Samorząd gospodarczy w prawie polskim

Samorząd gospodarczy w prawie polskim

Studium prawne

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

19,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Samorząd gospodarczy wprawie polskim. Studium prawne to jedno z pierwszych prawniczych opracowań całościowo przedstawiających problematykę funkcjonowania różnorodnych organizacji samorządowych w gospodarce, w tym w szczególności izb gospodarczych i organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, określanych mianem samorządu gospodarczego.
Kazimierz Bandarzewski zawarł w swojej książce analizę historycznego rozwoju organizacji samorządowych w gospodarce, zdefiniował samorząd gospodarczy oraz omówił jego konstytucyjną wizję kwalifikującą go do organizacji pozostających poza samorządem sensu stricto. Istotny zakres opracowania obejmuje analizę zadań realizowanych przez organizacje samorządu gospodarczego, w tym także zadań o charakterze publicznym.
Publikacja ta pokazuje różnorodność modeli samorządu gospodarczego, ich wady i zalety, a także przedstawia procedurę zmiany istniejącego modelu samorządu gospodarczego w Polsce.


Liczba stron332
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-8982-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     9
  
  1. Wprowadzenie     11
    1.1. Zakres pracy     11
    1.2. Przesłanki wyboru tematu pracy     17
    1.3. Cele pracy     18
    1.4. Zastosowane metody badawcze     19
    1.5. Systematyka pracy     19
  
  2. Zarys historyczny powstania i rozwoju organizacji samorządu gospodarczego    23
    2.1. Wstęp     23
    2.2. Geneza     23
    2.3. Powstanie i rozwój cechów i izb rzemieślniczych     24
    2.4. Powstanie i rozwój izb handlowych i przemysłowo-handlowych     38
    2.5. Powstanie i rozwój zrzeszeń handlu i usług     53
    2.6. Powstanie i rozwój izb rolniczych     58
    2.7. Wnioski     64
  
  3. Pojęcie i istota samorządu gospodarczego    69
    3.1. Wstęp     69
    3.2. Etymologia słowa „samorząd”     69
    3.3. Definiowanie samorządu     70
    3.4. Definiowanie samorządu gospodarczego     79
    3.5. Wnioski     84
  
  4. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania samorządu gospodarczego     89
    4.1. Wstęp     89
    4.2. Samorząd gospodarczy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 r.     89
    4.3. Samorząd gospodarczy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 23 kwietnia 1935 r.     91
    4.4. Samorząd gospodarczy w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r.     92
    4.5. Samorząd gospodarczy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 4 kwietnia 1997 r.     93
      4.5.1. Zasada pomocniczości     94
      4.5.2. Zasada decentralizacji     103
      4.5.3. Wolność zrzeszania     108
      4.5.4. Zasada samorządności     110
      4.5.5. Zasada jawności     111
    4.6. Wnioski     114
  
  5. Tryb tworzenia organizacji samorządu gospodarczego     117
    5.1. Wstęp     117
    5.2. Minimalna liczba założycieli     117
      5.2.1. Minimalna liczba założycieli izb gospodarczych     117
      5.2.2. Minimalna liczba założycieli organizacji samorządu zawodowego niektórych przedsiębiorców     122
      5.2.3. Minimalna liczba założycieli organizacji przedsiębiorców     123
      5.2.4. Minimalna liczba założycieli organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła     123
      5.2.5. Minimalna liczba założycieli izb rolniczych     124
    5.3. Procedura przyjęcia projektu statutu     125
      5.3.1. Procedura przyjęcia projektu statutu izby gospodarczej     125
      5.3.2. Procedura przyjęcia projektu statutu organizacji samorządu zawodowego niektórych przedsiębiorców     126
      5.3.3. Procedura przyjęcia projektu statutu organizacji pracodawców     127
      5.3.4. Procedura przyjęcia projektu statutu organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła     127
      5.3.5. Procedura przyjęcia projektu statutu izby rolniczej     128
    5.4. Rejestracja     129
      5.4.1. Rejestracja izby gospodarczej     129
      5.4.2. Rejestracja organizacji samorządu zawodowego niektórych przedsiębiorców     131
      5.4.3. Rejestracja organizacji przedsiębiorców     132
      5.4.4. Rejestracja organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła     132
    5.5. Tworzenie izb rolniczych     133
    5.6. Wnioski     136
  
  6. Zakres regulacji statutowej organizacji samorządu gospodarczego     139
    6.1. Wstęp     139
    6.2. Nazwa, siedziba oraz zakres terytorialny działania organizacji samorządu gospodarczego     139
      6.2.1. Izby gospodarcze     139
      6.2.2. Organizacje zawodowe samorządu przedsiębiorców     141
      6.2.3. Organizacje pracodawców     143
      6.2.4. Organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła     143
      6.2.5. Izby rolnicze     144
    6.3. Podstawowe zadania organizacji samorządu gospodarczego     146
    6.4. Sposób i formy realizacji zadań     149
    6.5. Prawa i obowiązki członka organizacji     151
    6.6. Sposób nabywania i utraty członkostwa w organizacji samorządu gospodarczego     152
    6.7. Organy organizacji samorządu gospodarczego, zakres ich uprawnień, tryb ich wyboru i okres kadencji     154
    6.8. Sposób ustalania wysokości składek i ich wpłaty oraz uzyskiwania innych środków finansowych na utrzymanie i działalność organizacji samorządu gospodarczego     159
    6.9. Zasady dokonywania zmian statutu, rozwiązywania organizacji i przeznaczania majątku w razie jej likwidacji     162
    6.10. Inne sprawy wymagające określenia w statutach organizacji samorządu gospodarczego     163
      6.10.1. Określenie przedsiębiorców lub pracodawców, którzy mogą zostać członkami organizacji samorządu gospodarczego     163
      6.10.2. Charakter członkostwa     165
      6.10.3. Pieczęć organizacji samorządu gospodarczego i zasady jej używania    165
      6.10.4. Nazwy organizacji samorządu gospodarczego w obcych językach     167
      6.10.5. Dopuszczalność tworzenia jednostek organizacyjnych     167
      6.10.6. Organizacja samorządu gospodarczego jako zakład pracy     172
      6.10.7. Zasady wykonywania czynności przez członków organów organizacji samorządu gospodarczego     173
      6.10.8. Zasady uczestniczenia w krajowych i zagranicznych organizacjach     173
      6.10.9. Wewnętrzne organy organizacji samorządu gospodarczego     174
      6.10.10. Prowadzenie działalności gospodarczej     175
      6.10.11. Zasady postępowania z dokumentacją organizacji samorządu gospodarczego     179
      6.10.12. Sądownictwo arbitrażowe     179
    6.11. Inne sprawy wymagające określenia w statucie na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących     181
      6.11.1. Polska Izba Handlu Zagranicznego     181
    6.12. Wnioski     182
  
  7. Funkcje, cele i zadania samorządu gospodarczego     185
    7.1. Wstęp     185
    7.2. Definicja funkcji, celu i zadania     185
    7.3. Cele i zadania organizacji samorządu gospodarczego     187
      7.3.1. Reprezentacja     187
      7.3.2. Sprawowanie pieczy nad należytym prowadzeniem działalności gospodarczej     190
      7.3.3. Kształtowanie i upowszechnianie podstawowych zasad etyki w działalności gospodarczej     194
      7.3.4. Ochrona godności i dóbr osobistych przedsiębiorców     202
      7.3.5. Cele kulturalne, socjalne i samopomocowe     206
      7.3.6. Zarządzanie majątkiem     207
    7.4. Funkcje organizacji samorządu gospodarczego     208
    7.5. Wnioski     209
  
  8. Współudział organizacji samorządu gospodarczego w wykonywaniu zadań publicznych     213
    8.1. Wstęp     213
    8.2. Konstrukcja pojęcia zadania publicznego     214
    8.3. Charakter publiczny zadania     218
    8.4. Przyczyny udziału organizacji samorządu gospodarczego w wykonywaniu zadań publicznych     221
    8.5. Udział w wykonywaniu zadań oświatowych     223
    8.6. Opiniowanie projektów aktów normatywnych     229
    8.7. Ustalanie zasad tworzenia izb dwustronnych     237
    8.8. Czynności kontrolne     241
    8.9. Wystawianie karnetów ATA i innych dokumentów w obrocie gospodarczym z zagranicą przez Krajową Izbę Gospodarczą     242
    8.10. Zawieranie porozumień z zakresu zbiorowego prawa pracy    244
    8.11. Współpraca organizacji samorządu gospodarczego jako organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej     247
    8.12. Delegowanie zadań publicznych do wykonywania     250
    8.13. Wnioski     252
  
  9. Nadzór nad organizacjami samorządu gospodarczego     257
    9.1. Wstęp     257
    9.2. Czynności kontrolne     258
    9.3. Środki niewładcze stosowane w postępowaniu nadzorczym     260
    9.4. Środki władcze stosowane w postępowaniu nadzorczym     263
    9.5. Nadzór nad izbami rolniczymi     269
    9.6. Nadzór nad zrzeszeniami przedsiębiorców i organizacjami samorządu gospodarczego rzemiosła     272
    9.7. Wnioski     275
  
  10. Modele samorządu gospodarczego w innych państwach     279
    10.1. Wstęp     279
    10.2. Model kontynentalny     280
    10.3. Model anglosaski     285
    10.4. Model mieszany     288
    10.5. Model administracyjny     289
    10.6. Wnioski     289
  
  11. Zakończenie     293
  
  Bibliografia     301
  
  Załącznik nr 1     325
  
  Załącznik nr 2     328
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia