Samorząd gospodarczy w prawie polskim

Samorząd gospodarczy w prawie polskim

Studium prawne

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

19,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Samorząd gospodarczy wprawie polskim. Studium prawne to jedno z pierwszych prawniczych opracowań całościowo przedstawiających problematykę funkcjonowania różnorodnych organizacji samorządowych w gospodarce, w tym w szczególności izb gospodarczych i organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, określanych mianem samorządu gospodarczego.
Kazimierz Bandarzewski zawarł w swojej książce analizę historycznego rozwoju organizacji samorządowych w gospodarce, zdefiniował samorząd gospodarczy oraz omówił jego konstytucyjną wizję kwalifikującą go do organizacji pozostających poza samorządem sensu stricto. Istotny zakres opracowania obejmuje analizę zadań realizowanych przez organizacje samorządu gospodarczego, w tym także zadań o charakterze publicznym.
Publikacja ta pokazuje różnorodność modeli samorządu gospodarczego, ich wady i zalety, a także przedstawia procedurę zmiany istniejącego modelu samorządu gospodarczego w Polsce.


Liczba stron332
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-8982-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  1. Wprowadzenie    11
    1.1. Zakres pracy    11
    1.2. Przesłanki wyboru tematu pracy    17
    1.3. Cele pracy    18
    1.4. Zastosowane metody badawcze    19
    1.5. Systematyka pracy    19
  2. Zarys historyczny powstania i rozwoju organizacji samorządu gospodarczego    23
    2.1. Wstęp    23
    2.2. Geneza    23
    2.3. Powstanie i rozwój cechów i izb rzemieślniczych    24
    2.4. Powstanie i rozwój izb handlowych i przemysłowo-handlowych    38
    2.5. Powstanie i rozwój zrzeszeń handlu i usług    53
    2.6. Powstanie i rozwój izb rolniczych    58
    2.7. Wnioski    64
  3. Pojęcie i istota samorządu gospodarczego    69
    3.1. Wstęp    69
    3.2. Etymologia słowa „samorząd”    69
    3.3. Definiowanie samorządu    70
    3.4. Definiowanie samorządu gospodarczego    79
    3.5. Wnioski    84
  4. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania samorządu gospodarczego    89
    4.1. Wstęp    89
    4.2. Samorząd gospodarczy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 r.    89
    4.3. Samorząd gospodarczy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 23 kwietnia 1935 r.    91
    4.4. Samorząd gospodarczy w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r.    92
    4.5. Samorząd gospodarczy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 4 kwietnia 1997 r.    93
      4.5.1. Zasada pomocniczości    94
      4.5.2. Zasada decentralizacji    103
      4.5.3. Wolność zrzeszania    108
      4.5.4. Zasada samorządności    110
      4.5.5. Zasada jawności    111
    4.6. Wnioski    114
  5. Tryb tworzenia organizacji samorządu gospodarczego    117
    5.1. Wstęp    117
    5.2. Minimalna liczba założycieli    117
      5.2.1. Minimalna liczba założycieli izb gospodarczych    117
      5.2.2. Minimalna liczba założycieli organizacji samorządu zawodowego niektórych przedsiębiorców    122
      5.2.3. Minimalna liczba założycieli organizacji przedsiębiorców    123
      5.2.4. Minimalna liczba założycieli organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła    123
      5.2.5. Minimalna liczba założycieli izb rolniczych    124
    5.3. Procedura przyjęcia projektu statutu    125
      5.3.1. Procedura przyjęcia projektu statutu izby gospodarczej    125
      5.3.2. Procedura przyjęcia projektu statutu organizacji samorządu zawodowego niektórych przedsiębiorców    126
      5.3.3. Procedura przyjęcia projektu statutu organizacji pracodawców    127
      5.3.4. Procedura przyjęcia projektu statutu organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła    127
      5.3.5. Procedura przyjęcia projektu statutu izby rolniczej    128
    5.4. Rejestracja    129
      5.4.1. Rejestracja izby gospodarczej    129
      5.4.2. Rejestracja organizacji samorządu zawodowego niektórych przedsiębiorców    131
      5.4.3. Rejestracja organizacji przedsiębiorców    132
      5.4.4. Rejestracja organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła    132
    5.5. Tworzenie izb rolniczych    133
    5.6. Wnioski    136
  6. Zakres regulacji statutowej organizacji samorządu gospodarczego    139
    6.1. Wstęp    139
    6.2. Nazwa, siedziba oraz zakres terytorialny działania organizacji samorządu gospodarczego    139
      6.2.1. Izby gospodarcze    139
      6.2.2. Organizacje zawodowe samorządu przedsiębiorców    141
      6.2.3. Organizacje pracodawców    143
      6.2.4. Organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła    143
      6.2.5. Izby rolnicze    144
    6.3. Podstawowe zadania organizacji samorządu gospodarczego    146
    6.4. Sposób i formy realizacji zadań    149
    6.5. Prawa i obowiązki członka organizacji    151
    6.6. Sposób nabywania i utraty członkostwa w organizacji samorządu gospodarczego    152
    6.7. Organy organizacji samorządu gospodarczego, zakres ich uprawnień, tryb ich wyboru i okres kadencji    154
    6.8. Sposób ustalania wysokości składek i ich wpłaty oraz uzyskiwania innych środków finansowych na utrzymanie i działalność organizacji samorządu gospodarczego    159
    6.9. Zasady dokonywania zmian statutu, rozwiązywania organizacji i przeznaczania majątku w razie jej likwidacji    162
    6.10. Inne sprawy wymagające określenia w statutach organizacji samorządu gospodarczego    163
      6.10.1. Określenie przedsiębiorców lub pracodawców, którzy mogą zostać członkami organizacji samorządu gospodarczego    163
      6.10.2. Charakter członkostwa    165
      6.10.3. Pieczęć organizacji samorządu gospodarczego i zasady jej używania    165
      6.10.4. Nazwy organizacji samorządu gospodarczego w obcych językach    167
      6.10.5. Dopuszczalność tworzenia jednostek organizacyjnych    167
      6.10.6. Organizacja samorządu gospodarczego jako zakład pracy    172
      6.10.7. Zasady wykonywania czynności przez członków organów organizacji samorządu gospodarczego    173
      6.10.8. Zasady uczestniczenia w krajowych i zagranicznych organizacjach    173
      6.10.9. Wewnętrzne organy organizacji samorządu gospodarczego    174
      6.10.10. Prowadzenie działalności gospodarczej    175
      6.10.11. Zasady postępowania z dokumentacją organizacji samorządu gospodarczego    179
      6.10.12. Sądownictwo arbitrażowe    179
    6.11. Inne sprawy wymagające określenia w statucie na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących    181
      6.11.1. Polska Izba Handlu Zagranicznego    181
    6.12. Wnioski    182
  7. Funkcje, cele i zadania samorządu gospodarczego    185
    7.1. Wstęp    185
    7.2. Definicja funkcji, celu i zadania    185
    7.3. Cele i zadania organizacji samorządu gospodarczego    187
      7.3.1. Reprezentacja    187
      7.3.2. Sprawowanie pieczy nad należytym prowadzeniem działalności gospodarczej    190
      7.3.3. Kształtowanie i upowszechnianie podstawowych zasad etyki w działalności gospodarczej    194
      7.3.4. Ochrona godności i dóbr osobistych przedsiębiorców    202
      7.3.5. Cele kulturalne, socjalne i samopomocowe    206
      7.3.6. Zarządzanie majątkiem    207
    7.4. Funkcje organizacji samorządu gospodarczego    208
    7.5. Wnioski    209
  8. Współudział organizacji samorządu gospodarczego w wykonywaniu zadań publicznych    213
    8.1. Wstęp    213
    8.2. Konstrukcja pojęcia zadania publicznego    214
    8.3. Charakter publiczny zadania    218
    8.4. Przyczyny udziału organizacji samorządu gospodarczego w wykonywaniu zadań publicznych    221
    8.5. Udział w wykonywaniu zadań oświatowych    223
    8.6. Opiniowanie projektów aktów normatywnych    229
    8.7. Ustalanie zasad tworzenia izb dwustronnych    237
    8.8. Czynności kontrolne    241
    8.9. Wystawianie karnetów ATA i innych dokumentów w obrocie gospodarczym z zagranicą przez Krajową Izbę Gospodarczą    242
    8.10. Zawieranie porozumień z zakresu zbiorowego prawa pracy    244
    8.11. Współpraca organizacji samorządu gospodarczego jako organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej    247
    8.12. Delegowanie zadań publicznych do wykonywania    250
    8.13. Wnioski    252
  9. Nadzór nad organizacjami samorządu gospodarczego    257
    9.1. Wstęp    257
    9.2. Czynności kontrolne    258
    9.3. Środki niewładcze stosowane w postępowaniu nadzorczym    260
    9.4. Środki władcze stosowane w postępowaniu nadzorczym    263
    9.5. Nadzór nad izbami rolniczymi    269
    9.6. Nadzór nad zrzeszeniami przedsiębiorców i organizacjami samorządu gospodarczego rzemiosła    272
    9.7. Wnioski    275
  10. Modele samorządu gospodarczego w innych państwach    279
    10.1. Wstęp    279
    10.2. Model kontynentalny    280
    10.3. Model anglosaski    285
    10.4. Model mieszany    288
    10.5. Model administracyjny    289
    10.6. Wnioski    289
  11. Zakończenie    293
  Bibliografia    301
  Załącznik nr 1    325
  Załącznik nr 2    328
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia