Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

71,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

71,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesne opracowanie na temat postępowania z pacjentem u kresu życia. Publikacja będzie doskonałym źródłem wiedzy dla członków interdyscyplinarnego zespołu opieki paliatywnej, a szczególnie pielęgniarek, które w tym zespole odgrywają ważną rolę, niejednokrotnie lidera.
Przedstawiona wiedza dostarczy im narzędzi do sprawowania profesjonalnej opieki nad chorym i jego rodziną oraz pozwoli na kształtowanie właściwych postaw i systemu wartości.
Podręcznik spełnia współczesne wymagania nauczania przed i podyplomowego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.


Liczba stron428
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5305-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Wprowadzenie do opieki paliatywnejIzabela Kaptacz, Anna Kaptacz    1
[][].. Założenia i organizacja opieki paliatywnej    1
[]  1.1.1. Definicja i filozofia postępowania w opiece paliatywnej    2
      1.1.2. Rozwój opieki paliatywnej na świecie i w Polsce    4
      1.1.3. Pacjent objęty opieką paliatywną w systemie opieki zdrowotnej w Polsce    6
      1.1.4. Formy opieki paliatywnej w Polsce    7
    1.2. Charakterystyczne aspekty pielęgniarstwa w opiece paliatywnej    9
      1.2.1. Wpływ Cicely Saunders, Hanny Chrzanowskiej i Virginii Henderson na rozwój pielęgniarstwa w opiece paliatywnej    10
      1.2.2. Kształcenie pielęgniarek w dziedzinie opieki paliatywnej w Polsce    11
      1.2.3. Kompetencje i miejsce pielęgniarki w interdyscyplinarnym zespole opieki paliatywnej    12
    1.3. Pacjent podmiotem opieki paliatywnej    13
      1.3.1. Potrzeby nieuleczalnie chorych    13
      1.3.2. Przebieg choroby niepoddającej się leczeniu    14
      1.3.3. Podmiotowość pacjenta w opiece paliatywnej    16
  2. Zagadnienia jakości w opiece paliatywnejAnna Kaptacz    19
    2.1. Terminologia i genealogia pojęć jakości życia i jakości opieki    19
    2.2. Jakość życia a jakość opieki 20 2.3. Aspekty oceny jakości życia    21
    2.4. Narzędzia stosowane w ocenie jakości życia    22
      2.4.1. Indeks stanu sprawności Karnofsky’ego    23
      2.4.2. Indeks jakości Spitzera    23
      2.4.3. Rotterdamska lista objawów    23
      2.4.4. Szpitalna skala lęku i depresji    24
      2.4.5. ESAS (Edmonton Symptom Assessment System)    24
      2.4.6. Kwestionariusz EORTC QLQ – C30 (European Organization for the Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire – Core 30)    24
      2.4.7. STAS (Support Team Assessment Schedule)    25
    2.5. Zarządzanie a jakość opieki    26
    2.6. Kryteria oceny jakości opieki    27
  3. Podstawy kliniczne i opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową w opiece paliatywnej    29
    3.1. Ból w chorobie nowotworowej – Izabela Kaptacz, Marcin Wiśniewski    29
      3.1.1. Patomechanizm bólu przewlekłego i jego rodzaje    30
      3.1.2. Ocena bólu przewlekłego    34
      3.1.3. Zasady farmakoterapii bólu przewlekłego i przebijającego    36
      3.1.4. Niefarmakologiczne metody leczenia bólu przewlekłego    45
      3.1.5. Rola i zadania pielęgniarki w ocenie i monitorowaniu bólu    46
    3.2. Opieka nad pacjentem z zaburzeniami ze strony układu oddechowego – Joanna Flakus    50
      3.2.1. Kaszel    50
      3.2.2. Chrypka    52
      3.2.3. Duszność    53
      3.2.4. Krwioplucie    54
      3.2.5. Krwotok z płuc    55
      3.2.6. Płyn w jamie opłucnowej    56
      3.2.7. Zapalenie płuc    57
    3.3. Opieka nad pacjentem z zaburzeniami ze strony układu pokarmowego – Marcin Wiśniewski, Wiesława Piotrowska    58
      3.3.1. Nudności i wymioty    59
      3.3.2. Czkawka    65
      3.3.3. Zmiany w obrębie jamy ustnej    66
      3.3.4. Dyspepsja, zespół uciśniętego żołądka, wzdęcia, dysfagia    74
      3.3.5. Krwawienia do przewodu pokarmowego    79
      3.3.6. Niedrożność przewodu pokarmowego    83
      3.3.7. Zaparcia stolca i zaczopowanie kałem    86
      3.3.8. Biegunka    92
      3.3.9. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej    95
      3.3.10. Wodobrzusze    97
      3.3.11. Stomie    99
    3.4. Zasady żywienia i nawadniania pacjentów objętych opieką paliatywną – Wiesława Piotrowska, Anna Białoń-Janusz    101
    3.5. Opieka nad pacjentem z zaburzeniami ze strony układu moczowego i płciowego – Anna Kaptacz    106
      3.5.1. Niewydolność nerek    106
      3.5.2. Objawy ze strony układu moczowego    107
      3.5.3. Pielęgnowanie pacjenta z cewnikiem zewnętrznym i wewnętrznym    110
      3.5.4. Pielęgnowanie pacjenta z przetokami    111
    3.6. Opieka nad pacjentem z objawami neuropsychiatrycznymi – Bożena Łukaszek, Izabela Kaptacz    114
      3.6.1. Przygnębienie    114
      3.6.2. Zaburzenia lękowe    115
      3.6.3. Zespół depresyjny    116
      3.6.4. Zaburzenia świadomości    118
      3.6.5. Zespół majaczeniowy    119
      3.6.6. Splątanie    120
      3.6.7. Otępienie    121
      3.6.8. Zaburzenia snu    122
      3.6.9. Niedowłady i porażenia    123
      3.6.10. Neurologiczne zespoły paranowotworowe    124
      3.6.11. Tendencje i próby samobójcze    126
    3.7. Postępowanie objawowe w innych zaburzeniach u pacjentów objętych opieką paliatywną    128
      3.7.1. Zmęczenie – Anna Białoń-Janusz    128
      3.7.2. Wyniszczenie nowotworowe – Anna Białoń-Janusz    136
      3.7.3. Sedacja paliatywna – Marcin Wiśniewski, Wiesława Piotrowska    144
      3.7.4. Nadmierna potliwość, gorączka – Anna Białoń-Janusz    146
    3.8. Stany nagłe w opiece paliatywnej – Marcin Wiśniewski    151
      3.8.1. Zespół żyły głównej górnej    151
      3.8.2. Zespół ucisku rdzenia kręgowego    153
      3.8.3. Hiperkalcemia    156
      3.8.4. Hiponatremia    157
    3.9. Opieka nad pacjentem ze zmianami w obrębie skóry i tkanki podskórnej – Marcin Wiśniewski, Izabela Kaptacz    159
      3.9.1. Ogólne zasady leczenia ran    159
      3.9.2. Odleżyny    172
      3.9.3. Owrzodzenia nowotworowe    184
      3.9.4. Popromienne zapalenie skóry    192
    3.10. Opieka nad pacjentem z zaburzeniami hematologicznymi – Anna Kliś-Kalinowska    200
      3.10.1. Niedokrwistość    200
      3.10.2. Neutropenia, małopłytkowość    205
      3.10.3. Zakrzepica żył głębokich    209
      3.10.4. Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe    211
    3.11. Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska nad pacjentem z zaburzeniami seksualnymi – Anna Kaptacz, Izabela Kaptacz    214
    3.12. Opieka nad pacjentem w ostatnich godzinach życia – Agnieszka Kwiecińska    220
      3.12.1. Opieka nad pacjentem w okresie umierania    220
      3.12.2. Zasady łagodzenia objawów w okresie umierania    222
      3.12.3. Rzężenie przedśmiertne    227
      3.12.4. Towarzyszenie umierającemu i jego rodzinie    228
      3.12.5. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem i jego rodziną w okresie przedagonalnym i agonalnym    228
      3.12.6. Postępowanie po śmierci chorego    231
  4. Podstawy kliniczne i opieka nad pacjentem z chorobą nienowotworową o niepomyślnym rokowaniuDominik Krzyżanowski    233
    4.1. Przewlekła niewydolność krążenia    233
    4.2. Przewlekła niewydolność oddechowa. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)    237
      4.2.1. Dominujące objawy, opieka i leczenie paliatywne w POChP    239
    4.3. Choroby układu nerwowego    243
      4.3.1. Stwardnienie zanikowe boczne (ALS, amyotrophic lateral sclerosis)    243
      4.3.2. Stwardnienie rozsiane (SM, sclerosis multiplex)    244
      4.3.3. Choroba Parkinsona    247
      4.3.4. Choroba Huntingtona    248
    4.4. Choroba Alzheimera i inne typy zaburzeń otępiennych    249
      4.4.1. Zaburzenia otępienne typu alzheimerowskiego    250
    4.5. Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS, acquired immunodeficiency syndrome)    254
      4.5.1. Rola opieki paliatywnej i hospicyjnej u pacjentów z AIDS    256
    4.6. Przewlekłe choroby nerek    259
    4.7. Marskość wątroby    263
  5. Dziecko w opiece paliatywnejAgata Panas, Bożena Łukaszek    267
    5.1. Modele, zasady i odrębności pediatrycznej opieki paliatywnej    268
      5.1.1. Modele pediatrycznej opieki paliatywnej    268
      5.1.2. Zasady pediatrycznej opieki paliatywnej    269
      5.1.3. Odrębności pediatrycznej opieki paliatywnej    271
    5.2. Postępowanie pielęgnacyjno-lecznicze w wybranych zaburzeniach u dzieci objętych opieką paliatywną    276
      5.2.1. Ból u dzieci    276
      5.2.2. Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego u dzieci    281
      5.2.3. Padaczka u dzieci    284
      5.2.4. Problemy pulmonologiczne u dzieci    285
    5.3. Komunikowanie się z chorym dzieckiem    286
    5.4. Rodzice i rodzeństwo chorego dziecka    287
    5.5. Śmierć dziecka i opieka nad rodziną w okresie żałoby    288
  6. Wielokulturowość w pielęgniarstwieBożena Łukaszek, Katarzyna Mucha    291
  7. Zagadnienia etyczno-prawneBożena Łukaszek    299
    7.1. Zasady bioetyczne obowiązujące w opiece paliatywnej    299
    7.2. Eutanazja    300
    7.3. Zagadnienia prawne    302
      7.3.1. Rozporządzenia na wypadek śmierci    302
      7.3.2. Prawa pacjenta    304
      7.3.3. Stałe pełnomocnictwa    304
      7.3.4. Testament życia    305
  8. Obciążenie pracą i zespół wypalenia zawodowego (burnout syndrome) w pracy pielęgniarskiejBożena Łukaszek    307
    8.1. Definicja zespołu wypalenia zawodowego i jego objawy    307
      8.1.1. Wyczerpanie emocjonalne    307
      8.1.2. Objawy wypalenia zawodowego    308
    8.2. Model stopnia niedopasowania między osobą a środowiskiem zawodowym    309
    8.3. Przyczyny zespołu wypalenia zawodowego    310
    8.4. Pomiar wypalenia zawodowego    311
    8.5. Metody radzenia sobie z wypaleniem zawodowym    312
  9. Podstawy opieki komplementarnej w opiece paliatywnejAnna Białoń-Janusz    315
    9.1. Założenia opieki komplementarnej, rodzaje zajęć terapeutycznych    315
    9.2. Relaksacja    318
      9.2.1. Trening autogenny    318
      9.2.2 Trening Jacobsona    319
      9.2.3. Inne techniki    319
    9.3. Muzykoterapia    320
    9.4. Terapia zajęciowa    321
    9.5. Aromaterapia    322
    9.6. Akupunktura    324
  10. Problemy psychiczne, społeczne i duchowe pacjentów i ich rodzin    327
    10.1. Wsparcie psychologiczne    327
      10.1.1. Potrzeby psychiczne chorych u kresu życia – Krystyna de Walden-Gałuszko    327
      10.1.2. Przekazywanie niepomyślnych wiadomości – Krystyna de Walden-Gałuszko    328
      10.1.3. Wsparcie psychiczne – Krystyna de Walden-Gałuszko    330
      10.1.4. Problemy rodziny – Krystyna de Walden-Gałuszko    333
      10.1.5. Żałoba i osierocenie – Krystyna de Walden-Gałuszko    338
      10.1.6. Rola pielęgniarki we wsparciu psychicznym – Anna Kaptacz    341
    10.2. Wsparcie społeczno-socjalne – Krystyna Kochan    343
      10.2.1. Problemy społeczno-socjalne w aspekcie ciężkiej choroby w rodzinie    346
      10.2.2. Możliwości wsparcia społeczno-socjalnego    348
      10.2.3. Rola wolontariatu w aspekcie wsparcia społeczno-socjalnego    353
      10.2.4. Pielęgniarka a pracownik socjalny    353
    10.3. Wsparcie i pomoc duchowa – Michalina Wieszołek    355
      10.3.1. Ból totalny i ból duchowy    355
      10.3.2. Religijność a duchowość    358
      10.3.3. Kryzys duchowy i możliwość pomocy choremu i jego rodzinie    360
      10.3.4. Rola pielęgniarki w rozpoznawaniu problemów duchowych, egzystencjalnych i religijnych pacjenta i jego rodziny    362
  11. Rehabilitacja i fizjoterapia w opiece paliatywnejAgnieszka Wójcik, Anna Pyszora, Iwona Drewnik    367
    11.1. Strategia postępowania fizjoterapeutycznego w opiece paliatywnej    367
    11.2. Procedury fizjoterapeutyczne stosowane w opiece paliatywnej    372
      11.2.1. Procedury diagnostyczne – diagnostyka fizjoterapeutyczna    372
      11.2.2. Procedury terapeutyczne prowadzone przez fizjoterapeutę    373
    11.3. Rola i zadania pielęgniarki w zakresie działań fizjoterapeutycznych    373
      11.3.1. Procedury rehabilitacyjne prowadzone przez pielęgniarkę    373
      11.3.2. Procedury pielęgnacyjno-higieniczne prowadzone przez pielęgniarkę    374
      11.3.3. Procedury edukacyjne – instruktaż    374
    11.4. Pacjent samodzielny    375
    11.5. Pacjent unieruchomiony    378
      11.5.1. Obrót na porażoną stronę ciała    379
      11.5.2. Obrót na „zdrową” stronę ciała    380
  12. Podstawowe założenia i przykładowe plany opieki w Międzynarodowej Kwalifikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®)Dorota Kilańska    387
  12.1. Zastosowanie Klasyfikacji ICNP® w procesie pielęgnowania    388
  Appendix    409
  Podstawy farmakoterapii w opiece paliatywnejAgnieszka Zalas    409
    1. Podstawowe leki stosowane w opiece paliatywnej    409
    2. Wybrane leki nieopioidowe    410
      2.1. Słabe leki opioidowe    411
      2.2. Silne opioidy    412
    3. Inne leki stosowane w leczeniu objawowym    414
    4. Zasady, drogi i sposoby podawania leków w opiece paliatywnej    419
    5. Interakcje leków stosowanych w opiece paliatywnej    421
  Skorowidz    425
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia