzęt pomocniczy     54
  
  3. Przebieg badania     54
  
  4. Obliczanie wyników     54
  
  5. Uwagi o metodzie     55
  
  6. Obliczanie stopnia wilgotności     55
  
  Rozdział IV. Gęstość właściwa szkieletu gruntowego (gęstość fazy stałej gleby)    57
  
  1. Wprowadzenie     57
  
  2. Metoda piknometru (kolby)     58
  2.1. Sprzęt pomocniczy     58
  2.2. Przebieg badania     58
  2.3. Obliczanie wyników     59
  2.4. Uwagi o metodzie     60
  
  3. Metoda kolby Le Chateliera     61
  3.1. Sprzęt pomocniczy     61
  3.2. Przebieg badania     62
  3.3. Obliczanie wyników     62
  
  4. Dane liczbowe     63
  
  Rozdział V. Analiza granulometryczna    65
  
  1. Wprowadzenie     65
  
  2. Analiza sitowa     67
  2.1. Sprzęt pomocniczy     67
  2.2. Przebieg badania     67
  2.3. Obliczanie wyników     68
  
  3. Analiza areometryczna     70
  3.1. Sprzęt pomocniczy     70
  3.2. Cechowanie areometru     70
  3.3. Przebieg badania     74
  3.4. Obliczanie wyników     76
  3.5. Uwagi o metodzie     79
  
  4. Analiza pipetowa     80
  4.1. Sprzęt pomocniczy     81
  4.2. Przebieg badania     81
  4.3. Obliczanie wyników     83
  4.4. Uwagi o metodzie     85
  
  5. Analiza mikroagregatowa     85
  
  6. Metody przedstawiania wyników analiz sedymentacyjnych     86
  
  7. Inne metody analiz granulometrycznych     87
  
  8. Frakcje i grupy granulometryczne gleb     93
  
  Rozdział VI. Gęstość objętościowa    94
  
  1. Wprowadzenie     94
  
  2. Metoda pierścienia tnącego     95
  2.1. Sprzęt pomocniczy     95
  2.2. Przebieg badania     95
  2.3. Obliczanie wyników     96
  2.4. Uwagi o metodzie     97
  
  3. Metoda rtęciowa przy zastosowaniu objętościomierza     97
  3.1. Sprzęt pomocniczy     97
  3.2. Przebieg badania     97
  3.3. Obliczanie wyników     98
  3.4. Uwagi o metodzie     99
  
  4. Metoda oznaczania gęstości objętościowej sposobem wyporu hydrostatycznego wody lub w cieczach organicznych     99
  4.1. Sprzęt pomocniczy     99
  4.2. Przebieg badania     99
  4.3. Obliczanie wyników     100
  4.4. Uwagi o metodzie     101
  
  5. Dane liczbowe     101
  
  6. Obliczanie gęstości objętościowej szkieletu gruntowego     103
  
  Rozdział VII. Porowatość i wskaźnik porowatości    106
  
  1. Wprowadzenie     106
  
  2. Obliczanie porowatości i wskaźnika porowatości     109
  2.1. Obliczanie porowatości     109
  2.2. Obliczanie wskaźnika porowatości     110
  
  3. Uwagi o metodzie     111
  
  4. Dane liczbowe     111
  
  Rozdział VIII. Stopień zagęszczenia gruntów niespoistych    114
  
  1. Wprowadzenie     114
  
  2. Sprzęt pomocniczy     114
  
  3. Przebieg badania     114
  3.1. Oznaczanie wskaźnika porowatości gruntu w stanie naturalnym     114
  3.2. Oznaczanie wskaźnika porowatości gruntu luźno usypanego oraz gruntu maksymalnie zagęszczonego     115
  
  4. Obliczanie wyników     116
  
  5. Dane liczbowe     116
  
  Rozdział IX. Stan (konsystencja) gruntów spoistych i gleb    118
  
  1. Wprowadzenie     118
  
  2. Sprzęt pomocniczy     121
  
  3. Przebieg oznaczania granicy skurczalności     122
  
  4. Przebieg oznaczania granicy plastyczności     123
  
  5. Przebieg oznaczania granicy płynności metodą Casagrande'a     125
  
  6. Przebieg oznaczania granicy płynności metodą stożka Wasiliewa     126
  
  7. Przebieg oznaczania granicy płynności oraz wskaźnika konsystencji metodą penetrometru stożkowego     127
  
  8. Uproszczona (jednopunktowa) metoda oznaczania granicy płynności     128
  
  9. Obliczanie wyników (ustalanie stanu gruntu)     128
  
  10. Uwagi o metodach     130
  
  11. Dane liczbowe     131
  
  12. Wykres plastyczności wg Casagrande‘a     132
  
  Rozdział X. Skurcz (kurczliwość)    134
  
  1. Wprowadzenie     134
  
  2. Oznaczanie skurczu liniowego     135
  2.1. Sprzęt pomocniczy     136
  2.2. Przebieg badania     136
  2.3. Obliczanie wyników     137
  
  3. Dane liczbowe     138
  
  Rozdział XI. Pęcznienie    139
  
  1. Wprowadzenie     139
  
  2. Sprzęt pomocniczy     141
  
  3. Oznaczanie wskaźnika pęcznienia i wilgotności pęcznienia     142
  3.1. Przebieg badania     142
  3.2. Obliczanie wyników     143
  
  4. Oznaczanie ciśnienia pęcznienia     143
  
  5. Oznaczanie swobodnego pęcznienia     144
  5.1. Przebieg badania     144
  5.2. Obliczanie wyników     145
  5.3. Uwagi o metodzie     145
  
  6. Uwagi o metodach badania pęcznienia     145
  
  7. Dane liczbowe     146
  
  Rozdział XII. Szybkość rozmakania    149
  
  1. Wprowadzenie     149
  
  2. Sprzęt pomocniczy     149
  
  3. Przebieg badania     149
  
  4. Uwagi o metodzie     151
  
  Rozdział XIII. Wilgotność optymalna gruntów    152
  
  1. Wprowadzenie     152
  
  2. Sprzęt pomocniczy     152
  
  3. Przebieg badania     153
  
  4. Obliczanie wyników     154
  
  5. Uwagi o metodzie     155
  
  Rozdział XIV. Ściśliwość gruntów    157
  
  1. Wprowadzenie     157
  
  2. Sprzęt pomocniczy     159
  
  3. Przebieg oznaczania edometrycznych modułów ściśliwości     160
  3.1. Sprawdzanie odkształceń własnych edometru     160
  3.2. Wykonanie oznaczenia     160
  
  4. Obliczanie wyników     161
  4.1. Wykonanie wykresu ściśliwości     161
  4.2. Obliczanie edometrycznych modułów ściśliwości     161
  4.3. Wykonanie krzywych osiadania w czasie     162
  
  5. Uwagi o metodzie     162
  
  6. Dane liczbowe     164
  
  7. Badania w konsolidometrze     165
  
  8. Osiadanie zapadowe     166
  
  Rozdział XV. Współczynnik filtracji    169
  
  1. Wprowadzenie     169
  
  2. Wyznaczanie współczynnika filtracji (wodoprzepuszczalności) metodą rurki Kamieńskiego     170
  2.1. Sprzęt pomocniczy     170
  2.2. Przebieg badania     170
  2.3. Obliczanie wyników     171
  2.4. Uwagi o metodzie     171
  
  3. Oznaczanie współczynnika filtracji wg Hazena     173
  
  4. Dane liczbowe     175
  
  Rozdział XVI. Substancja organiczna    176
  
  1. Wprowadzenie     176
  
  2. Oznaczanie zawartości substancji organicznej metodą Tiurina     180
  2.1. Odczynniki i sprzęt pomocniczy     180
  2.2. Przebieg badania     181
  2.3. Obliczanie wyników     181
  
  3. Oznaczanie zawartości substancji organicznej za pomocą wody utlenionej     182
  3.1. Sprzęt pomocniczy     182
  3.2. Przebieg badania     182
  3.3. Obliczanie wyników     182
  
  4. Oznaczanie strat przy prażeniu     183
  4.1. Sprzęt pomocniczy     183
  4.2. Przebieg badania     183
  4.3. Obliczanie wyników     183
  
  5. Uwagi o metodach     184
  
  6. Dane liczbowe     184
  
  7. Podział substancji próchnicznych na frakcje (Adam Stępień)     186
  7.1. Uwagi wstępne     186
  7.2. Odczynniki i sprzęt pomocniczy     187
  7.3. Przebieg badania     187
  7.4. Oznaczanie ogólnej zawartości węgla organicznego w wyciągu     187
  7.5. Oznaczanie zawartości węgla kwasów huminowych     188
  7.6. Obliczanie wyników     188
  7.7. Dane przykładowe     189
  
  8. Kryteria wydzielania i podziału gruntów organicznych     189
  
  9. Rodzaje próchnicy w glebach     191
  
  Rozdział XVII. Zawartość węglanów    193
  
  1. Wprowadzenie     193
  
  2. Odczynniki i sprzęt pomocniczy     194
  
  3. Oznaczanie zawartości węglanów metodą miareczkową     194
  3.1. Ustalanie miana kwasu solnego za pomocą węglanu sodu     194
  3.2. Ustalanie miana wodorotlenku sodu     194
  3.3. Wykonanie oznaczenia     195
  3.4. Obliczanie wyników     195
  3.5. Uwagi o metodzie     196
  
  4. Oznaczanie zawartości węglanu wapnia metodą Scheiblera     196
  4.1. Odczynniki i sprzęt pomocniczy     196
  4.2. Wykonanie oznaczenia     197
  4.3. Obliczanie wyników     197
  
  5. Dane liczbowe     198
  
  Rozdział XVIII. Odczyn (pH)    199
  
  1. Wprowadzenie     199
  
  2. Odczynniki i sprzęt pomocniczy     200
  
  3. Metody kolorymetryczne     201
  3.1. Metoda kolorymetryczna przy zastosowaniu papierka wskaźnikowego     201
  3.2. Metoda kolorymetryczna przy zastosowaniu wskaźników     201
  3.3. Uwagi o metodach kolorymetrycznych     202
  
  4. Metoda elektrometryczna     202
  4.1. Przebieg oznaczania odczynu (pH) gruntów     202
  4.2. Przebieg oznaczania odczynu oraz kwasowości wymiennej gleb     202
  4.3. Oznaczanie elektrometryczne kwasowości hydrolitycznej gleb     203
  
  5. Dane liczbowe     203
  
  Rozdział XIX. Zawartość żelaza (Paweł Rydelek)    205
  
  1. Wprowadzenie     205
  
  2. Odczynniki i sprzęt pomocniczy     206
  
  3. Wykrywanie jonów Fe3+ i Fe2+     207
  
  4. Oznaczanie zawartości żelaza metodą jodometryczną     207
  4.1. Przebieg badania     207
  4.2. Obliczanie wyników     207
  
  5. Uwagi o metodach     208
  
  6. Dane liczbowe     208
  
  Rozdział XX. Skład mineralny    209
  
  1. Wprowadzenie     209
  
  2. Budowa minerałów ilastych     209
  
  3. Klasyfikacja minerałów ilastych     212
  
  4. Skład mineralny frakcji iłowej     212
  
  5. Oznaczanie składu mineralnego frakcji iłowej     213
  5.1. Przygotowanie próbek     213
  5.2. Separowanie frakcji iłowej     213
  
  6. Przegląd metod oznaczania składu mineralnego     214
  6.1. Analiza termiczna (derywatograficzna)     214
  6.2. Analiza rentgenostrukturalna (dyfraktometryczna)     217
  6.3. Analiza elektronomikroskopowa     218
  
  Rozdział XXI. Właściwości sorpcyjne (Paweł Rydelek)    220
  
  1. Wprowadzenie     220
  
  2. Odczynniki i sprzęt pomocniczy     222
  
  3. Oznaczanie pojemności wymiany kationowej metodą sorpcji miedzi     223
  3.1. Przygotowanie roztworów wzorcowych i wykonanie krzywej wzorcowej     223
  3.2. Przebieg badania     223
  3.3. Obliczanie wyników     224
  
  4. Oznaczanie sumy zasad     224
  4.1. Przebieg badania     224
  4.2. Obliczanie wyników     224
  
  5. Uwagi o metodach     225
  
  6. Dane liczbowe     225
  
  Rozdział XXII. Powierzchnia właściwa    226
  
  1. Wprowadzenie     226
  
  2. Odczynniki i sprzęt pomocniczy     227
  
  3. Ustalanie miana błękitu metylenowego     227
  
  4. Przebieg badania     227
  
  5. Obliczanie wyników     228
  
  6. Uwagi o metodzie i dane liczbowe-228
  
  Rozdział XXIII. Charakterystyka wybranych typów gruntów    230
  
  1. Wprowadzenie     230
  
  2. Iły warwowe     231
  
  3. Lessy     235
  
  4. Mady     237
  
  5. Gytie     241
  
  6. Torfy i mursze     243
  
  Rozdział XXIV. Charakterystyka gleb polski (Ewa Falkowska)    249
  
  Gleby litogeniczne (I)     249
  Gleby autogeniczne (II)     250
  Gleby semihydrogeniczne (III)     252
  Gleby hydrogeniczne (IV)     254
  Gleby napływowe (V)     254
  Gleby słone (VI)     255
  Gleby antropogeniczne (VII)     256
  
  Tabela parametrów, symboli, jednostek (stosowanych w książce)     257
  
  Literatura     259
  
  Polskie normy, ustawy, instrukcje, rozporządzenia     263
  
  Wybrane normy europejskie     264
  Wybrane normy amerykańskie     264
  Wybrane normy brytyjskie     264
  Wybrane normy niemieckie     265
  Formularze     266
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia