Traktat o sprawiedliwości

Traktat o sprawiedliwości

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

25,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

25,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Traktat o sprawiedliwości zawiera kwestie 57-80 z „drugiej części drugiej części” (secunda secundae) Summy teologii św. Tomasza z Akwinu. Nawiązując do fundamentalnych rozróżnień Arystotelesa, Akwinata omawia w nich najpierw istotne aspekty sprawiedliwości ogólnej, rozumianej jako zgodność z prawem (iustitia legalis), a następnie dwie główne odmiany sprawiedliwości partykularnej: sprawiedliwość rozdzielającą (iustitia distributiva) oraz sprawiedliwość, którą Arystoteles ze względu na jej funkcję określał jako wyrównującą, a Tomasz – raczej z uwagi na jej dziedzinę, obejmującą szeroko rozumiane relacje wymiany (commutationes) między jednostkami – nazywa sprawiedliwością wymienną (iustitia commutativa). Poświęcając najwięcej miejsca wykroczeniom przeciwko tej drugiej, Tomasz z Akwinu rozwija swoje charakterystyczne tezy z tak ważnych obszarów normatywnej refleksji etycznej jak etyka zabijania lub etyka prawnicza.


Podobnie jak pięć poprzednich pozycji z wydawanej serii (Traktat o cnotach, 2005; Traktat o szczęściu, 2008; Traktat o roztropności, 2011; Traktat o ludzkim działaniu, 2013; Traktat o prawie, 2014), tak i ta ukazuje się w nowym tłumaczeniu i opracowaniu edytorskim profesora Włodzimierza Galewicza.


Liczba stron416
WydawcaMarek Derewiecki
ISBN-13978-83-65031-48-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP TŁUMACZA     9
  
  I. FORMY SPRAWIEDLIWOŚCI W UJĘCIU TOMASZA Z AKWINU     9
  
  1. STRUKTURA „TRAKTATU O SPRAWIEDLIWOŚCI"     9
  
  2. SPRAWIEDLIWOŚĆ OGÓLNA     12
  
  3. SPRAWIEDLIWOŚĆ PARTYKULARNA     15
  
  4. SPRAWIEDLIWOŚĆ DYSTRYBUTYWNA     18
  
  5. SPRAWIEDLIWOŚĆ W TRANSAKCJACH WYMIANY     21
  
  6. SPRAWIEDLIWOŚĆ KARNA     30
  
  II. NOTA O PRZEKŁADZIE     40
  
  TRAKTAT O SPRAWIEDLIWOŚCI
  
  KWESTIA 57. O PRAWIE OKREŚLANYM JAKO IUS     43
  
  ARTYKUŁ 1. CZY PRAWO JAKO IUS JEST PRZEDMIOTEM SPRAWIEDLIWOŚCI ?     43
  
  ARTYKUŁ 2. CZY JEST RZECZĄ WŁAŚCIWĄ DZIELIĆ PRAWO NA NATURALNE I STANOWIONE ?     46
  
  ARTYKUŁ 3. CZY PRAWO WSPÓLNE WSZYSTKIM NARODOM JEST TYM SAMYM CO PRAWO NATURALNE ?     48
  
  ARTYKUŁ 4. CZY JAKO SZCZEGÓLNE GATUNKI PRAWA NALEŻY WYRÓŻNIAĆ PRAWO OJCOWSKIE I PRAWO PANA W STOSUNKU DO SŁUGI?     50
  
  KWESTIA 58. O SPRAWIEDLIWOŚCI     53
  
  ARTYKUŁ 1. CZY SPRAWIEDLIWOŚĆ JEST POPRAWNIE DEFINIOWANA JAKO TRWAŁA I STAŁA WOLA ODDAWANIA KAŻDEMU TEGO, CO SIĘ MU PRAWNIE NALEŻY?     53
  
  ARTYKUŁ 2. CZY SPRAWIEDLIWOŚĆ ZAWSZE ODNOSI SIĘ DO KOGOŚ DRUGIEGO ?     56
  
  ARTYKUŁ 3. CZY SPRAWIEDLIWOŚĆ JEST CNOTĄ?     58
  
  ARTYKUŁ 4. CZY PODMIOTEM, W KTÓRYM ISTNIEJE SPRAWIEDLIWOŚĆ, JEST WOLA ?     60
  
  ARTYKUŁ 5. CZY SPRAWIEDLIWOŚĆ JEST CNOTĄ W OGÓLE?     62
  
  ARTYKUŁ 6. CZY SPRAWIEDLIWOŚĆ JAKO CNOTA OGÓLNA JEST W SWOJEJ ISTOCIE TOŻSAMA Z WSZELKĄ CNOTĄ ?     64
  
  ARTYKUŁ 7. CZY OPRÓCZ SPRAWIEDLIWOŚCI OGÓLNEJ ISTNIEJE JAKAŚ SPRAWIEDLIWOŚĆ PARTYKULARNA?     66
  
  ARTYKUŁ 8. CZY SPRAWIEDLIWOŚĆ PARTYKULARNA POSIADA SWOISTĄ MATERIĘ ?     68
  
  ARTYKUŁ 9. CZY SPRAWIEDLIWOŚĆ DOTYCZY UCZUĆ ?     70
  
  ARTYKUŁ 10. CZY ŚRODEK, KTÓREGO TRZYMA SIĘ SPRAWIEDLIWOŚĆ, JEST ŚRODKIEM SAMEJ RZECZY?     72
  
  ARTYKUŁ 11. CZY DZIAŁANIE SPRAWIEDLIWOŚCI POLEGA NA TYM, ABY KAŻDEMU ODDAWAĆ, CO SIĘ MU NALEŻY?     74
  
  ARTYKUŁ 12. CZY SPRAWIEDLIWOŚĆ JEST NAJWAŻNIEJSZĄ Z WSZYSTKICH CNÓT MORALNYCH?     76
  
  KWESTIA 59. O NIESPRAWIEDLIWOŚCI     78
  
  ARTYKUŁ 1. CZY NIESPRAWIEDLIWOŚĆ JEST WADĄ SZCZEGÓLNEGO GATUNKU?     78
  
  ARTYKUŁ 2. CZY KOGOŚ NAZYWA SIĘ NIESPRAWIEDLIWYM ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE CZYNI COŚ NIESPRAWIEDLIWEGO ?     80
  
  ARTYKUŁ 3. CZY MOŻNA DOBROWOLNIE DOZNAWAĆ NIESPRAWIEDLIWOŚCI ?     82
  
  ARTYKUŁ 4. CZY KAŻDY, KTO CZYNI COŚ NIESPRAWIEDLIWEGO, POPEŁNIA ŚMIERTELNY GRZECH?     85
  
  KWESTIA 60. O SĄDZIE     87
  
  ARTYKUŁ 1. CZY SĄD JEST AKTEM SPRAWIEDLIWOŚCI ?     87
  
  ARTYKUŁ 2. CZY WOLNO JEST WYDAWAĆ SĄDY?     89
  
  ARTYKUŁ 3. CZY WOLNO WYDAWAĆ SĄD OPARTY NA PODEJRZENIU?     92
  
  ARTYKUŁ 4. CZY PRZYPADKI WĄTPLIWE NALEŻY ROZSTRZYGAĆ NA KORZYŚĆ OSOBY, KTÓRĄ SIĘ OSĄDZA?     94
  
  ARTYKUŁ 5. CZY SĄDY NALEŻY ZAWSZE WYDAWAĆ NA PODSTAWIE PRAW LUB USTAW PISANYCH?     96
  
  ARTYKUŁ 6. CZY SĄD STAJE SIĘ NIEWAŻNY PRZEZ TO, ŻE JEST WYDAWANY BEZPRAWNIE ?     98
  
  KWESTIA 61. O CZĘŚCIACH SPRAWIEDLIWOŚCI     101
  
  ARTYKUŁ 1. CZY SŁUSZNIE WYRÓŻNIA SIĘ DWA GATUNKI SPRAWIEDLIWOŚCI, MIANOWICIE SPRAWIEDLIWOŚĆ ROZDZIELCZĄ I SPRAWIEDLIWOŚĆ WYMIENNĄ?     102
  
  ARTYKUŁ 2. CZY W SPRAWIEDLIWOŚCI ROZDZIELCZEJ I WYMIENNEJ W TAKI SAM SPOSÓB WYZNACZA SIĘ WŁAŚCIWY ŚRODEK?     104
  
  ARTYKUŁ 3. CZY OBIE ODMIANY SPRAWIEDLIWOŚCI ODNOSZĄ SIĘ DO RÓŻNEJ MATERII ?     106
  ARTYKUŁ 4. CZY DZIAŁANIE SPRAWIEDLIWE JEST W KAŻDYM PRZYPADKU TYM SAMYM, CO ODPŁACENIE KOMUŚ CZYMŚ RÓWNYM?     109
  
  KWESTIA 62. O RESTYTUCJI     113
  
  ARTYKUŁ 1. CZY RESTYTUCJA JEST AKTEM SPRAWIEDLIWOŚCI WYMIENNEJ?     113
  
  ARTYKUŁ 2. CZY ODDANIE WSZYSTKICH ZABRANYCH RZECZY JEST KONIECZNE DO ZBAWIENIA?     115
  
  ARTYKUŁ 3. CZY WYSTARCZY ZWRÓCIĆ PO PROSTU TO, CO SIĘ NIESPRAWIEDLIWIE ZABRAŁO ?     117
  
  ARTYKUŁ 4. CZY KTOŚ MA CZASEM OBOWIĄZEK ZWRÓCIĆ COŚ, CZEGO NIE ZABRAŁ?     119
  
  ARTYKUŁ 5. CZY ZAWSZE MAMY OBOWIĄZEK RESTYTUCJI W STOSUNKU DO KOGOŚ, OD KOGO COŚ WZIĘLIŚMY?     121
  
  ARTYKUŁ 6. CZY KTOŚ, KTO WZIĄŁ CUDZĄ RZECZ, ZAWSZE MA OBOWIĄZEK JĄ ZWRÓCIĆ ?     123
  
  ARTYKUŁ 7. CZY CI, KTÓRZY SAMI NIE WZIĘLI CUDZEJ RZECZY,
  
  MAJĄ OBOWIĄZEK DOKONAĆ JEJ RESTYTUCJI ?     126
  
  ARTYKUŁ 8. CZY RESTYTUCJI NALEŻY DOKONYWAĆ NIEZWŁOCZNIE, CZY MOŻNA JĄ ODŁOŻYĆ NA PÓŹNIEJ?     129
  
  KWESTIA 63. O WZGLĘDZIE NA OSOBY     131
  
  ARTYKUŁ 1. CZY WZGLĄD NA OSOBY JEST GRZECHEM?     131
  
  ARTYKUŁ 2. CZY W ROZDZIALE DÓBR DUCHOWYCH WYSTĘPUJE WZGLĄD NA OSOBY?     133
  
  ARTYKUŁ 3. CZY W OKAZYWANIU CZCI I SZACUNKU MOŻNA GRZESZYĆ PRZEZ WZGLĄD NA OSOBY?     136
  
  ARTYKUŁ 4. CZY PRZEZ WZGLĄD NA OSOBY MOŻNA GRZESZYĆ W SĄDACH?     138
  
  KWESTIA 64. O ZABÓJSTWIE     140
  
  ARTYKUŁ 1. CZY NIE WOLNO ZABIJAĆ JAKICHKOLWIEK ISTOT ŻYWYCH?     140
  
  ARTYKUŁ 2. CZY WOLNO ZABIJAĆ LUDZI BĘDĄCYCH GRZESZNIKAMI ?     142
  
  ARTYKUŁ 3. CZY ZABIJANIE GRZESZNIKÓW JEST DOZWOLONE DLA OSÓB PRYWATNYCH?     145
  
  ARTYKUŁ 4. CZY ZABIJANIE ZŁOCZYŃCÓW JEST DOZWOLONE DLA OSÓB DUCHOWNYCH?     146
  
  ARTYKUŁ 5. CZY KOMUKOLWIEK WOLNO ZABIĆ SAMEGO SIEBIE ?     149
  
  ARTYKUŁ 6. CZY W JAKIMKOLWIEK PRZYPADKU WOLNO ZABIĆ CZŁOWIEKA NIEWINNEGO?     152
  
  ARTYKUŁ 7. CZY KOMUKOLWIEK WOLNO ZABIĆ KOGOŚ W OBRONIE WŁASNEJ ?     154
  
  ARTYKUŁ 8. CZY KTOŚ, KTO PRZYPADKIEM ZABIJA CZŁOWIEKA STAJE SIĘ WINIEN ZABÓJSTWA ?     157
  
  KWESTIA 65. O INNYCH CIELESNYCH KRZYWDACH WYRZĄDZANYCH OSOBIE     160
  
  ARTYKUŁ 1. CZY KIEDYKOLWIEK WOLNO KOGOŚ OKALECZYĆ, POZBAWIAJĄC GO JAKIEGOŚ CIELESNEGO CZŁONKA?     160
  
  ARTYKUŁ 2. CZY OJCU WOLNO BIĆ SWOJEGO SYNA, A PANU SWOJEGO SŁUGĘ ?     163
  
  ARTYKUŁ 3. CZY JAKIEGOKOLWIEK CZŁOWIEKA WOLNO JEST WIĘZIĆ ?     164
  
  ARTYKUŁ 4. CZY GRZECH JEST CIĘŻSZY PRZEZ TO, ŻE WYMIENIONE KRZYWDY WYRZĄDZA SIĘ OSOBOM ZWIĄZANYM Z INNYMI?     166
  
  WESTIA 66. O KRADZIEŻY I RABUNKU     169
  
  ARTYKUŁ 1. CZY DLA CZŁOWIEKA JEST NATURALNE POSIADANIE RZECZY ZEWNĘTRZNYCH?     169
  
  ARTYKUŁ 2. CZY KOMUKOLWIEK WOLNO JEST POSIADAĆ JAKĄŚ RZECZ JAKO SWOJĄ WŁASNĄ ?     171
  
  ARTYKUŁ 3. CZY KRADZIEŻ JEST Z ISTOTY SKRYTYM ZABRANIEM CUDZEJ RZECZY?     174
  
  ARTYKUŁ 4. CZY KRADZIEŻ I RABUNEK SĄ WYSTĘPKAMI RÓŻNEGO GATUNKU?     175
  
  ARTYKUŁ 5. CZY KRADZIEŻ JEST ZAWSZE GRZECHEM?     177
  
  ARTYKUŁ 6. CZY KRADZIEŻ JEST GRZECHEM ŚMIERTELNYM?     179
  
  ARTYKUŁ 7. CZY KOMUKOLWIEK WOLNO JEST KRAŚĆ W KONIECZNEJ POTRZEBIE ?     181
  
  ARTYKUŁ 8. CZY MOŻNA DOKONAĆ RABUNKU BEZ GRZECHU?     183
  
  ARTYKUŁ 9. CZY KRADZIEŻ JEST CIĘŻSZYM GRZECHEM NIŻ RABUNEK?     185
  
  KWESTIA 67. O NIESPRAWIEDLIWOŚCI SĘDZIEGO W WYDAWANIU WYROKÓW     187
  
  ARTYKUŁ 1. CZY KTOŚ MOŻE SŁUSZNIE OSĄDZAĆ KOGOŚ, KTO MU NIE PODLEGA?     187
  
  ARTYKUŁ 2. CZY SĘDZIEMU WOLNO WYDAĆ WYROK NIEZGODNY ZE ZNANĄ MU PRAWDĄ, ZE WZGLĘDU NA PRZEDSTAWIONE MU DOWODY, KTÓRE PRZEMAWIAJĄ PRZECIWKO NIEJ?     189
  
  ARTYKUŁ 3. CZY SĘDZIA MOŻE KOGOŚ OSĄDZIĆ TAKŻE BEZ INNEGO OSKARŻYCIELA ?     192
  
  ARTYKUŁ 4. CZY SĘDZIEMU WOLNO UWOLNIĆ WINNEGO OD KARY?     194
  
  KWESTIA 68. O NIESPRAWIEDLIWYM OSKARŻENIU     196
  
  ARTYKUŁ 1. CZY CZŁOWIEK MA OBOWIĄZEK KOGOKOLWIEK OSKARŻAĆ ?    196
  
  ARTYKUŁ 2. CZY OSKARŻENIE TRZEBA PRZEDSTAWIĆ NA PIŚMIE ?     198
  
  ARTYKUŁ 3. CZY OSKARŻENIE STAJE SIĘ NIESPRAWIEDLIWE WSKUTEK OSZCZERSTWA, ZDRADLIWEGO ZATAJENIA I PONIECHANIA SKARGI ?     200
  
  ARTYKUŁ 4. CZY OSKARŻYCIEL, KTÓRY NIE DOWIÓDŁ WINY OSKARŻONEGO POWINIEN PONIEŚĆ TAKĄ SAMĄ KARĘ ?     202
  
  KWESTIA 69. O WYKROCZENIACH PRZECIWKO SPRAWIEDLIWOŚCI POPEŁNIANYCH PRZEZ OSKARŻONEGO     205
  
  ARTYKUŁ 1. CZY OSKARŻONY MOŻE NIE POPEŁNIAJĄC ŚMIERTELNEGO GRZECHU PRZECZYĆ PRAWDZIWOŚCI PRZESTĘPSTWA, ZA KTÓRE ZOSTAŁBY SKAZANY?     205
  
  ARTYKUŁ 2. CZY OSKARŻONEMU WOLNO JEST BRONIĆ SIĘ NIEUCZCIWYMI SPOSOBAMI ?     207
  
  ARTYKUŁ 3. CZY OSKARŻONEMU WOLNO UCHYLAĆ SIĘ OD WYROKU PRZEZ ODWOŁANIE?     210
  
  ARTYKUŁ 4. CZY SKAZANEMU NA ŚMIERĆ WOLNO JEST BRONIĆ SIĘ, JEŚLI MA TAKĄ MOŻLIWOŚĆ?     212
  
  KWESTIA 70. O WYKROCZENIACH PRZECIW SPRAWIEDLIWOŚCI ZE STRONY ŚWIADKA     214
  
  ARTYKUŁ 1. CZY ŚWIADEK MA OBOWIĄZEK SKŁADANIA ZEZNAŃ?     214
  
  ARTYKUŁ 2. CZY WYSTARCZĄ ZEZNANIA DWÓCH LUB TRZECH ŚWIADKÓW ?     217
  
  ARTYKUŁ 3. CZY ZEZNANIA ŚWIADKA MOŻNA ODRZUCIĆ BEZ JEGO WINY?     220
  
  ARTYKUŁ 4. CZY POŚWIADCZENIE NIEPRAWDY JEST ZAWSZE GRZECHEM ŚMIERTELNYM?     222
  
  KWESTIA 71. O WYKROCZENIACH PRZECIW SPRAWIEDLIWOŚCI POPEŁNIANYCH W SĄDZIE PRZEZ ADWOKATÓW     224
  
  ARTYKUŁ 1. CZY ADWOKAT MA OBOWIĄZEK BRONIĆ PRZED SĄDEM SPRAW LUDZI BIEDNYCH?     224
  
  ARTYKUŁ 2. CZY JEST RZECZĄ SŁUSZNĄ NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA NIE DOPUSZCZAĆ NIEKTÓRYCH LUDZI DO URZĘDU ADWOKACKIEGO ?     226
  
  ARTYKUŁ 3. CZY ADWOKAT GRZESZY BRONIĄC NIESŁUSZNEJ SPRAWY?     228
  
  ARTYKUŁ 4. CZY ADWOKATOWI WOLNO POBIERAĆ OPŁATY ZA SWOJĄ OBRONĘ ?     230
  
  KWESTIA 72. O ZNIEWADZE     233
  
  ARTYKUŁ 1. CZY ZNIEWAGA DOKONUJE SIĘ W SŁOWACH?     233
  
  ARTYKUŁ 2. CZY ZNIEWAŻANIE LUB URĄGANIE JEST GRZECHEM ŚMIERTELNYM?     236
  
  ARTYKUŁ 3. CZY POWINNIŚMY ZNOSIĆ WYRZĄDZANE NAM ZNIEWAGI ?     238
  
  ARTYKUŁ 4. CZY ZNIEWAGA RODZI SIĘ Z GNIEWU?     240
  
  KWESTIA 73. O OBMAWIANIU     242
  
  ARTYKUŁ 1. CZY OBMAWIANIE JEST OCZERNIANIEM CZYJEJŚ REPUTACJI PRZEZ SŁOWA WYPOWIADANE W SKRYTOŚCI ?     242
  
  ARTYKUŁ 2. CZY OBMAWIANIE JEST GRZECHEM ŚMIERTELNYM?     244
  
  ARTYKUŁ 3. CZY OBMAWIANIE JEST NAJCIĘŻSZYM Z GRZECHÓW POPEŁNIANYCH WOBEC BLIŹNIEGO ?     247
  
  ARTYKUŁ 4. CZY KTOŚ, KTO BEZ SPRZECIWU SŁUCHA OSOBY OBMAWIAJĄCEJ KOGOŚ POPEŁNIA CIĘŻKI GRZECH?     250
  
  KWESTIA 74. O PODJUDZANIU     253
  
  ARTYKUŁ 1. CZY PODJUDZANIE JEST GRZECHEM RÓŻNYM OD OBMAWIANIA?     253
  
  ARTYKUŁ 2. CZY OBMAWIANIE JEST CIĘŻSZYM GRZECHEM NIŻ PODJUDZANIE ?     255
  
  KWESTIA 75. O WYŚMIEWANIU     258
  
  ARTYKUŁ 1. CZY WYŚMIEWANIE JEST OSOBNYM GRZECHEM?     258
  
  ARTYKUŁ 2. CZY WYŚMIEWANIE MOŻE BYĆ GRZECHEM ŚMIERTELNYM?    260
  
  KWESTIA 76. O PRZEKLINANIU LUB ZŁORZECZENIU     263
  
  ARTYKUŁ 1. CZY WOLNO KOMUKOLWIEK ZŁORZECZYĆ?     263
  
  ARTYKUŁ 2. CZY WOLNO PRZEKLINAĆ BYTY NIEROZUMNE ?     266
  
  ARTYKUŁ 3. CZY PRZEKLINANIE JEST GRZECHEM ŚMIERTELNYM?     267
  
  ARTYKUŁ 4. CZY PRZEKLINANIE JEST CIĘŻSZYM GRZECHEM NIŻ OBMAWIANIE ?     268
  
  KWESTIA 77. O NIEUCZCIWOŚCI W TRANSAKCJACH KUPNA I SPRZEDAŻY     271
  
  ARTYKUŁ 1. CZY WOLNO SPRZEDAWAĆ JAKĄŚ RZECZ PO CENIE PRZEKRACZAJĄCEJ JEJ WARTOŚĆ?     271
  
  ARTYKUŁ 2. CZY SPRZEDAŻ STAJE SIĘ NIESPRAWIEDLIWA I NIEDOZWOLONA WSKUTEK PEWNEGO BRAKU W RZECZY SPRZEDAWANEJ ?     275
  
  ARTYKUŁ 3. CZY SPRZEDAJĄCY POWINIEN UJAWNIAĆ BRAKI SPRZEDAWANEJ RZECZY?     278
  
  ARTYKUŁ 4. CZY UPRAWIAJĄC HANDEL WOLNO JEST SPRZEDAWAĆ JAKĄŚ RZECZ DROŻEJ, NIŻ SIĘ JĄ KUPIŁO?     280
  
  KWESTIA 78. O GRZECHU LICHWY     284
  
  ARTYKUŁ 1. CZY BRANIE LICHWY ZA POŻYCZONE PIENIĄDZE JEST GRZECHEM?     284
  
  ARTYKUŁ 2. CZY W ZAMIAN ZA POŻYCZONE PIENIĄDZE WOLNO JEST ŻYCZYĆ SOBIE JAKIEJŚ INNEJ KORZYŚCI?     288
  
  ARTYKUŁ 3. CZY WSZYSTKIE RZECZY, KTÓRE KTOŚ ZYSKAŁ DZIĘKI PIENIĄDZOM POCHODZĄCYM Z LICHWY POWINNY ZOSTAĆ ZWRÓCONE?     293
  
  ARTYKUŁ 4. CZY WOLNO PRZYJMOWAĆ PIENIĄDZE POŻYCZANE NA LICHWĘ ?     295
  
  KWESTIA 79. O INTEGRALNYCH CZĘŚCIACH SPRAWIEDLIWOŚCI     297
  
  ARTYKUŁ 1. CZY ODSTĘPOWANIE OD ZŁA I CZYNIENIE DOBRA SĄ CZĘŚCIAMI SPRAWIEDLIWOŚCI?     297
  
  ARTYKUŁ 2. CZY PRZEKROCZENIE JEST GRZECHEM SZCZEGÓLNEGO GATUNKU?     299
  
  ARTYKUŁ 3. CZY ZANIECHANIE JEST GRZECHEM SZCZEGÓLNEGO GATUNKU?     301
  
  ARTYKUŁ 4. CZY GRZECH ZANIECHANIA JEST CIĘŻSZY NIŻ GRZECH PRZEKROCZENIA?     304
  
  KWESTIA 80. O POTENCJALNYCH CZĘŚCIACH SPRAWIEDLIWOŚCI     307
  
  ARTYKUŁ POJEDYNCZY. CZY WŁAŚCIWIE WYMIENIA SIĘ CNOTY SPOKREWNIONE ZE SPRAWIEDLIWOŚCIĄ?     307
  
  ODSYŁACZE I OBJAŚNIENIA     313
  
  INDEKS RZECZOWY     404
  
  INDEKS OSÓB     413
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia