Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

69,30  99,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

69,3099,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesne opracowanie na temat postępowania z pacjentem u kresu życia. Publikacja będzie doskonałym źródłem wiedzy dla członków interdyscyplinarnego zespołu opieki paliatywnej, a szczególnie pielęgniarek, które w tym zespole odgrywają ważną rolę, niejednokrotnie lidera.
Przedstawiona wiedza dostarczy im narzędzi do sprawowania profesjonalnej opieki nad chorym i jego rodziną oraz pozwoli na kształtowanie właściwych postaw i systemu wartości.
Podręcznik spełnia współczesne wymagania nauczania przed i podyplomowego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.


Liczba stron428
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5305-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa VII
  1. Wprowadzenie do opieki paliatywnejIzabela Kaptacz, Anna Kaptacz     1
    1.1. Założenia i organizacja opieki paliatywnej     1
      1.1.1. Definicja i filozofia postępowania w opiece paliatywnej     2
      1.1.2. Rozwój opieki paliatywnej na świecie i w Polsce     4
      1.1.3. Pacjent objęty opieką paliatywną w systemie opieki zdrowotnej w Polsce    6
      1.1.4. Formy opieki paliatywnej w Polsce     7
    1.2. Charakterystyczne aspekty pielęgniarstwa w opiece paliatywnej     9
      1.2.1. Wpływ Cicely Saunders, Hanny Chrzanowskiej i Virginii Henderson na rozwój pielęgniarstwa w opiece paliatywnej     10
      1.2.2. Kształcenie pielęgniarek w dziedzinie opieki paliatywnej w Polsce    11
      1.2.3. Kompetencje i miejsce pielęgniarki w interdyscyplinarnym zespole opieki paliatywnej     12
    1.3. Pacjent podmiotem opieki paliatywnej     13
      1.3.1. Potrzeby nieuleczalnie chorych     13
      1.3.2. Przebieg choroby niepoddającej się leczeniu     14
      1.3.3. Podmiotowość pacjenta w opiece paliatywnej     16
  
  2. Zagadnienia jakości w opiece paliatywnejAnna Kaptacz     19
    2.1. Terminologia i genealogia pojęć jakości życia i jakości opieki     19
    2.2. Jakość życia a jakość opieki 20 2.3. Aspekty oceny jakości życia    21
    2.4. Narzędzia stosowane w ocenie jakości życia     22
      2.4.1. Indeks stanu sprawności Karnofsky’ego     23
      2.4.2. Indeks jakości Spitzera     23
      2.4.3. Rotterdamska lista objawów    23
      2.4.4. Szpitalna skala lęku i depresji    24
      2.4.5. ESAS (Edmonton Symptom Assessment System)     24
      2.4.6. Kwestionariusz EORTC QLQ – C30 (European Organization for the Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire – Core 30)    24
      2.4.7. STAS (Support Team Assessment Schedule)     25
    2.5. Zarządzanie a jakość opieki     26
    2.6. Kryteria oceny jakości opieki     27
  
  3. Podstawy kliniczne i opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową w opiece paliatywnej    29
    3.1. Ból w chorobie nowotworowej – Izabela Kaptacz, Marcin Wiśniewski     29
      3.1.1. Patomechanizm bólu przewlekłego i jego rodzaje    30
      3.1.2. Ocena bólu przewlekłego     34
      3.1.3. Zasady farmakoterapii bólu przewlekłego i przebijającego     36
      3.1.4. Niefarmakologiczne metody leczenia bólu przewlekłego     45
      3.1.5. Rola i zadania pielęgniarki w ocenie i monitorowaniu bólu     46
    3.2. Opieka nad pacjentem z zaburzeniami ze strony układu oddechowego – Joanna Flakus     50
      3.2.1. Kaszel     50
      3.2.2. Chrypka     52
      3.2.3. Duszność    53
      3.2.4. Krwioplucie     54
      3.2.5. Krwotok z płuc     55
      3.2.6. Płyn w jamie opłucnowej    56
      3.2.7. Zapalenie płuc     57
    3.3. Opieka nad pacjentem z zaburzeniami ze strony układu pokarmowego – Marcin Wiśniewski, Wiesława Piotrowska     58
      3.3.1. Nudności i wymioty     59
      3.3.2. Czkawka     65
      3.3.3. Zmiany w obrębie jamy ustnej     66
      3.3.4. Dyspepsja, zespół uciśniętego żołądka, wzdęcia, dysfagia    74
      3.3.5. Krwawienia do przewodu pokarmowego     79
      3.3.6. Niedrożność przewodu pokarmowego     83
      3.3.7. Zaparcia stolca i zaczopowanie kałem     86
      3.3.8. Biegunka     92
      3.3.9. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej     95
      3.3.10. Wodobrzusze     97
      3.3.11. Stomie     99
    3.4. Zasady żywienia i nawadniania pacjentów objętych opieką paliatywną – Wiesława Piotrowska, Anna Białoń-Janusz     101
    3.5. Opieka nad pacjentem z zaburzeniami ze strony układu moczowego i płciowego – Anna Kaptacz     106
      3.5.1. Niewydolność nerek     106
      3.5.2. Objawy ze strony układu moczowego     107
      3.5.3. Pielęgnowanie pacjenta z cewnikiem zewnętrznym i wewnętrznym     110
      3.5.4. Pielęgnowanie pacjenta z przetokami     111
    3.6. Opieka nad pacjentem z objawami neuropsychiatrycznymi – Bożena Łukaszek, Izabela Kaptacz     114
      3.6.1. Przygnębienie     114
      3.6.2. Zaburzenia lękowe     115
      3.6.3. Zespół depresyjny    116
      3.6.4. Zaburzenia świadomości     118
      3.6.5. Zespół majaczeniowy     119
      3.6.6. Splątanie     120
      3.6.7. Otępienie     121
      3.6.8. Zaburzenia snu     122
      3.6.9. Niedowłady i porażenia     123
      3.6.10. Neurologiczne zespoły paranowotworowe     124
      3.6.11. Tendencje i próby samobójcze     126
    3.7. Postępowanie objawowe w innych zaburzeniach u pacjentów objętych opieką paliatywną     128
      3.7.1. Zmęczenie – Anna Białoń-Janusz     128
      3.7.2. Wyniszczenie nowotworowe – Anna Białoń-Janusz     136
      3.7.3. Sedacja paliatywna – Marcin Wiśniewski, Wiesława Piotrowska     144
      3.7.4. Nadmierna potliwość, gorączka – Anna Białoń-Janusz     146
    3.8. Stany nagłe w opiece paliatywnej – Marcin Wiśniewski     151
      3.8.1. Zespół żyły głównej górnej     151
      3.8.2. Zespół ucisku rdzenia kręgowego    153
      3.8.3. Hiperkalcemia    156
      3.8.4. Hiponatremia     157
    3.9. Opieka nad pacjentem ze zmianami w obrębie skóry i tkanki podskórnej – Marcin Wiśniewski, Izabela Kaptacz     159
      3.9.1. Ogólne zasady leczenia ran    159
      3.9.2. Odleżyny     172
      3.9.3. Owrzodzenia nowotworowe     184
      3.9.4. Popromienne zapalenie skóry    192
    3.10. Opieka nad pacjentem z zaburzeniami hematologicznymi – Anna Kliś-Kalinowska    200
      3.10.1. Niedokrwistość     200
      3.10.2. Neutropenia, małopłytkowość    205
      3.10.3. Zakrzepica żył głębokich     209
      3.10.4. Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe     211
    3.11. Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska nad pacjentem z zaburzeniami seksualnymi – Anna Kaptacz, Izabela Kaptacz     214
    3.12. Opieka nad pacjentem w ostatnich godzinach życia – Agnieszka Kwiecińska     220
      3.12.1. Opieka nad pacjentem w okresie umierania     220
      3.12.2. Zasady łagodzenia objawów w okresie umierania     222
      3.12.3. Rzężenie przedśmiertne     227
      3.12.4. Towarzyszenie umierającemu i jego rodzinie     228
      3.12.5. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem i jego rodziną w okresie przedagonalnym i agonalnym     228
      3.12.6. Postępowanie po śmierci chorego     231
  
  4. Podstawy kliniczne i opieka nad pacjentem z chorobą nienowotworową o niepomyślnym rokowaniuDominik Krzyżanowski     233
    4.1. Przewlekła niewydolność krążenia     233
    4.2. Przewlekła niewydolność oddechowa. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)    237
      4.2.1. Dominujące objawy, opieka i leczenie paliatywne w POChP     239
    4.3. Choroby układu nerwowego     243
      4.3.1. Stwardnienie zanikowe boczne (ALS, amyotrophic lateral sclerosis)     243
      4.3.2. Stwardnienie rozsiane (SM, sclerosis multiplex)    244
      4.3.3. Choroba Parkinsona     247
      4.3.4. Choroba Huntingtona     248
    4.4. Choroba Alzheimera i inne typy zaburzeń otępiennych     249
      4.4.1. Zaburzenia otępienne typu alzheimerowskiego    250
    4.5. Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS, acquired immunodeficiency syndrome)    254
      4.5.1. Rola opieki paliatywnej i hospicyjnej u pacjentów z AIDS     256
    4.6. Przewlekłe choroby nerek     259
    4.7. Marskość wątroby     263
  
  5. Dziecko w opiece paliatywnejAgata Panas, Bożena Łukaszek     267
    5.1. Modele, zasady i odrębności pediatrycznej opieki paliatywnej     268
      5.1.1. Modele pediatrycznej opieki paliatywnej     268
      5.1.2. Zasady pediatrycznej opieki paliatywnej     269
      5.1.3. Odrębności pediatrycznej opieki paliatywnej     271
    5.2. Postępowanie pielęgnacyjno-lecznicze w wybranych zaburzeniach u dzieci objętych opieką paliatywną     276
      5.2.1. Ból u dzieci     276
      5.2.2. Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego u dzieci     281
      5.2.3. Padaczka u dzieci     284
      5.2.4. Problemy pulmonologiczne u dzieci     285
    5.3. Komunikowanie się z chorym dzieckiem     286
    5.4. Rodzice i rodzeństwo chorego dziecka     287
    5.5. Śmierć dziecka i opieka nad rodziną w okresie żałoby     288
  
  6. Wielokulturowość w pielęgniarstwieBożena Łukaszek, Katarzyna Mucha     291
  
  7. Zagadnienia etyczno-prawneBożena Łukaszek     299
    7.1. Zasady bioetyczne obowiązujące w opiece paliatywnej     299
    7.2. Eutanazja     300
    7.3. Zagadnienia prawne     302
      7.3.1. Rozporządzenia na wypadek śmierci     302
      7.3.2. Prawa pacjenta    304
      7.3.3. Stałe pełnomocnictwa     304
      7.3.4. Testament życia     305
  
  8. Obciążenie pracą i zespół wypalenia zawodowego (burnout syndrome) w pracy pielęgniarskiejBożena Łukaszek     307
    8.1. Definicja zespołu wypalenia zawodowego i jego objawy     307
      8.1.1. Wyczerpanie emocjonalne     307
      8.1.2. Objawy wypalenia zawodowego     308
    8.2. Model stopnia niedopasowania między osobą a środowiskiem zawodowym     309
    8.3. Przyczyny zespołu wypalenia zawodowego     310
    8.4. Pomiar wypalenia zawodowego     311
    8.5. Metody radzenia sobie z wypaleniem zawodowym     312
  
  9. Podstawy opieki komplementarnej w opiece paliatywnejAnna Białoń-Janusz     315
    9.1. Założenia opieki komplementarnej, rodzaje zajęć terapeutycznych     315
    9.2. Relaksacja     318
      9.2.1. Trening autogenny     318
      9.2.2 Trening Jacobsona     319
      9.2.3. Inne techniki    319
    9.3. Muzykoterapia     320
    9.4. Terapia zajęciowa     321
    9.5. Aromaterapia     322
    9.6. Akupunktura     324
  
  10. Problemy psychiczne, społeczne i duchowe pacjentów i ich rodzin     327
    10.1. Wsparcie psychologiczne    327
      10.1.1. Potrzeby psychiczne chorych u kresu życia – Krystyna de Walden-Gałuszko     327
      10.1.2. Przekazywanie niepomyślnych wiadomości – Krystyna de Walden-Gałuszko     328
      10.1.3. Wsparcie psychiczne – Krystyna de Walden-Gałuszko     330
      10.1.4. Problemy rodziny – Krystyna de Walden-Gałuszko     333
      10.1.5. Żałoba i osierocenie – Krystyna de Walden-Gałuszko     338
      10.1.6. Rola pielęgniarki we wsparciu psychicznym – Anna Kaptacz     341
    10.2. Wsparcie społeczno-socjalne – Krystyna Kochan     343
      10.2.1. Problemy społeczno-socjalne w aspekcie ciężkiej choroby w rodzinie     346
      10.2.2. Możliwości wsparcia społeczno-socjalnego     348
      10.2.3. Rola wolontariatu w aspekcie wsparcia społeczno-socjalnego     353
      10.2.4. Pielęgniarka a pracownik socjalny     353
    10.3. Wsparcie i pomoc duchowa – Michalina Wieszołek     355
      10.3.1. Ból totalny i ból duchowy     355
      10.3.2. Religijność a duchowość     358
      10.3.3. Kryzys duchowy i możliwość pomocy choremu i jego rodzinie     360
      10.3.4. Rola pielęgniarki w rozpoznawaniu problemów duchowych, egzystencjalnych i religijnych pacjenta i jego rodziny    362
  
  11. Rehabilitacja i fizjoterapia w opiece paliatywnejAgnieszka Wójcik, Anna Pyszora, Iwona Drewnik     367
    11.1. Strategia postępowania fizjoterapeutycznego w opiece paliatywnej    367
    11.2. Procedury fizjoterapeutyczne stosowane w opiece paliatywnej    372
      11.2.1. Procedury diagnostyczne – diagnostyka fizjoterapeutyczna     372
      11.2.2. Procedury terapeutyczne prowadzone przez fizjoterapeutę     373
    11.3. Rola i zadania pielęgniarki w zakresie działań fizjoterapeutycznych     373
      11.3.1. Procedury rehabilitacyjne prowadzone przez pielęgniarkę     373
      11.3.2. Procedury pielęgnacyjno-higieniczne prowadzone przez pielęgniarkę     374
      11.3.3. Procedury edukacyjne – instruktaż     374
    11.4. Pacjent samodzielny     375
    11.5. Pacjent unieruchomiony    378
      11.5.1. Obrót na porażoną stronę ciała     379
      11.5.2. Obrót na „zdrową” stronę ciała     380
  
  12. Podstawowe założenia i przykładowe plany opieki w Międzynarodowej Kwalifikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®)Dorota Kilańska     387
  12.1. Zastosowanie Klasyfikacji ICNP® w procesie pielęgnowania     388
  
  Appendix     409
  Podstawy farmakoterapii w opiece paliatywnejAgnieszka Zalas     409
    1. Podstawowe leki stosowane w opiece paliatywnej     409
    2. Wybrane leki nieopioidowe     410
      2.1. Słabe leki opioidowe     411
      2.2. Silne opioidy     412
    3. Inne leki stosowane w leczeniu objawowym     414
    4. Zasady, drogi i sposoby podawania leków w opiece paliatywnej     419
    5. Interakcje leków stosowanych w opiece paliatywnej    421
  
  Skorowidz     425
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia