Nanotechnologia w praktyce. Rozdział 9

Chemia powierzchni

1 ocena

Format:

epub, mobi

KUP I POBIERZ

Format: epub, mobi

7,83  8,70 (-10%)

Najniższa cena z 30 dni: 5,22 zł 

ROZDZIAŁ 9 Z PUBLIKACJI PT. "NANOTECHNOLOGIA W PRAKTYCE", REDAKCJA KAMILA ŻELECHOWSKA. Jest to pierwsza tego typu pozycja na rynku polskim. Dostarcza praktycznej wiedzy dotyczącej przeprowadzania doświadczeń laboratoryjnych z obszaru nanotechnologii. Opisana jest zarówno synteza, jak i badanie właściwości otrzymanych nanomateriałów oraz przykłady komercyjnego wykorzystania nanostruktur. Każdy rozdział rozpoczyna się wstępem, potem jest opis wykonania doświadczenia i dodatkowy opis metody pomiarowej oraz interpretacja uzyskanych wyników. Każde z przedstawionych w publikacji doświadczeń zostało wykonane przeze mnie w laboratorium, a większość wykonywali również studenci z pozytywnym efektem. Wszystkie zdjęcia, rysunki i wykresy są robione samodzielnie. Jest to o tyle ważne, iż coraz częściej można spotkać się z sytuacją, gdy doświadczenie opisane w publikacji naukowej nie daje się odtworzyć w innym laboratorium. Dotyczy to zarówno skomplikowanych, jak i bardzo prostych doświadczeń.
Pozycja obejmuje materiał interdyscyplinarny (chemia, fizyka, inżynieria materiałowa). Pozwala na szersze spojrzenie na naukę i nie zamykanie jej w określonych ramach.
Książka może stanowić gotową instrukcję do laboratorium dla studentów nauk przyrodniczych. Wybrane doświadczenia mogą być również wykorzystane w formie demonstracji w czasie lekcji czy wykładu.
Dokładny opis doświadczeń, pozwala na ich odtworzenie nawet przez mniej wprawnych eksperymentatorów.


Rok wydania2016
KategoriaInne
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19025-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. TLENEK GRAFENU I REDUKOWANY TLENEK GRAFENU Izabela Kondratowicz, Kamila Żelechowska     9
    1.1. Wstęp     9
    1.2. Otrzymywanie redukowanego tlenku grafenu     12
    1.3. Badanie właściwości tlenku grafenu i redukowanego tlenku grafenu     14
      1.3.1. Właściwości chemiczne i elektryczne tlenku grafenu i redukowanego tlenku grafenu     14
      1.3.2. Badanie właściwości tlenku grafenu i redukowanego tlenku grafenu przy użyciu metod spektroskopowych     21
      1.3.3. Obrazowanie przy użyciu metod mikroskopowych     29
  
  2. NANOCZĄSTKI METALICZNE. OTRZYMYWANIE I WŁAŚCIWOŚCI Kamila Żelechowska, Izabela Kondratowicz     33
    2.1. Wstęp     33
    2.2. Wybrane metody otrzymywania nanocząstek metalicznych     35
    2.3. Wybrane właściwości koloidów złota i srebra     39
      2.3.1. Zjawisko Tyndalla     39
      2.3.2. Spektroskopia UV-Vis. Powierzchniowy rezonans plazmonowy     40
    2.4. Synteza i badanie właściwości nanocząstek metalicznych     41
      2.4.1. Otrzymywanie i właściwości koloidów złota     41
      2.4.2. Otrzymywanie nanocząstek złota na podłożu stałym     47
      2.4.3. Otrzymywanie nanocząstek srebra metodą odwróconych miceli     49
      2.4.4. Otrzymywanie nanocząstek srebra tzw. zieloną metodą     53
  
  3. OTRZYMYWANIE NANOKRZEMIONKI (SiO2) METODĄ ZOL-ŻEL Izabela Kondratowicz, Kamila Żelechowska     57
    3.1. Wstęp     57
    3.2. Synteza krzemionki metodą zol-żel     64
  
  4. KROPKI KWANTOWE. SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE NANOKRYSZTAŁÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Marcin Karbarz, Kamila Żelechowska     67
    4.1. Wstęp     67
    4.2. Synteza kropek kwantowych     70
      4.2.1. Synteza nanokryształów siarczku kadmu     70
      4.2.2. Synteza nanokryształów selenku kadmu     72
    4.3. Badanie właściwości otrzymanych kropek kwantowych     73
  
  5. FOTOKATALITYCZNE WŁAŚCIWOŚCI TiO2 Kamila Żelechowska, Maciej Klein     77
    5.1. Wstęp     77
    5.2. Fotokatalityczne usuwanie barwników z wody     80
    5.3. Ogniwa barwnikowe     84
      5.3.1. Wstęp     84
      5.3.2. Wykonanie barwnikowego ogniwa słonecznego     87
      5.3.3. Testowanie ogniwa     96
  
  6. ZACHWYCAJĄCE NANOSTRUKTURY ZnO Kamila Żelechowska     98
    6.1. Wstęp     98
    6.2. Otrzymywanie nanostruktur ZnO     99
    6.3. Otrzymywanie mikrokwiatów ZnO metodą mikrofalową     102
    6.4. Wpływ rozmiaru na właściwości optyczne nanocząstek ZnO     105
    6.5. Bezpieczne opalanie się a nano-ZnO     109
      6.5.1. Demonstracja zdolności ZnO do blokowania promieniowania UV     112
  
  7. OTRZYMYWANIE I WŁAŚCIWOŚCI NANOCZĄSTEK MAGNETYCZNYCH Izabela Kondratowicz, Kamila Żelechowska     116
    7.1. Wstęp     116
    7.2. Metoda sucha – otrzymywanie maghemitu     122
    7.3. Metoda mokra (w fazie wodnej) – otrzymywanie magnetytu     124
    7.4. Metoda współstrącania w wysokiej temperaturze – otrzymywanie ferrytowych nanocząstek niklowo-cynkowych (Ni0,5Zn0,5Fe2O4)     126
    7.5. Struktury rdzeń–powłoka z żelem krzemionkowym     129
    7.6. Nanocząstki magnetyczne modyfikowane cyklodekstryną w oczyszczaniu ścieków     131
      7.6.1. Modyfikacja nanocząstek magnetycznych β-cyklodekstryną     132
      7.6.2. Badanie zdolności sorpcyjnej funkcjonalizowanych nanocząstek maghemitu     134
    7.7. Ferrociecz     136
      7.7.1. Separacja magnetyczna z użyciem ferrocieczy     138
  
  8. NANORURKI WĘGLOWE Kamila Żelechowska     140
    8.1. Wstęp     140
    8.2. Nanorurki węglowe w bioogniwach paliwowych     143
    8.3. Bioogniowo paliwowe z elektrodami z nanorurek     146
  
  9. CHEMIA POWIERZCHNI Kamila Żelechowska, Jolanta Szczygelska-Tao     149
    9.1. Wstęp     149
    9.2. Modyfikacja powierzchni.     150
    9.3. Chromatografia i wzorce chemiczne     156
    9.4. Modyfikacja powierzchni metalu     158
    9.5. Lipofilizacja powierzchni     160
      9.5.1. Lipofilizacja żelu krzemionkowego     160
      9.5.2. Lipofilizacja szkła lub włókniny szklanej     161
      9.5.3. Otrzymywanie i badanie właściwości hydrofobowej bawełny     163
      9.5.4. Otrzymywanie materiałów chropowatych     167
    9.6. Modyfikacja powierzchni żelu krzemionkowego w celu generowania wzorcowych mieszanin gazowych     168
      9.6.1. Niklowanie autokatalityczne     169
      9.6.2. Kolorowe warstwy na metalach     171
  
  10. STRUKTURY SUPRAMOLEKULARNE Radosław Pomećko, Kamila Żelechowska, Izabela Kondratowicz     175
    10.1. Wstęp     175
    10.2. Rodzaje odziaływań w układach supramolekularnych     176
      10.2.1. Oddziaływania jon–jon oraz jon–dipol     177
      10.2.2. Wiązanie wodorowe     179
      10.2.3. Oddziaływanie typu π–π.    181
      10.2.4. Oddziaływanie van der Waalsa i hydrofobowe     182
    10.3. Teoria twardych i miękkich kwasów i zasad Pearsona     183
    10.4. Trwałość układów supramolekularnych, efekt chelatowy i makrocykliczny w tworzeniu kompleksów     185
    10.5. Strategia syntezy związków makrocyklicznych     188
      10.5.1. Metoda dużych rozcieńczeń     188
      10.5.2. Efekt templatowy (matrycowy)     190
    10.6. Układy typu „gość–gospodarz”     193
    10.7. Synteza i właściwości eterów koronowych     201
      10.7.1. Synteza templatowa 18-korony-6     201
      10.7.2. Potwierdzenie właściwości kompleksujących eteru 18-korona-6 przy użyciu chromatografii TLC     202
      10.7.3. Purpurowy benzen     203
    10.8. Otrzymywanie klatratów mocznika i tiomocznika     204
  
  11. OTRZYMYWANIE NANOSTRUKTUR NA DRODZE SAMOORGANIZACJI Izabela Kondratowicz, Kamila Żelechowska, Radosław Pomećko     207
    11.1. Wstęp     207
    11.2. Wyznaczanie krytycznego stężenia micelizacji     211
      11.2.1. Rodzaje i właściwości związków powierzchniowo czynnych     211
    11.3. Rurki z siarczku kadmu     219
    11.4. Uporządkowana mezoporowata krzemionka     221
      11.4.1. Otrzymywanie mezoporowatej krzemionki MCM-41     224
      11.4.2. Usuwanie twardości wody za pomocą mezoporowatej krzemionki MCM-41     228
    11.5. Hydrożele z redukowanego tlenku grafenu templatowane krzemionką     230
      11.5.1. Otrzymywanie hydrożeli z rGO templatowanych krzemionką     234
    11.6. Porowate materiały metaloorganiczne     238
    11.7. Otrzymywanie porowatych struktur z γ-cyklodekstryny i jonów metali alkalicznych     241
  
  12. ZWIĄZKI FUNKCJONALNE: DENDRYMERY, ROTAKSANY, HYDROŻELE (KAPSUŁY MOLEKULARNE) Radosław Pomećko, Kamila Żelechowska)     247
    12.1. Dendrymery     247
    12.2. Rotaksany i katenany     253
    12.3. Hydrożele     257
    12.4. Badanie właściwości sieci hydrożelowej     261
RozwińZwiń