Efektywność ekonomiczna procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych

na przykładzie hut żelaza w Polsce

1 ocena

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

31,85  49,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

31,8549,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Radykalna poprawa efektywności gospodarowania winna za cel strategiczny uznać przekształcenia własnościowe,
a zwłaszcza prywatyzację otoczenia, a następnie poddać te przekształcenia silnej konkurencji.
(…). Przygotowana przez Ministerstwo Skarbu Państwa w 2003 r. ustawa budżetowa (rozdz. VIII – Kierunki
prywatyzacji) określiła cele prywatyzacji (…). W kontekście wymogów i szukania nowych możliwości
wzrostu konkurencyjności względnie kooperacyjnych zdolności przedsiębiorstw, problematyka efektywności
nabiera coraz większego znaczenia. (…). Autor monografi i w oparciu o literaturę przedmiotu analizy
ekonomicznej przedsiębiorstwa wskazał na różne sposoby badania działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
której rola w warunkach gospodarki rynkowej stale wzrasta (…).
(…) W dalszej części monografi i Autor kontynuuje swoje rozważania dotyczące problematyki efektywności
restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali, które są opisane w rozdziale IV i V, wyjaśniając osiągnięcie
celu teoriopoznawczego i możliwość ustalenia efektywności ekonomicznej procesu restrukturyzacji
hutnictwa żelaza i stali. (…) Przedłożona do recenzji monografi a została napisana w sposób logiczny,
rzetelny i zamyka pewien okres badań przeprowadzony w oparciu o materiał statystyczny. Bogata literatura
przedmiotu, liczne załączniki mogą być przyczynkiem do dalszych badań Autora. (…).
z recenzji prof. dr hab. Lidii Sobolak
(…) W opiniowanej monografi i wyróżnić można dwie jej podstawowe części. Pierwsza z nich poświęcona
jest zagadnieniom teoretyczno-metodycznym związanym z restrukturyzacją i oceną jej ekonomicznej efektywności.(…).
W drugiej części,(…) przedstawiono wyniki badań empirycznych.(…).
Problematyka restrukturyzacji ma duże znaczenie gospodarczo-społeczne, jest ciągle ważna i aktualna i to
zarówno w ujęciu mikroekonomicznym (przedsiębiorstw), sektorowym jak i makroekonomicznym. Szczególnego
jej znaczenia dopatrujemy się w praktyce zarządzania, ale jednocześnie jej procesy, metody i instrumenty
bazują na wielu elementach teorii nauk o zarządzaniu. (…). W opiniowanej monografi i trafnie
dobrano podmiotowy obszar badań, który tworzą przedsiębiorstwa produkcji stali w Polsce. Taką opinię
uzasadniam ekonomicznym znaczeniem sektora stalowniczego, jego głęboką restrukturyzacją oraz objęciem
badaniami praktycznie wszystkich hut żelaza działających w Polsce. (…).
W szczególności wartości merytorycznych opiniowanej pracy dopatruję się w:
• Podjęciu problematyki badawczej istotnej zarówno dla teorii jak i praktyki gospodarczej.
• Jasno sformułowanych, interesujących celach i ich realizacji poprzez prowadzone badania.
• Opracowaniu i zastosowaniu autorskiej metody analizy umożliwiającej ocenę
ekonomicznej efektywności procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw hutniczych.
• Zaprezentowaniu procesów restrukturyzacji i analizie ich ekonomicznej efektywności
w skali całego krajowego sektora stalowniczego. (…).
z recenzji prof. dr hab. Jana Brzóski


Liczba stron256
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19055-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  
  1. Główne elementy teorii restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych     12
  1.1. Restrukturyzacja jako kategoria ekonomiczna     12
  1.2. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa, jej cele i kategorie pokrewne     15
  1.3. Przesłanki restrukturyzacji przedsiębiorstw     31
  1.4. Kierunki i rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstw     38
  1.5. Rodzaje efektów restrukturyzacji przedsiębiorstw     51
  
  2. Istota efektywności ekonomicznej i czynniki determinujące efektywność ekonomiczną procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych. Metody diagnozy efektywności ekonomicznej skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych     55
  2.1. Istota efektywności ekonomicznej skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw i problem ich pomiaru     55
  2.2. Czynniki determinujące efektywność ekonomiczną procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw    60
  2.3. Ogólna ocena metod diagnozy restrukturyzacji przedsiębiorstw     63
  2.4. Tradycyjne metody diagnozy efektywności ekonomicznej restrukturyzacji przedsiębiorstw     69
  2.5. Inne metody diagnozy efektywności ekonomicznej restrukturyzacji przedsiębiorstw     71
  2.6. Koncepcja metody rachunku efektywności ekonomicznej restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych     80
  
  3. Kierunki i efektywność ekonomiczna procesów restrukturyzacji hut żelaza w krajach Unii Europejskiej     94
  3.1. Polityka przemysłowa jako przesłanka restrukturyzacji hut żelaza     94
  3.2. Kierunki restrukturyzacji hut żelaza     106
    3.2.1. Restrukturyzacja zatrudnienia     107
    3.2.2. Restrukturyzacja przedmiotowa     110
    3.2.3. Restrukturyzacja własnościowa     116
    3.2.4. Restrukturyzacja organizacyjna     119
  
  4. Przesłanki konieczności i efektywność ekonomiczna procesów restrukturyzacji hut żelaza w Polsce     123
  4.1. Przesłanki konieczności i prawne podstawy restrukturyzacji hut żelaza     123
  4.2. Efektywność ekonomiczna procesów restrukturyzacji hut żelaza przed konsolidacją i spółki ArcelorMittal Poland S.A.     126
    4.2.1. Huty przed konsolidacją i spółka ArcelorMittal Poland S.A.     126
      4.2.1.1. Huty przed konsolidacją     126
        4.2.1.1.1. Huta Katowice S.A.     126
        4.2.1.1.2. Huta im. Tadeusza Sendzimira S.A.     130
        4.2.1.1.3. Huta Cedler S.A.     133
        4.2.1.1.4. Huta Florian S.A.     136
        4.2.1.1.5. Huta Królewska Sp. z o.o.     138
      4.2.1.2. ArcelorMittal Poland S.A.     143
  
  5. Efektywność ekonomiczna procesów restrukturyzacji hut żelaza i przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce     148
  5.1. Efektywność ekonomiczna procesów restrukturyzacji pozostałych hut żelaza     148
    5.1.1. ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.     148
    5.1.2. Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.     153
    5.1.3. CMC Poland Sp. z o.o.     158
    5.1.4. Ferrum S.A.     162
    5.1.5. Huta Bankowa Sp. z o.o.     167
    5.1.6. Huta Batory Sp. z o.o.     171
    5.1.7. Huta Łabędy S.A.     176
    5.1.8. Huta Łaziska S.A.     181
    5.1.9. Huta Małapanew Sp. z o.o.     184
    5.1.10. Huta Pokój S.A.     188
    5.1.11. Huta Stali Jakościowych S.A.     194
    5.1.12. Huta Zabrze S.A.     198
    5.1.13. Huta „Częstochowa” S.A. i ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.     201
      5.1.13.1. ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.     201
      5.1.13.2. Huta „Częstochowa” S.A.     210
    5.1.14. Severstallat Silesia Sp. z o.o.     212
  5.2. Efektywność ekonomiczna restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali     217
  
  Zakończenie     223
  Literatura     229
  Spis tabel     245
  Spis wykresów     248
  Załączniki     249
  Abstract     253
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia