Transplantologia i pielęgniarstwo transplantacyjne

2 oceny

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

90,30  129,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

90,30129,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja umożliwi zdobycie wiedzy z zakresu transplantologii oraz przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań związanych z opieką nad dawcą narządów i jego rodziną, nad chorym kwalifikowanym do przeszczepienia narządu, w okresie okołooperacyjnym i w odległym okresie po przeszczepieniu narządu.
Podręcznik jest adresowany do studentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia oraz do pielęgniarek uzupełniających wiedzę w zakresie kształcenia specjalizacyjnego i kształcenia podyplomowego oraz pielęgniarek koordynatorów transplantacyjnych.


Liczba stron496
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5172-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    11
  Wykaz skrótów     21
  
  1. Wprowadzenie do transplantologii     29
    1.1. Etyczne granice transplantacji – Hanna Rolka, Beata Kowalewska, Barbara Jankowiak, Elżbieta Krajewska-Kułak     30
      Kontrowersje związane z ideą transplantacji narządów     30
      Dylematy etyczne związane z wykorzystaniem komórek macierzystych w medycynie     34
      Kontrowersje związane z międzygatunkowym przeszczepianiem tkanek i narządów oraz biostatycznymi przeszczepami tkankowymi     36
    1.2. Wpływ religii i światopoglądu na kwestie bioetyczne współczesnej transplantologii – Grzegorz Bejda, Agnieszka Kułak-Bejda     41
      Wpływ wyznania i kultury na kwestie bioetyczne współczesnej transplantologii    41
      Wpływ światopoglądu na kwestie bioetyczne współczesnej transplantologii     47
    1.3. Ewaluacja postaw społeczeństwa wobec transplantologii – Krystyna Klimaszewska, Anna Baranowska     50
    1.4. Definiowanie śmierci mózgu w transplantologii – Wojciech Jerzy Łebkowski     59
    1.5. Prawne aspekty transplantacji – Emilia Sarnacka     68
      Prawny kontekst transplantacji w Polsce     68
      Zasady pobierania i przeszczepiania narządów i tkanek do transplantacji w ujęciu Europejskiej Konwencji Bioetycznej     80
      Rada Europy wobec problemu nielegalnego handlu narządami     84
    1.6. Psychologiczne aspekty donacji organów – Anna Jakubowska-Winecka     90
      Rola edukacji i znaczenie emocji w kształtowaniu się nastawienia społecznego     91
      Psychologiczne aspekty komunikowania się z rodziną potencjalnego dawcy narządów do przeszczepienia     92
      Problemy adaptacji psychologicznej po zabiegu przeszczepienia narządu     97
    1.7. System nadzoru organizacji i przeszczepienia narządów w Polsce. Alokacja narządów unaczynionych – Anna Chojnowska     107
  
  2. Podstawy transplantologii klinicznej     115
    2.1. Postępowanie z dawcą od momentu stwierdzenia zgonu do pobrania narządów – Przemysław Arcimienko     116
      Następstwa śmierci mózgu     116
      Postępowanie z dawcą narządów     118
    2.2. Pobranie wielonarządowe – Andrzej Kobryń, Konrad Kobryń, Bożena Dudar     124
      Przechowywanie narządów     127
      Etapy pobrania narządów do przeszczepienia     129
      Pobranie narządów klatki piersiowej     131
      Pobranie narządów jamy brzusznej     135
      Zamknięcie zwłok dawcy     144
    2.3. Przeniesienie chorób od dawcy do biorcy przeszczepu – ryzyko i zasady zapobiegania zakażeniom – Paweł Perkowski     145
      Ryzyko przeniesienia choroby zakaźnej     146
      Ryzyko przeniesienia choroby nowotworowej     149
      Zatrucia     152
      Choroby dziedziczne     153
    2.4. Kryteria doboru potencjalnego biorcy – Joanna Wojciechowska, Wojciech Krajewski    155
      Zasady kwalifikacji biorcy przeszczepu     155
      Dopasowanie pary dawca–biorca     160
    2.5. Przygotowanie biorcy do zabiegu przeszczepienia narządu – Irena Głowińska, Jerzy Głowiński     166
      Nerka     166
      Trzustka     170
      Wątroba     172
      Serce     174
      Płuca     176
    2.6. Immunosupresja w przeszczepianiu narządów – Jacek Stanisław Małyszko, Grażyna Kobus     179
      Leki immunosupresyjne stosowane w transplantologii     180
      Zasady doboru programu immunosupresyjnego     193
      Monitorowanie leków immunosupresyjnych     184
      Powikłania leczenia immunosupresyjnego     184
      Zasady przyjmowania leków immunosupresyjnych po przeszczepieniu narządów    185
    2.7. Powikłania metaboliczne występujące u biorców narządów – Grażna Kobus, Jolanta Małyszko     187
      Cukrzyca potransplantacyjna     187
      Hiperlipidemia     190
      Otyłość     192
      Hiperurykemia     194
      Choroba metaboliczna kości     195
    2.8. Odrzucanie przeszczepionego narządu – Grażyna Kobus, Jacek Stanisław Małyszko     199
      Immunologiczne podstawy odrzucania przeszczepu     199
      Odpowiedź immunologiczna     199
      Odrzucanie przeszczepionej nerki     200
      Odrzucanie przeszczepionej wątroby     202
      Odrzucanie przeszczepionej trzustki     204
      Odrzucanie przeszczepionego serca     205
      Odrzucanie przeszczepionych płuc     207
    2.9. Transplantacja serca – Marek Jemielity, Tomasz Urbanowicz     209
      Wskazania i kwalifikacja do zabiegu przeszczepienia serca     210
      Okres oczekiwania na zabieg     211
      Procedura pobrania serca     212
      Techniki transplantacji serca     213
      Leczenie immunosupresyjne     213
      Okres pooperacyjny     214
      Wyniki przeszczepiania     215
    2.10. Mechaniczne wspomaganie krążenia jako element przygotowujący do zabiegu przeszczepienia serca – Marek Jemielity, Tomasz Urbanowicz     219
      Historia mechanicznego wspomagania krążenia     220
      Ogólny podział urządzeń do mechanicznego wspomagania krążenia     221
      Ogólne wskazania do zastosowania urządzeń do mechanicznego wspomagania krążenia     222
      Systemy do mechanicznego wspomagania krążenia     223
    2.11. Transplantacja płuc – Wojciech Dyszkiewicz     235
      Wskazania do transplantacji płuc     236
      Przeciwwskazania do transplantacji płuc     237
      Zabieg operacyjny     237
      Prowadzenie chorego po przeszczepie płuc     238
      Rehabilitacja po przeszczepie płuc     239
      Wyniki transplantacji     240
      Perspektywy rozwoju transplantacji płuc     241
    2.12. Przeszczepianie nerek – Michał Myśliwiec     243
      Przeciwskazania bezwzględne do przeszczepienia nerek     243
      Dobór biorcy nerki     243
      Operacja przeszczepienia nerki     244
      Monitorowanie pacjenta po przeszczepieniu nerki     245
      Leczenie immunosupresyjne     246
      Nieimmunosupresyjne leczenie po przeszczepieniu nerki     249
      Zalecane szczepienia pacjenta po przeszczepieniu nerki     249
      Powikłania po przeszczepieniu nerki     249
      Zalety przeszczepiania nerek od żywych dawców     255
    2.13. Transplantacja wątroby – Marta Wawrzynowicz-Syczewska     256
      Wskazania do transplantacji wątroby     258
      Przeciwwskazania do transplantacji wątroby     263
      Badania wymagane w procesie kwalifikacji do przeszczepu wątroby     264
      Leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu wątroby     265
      Powikłania po przeszczepieniu wątroby     266
    2.14. Przeszczepienie trzustki oraz nerki i trzustki u chorych z powikłaniami cukrzycy typu 1 – Jacek Ziaja     268
      Przeszczepianie samej trzustki u chorych na cukrzycę typu 1     268
      Jednoczesne przeszczepienie nerki i trzustki u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek w przebiegu cukrzycy typu 1     269
      Kwalifikacja biorców do jednoczesnego przeszczepienia trzustki i nerki     270
      Chirurgiczne aspekty przeszczepienia trzustki oraz trzustki i nerki     272
      Opieka nad pacjentem po przeszczepie     273
      Wyniki przeszczepienia trzustki     275
      Przeszczepienie izolowanych wysp trzustkowych     276
    2.15. Transplantacje hematopoetycznych komórek krwiotwórczych – Kazimierz Hałaburda     279
      Rodzaje transplantacji hematopoetycznych komórek macierzystych     280
      Cele transplantacji komórek krwiotwórczych     281
      Źródła i pozyskiwanie hematopoetycznych komórek krwiotwórczych     282
      Główne wskazania do transplantacji komórek krwiotwórczych     286
      Kondycjonowanie przed transplantacją     288
      Przetaczanie składników krwi po HSCT     289
      Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi i leczenie immunosupresyjne po allo-HSCT     291
      Powikłania po HSCT     293
      Procedura przeszczepowa     298
    2.16. Biostatyczne przeszczepy tkankowe – Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz     302
      Bankowanie tkanek     303
      Banki tkanek i komórek     306
      Przykłady biostatycznych przeszczepów tkankowych i ich zastosowań klinicznych    307
      Bezpieczeństwo stosowania biostatycznych przeszczepów tkankowych     308
      Współpraca między szpitalem a bankiem tkanek     309
    2.17. Przeszczepianie kończyn – Jerzy Jabłecki, Ahmed Elsaftawy     312
      Kwalifikacja biorcy przeszczepu     312
      Dobór dawcy     314
      Procedura transplantacji kończyny     316
      Transplantacja i replantacja kończyny – podobieństwa i różnice     320
    2.18. Przeszczepianie twarzy – Łukasz Krakowczyk, Adam Maciejewski     324
      Procedury operacyjne     324
      Wybór biorcy     333
      Zgoda biorcy     333
      Immunosupresja     334
    2.19. Przeszczep rogówki – Anna Ochwał-Brzezinka     336
      Rodzaje przeszczepów rogówki     338
      Przeszczepianie innych tkanek w okulistyce     343
    2.20. Ksenotransplantacje – Zbigniew Włodarczyk     346
      Historia ksenotransplantacji     346
      Immunologiczne podstawy ksenotransplantacji     347
      Odzwierzęce zakażenia wirusowe     350
      Komórkowe przeszczepy odzwierzęce     351
      Aspekty etyczne ksenotransplantacji     351
    2.21. Inżynieria tkankowa a chirurgia rekonstrukcyjna i transplantologia – Maria Grolik     353
      Podstawy inżynierii tkankowej     354
      Strategie wykorzystywane w inżynierii tkankowej     354
      Źródła i rodzaje komórek stosowanych w inżynierii tkankowej     356
      Rusztowania komórkowe     356
      Materiały wykorzystywane w środowisku tkankowym     358
    2.22. Chory z niewydolnym przeszczepem – Jolanta Małyszko, Grażyna Kobus     363
      Wyniki przeszczepiania poszczególnych narządów     363
      Retransplantacje     366
      Jakość życia biorców     369
  
  3. Podstawy pielęgniarstwa transplantacyjnego     373
    3.1. Algorytm postępowania pielęgniarskiego z dawcą zakwalifikowanym do pobrania wielonarządowego – Anna Chojnowska     374
      Schemat postępowania pielęgniarskiego     375
      Docelowe wyniki związane ze sposobem postępowania klinicznego określone w algorytmie     382
    3.2. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem we wczesnym okresie pooperacyjnym po zabiegu przeszczepienia serca – Justyna Sikorska, Marek Jemielity     384
      Monitorowanie w okresie pooperacyjnym     384
      Oświadczenie standardowe     386
      Kryterium struktury     386
      Kryterium procesu     387
      Kryterium wyniku     394
    3.3. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem we wczesnym okresie pooperacyjnym po zabiegu przeszczepienia płuca – Katarzyna Baranowska, Agata Kulikowska, Iwona Teresa Jarocka     395
      Opieka w okresie okołooperacyjnym     396
      Oświadczenie standardowe     399
      Kryterium struktury     400
      Kryterium procesu     401
      Kryterium wyniku     402
    3.4. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z czasowym mechanicznym wspomaganiem serca – Alina Dębowska, Tomasza Urbanowicz     404
      Oświadczenie standardowe     404
      Kryterium struktury     404
      Kryterium procesu     405
      Kryterium wyniku     421
    3.5. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem we wczesnym okresie pooperacyjnym po zabiegu przeszczepienia wątroby – Katarzyna Baranowska, Jolanta Bućko     422
      Oświadczenie standardowe     423
      Kryterium struktury     425
      Kryterium procesu     425
      Kryterium wyniku     428
    3.6. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem we wczesnym okresie pooperacyjnym po zabiegu przeszczepienia nerki – Regina Sierżantowicz, Ewa Sowińska     430
      Oświadczenie standardowe     432
      Kryterium struktury     432
      Kryterium procesu     433
      Kryterium wyniku     436
    3.7. Standard opieki pielęgniarskiej w okresie przed-, śród- i pooperacyjnym nad chorym leczonym przeszczepieniem trzustki lub nerki i trzustki – Sylwia Sekta, Agata Grzymkowska     438
      Oświadczenie standardowe     438
      Kryterium struktury     438
      Kryterium procesu     439
      Kryterium wyniku     449
    3.8. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem we wczesnym okresie pooperacyjnym po zabiegu przeszczepienia rogówki – Barbara Milic     450
      Oświadczenie standardowe     451
      Kryterium struktury     452
      Kryterium procesu     453
      Kryterium wyniku     458
    3.9. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem we wczesnym okresie pooperacyjnym po zabiegu przeszczepienia kończyny górnej – Ewa Piesiewicz-Poprawka     460
      Cel procedury     460
      Zakres procedury     460
      Opieka pielęgniarska przed transplantacją     461
      Opieka pielęgniarska po transplantacji     462
    3.10. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po zabiegu całkowitego przeszczepienia twarzy – Sabina Żak     467
      Oświadczenie standardowe     467
      Kryterium struktury     467
      Kryterium procesu     468
      Kryterium wyniku     470
    3.11. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem we wczesnym okresie po zabiegu transplantacji komórek krwiotwórczych – Katarzyna Łagoda     471
      Oświadczenie standardowe     472
      Kryterium struktury     472
      Kryterium procesu     473
      Kryterium wyniku     484
  
  Skorowidz     487
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia