Zarządzanie w systemie gospodarczym. Szanse i zagrożenia

Zarządzanie w systemie gospodarczym. Szanse i zagrożenia

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

99,00

Format: pdf

99,00

cena zawiera podatek VAT

Książka przedstawia problematykę funkcjonowania sfery realnej i instytucjonalnej gospodarki narodowej z punktu widzenia problemów dotyczących całego obrotu gospodarczego. Chociaż głównym tematem tej publikacji jest zarządzanie, to związanych z nim procesów nie można rozpatrywać, pomijając społeczne aspekty wykorzystania zasobów w ekonomii, aspekty prawa czy szeroko definiowanych finansów. Połączenie teoretycznego ujęcia tematu z ujęciem praktycznym, z uwzględnieniem aktualnych problemów gospodarczych, służy pragmatycznemu podejściu do zagadnienia procesów gospodarczych.


Liczba stron608
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8351-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    13
  CZĘŚĆ I ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE GOSPODARCZYM    17
  Wstęp    19
  1. Rozwój i zakres zarządzania strategicznego    20
  2. Szanse i zagrożenia w strategiach korporacji    30
  3. Szanse i zagrożenia w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa    36
  4. Zarządzanie strategiczne w różnych kontekstach organizacyjnych    46
  Podsumowanie    51
  Wstęp    57
  1. Wpływ korupcji na organizację    57
  2. Ryzyko działania organizacji    60
  3. Zarządzanie ryzykiem korupcji    62
  Podsumowanie    67
  Wstęp    70
  1. Pojęcie zaufania    71
  2. Relacje zaufania w przedsiębiorstwie    73
  3. Budowanie zaufania w przedsiębiorstwach    78
  Podsumowanie    81
  Wstęp    89
  1. Przedsiębiorstwo jako podmiot zarządzania wartością    90
  2. Kategoria wartości w działalności przedsiębiorstwa    94
  3. Systemowe podejście w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa    98
  4. Wycena wartości przedsiębiorstwa w procesie zarządzania    104
  Podsumowanie    108
  Wstęp    111
  1. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa: pojęcie i wybrane przepisy prawa    112
  2. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa a zarządzanie wiarygodnością dokumentów i banknotów    117
  3. Przykłady ilustrujące znaczenie zaufania do waluty w danym kraju    121
  4. Wybrane zagrożenia dla bezpieczeństwa płynące z fałszowania dokumentów    126
  5. Zarządzanie działalnością produkcyjną w zakresie wartości pieniężnych i dokumentów    131
  6. Zarządzanie narodowymi producentami banknotów i dokumentów - perspektywa właścicielska    135
  Podsumowanie    138
  Wstęp    144
  1. Dlaczego sektor finansowy?    145
  2. Asymetria informacji a sektor finansowy    147
  3. Asymetria informacji w relacji klient-bank    151
  4. Asymetria informacji w sektorze finansowym a zarządzanie w systemie gospodarczym    154
  5. Asymetria informacji w działalności kredytowej    159
  6. Asymetria informacji w działalności depozytowej    162
  7. Asymetria informacji w działalności inwestycyjnej    163
  Podsumowanie    165
  Wstęp    170
  1. Zarządzanie ryzykiem zewnętrznym a zarządzanie luką podatkową przez państwowe organy podatkowe    172
  2. Zidentyfikowane obszary występowania luki podatkowej    175
  3. Problemy towarzyszące zarządzaniu luką podatkową    178
  Podsumowanie    181
  Wstęp    183
  1. Pojęcie optymalizacji podatkowej    183
  2. Optymalizacja podatkowa a uchylanie się od opodatkowania i unikanie opodatkowania    188
  3. Wybór formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej i samozatrudnienie w kontekście wyboru formy opodatkowania jako przykład optymalizacji podatkowej    190
  4. Optymalizacja podatkowa a praktyka aparatu fiskalnego    196
  Podsumowanie    198
  Wstęp    202
  1. Przyczyny i formy minimalizacji obciążeń podatkowych    203
  2. Uprawnienia kontrolne organów skarbowych w zwalczaniu przestępczości podatkowej    210
  3. Ocena możliwości kontrolnych organów skarbowych    215
  4. Wybrane problemy w ograniczeniu przestępczości podatkowej    222
  Podsumowanie    226
  Wstęp    229
  1. Skala i formy przestępczości podatkowej w Polsce    231
  2. Zarządzanie technologiami w administracji publicznej    242
  3. Gromadzenie danych przez kontrolę skarbową    245
  4. Wykorzystanie posiadanych zasobów informatycznych oraz zastosowanie specjalistycznych narzędzi do przetwarzania danych    250
  Podsumowanie    256
  Wstęp    262
  1. Powołanie Europejskiego Mechanizmu Stabilności    263
  2. Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w dobie kryzysu    268
  3. Odpowiedź Rzecznika Generalnego (Advocate General) Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na pytania prejudycjalne z zakresu polityki pieniężnej    272
  4. Analiza wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Thomas Pringle przeciwko Irlandii (C-370/12) w zakresie wpływu EMS na politykę pieniężną strefy euro    277
  Podsumowanie    283
   CZĘŚĆ II SZANSE I ZAGROŻENIA W SYSTEMIE GOSPODARCZYM    287
  Wstęp    289
  1. Aktualność problematyki ubóstwa    290
  2. Przegląd literatury przedmiotu w zakresie badań emipirycznych    292
  3. Metodologia    298
  4. Wyniki OLS i IV na podstawie celowego doboru krajów    305
  Podsumowanie    309
  Wstęp    323
  1. Zagrożenia dla Unii Europejskiej w zmieniającym się środowisku międzynarodowym    324
  2. Unia Europejska systemem europejskiego bezpieczeństwa    337
  3. Podmioty bezpieczeństwa Unii Europejskiej    344
  Podsumowanie    353
  Wstęp    357
  1. Budżet państwa    357
  2. Charakterystyka budżetu państwa    359
  3. Autonomia w kształtowaniu budżetu    361
  4. Zagraniczne warunki określania budżetu państwa    368
  Podsumowanie    380
  Wstęp    384
  1. Pojmowanie bezpieczeństwa finansowego państwa    385
  2. Szacowanie bezpieczeństwa finansowego za pomocą grupy wskaźników cząstkowych - ujęcie teoretyczne    388
  3. Aktualny poziom bezpieczeństwa finansowego naszego kraju    391
  4. Przewidywane działania w kierunku poprawy analizowanego bezpieczeństwa    401
  Podsumowanie    411
  Wstęp    414
  1. Istota zarządzania ryzykiem walutowym    415
  2. Metody i instrumenty eliminowania ryzyka walutowego    418
  Podsumowanie    425
  Wstęp    428
  1. Zarządzanie finansowe w odniesieniu do gospodarstwa domowego    429
  2. Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe gospodarstw domowych    433
  3. Ryzyko finansowe oraz ryzyko niewypłacalności gospodarstw domowych    437
  4. Better Life Index według krajów OECD    441
  Podsumowanie    456
  Wstęp    459
  1. System podatkowy i teoria optymalnego opodatkowania    461
  2. Optymalizacja a uchylanie się i unikanie opodatkowania    463
  3. Sposoby optymalizowania opodatkowania funkcjonujące w życiu gospodarczym    467
  4. Efektywność optymalizacji i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa    470
  5. Optymalizacja - sprzeczność interesów przedsiębiorcy i państwa    474
  Podsumowanie    478
  Wstęp    482
  1. Istota połączeń przedsiębiorstw    483
  2. Podstawowe zasady prawa podatkowego    485
  3. Zarządzanie podatkami    486
  4. Opodatkowanie spółki przejmującej (nowo powstałej)    488
  5. Opodatkowanie spółki przejmowanej    491
  6. Skutki podatkowe dla wspólników łączących się spółek    492
  7. Skutki podatkowe transgranicznych fuzji    494
  Podsumowanie    497
  Wstęp    500
  1. Podatek od towarów i usług    502
  2. Modele opisujące unikanie opodatkowania    503
  3. Rola informacji w polityce egzekwowania podatków    504
  4. System odwołań od decyzji podatkowych w Wielkiej Brytanii    506
  5. Koszty funkcjonowania polskich organów podatkowych (bez organów celnych)    509
  6. Rezultaty działalności kontroli skarbowej    511
  7. Statystyka spraw w sądach administracyjnych dotyczących wyłudzeń podatku VAT    512
  8. Raporty Najwyższej Izby Kontroli dotyczące administracji podatkowej    513
  9. Wskaźnik efektywności systemu kontroli skarbowej    515
  10. Studium przypadku: DROP SA    517
  11. Porównanie ściągalności podatku VAT w Polsce i Wielkiej Brytanii    519
  Podsumowanie    521
  Wstęp    526
  1. Ciągłość działania współczesnych organizacji gospodarczych odpowiedzią na zagrożenia we współpracy przedsiębiorstw    527
  2. Kooperacja negatywna jako źródło ryzyka we współczesnej działalności gospodarczej    531
  3. Studium przypadku kooperacji negatywnej jako ryzyka dla przedsiębiorstwa    533
  Podsumowanie    539
  Wstęp    542
  1. Istota asymetryczności zagrożeń bezpieczeństwa    543
  2. Asymetryczność zagrożeń w handlu elektronicznym    549
  3. Wpływ cyberzagrożeń asymetrycznych na gospodarkę narodową    562
  Podsumowanie    567
  Wstęp    572
  1. Wpływ przepisów wspólnotowych na zmiany prawa krajowego związanego z bezpieczeństwem ekonomicznym    573
  2. Charakterystyka źródeł strat dla Skarbu Państwa z tytułu działalności przestępczej - inicjatywy krajowe na rzecz zwalczania przestępczości gospodarczej    576
  3. Odpowiedzialność posiłkowa - stosowanie w praktyce organów ścigania    579
  4. Wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego na zakres stosowania art. 299 k.k. - pranie pieniędzy    585
  5. Wpływ likwidacji zaplecza majątkowego sprawców przestępstw na możliwość zarządzania instytucjami publicznymi    588
  6. Prowadzenie działalności gospodarczej a środki pochodzące z nielegalnych i nieujawnionych źródeł    593
  Podsumowanie    595
  Indeks    599
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia