Rozszerzona sprawozdawczość biznesowa spółek giełdowych

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

27,96  34,95

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

27,9634,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W publikacji zaprezentowano aktualny temat przejrzystości spółek giełdowych. Punktem wyjścia rozważań jest charakterystyka kluczowych motywów rosnącego zainteresowania zwiększaniem transparentności organizacji. Zestawiono je z głównymi korzyściami i kosztami takiego podejścia oraz opisem badań w tym zakresie. Praca zawiera także przegląd regulacji i wytycznych skoncentrowanych na wzroście jakości ujawnień w różnych obszarach, m. in.: rachunkowości, ładu korporacyjnego, zasobów niematerialnych, społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju, a także sprawozdawczości zintegrowanej. Obok inicjatyw międzynarodowych wskazano polskie projekty promujące wzrost jakości raportowania.
W książce zawarto propozycję pożądanej zawartości raportu rocznego spełniającą oczekiwania inwestorów i pozostałych interesariuszy. Skonstruowano indeks, który posłużył do pomiaru przejrzystości wybranych polskich spółek giełdowych na przestrzeni lat 2001-2013. Analiza zmian poziomu ujawnień w poszczególnych obszarach tematycznych pozwoliła na wskazanie aspektów, które wymagają dalszych wysiłków ze strony raportujących celem podniesienia poziomu przejrzystości organizacji. Wnioski z badania poziomu przejrzystości, jak i zaproponowany pożądany kształt raportu rocznego spółki, mogą zainteresować inwestorów, zarządy spółek, działy relacji inwestorskich, analityków, doradców inwestycyjnych, a więc te podmioty, które są zaangażowane w proces przygotowywania raportów lub korzystają z informacji w nich zawartych.


Liczba stron340
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8088-233-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział 1. Przejrzystość spółek giełdowych – istota, znaczenie, skutki    17
  1.1. Znaczenie przejrzystości spółki giełdowej    17
  1.1.1. Informacja a rynek kapitałowy    17
  1.1.2. Istota przejrzystości spółki giełdowej    19
  1.2. Powody istotnego znaczenia przejrzystości    21
  1.2.1. Przejrzystość a odbudowa zaufania do rynku    21
  1.2.2. Przejrzystość jako fundament nadzoru korporacyjnego    25
  1.2.3. Asymetria informacji a efektywność rynku kapitałowego    32
  1.2.4. Regulacje rachunkowości a przejrzystość    36
  1.2.5. Nowe źródła wartości przedsiębiorstwa    44
  1.2.6. Oczekiwania interesariuszy, zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu    50
  1.3. Przejrzystość spółek − koszty i korzyści, wyniki badań    57
  1.3.1. Koszty i korzyści związane ze zwiększaniem przejrzystości spółki    57
  1.3.2. Przegląd badań dotyczących ujawnień i przejrzystości    61
  1.4. Podsumowanie    80
  Rozdział 2. Regulacje i inicjatywy wpływające na przejrzystość spółek    83
  2.1. Regulacje prawne wpływające na przejrzystość    83
  2.1.1. Harmonizacja przepisów rachunkowości    83
  2.1.2. Nadzór korporacyjny    91
  2.1.2.1. Stany Zjednoczone    91
  2.1.2.1.1. Sarbanes-Oxley Act    91
  2.1.2.1.2. 21st Century Disclosure Initiative    93
  2.1.2.2. Unia Europejska    94
  2.1.2.2.1. Dyrektywa Transparency    95
  2.1.2.3. Kodeksy dobrych praktyk    99
  2.1.2.3.1. OECD    100
  2.1.2.3.2. ONZ    100
  2.1.2.3.3. Rozwiązania brytyjskie    101
  2.1.3. Regulacje dotyczące ujawniania informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju    104
  2.2. Inicjatywy na rzecz zwiększania przejrzystości spółek    110
  2.2.1. Inicjatywy związane z raportowaniem informacji na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju    111
  2.2.2. Inicjatywy związane z raportowaniem informacji na temat zasobów
  niematerialnych    117
  2.2.3. Pozostałe inicjatywy dotyczące zwiększania przejrzystości spółek    125
  2.2.3.1. Zalecenia wydane przez AICPA    125
  2.2.3.2. International Financial Reporting Standard (IFRS) Practice
  Statement Management Commentary    127
  2.2.3.3. FASB Business Reporting Research Project    127
  2.2.3.4. Inicjatywy spółek audytorskich    128
  2.2.3.5. Sprawozdawczość zintegrowana (integrated reporting)    129
  2.3. Regulacje i inicjatywy dotyczące publikowania informacji przez spółki w Polsce    133
  2.3.1. Regulacje prawne    133
  2.3.2. Kodeksy dobrych praktyk    135
  2.3.3 Krajowy Standard Rachunkowości Nr 9    135
  2.3.4. Inicjatywy na rzecz promowania większej przejrzystości    137
  2.4. Podsumowanie    138
  Rozdział 3. Pożądany kształt raportu rocznego    141
  3.1. Raport roczny jako podstawowe źródło informacji    141
  3.2. Potrzeby informacyjne odbiorców raportu rocznego    143
  3.3. Raport roczny a przejrzystość spółki    145
  3.3.1. Jakość informacji w raporcie rocznym    146
  3.3.2. Zakres informacji w raporcie rocznym    149
  3.3.2.1. Sprawozdanie finansowe    149
  3.3.2.2. Pozostałe elementy raportu spółki    157
  3.4. Pożądany zakres informacji w raporcie rocznym    158
  3.4.1. Analiza otoczenia    159
  3.4.2. Strategia spółki    161
  3.4.3. Nadzór korporacyjny    163
  3.4.4. Struktura właścicielska, grupa kapitałowa, akcje    164
  3.4.5. Ryzyko    166
  3.4.6. Wyniki spółki    169
  3.4.6.1. Wyniki ekonomiczne    170
  3.4.6.2. Wyniki segmentów operacyjnych    172
  3.4.6.3. Wyniki społeczne i środowiskowe    174
  3.4.7. Tworzenie wartości    177
  3.4.8. Informacje prospektywne    179
  3.4.9. Informacje na temat relacji z interesariuszami    181
  3.5. Podsumowanie – lista pożądanych ujawnień    183
  Rozdział 4. Analiza ujawnień w wybranych spółkach giełdowych    193
  4.1. Przegląd metod badania ujawnień    193
  4.1.1. Metody subiektywne    194
  4.1.2. Metody semi-obiektywne    195
  4.1.2.1. Analiza tekstu – badanie czytelności    195
  4.1.2.2. Analiza tekstu − tematyczna analiza treści
  (thematic content analysis)    196
  4.1.2.3. Analiza tekstu – analiza lingwistyczna    199
  4.1.2.4. Indeksy ujawnień    200
  4.1.3. Podejścia do analizy ujawnień – podsumowanie    205
  4.2. Metoda analizy ujawnień wykorzystana w pracy    205
  4.3. Przedmiot badania    208
  4.3.1. Badane dokumenty    209
  4.3.2. Badane spółki    211
  4.3.3. Badany okres    213
  4.4. Procedura badawcza    214
  4.5. Charakterystyka raportów badanych spółek    215
  4.6. Uwagi do zawartości raportów rocznych    218
  4.6.1. Obszar I – Informacje ze sprawozdania finansowego    219
  4.6.1.1. Polityka rachunkowości    219
  4.6.1.2. Noty objaśniające    221
  4.6.2. Obszary II–X – pozostałe elementy raportu rocznego    223
  4.6.2.1. Komentarz zarządu, sprawozdanie z działalności    224
  4.6.3. Informacje o spółce, rynku i otoczeniu spółki    225
  4.6.4. Informacje na temat strategii, komentarz zarządu    227
  4.6.5. Informacje prospektywne    228
  4.6.6. Ład, nadzór korporacyjny    228
  4.6.7. Struktura grupy kapitałowej, struktura właścicielska, akcje    229
  4.6.8. Ryzyko    229
  4.6.9. Wyniki i tworzenie wartości    230
  4.6.10. Interesariusze, relacje z otoczeniem    231
  4.6.11. Czytelność raportu    233
  4.7. Ilościowy obraz ujawnień w badanych spółkach    233
  4.7.1 Ilościowy obraz ujawnień w podziale na obszary tematyczne    238
  Rozdział 5. Wnioski i uwagi końcowe    257
  5.1. Wnioski z analizy zawartości raportów    257
  5.1.1. Sprawozdanie finansowe    257
  5.1.2. Uwagi do pozostałych części raportu rocznego    258
  5.1.2.1. Uwagi ogólne    258
  5.1.2.2. Uwagi dotyczące zakresu informacji    261
  5.1.3. Uwagi dotyczące raportu jako całości    264
  5.2. Wnioski z analizy ilościowej ujawnień    267
  5.3. Ograniczenia badania    270
  5.4. Propozycje dalszych badań    271
  Zakończenie    275
  Bibliografia    281
  Spis tabel    317
  Spis wykresów    318
  Spis schematów    318
  Załącznik. Konstrukcja indeksu do badania zawartości raportu rocznego    319
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia