Ginekologia dziecięca i dziewczęca

1 ocena

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

111,30  159,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

111,30159,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsza tego typu monografia w języku polskim. Zawiera aktualne standardy postępowania w ginekologii wieku rozwojowego.
W książce opisano m.in.: zaburzenia miesiączkowania, dojrzewanie płciowe, wady narządów płciowych, zaburzenia odżywiania, schorzenia endokrynologiczne, nowotwory narządów płciowych, diagnostykę ultrasonograficzną, cytologiczną, kolposkopową oraz zagadnienia prawne w ginekologii dziecięcej i dziewczęcej.
Publikacja przeznaczona dla lekarzy ginekologów-położników (specjalistów i w tracie specjalizacji), pediatrów, endokrynologów dziecięcych, chirurgów i urologów dziecięcych, lekarzy rodzinnych oraz studentów medycyny i położnictwa.


Liczba stron512
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5147-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz ważniejszych skrótów użytych w tekście XXIII
  
  1. BADANIE GINEKOLOGICZNE DZIEWCZYNKI Ewa Woźniakowska, Anna Torres, Monika Paszkowska, Tomasz Paszkowski    1
  1.1. Badanie ginekologiczne noworodka     2
  1.2. Badanie ginekologiczne dziewczynki w okresie przedpokwitaniowym     3
    1.2.1. Wywiad     3
    1.2.2. Badanie     3
  1.3. Badanie ginekologiczne nastolatki     8
    1.3.1. Wywiad     9
    1.3.2. Badanie     9
  Piśmiennictwo     10
  
  2. ULTRASONOGRAFIA W GINEKOLOGII DZIECIĘCEJ I DZIEWCZĘCEJ Romuald Dębski     11
  2.1. Narzędzia i techniki badania USG u dzieci i u dziewcząt     11
  2.2. Rozwój narządu rodnego dziewczynek     14
  2.3. Ultrasonografia jako narzędzie diagnostyki     19
    2.3.1. Diagnostyka przyczyn dolegliwości bólowych     19
    2.3.2. Ocena zmian strukturalnych narządu rodnego     25
    2.3.3. Diagnostyka przedwczesnego i opóźnionego pokwitania i innych zaburzeń     29
  
  3. BADANIA CYTOLOGICZNE I KOLPOSKOPOWE U NASTOLATEK Anna Kluz-Kowal     33
  3.1. Badanie cytologiczne     33
    3.1.1. Rozwój metod cytologicznych     33
    3.1.2. Ocena cytologiczna     34
    3.1.3. Skrining cytologiczny w ginekologii dziecięcej i dziewczęcej     37
  3.2. Badanie kolposkopowe     38
    3.2.1. Obrazy kolposkopowe     40
  3.3. Pacjentki wykorzystane seksualnie     46
  Piśmiennictwo     46
  
  4. PRAWIDŁOWE DOJRZEWANIE PŁCIOWE DZIEWCZĄT Agnieszka Zachurzok     49
  4.1. Zmiany somatyczne     49
  4.2. Zmiany w układzie rozrodczym     52
  4.3. Zmiany hormonalne     53
    4.3.1. Zwiększenie wydzielania steroidów nadnerczowych w okresie okołopokwitaniowym (adrenarche)     53
    4.3.2. Uczynnienie osi podwzgórze–przysadka–jajnik (gonadarche)     53
  Piśmiennictwo     56
  
  5. ZABURZENIA DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIEWCZĄT. PRZEDWCZESNE DOJRZEWANIE – DIAGNOSTYKA, POSTĘPOWANIE Aleksandra Januszek-Trzciąkowska    59
  5.1. Objawy przedwczesnego dojrzewania     59
  5.2. Podział przedwczesnego dojrzewania     60
    5.2.1. Przedwczesne dojrzewanie GnRH-zależne (prawdziwe, centralne)     60
    5.2.2. Przedwczesne dojrzewanie płciowe na tle zmian organicznych w ośrodkowym układzie nerwowym     61
    5.2.3. Przedwczesne dojrzewanie GnRH-niezależne (obwodowe)     61
    5.2.4. Warianty rozwoju płciowego     64
  5.3. Rozpoznanie przedwczesnego dojrzewania     65
    5.3.1. Badania diagnostyczne     65
  5.4. Leczenie     66
  5.5. Rokowanie w PD GnRH-zależnym     66
  
  6. ZABURZENIA DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIEWCZĄT. OPÓŹNIONE DOJRZEWANIE – DIAGNOSTYKA, POSTĘPOWANIE Ewa Małecka-Tendera    69
  6.1. Epidemiologia     69
  6.2. Hipogonadyzm hipogonadotropowy     70
    6.2.1. Zespoły uwarunkowane genetycznie     70
    6.2.2. Przyczyny organiczne     71
  6.3. Hipogonadyzm hipergonadotropowy     71
    6.3.1. Zespoły genetycznie uwarunkowane     72
    6.3.2. Przyczyny organiczne     72
  6.4. Obraz kliniczny     72
  6.5. Rozpoznanie     73
  6.6. Badania diagnostyczne     73
  6.7. Różnicowanie     74
  6.8. Leczenie     75
  6.9. Rokowanie     76
  Piśmiennictwo     76
  
  7. ZESPÓŁ TURNERA – OKRES DZIECIĘCY, DOJRZEWANIA, DOJRZAŁOŚCI PŁCIOWEJ Aneta Gawlik    79
  7.1. Rozpoznanie ZT: od fenotypu do genotypu     79
    7.1.1. Definicja rozpoznania zespołu Turnera     79
    7.1.2. Kariotyp ZT     81
    7.1.3. Fenotyp ZT     82
  7.2. Zaburzenia wzrastania i wady układu kostnego w ZT     83
    7.2.1. Spontaniczne wzrastanie     83
    7.2.2. Terapia hormonalna poprawiająca wzrost końcowy     84
    7.2.3. Wady kostne     84
  7.3. Dojrzewanie w ZT     85
    7.3.1. Zaburzenia dojrzewania     85
    7.3.2. Zasady hormonalnej terapii zastępczej     85
  7.4. Inne problemy zdrowotne związane z zespołem Turnera     87
    7.4.1. Wady układu krążenia     87
    7.4.2. Choroby z autoagresji     88
    7.4.3. Zaburzenia narządu słuchu     88
    7.4.4. Układ moczowy     89
    7.4.5. Profil intelektualny/psychologiczny     89
  Piśmiennictwo     91
  
  8. ZABURZENIA RÓŻNICOWANIA PŁCI Aneta Gawlik, Grzegorz Kudela, Tomasz Koszutski    95
  8.1. Genetyczna kontrola różnicowania płci     96
  8.2. Kiedy podejrzewać ZRP?     98
  8.3. Ocena kliniczna pacjenta z podejrzeniem ZRP     98
  8.4. Badania dodatkowe u pacjenta z podejrzeniem ZRP     100
    8.4.1. Badania laboratoryjne     100
    8.4.2. Badania obrazowe i histologiczne     102
  8.5. Tożsamość płciowa w ZRP     102
  8.6. Wskazania do gonadektomii w ZRP     103
  Piśmiennictwo     104
  
  9. PIERWOTNY I WTÓRNY BRAK MIESIĄCZKI Agnieszka Drosdzol-Cop, Agata Sidło-Stawowy, Dominika Sajdak    107
  9.1. Prawidłowy cykl miesiączkowy u dziewcząt     107
  9.2. Zaburzenia miesiączkowania u dziewcząt – terminologia     108
  9.3. Pierwotny brak miesiączki     109
  9.4. Wtórny brak miesiączki     110
  9.5. Przyczyny braku miesiączki u dziewcząt     112
    9.5.1. Zaburzenia anatomiczne     112
    9.5.2. Hipogonadyzm pierwotny     113
    9.5.3. Przyczyny podwzgórzowe     114
    9.5.4. Przyczyny przysadkowe     116
    9.5.5. Zaburzenia funkcji innych gruczołów dokrewnych     117
    9.5.6. Zaburzenia wieloczynnikowe     119
    9.5.7. Wtórny brak miesiączki spowodowany stosowaniem leków     121
  Piśmiennictwo     121
  
  10. KRWAWIENIA MŁODOCIANYCH Agnieszka Drosdzol-Cop    123
  10.1. Cykl miesiączkowy u dziewcząt     123
  10.2. Krwawienia młodocianych – definicja, epidemiologia, etiologia     123
  10.3. Diagnostyka różnicowa     125
  10.4. Diagnostyka krwawień młodocianych     126
    10.4.1. Wywiad kliniczny     126
    10.4.2. Badanie fizykalne ogólne     127
    10.4.3. Badanie ginekologiczne     127
    10.4.4. Badania laboratoryjne     128
  10.5. Leczenie     129
    10.5.1. AUB o łagodnym nasileniu     129
    10.5.2. AUB o umiarkowanym nasileniu     129
    10.5.3. AUB o ciężkim nasileniu     131
  Piśmiennictwo     134
  
  11. BOLESNE MIESIĄCZKOWANIE Agnieszka Drosdzol-Cop    135
  11.1. Epidemiologia, symptomatologia     135
  11.2. Pierwotne bolesne miesiączkowanie     136
  11.3. Wtórne bolesne miesiączkowanie     137
    11.3.1. Endometrioza u dziewcząt     137
    11.3.2. Wrodzone wady narządów płciowych     138
    11.3.3. Zmiany w przydatkach     138
  11.4. Diagnostyka     138
  11.5. Leczenie pierwotnego bolesnego miesiączkowania     140
    11.5.1. Niesterydowe leki przeciwzapalne     140
    11.5.2. Dwuskładnikowa antykoncepcja hormonalna     141
    11.5.3. Leczenie wspomagające i alternatywne     141
  11.6. Leczenie wtórnego bolesnego miesiączkowania     142
  11.7. PMS i PMDD u dziewcząt     142
    11.7.1. PMS i PMDD – diagnostyka, rozpoznanie, leczenie     143
  Piśmiennictwo     145
  
  12. ZESPÓŁ POLICYSTYCZNYCH JAJNIKÓW U NASTOLATEK – DIAGNOSTYKA, POSTĘPOWANIE Agnieszka Skrzypulec-Frankel    147
  12.1. Definicja     147
  12.2. Etiologia     147
  12.3. Rozpoznanie     149
    12.3.1. Obraz ultrasonograficzny jajników jako kryterium diagnostyczne     149
    12.3.2. Hiperandrogenizm i hiperandrogenemia     150
    12.3.3. Insulina a hirsutyzm     151
  12.4. Zaburzenia metaboliczne u dziewcząt z zespołem policystycznych jajników .    151
  12.5. Prewencja i leczenie     151
    12.5.1. Modyfikacja stylu życia jako podstawowe działanie prewencyjne     152
    12.5.2. Leczenie farmakologiczne     152
    12.5.3. Witamina D     153
  Piśmiennictwo     153
  
  13. WRODZONY PRZEROST NADNERCZY Barbara Kalina-Faska    155
  13.1. Wrodzony przerost nadnerczy z niedoboru 21-hydroksylazy (WPN-21OH)     155
    13.1.1. Patofizjologia     155
    13.1.2. Postać klasyczna WPN-21OH – objawy i leczenie     156
    13.1.3. Postać nieklasyczna WPN-21OH – objawy i leczenie     160
    13.1.4. Diagnostyka WPN-21OH     160
    13.1.5. Leczenie w okresie ciąży     161
    13.1.6. Leczenie w okresie prenatalnym     161
  13.2. Wrodzony przerost nadnerczy z niedoboru dehydrogenazy 3β hydroksykortykosteroidowej (WPN-HSD 3)     161
    13.2.1. Patofizjologia     161
    13.2.2. Objawy i leczenie     161
    13.2.3. Rozpoznanie     162
  13.3. Wrodzony przerost nadnerczy z niedoboru 11β-hydroksylazy (WPN-11βOH)    162
    13.3.1. Patofizjologia     162
    13.3.2. Objawy i leczenie     162
    13.3.3. Diagnostyka     163
  13.4. Pozostałe postacie wrodzonego przerostu nadnerczy     163
  
  14. HIPERPROLAKTYNEMIA U DZIEWCZĄT Robert Krysiak    165
  14.1. Przyczyny     165
    14.1.1. Czynniki fizjologiczne     165
    14.1.2. Schorzenia rozrostowe     165
    14.1.3. Niedoczynność tarczycy     167
    14.1.4. Hiperprolaktynemia polekowa     167
    14.1.5. Hiperprolaktynemia pourazowa     168
    14.1.6. Hiperprolaktynemia po radioterapii     168
    14.1.7. Niewydolność nerek     169
    14.1.8. Pozostałe przyczyny hiperprolaktynemii     169
    14.1.9. Makroprolaktynemia     170
    14.1.10. Hiperprolaktynemia idiopatyczna     170
  14.2. Obraz kliniczny     171
  14.3. Diagnostyka     173
  14.4. Leczenie     176
  Piśmiennictwo     178
  
  15. ZABURZENIA ODŻYWIANIA U NASTOLATEK Małgorzata Janas-Kozik, Ireneusz Jelonek    183
  15.1. Adolescencja a zaburzenia odżywiania     184
  15.2. Klasyczne formy zaburzeń odżywiania u nastolatek     186
    15.2.1. Jadłowstręt psychiczny     186
    15.2.2 Bulimia psychiczna     190
    15.2.3. Czynniki odpowiedzialne za wystąpienie bulimii psychicznej     192
  15.3. Inne zaburzenia odżywiania się wymienione w DSM-5     194
    15.3.1. Zaburzenie z napadami objadania się     194
    15.3.2. Pica (spaczone łaknienie)     195
    15.3.3. Zaburzenia przeżuwania     196
    15.3.4. Zaburzenie polegające na ograniczeniu/unikaniu przyjmowania pokarmu     196
  15.4. Zaburzenia odżywiania, które nie mają udokumentowanych kryteriów diagnostycznych w obowiązujących klasyfikacjach     198
    15.4.1. Ortoreksja     198
    15.4.2. Kompulsywne objadanie się     199
    15.4.3. Diabulimia     200
    15.4.4. Alkoreksja, wilczy apetyt na słodycze, czekoladę     200
    15.4.5. Jedzenie pod wpływem stresu i anarchia jedzeniowa     200
    15.4.6. Żucie, ale unikanie połykania pokarmów     201
  15.5. Podsumowanie     201
  Piśmiennictwo     202
  
  16. OTYŁOŚĆ U DZIEWCZĄT Magdalena Olszanecka-Glinianowicz    205
  16.1. Definicja     205
  16.2. Epidemiologia     205
  16.3. Etiologia i patogeneza     206
    16.3.1. Rozwój płodowy     206
    16.3.2. Czynniki środowiskowe     206
    16.3.3. Czynniki genetyczne     207
    16.3.4. Czynniki psychologiczne związane z funkcjonowaniem rodziny     207
    16.3.5. Zaburzenia emocjonalne     208
    16.3.6. Otyłość spowodowana zaburzeniami hormonalnymi     210
    16.3.7. Wpływ leków na rozwój otyłości     210
  16.4. Rozpoznanie     210
    16.4.1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe     210
    16.4.2. Kryteria rozpoznania     211
    16.4.3. Naturalny przebieg choroby     212
    16.4.4. Powikłania otyłości     212
    16.4.5. Wpływ otyłości na dojrzewanie i zaburzenia hormonalne     216
  16.5. Leczenie     218
    16.5.1. Leczenie zachowawcze     218
    16.5.3. Leczenie operacyjne     221
  Piśmiennictwo     222
  
  17. ENDOMETRIOZA I PRZEWLEKŁY BÓL MIEDNICY MNIEJSZEJ U DZIEWCZĄT Tomasz Paszkowski, Ewa Woźniakowska, Karolina Piecak    223
  17.1. Etiopatogeneza     223
  17.2. Epidemiologia     224
  17.3. Obraz kliniczny     225
  17.4. Diagnostyka     226
  17.5. Leczenie     228
    17.5.1. Leczenie farmakologiczne     228
    17.5.2. Leczenie chirurgiczne     230
    17.5.3. Metody niezalecane przez ACOG     230
  Piśmiennictwo     231
  
  18. STANY NAGŁE W GINEKOLOGII DZIECIĘCEJ I DZIEWCZĘCEJ Agnieszka Drosdzol-Cop, Violetta Skrzypulec-Plinta, Agnieszka Białka    233
  18.1. Krwawienia z pochwy     234
  18.2. Ciało obce w pochwie     235
  18.3. Ból brzucha     237
    18.3.1. Skręt przydatków     238
  18.4. Wady narządów płciowych     240
  18.5. Urazy narządów płciowych     244
  18.6. Oparzenia narządów płciowych     247
  18.7. Okaleczenia żeńskich narządów płciowych     247
  Piśmiennictwo     248
  
  19. ZAKAŻENIA NARZĄDÓW MOCZOWO-PŁCIOWYCH W OKRESIE PRZEDPOKWITANIOWYM I PO MENOPAUZIE Lidia Hirnle    251
  19.1. Problemy związane z brakiem estrogenów     251
  19.2. Badanie ginekologiczne dziewcząt     254
  19.3. Wybrane stany zapalne narządów moczowo-płciowych     255
    19.3.1. Odparzenie okolic pośladków i sromu     255
    19.3.2. Sklejenie warg sromowych     255
    19.3.3. Ciała obce     256
    19.3.4. Molestowanie seksualne     257
    19.3.5. Niespecyficzne zapalenie pochwy i sromu     258
    19.3.6. Pomenopauzalne zanikowe zapalenie pochwy     258
    19.3.7. Ból narządów płciowych     260
    19.3.8. Świąd sromu     260
    19.3.9. Krwawienie z pochwy     261
    19.3.10. Owsica     261
    19.3.11. Wszawica łonowa     261
    19.3.12. Świerzb     262
    19.3.13. Wyprysk sromu     262
    19.3.14. Liszaj twardzinowy zanikowy     262
    19.3.15. Łuszczyca     263
    19.3.16. Liszajec     264
    19.3.17. Kłykciny kończyste lub brodawki narządów płciowych     264
    19.3.18. Opryszczka     265
    19.3.19. Mięczak zakaźny     266
    19.3.20. Upławy pochwowe     266
    19.3.21. Grzybicze zapalenie pochwy     266
    19.3.22. Rzęsistkowica     267
    19.3.23. Zakażenia mykoplazmami i Chlamydia trachomatis     268
    19.3.24. Rzeżączka     268
    19.3.25. Kiła     269
  19.4. Podsumowanie     269
  Piśmiennictwo     270
  
  20. ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY DZIEWCZĄT – OD DZIEWCZYNKI DO KOBIETY Michał Lew-Starowicz    275
  20.1. Wstęp     275
  20.2. Rozwój psychoseksualny     277
    20.2.1. Okres płodowy i pierwszy rok życia     278
    20.2.2. Okres wczesnodziecięcy (2–7 lat)     278
    20.2.3. Okres późnodziecięcy (7–12 lat)     278
    20.2.4. Okres dojrzewania     279
  Piśmiennictwo     283
  
  21. EDUKACJA SEKSUALNA DZIECI I MŁODZIEŻY – PODSTAWOWE INFORMACJE DLA LEKARZY GINEKOLOGÓW Alicja Długołęcka    285
  21.1. Standardy edukacji seksualnej     285
    21.1.1. Dzieci w okresie przedszkolnym     285
    21.1.2. Dzieci w okresie wczesnoszkolnym     288
    21.1.3. Młodzież w wieku 12–15 lat     290
    21.1.4. Młodzież w wieku 16–18 lat     294
  21.2. Wizyty u ginekologa. Przykładowe zajęcia warsztatowe z zakresu edukacji seksualnej     295
  21.3. Pierwsza wizyta u ginekologa – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
  Materiały dla nauczyciela     299
  Piśmiennictwo     301
  
  22. ANTYKONCEPCJA MŁODOCIANYCH Violetta Skrzypulec-Plinta    303
  22.1. Wstęp     303
  22.2. Zachowania seksualne dzieci i młodzieży oraz edukacja młodzieży     304
  22.3. Metody antykoncepcji     304
    22.3.1. Dwuskładnikowa i jednoskładnikowa doustna tabletka antykoncepcyjna     304
    22.3.2. Implant podskórny     305
    22.3.3. Wkładka domaciczna     306
    22.3.4. Iniekcje domięśniowe     307
    22.3.5. Pierścień dopochwowy     307
    22.3.6. Plaster antykoncepcyjny     308
    22.3.7. Antykoncepcja awaryjna     308
    22.3.8. Stosunek przerywany     309
  22.4. Sytuacje szczególne stosowania antykoncepcji     310
    22.4.1. Młodzież niepełnosprawna oraz problemy chorób przewlekłych     310
    22.4.2. Młodzież z otyłością     310
  22.5. Podsumowanie     311
  Piśmiennictwo     311
  
  23. CIĄŻA MŁODOCIANYCH Agnieszka Drosdzol-Cop, Violetta Skrzypulec-Plinta    315
  23.1. Seksualność w okresie adolescencji     315
  23.2. Antykoncepcja młodocianych     316
  23.3. Ciąża młodocianych – epidemiologia, implikacje społeczne     317
  23.4. Przebieg ciąży u młodocianych     318
    23.4.1. Niedokrwistość     320
    23.4.2. Nadciśnienie tętnicze indukowane ciążą     320
    23.4.3. Niska masa urodzeniowa noworodka     320
    23.4.4. Młodzieńcza miednica kostna     321
    23.4.5. Infekcje przenoszone drogą płciową     321
    23.4.6. Poród przedwczesny     321
    23.4.7. Śmiertelność okołoporodowa     321
    23.4.8. Poród i połóg u młodocianych     322
  23.5. Działania profilaktyczne     323
  Piśmiennictwo     324
  
  24. ZABIEGI CHIRURGICZNE W GINEKOLOGII DZIECIĘCEJ I DZIEWCZĘCEJ Grzegorz Kudela, Tomasz Koszutski    325
  24.1. Przygotowanie do zabiegu     325
  24.2. Zabiegi endoskopowe     327
    24.2.1. Waginoskopia     327
    24.2.2. Laparoskopia     329
  24.3. Postępowanie pooperacyjne     334
  Piśmiennictwo     335
  
  25. GUZY PRZYDATKÓW U DZIEWCZĄT W OKRESIE PRZEDPOKWITANIOWYM I PO MENARCHE Anna Torres, Ewa Woźniakowska    339
  25.1. Torbiele jajników w okresie płodowym, noworodkowym i niemowlęcym     339
    25.1.1. Występowanie, etiologia i patogeneza     339
    25.1.2. Diagnostyka różnicowa     339
    25.1.3. Objawy kliniczne i diagnostyka     340
    25.1.4. Postępowanie w okresie prenatalnym     341
    25.1.5. Postępowanie w okresie noworodkowym i niemowlęcym     343
  25.2. Torbiele jajników w okresie przedpokwitaniowym     345
    25.2.1. Etiopatogeneza     345
    25.2.2. Diagnostyka różnicowa     347
    25.2.3. Obraz kliniczny i diagnostyka     347
    25.2.4. Postępowanie w okresie przedpokwitaniowym     348
  25.3. Torbiele jajników u nastolatek     348
    25.3.1. Etiopatogeneza i diagnostyka różnicowa     349
    25.3.2. Obraz kliniczny i diagnostyka     351
    25.3.3. Postępowanie     352
  25.4. Skręt przydatków u dzieci i nastolatek     353
  Piśmiennictwo     355
  
  26. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NARZĄDÓW PŁCIOWYCH U DZIEWCZĄT I NASTOLATEK Ewa Nowak-Markwitz    361
  26.1. Nowotwory złośliwe nienabłonkowe jajnika     361
    26.1.1. Złośliwe nowotwory germinalne jajnika     362
    26.1.2. Złośliwe nowotwory gonadalne jajnika     363
  26.2. Mięsaki narządów płciowych     364
  26.3. Złośliwe nowotwory nabłonkowe narządów płciowych     365
  Piśmiennictwo     367
  
  27. WADY WRODZONE NARZĄDU RODNEGO U KOBIET Tomasz Rechberger, Beata Kulik-Rechberger     369
  27.1. Embriologia rozwojowa wewnętrznych żeńskich narządów płciowych     369
  27.2. Etiopatogeneza zaburzeń rozwojowych wewnętrznych żeńskich narządów płciowych     371
  27.3. Epidemiologia zaburzeń rozwojowych wewnętrznych żeńskich narządów płciowych     371
  27.4. Klasyfikacja wad rozwojowych żeńskich narządów płciowych     373
  27.5. Diagnostyka i leczenie wad rozwojowych żeńskich narządów płciowych     373
    27.5.1. Agenezje i aplazje przewodów Müllera – klasa I AFS /ASRM     380
    27.5.2. Nieprawidłowości jednostronne – klasa II AFS /ASRM     390
    27.5.3. Macica podwójna – klasa III AFS /ASRM     391
    27.5.4. Macica dwurożna – klasa IV AFS /ASRM     393
    27.5.5. Przegroda macicy – klasa V AFS /ASRM     395
    27.5.6. Macica łukowata – Klasa VI AFS /ASRM     397
    27.5.7. Wady nieujęte w klasyfikacji AFS /ASRM     397
  27.6. Podsumowanie     399
  27.7. Uwagi praktyczne     399
  Piśmiennictwo     400
  
  28. ROLA MEDYCYNY REKONSTRUKCYJNEJ W GINEKOLOGII DZIECIĘCEJ I DZIEWCZĘCEJ Tomasz Paszkowski, Ewa Woźniakowska, Aleksandra Filipczak    407
  28.1. Plastyka warg sromowych u dziewcząt     407
  28.2. Urazy narządów płciowych żeńskich u dzieci     410
  Piśmiennictwo     413
  
  29. UROGINEKOLOGIA Tomasz Koszutski, Grzegorz Kudela, Aneta Gawlik    415
  29.1. Embriologia     415
    29.1.1. Rozwój pęcherza moczowego     415
  29.2. Budowa anatomiczna i topografia dolnych dróg moczowych     416
    29.2.1. Pęcherz moczowy     416
    29.2.2. Cewka moczowa     417
    29.2.3. Odruch mikcji     417
  29.3. Problemy z nietrzymaniem moczu     418
    29.3.1. Nadaktywność pęcherza moczowego     418
    29.3.2. Moczenie nocne monosymptomatyczne     421
    29.3.3. Nietrzymanie moczu spowodowane wrodzonymi wadami anatomicznymi     421
  Piśmiennictwo     427
  
  30. SCHORZENIA GRUCZOŁU PIERSIOWEGO U DZIEWCZĄT Joanna Kowalik, Tomasz Koszutski    429
  30.1. Budowa gruczołu sutkowego     429
    30.1.1. Naczynia i nerwy gruczołu piersiowego     430
    30.1.2. Odpływ chłonki z gruczołu piersiowego     431
  30.2. Rozwój gruczołu sutkowego     431
    30.2.1. Embrionalny rozwój gruczołu sutkowego     431
    30.2.2. Postnatalny rozwój gruczołu piersiowego     431
    30.2.3. Dojrzewanie gruczołu piersiowego wg Tannera     432
    30.2.4. Rola badania gruczołów piersiowych u dzieci i nastolatek     432
  30.3. Zaburzenia rozwojowe gruczołów piersiowych     433
    30.3.1. Przedwczesny rozwój gruczołów piersiowych     433
    30.3.2. Wrodzony brak sutków     433
    30.3.3. Jednostronny lub obustronny brak gruczołu piersiowego z obecną brodawką i otoczką     433
    30.3.4. Dodatkowe brodawki i dodatkowe sutki     434
    30.3.5. Asymetria gruczołów sutkowych     434
    30.3.6. Niedorozwój sutków     434
    30.3.7. Zespół Polanda     434
    30.3.8. Nadmierny rozwój sutków     435
    30.3.9. Młodzieńczy przerost sutków     435
    30.3.10. Mlekotok     436
  30.4. Choroby zapalne gruczołów sutkowych     436
    30.4.1. Zapalenie sutków u noworodków i u młodzieży     436
    30.4.2. Wyciek krwistej treści z brodawki     437
  30.5. Nowotwory niezłośliwe gruczołu piersiowego     438
    30.5.1. Gruczolakowłókniaki     438
    30.5.2. Guzy liściaste     439
    30.5.3. Torbiele u podstawy otoczki (torbiele z gruczołów Montgomery’ego)    439
    30.5.4. Brodawczakowatość młodzieńcza     440
  30.6. Schorzenia nienależące do grupy nowotworów     440
    30.6.1. Przerost sutków u noworodków     440
    30.6.2. Powiększenie sutków związane z pokwitaniem     440
    30.6.3. Zmiany włóknisto-torbielowate gruczołów sutkowych     440
    30.6.4. Urazy w obrębie gruczołów piersiowych     441
  30.7. Złośliwe nowotwory gruczołu sutkowego     441
    30.7.1. Pierwotne raki gruczołu sutkowego     441
    30.7.2. Mięsaki     441
    30.7.3. Czynniki mogące sprzyjać rozwojowi nowotworu złośliwego gruczołu piersiowego     441
    30.7.4. Metody obrazowania łagodnych i złośliwych zmian w obrębie gruczołów sutkowych     442
  Piśmiennictwo     442
  
  31. WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE MAŁOLETNICH. REKOMENDACJE SEKCJI GINEKOLOGII DZIECIĘCEJ I DZIEWCZĘCEJ PTG Violetta Skrzypulec-Plinta, Agnieszka Drosdzol-Cop    445
  31.1. Definicja     445
  31.2. Skala zjawiska     446
  31.3. Rola lekarza – postępowanie medyczno-prawne     447
  Piśmiennictwo     454
  Aneks. Karta badania małoletniej ofiary przemocy seksualnej     455
  
  32. DZIEWCZYNKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ I INTELEKTUALNĄ W GABINECIE GINEKOLOGICZNYM Izabela Mężyk, Agnieszka Kobiołka    459
  32.1. Dziewczynka z niepełnosprawnością fizyczną w gabinecie ginekologicznym     459
    32.1.1. Przystosowanie gabinetu ginekologicznego do potrzeb osób z niepełnosprawnością fizyczną     460
    32.1.2. Przygotowanie dziewczynki z niepełnosprawnością fizyczną do badania ginekologicznego i przebieg badania     460
    32.1.3. Trudności w przeprowadzeniu badania ginekologicznego dziewcząt z niepełnosprawnością     466
  32.2. Dziewczynka z niepełnosprawnością intelektualną w gabinecie ginekologicznym     468
    32.2.1. Szczególne potrzeby dziewczynek z niepełnosprawnością intelektualną    468
    32.2.2. Wizyta instruktażowa w gabinecie ginekologicznym     469
    32.2.3. Przygotowanie dziewczynki do badania ginekologicznego i przebieg badania     470
  Piśmiennictwo     473
  
  Skorowidz     477
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia