Zdrowie publiczne. Rozdział 10

Elementy prawa w zdrowiu publicznym

1 opinia

Format:

epub, mobi

KUP I POBIERZ

Format: epub, mobi

6,48  7,20 (-10%)

Najniższa cena z 30 dni: 4,32 zł 

ROZDZIAŁ 10 Z PUBLIKACJI PT. "ZDROWIE PUBLICZNE" REDAKCJA NAUKOWA TERESA BERNADETTA KULIK, ANNA PACIAN. Zdrowie Publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną skupiającą zagadnienia zarówno z zakresu medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, jak i socjologii oraz psychologii.
W podręczniku omówiono zagadnienia z różnych obszarów zdrowia publicznego. Koncentrują się one wokół:
· koncepcji zdrowia w medycynie,
· polityki zdrowotnej,
· współczesnych zagrożeń zdrowia jednostki i rodziny,
· profilaktyki zdrowotnej w Polsce i w krajach europejskich,
· profilaktyki chorób społecznych i cywilizacyjnych,
· zagrożeń zdrowia psychicznego,
· opieki medycznej nad młodzieżą szkolną,
· promocji zdrowia,
· systemów informacyjnych w zdrowiu publicznym,
· uregulowań prawnych.
Podręcznik dostosowany jest do aktualnych programów kształcenia studentów kierunków medycznych i nauk o zdrowiu. Rozdziały poprzedzone są celami kształcenia i zakończone pytaniami, które mogą być pomocne w utrwaleniu treści.
Publikacja będzie przydatna w kształceniu teoretycznym i praktycznym studentów wydziałów nauk o zdrowiu oraz innych kierunków. Jest to także doskonałe źródło informacji dla tych, którzy odbywają specjalizację medyczną.


Rok wydania2014
KategoriaInne
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5253-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Autorzy V
  
  Wstęp VII
  
  CZĘŚĆ I     1
  
  1. Koncepcja zdrowia w medycynieTeresa Bernadetta Kulik     3
  
    1.1. Historyczno-ewolucyjna koncepcja zdrowia     3
    1.2. Koncepcja mechanistyczno-redukcjonistyczna     4
    1.3. Paradygmat socjomedyczny zdrowia     5
    1.4. Paradygmat socjoekologiczny zdrowia     5
    1.5. Promocja zdrowia     7
    1.6. Wychowanie zdrowotne     8
    1.7. Edukacja zdrowotna     10
    1.8. Profilaktyka i jej znaczenie dla współczesnej koncepcji zdrowia     12
  
  2. Zdrowie publiczne a medycyna społecznaMaciej Latalski, Anna Pacian     18
    
    2.1. Zakres i zadania medycyny społecznej     18
    2.2. Zakres i zadania zdrowia publicznego     19
      2.2.1. Podstawowe funkcje zdrowia publicznego     21
      2.2.2. Znaczenie problematyki zdrowia publicznego i medycyny zapobiegawczej     23
      2.2.3. Podstawowa opieka zdrowotna w realizacji treści zdrowia publicznego     24
    2.3. Perspektywy medycyny rodzinnej w Polsce     27
  
  3. Zdrowie publiczne jako dyscyplina naukowaLeszek Wdowiak, Irena Woźnica     31
  
    3.1. Podstawy teoretyczne dyscypliny     31
      3.1.1. Określenie „nauka” w definicjach zdrowia publicznego     32
    3.2. Podstawy formalno-prawne zdrowia publicznego jako dyscypliny naukowej     34
      3.2.1. Kryteria naukowości danej dyscypliny według Augusta Comte’a     35
      3.2.2. Podział obszarów wiedzy, dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych     36
      3.2.3. Udział innych dziedzin i dyscyplin naukowych w realizacji celów zdrowia publicznego     37
      3.2.4. Unia Europejska w upowszechnianiu badań naukowych z dziedziny zdrowia publicznego     40
    3.3. Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w zdrowiu publicznym     42
      3.3.1. Kształcenie w zakresie zdrowia publicznego w Stanach Zjednoczonych i Europie     42
      3.3.2. Proces boloński     43
      3.3.3. Kształcenie kadr zdrowia publicznego w Polsce     44
  
  4. Czynniki kształtujące stan zdrowiaEwa Rudnicka-Drożak     51
    
    4.1. Stan zdrowia społeczeństwa i jego uwarunkowania     51
      4.1.1. Stan zdrowia ludności Polski na tle innych krajów     52
    4.2. Zagrożenia środowiska naturalnego w Polsce     53
    4.3. Źródła i zdrowotne konsekwencje zanieczyszczeń powietrza     54
      4.3.1. Konsekwencje zanieczyszczeń powietrza dla zdrowia człowieka     55
    4.4. Zdrowotne konsekwencje zanieczyszczeń wód     56
    4.5. Degradacja gleb     58
    4.6. Oddziaływanie wybranych metali na organizm człowieka     58
      4.6.1. Oddziaływanie ołowiu na organizm człowieka     59
      4.6.2. Oddziaływanie kadmu na organizm człowieka     60
    4.7. Czynniki społeczne a zdrowie     61
  
  5. Zachowania zdrowotne i ich związek ze zdrowiemDorota Żołnierczuk-Kieliszek     64
  
    5.1. Zachowania zdrowotne     64
    5.2. Sposób odżywiania się a zdrowie     66
    5.3. Palenie tytoniu a zdrowie     73
      5.3.1. Palenie bierne     78
      5.3.2. Ustawa antynikotynowa     78
    5.4. Picie alkoholu a zdrowie     79
      5.4.1. Alkohol a ciąża     83
    5.5. Aktywność fizyczna a zdrowie     84
      5.5.1. Wymagany biologicznie poziom aktywności fizycznej     85
  
  6. Zagrożenia zdrowia psychicznegoMarta Makara-Studzińska (red.)     88
    
    6.1. Definicje zdrowia psychicznego – Aleksandra Rutkowska     88
    6.2. Skala zaburzeń psychicznych rejestrowanych w placówkach psychiatrycznej opieki zdrowotnej – Marta Makara-Studzińska     93
      6.2.1. Stan psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce     94
      6.2.2. Polska na tle Europy     99
    6.3. Higiena zdrowia psychicznego – Agnieszka Rolińska     100
    6.4. Samobójstwa jako problem społeczny     105
      6.4.1. Samobójstwa – definicja zjawiska – Joanna Milanowska     105
      6.4.2. Etyczny aspekt samobójstw     106
      6.4.3. Dynamika samobójstw     107
      6.4.4. Samobójstwa w statystykach     109
      6.4.5. Pomoc osobom zagrożonym samobójstwem     112
    6.5. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego – główne założenia – Marta Makara-Studzińska     114
  
  7. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych i społecznychAgata Stefanowicz     123
  
    7.1. Charakterystyka chorób cywilizacyjnych i społecznych     123
    7.2. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych – zasady ogólne     124
    7.3. Epidemiologia, czynniki ryzyka i zasady profilaktyki wybranych chorób cywilizacyjnych     126
      7.3.1. Choroby układu krążenia (ChUK)     126
      7.3.2. Nowotwory złośliwe     129
      7.3.3. Otyłość     134
      7.3.4. Cukrzyca     135
      7.3.5. Gruźlica     135
      7.3.6. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)     136
    7.4. Programy profilaktyki chorób cywilizacyjnych w Polsce     136
      7.4.1. Narodowy Program Zdrowia     137
  
  8. Opieka medyczna w szkole w ramach zdrowia publicznegoAnna Pacian     141
    
    8.1. Profilaktyka wypadków i urazów w szkole i otoczeniu     141
      8.1.1. Strategie zapobiegania urazom     141
      8.1.2. Uraz jako problem zdrowia publicznego     143
      8.1.3. Częstość występowania urazów i wypadków     145
      8.1.4. Wypadki w szkołach i placówkach oświatowych     146
      8.1.5. Promocja zdrowia w zwalczaniu urazów     146
      8.1.6. Zapobieganie urazom w szkołach i placówkach oświatowych     147
    8.2. Aktywność i uprawianie sportu     148
      8.2.1. Aktywność fizyczna a zdrowie     148
      8.2.2. Cele aktywności fizycznej i wynikające z niej korzyści     150
      8.2.3. Wymagany biologicznie poziom aktywności fizycznej     151
    8.3. Wypoczynek czynny i bierny     152
  
  9. Profilaktyka zakażeń wirusem HIV i uzależnień wśród dzieci i młodzieżyAnna Pacian     155
  
    9.1. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na świecie     155
    9.2. Drogi i mechanizm zakażenia HIV     156
    9.3. Zakażenie HIV u dzieci     157
    9.4. Zapobieganie zakażeniom HIV     158
    9.5. Profilaktyka uzależnień     160
      9.5.1. Ogólna koncepcja profilaktyki uzależnień     160
      9.5.2. Programy profilaktyczne     161
      9.5.3. Poziomy profilaktyki     162
    9.6. Ryzykowne zachowania zdrowotne     162
    9.7. Substancje uzależniające i typy uzależnień     164
      9.7.1. Zależność typu morfiny     166
      9.7.2. Zależność typu alkoholu i barbituranów     168
      9.7.3. Uzależnienie od amfetaminy     169
      9.7.4. Uzależnienie od kokainy     169
      9.7.5. Uzależnienie od przetworów konopi     170
      9.7.6. Uzależnienie od halucynogenów     171
      9.7.7. Uzależnienie typu khat     171
      9.7.8. Uzależnienie od lotnych rozpuszczalników (tzw. zamienników)     172
    9.8. Rola szkoły w zapobieganiu narkomanii     172
    9.9. Udział pielęgniarki szkolnej w zapobieganiu narkomanii     173
      9.9.1. Profilaktyka pierwotna     173
      9.9.2. Profilaktyka wtórna     174
    9.10. Służba zdrowia w profilaktyce narkomanii     175
  
  10. Elementy prawa w zdrowiu publicznymJolanta Pacian     177
  
    10.1. Odpowiedzialność pracowników ochrony zdrowia     177
      10.1.1. Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa     177
      10.1.2. Odpowiedzialność karna     179
      10.1.3. Odpowiedzialność zawodowa     180
    10.2. Prawne podstawy leczenia osób chorych psychicznie oraz uzależnionych     184
      10.2.1. Regulacje prawne dotyczące leczenia osób chorych psychicznie     184
      10.2.2. Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe     184
      10.2.3. Orzekanie o ubezwłasnowolnieniu     186
      10.2.4. Leczenie osób chorych psychicznie     187
      10.2.5. Leczenie osób uzależnionych     190
    10.3. Regulacje prawne dotyczące sytuacji osób przebywających w domach opieki społecznej     191
      10.3.1. Uwagi ogólne     191
      10.3.2. Zakres i poziom usług świadczonych przez domy pomocy społecznej     192
    10.4. Odpowiedzialność za nieudzielanie pomocy w stanie terminalnym     192
      10.4.1. Uwagi ogólne     192
      10.4.2. Francuski Kodeks Zdrowia Publicznego     193
      10.4.3. Testamenty życia     194
    
  11. Systemy informacyjne w zdrowiu publicznymMirosław Jarosz, Anna Włoszczak-Szubzda, Andrzej Horoch     197
  
    11.1. Wprowadzenie     197
    11.2. Systemy informacyjne w biologii, medycynie i ochronie zdrowia     198
      11.2.1. Informatyka kliniczna     200
      11.2.2. e-Zdrowie i telemedycyna     204
    11.3. Projektowanie i wdrażanie zdrowotnych systemów informatycznych     205
    11.4. Przetwarzanie i transmitowanie informacji zdrowotnej     208
      11.4.1. Pojęcia podstawowe     208
      11.4.2. Formalizacja języka informacji zdrowotnej     209
      11.4.3. Podmioty sektora zdrowia i ich wzajemne relacje informacyjne     213
      11.4.4. Miejsce (środowisko) przetwarzania informacji i transmisji danych     215
      11.4.5. Sieci komunikacyjne w sektorze zdrowia     217
      11.4.6. Typy aktywności w sektorze zdrowia wymagające przetwarzania informacji i transmitowania danych     219
    11.5. System informacji zdrowotnej w Polsce     221
  
  CZĘŚĆ II     225
  
  12. Założenia Narodowego Programu ZdrowiaEwa Joć     227
  
    12.1. Realizacja polityki zdrowotnej Polski a Narodowy Program Zdrowia     227
    12.2. Cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007–2015     228
  
  13. Ubezpieczenia zdrowotne i społeczneJolanta Pacian     233
  
    13.1. Świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego     233
      13.1.1. Zasiłek chorobowy     233
      13.1.2. Świadczenie rehabilitacyjne     235
      13.1.3. Zasiłek wyrównawczy     236
      13.1.4. Zasiłek macierzyński     236
      13.1.5. Zasiłek opiekuńczy     237
    13.2. Świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego     238
    13.3. Świadczenia z ubezpieczenia rentowego     240
      13.3.1. Rodzaje rent     240
      13.3.2. Renta szkoleniowa     241
      13.3.3. Renta rodzinna     241
      13.3.4. Zasiłek pogrzebowy     243
  
  14. Polityka zdrowotnaZbigniew Orzeł     246
  
    14.1. Definicja polityki zdrowotnej     246
    14.2. Odpowiedzialność za politykę zdrowotną     249
      14.2.1. Konstytucja     249
      14.2.2. Odpowiedzialność władz publicznych za prowadzenie polityki zdrowotnej     250
      14.2.3. Równy dostęp do świadczeń zdrowotnych na gruncie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych     260
    14.3. Projektowanie polityki zdrowotnej     262
      14.3.1. Kto projektuje politykę zdrowotną?     262
      14.3.2. Kryteria kształtowania dobrej polityki zdrowotnej     265
      14.3.3. Narzędzia tworzenia polityki zdrowotnej     266
      14.3.4. Skutki prowadzenia nieefektywnej polityki zdrowotnej     266
      14.3.5. Podsumowanie     268
  
  15. Zagadnienia polityki zdrowotnej w skali międzynarodowejKinga Zdunek     270
  
    15.1. Polityka zdrowotna – aktualne aspekty krajowe i międzynarodowe     270
    15.2. Polityka zdrowotna w krajach Unii Europejskiej i jej społeczno-kulturowe uwarunkowania     272
    15.3. Globalne zagrożenia zdrowia populacji w skali międzynarodowej w ujęciu socjomedycznym     277
    15.4. Strategia zapobiegania zagrożeniom zdrowia populacji     279
    15.5. Priorytety w obszarze zdrowia publicznego w Unii Europejskiej     281
  
  16. Podstawy nadzoru sanitarno-epidemiologicznegoAnna Jabłońska Chmielewska     285
  
    16.1. System organizacyjny nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w Polsce     285
      16.1.1. Rys historyczny     285
      16.1.2. Zadania, zakres działania i kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej     289
      16.1.3. Problemy bioterroryzmu a działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej     293
    16.2. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny w jednostce organizacyjnej ochrony zdrowia     293
      16.2.1. Ogólne omówienie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi     293
      16.2.2. Obowiązki kierowników placówek leczniczych     294
      16.2.3. Zespół i komitet kontroli zakażeń szpitalnych     295
      16.2.4. Obowiązki innych osób     297
      16.2.5. Współpraca z Unią Europejską w ramach nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych     297
      16.2.6. Obowiązki lekarza (felczera), kierownika laboratorium i inspektorów sanitarnych     298
      16.2.7. Obowiązkowa hospitalizacja     300
      16.2.8. Rola administracji publicznej i przepisy końcowe ważne dla pracowników ochrony zdrowia     301
  
  17. Koncepcja medycyny pracyKatarzyna Kocka     303
  
    17.1. Struktura i zadania służb medycyny pracy     303
    17.2. Zapobieganie chorobom zawodowym i parazawodowym     306
    17.3. Ocena ryzyka zawodowego     307
    17.4. Profilaktyczne badania lekarskie pracowników     309
    17.5. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy     310
    17.6. Wdrażanie programów profilaktycznych i promocyjnych w zakładach pracy     311
      17.6.1. Interwencje promocyjne w sferze zachowań zdrowotnych (stylu życia) oraz związanych z pracą zachowań mających wpływ na zdrowie     312
      17.6.2. Interwencje medyczne związane z ogólną profilaktyką zdrowotną     312
      17.6.3. Promocyjne interwencje w środowisku pracy     312
    17.7. Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy     313
    17.8. Organy sprawujące nadzór nad zakładami pracy     314
      17.8.1. Państwowa Inspekcja Pracy     314
    17.9. Państwowa Inspekcja Sanitarna     316
  
  18. Marketing i jakość w promocji zdrowiaMariola Janiszewska     324
  
    18.1. Podstawowe zasady prowadzenia marketingu społecznego dla potrzeb promocji zdrowia     324
    18.2. Zastosowanie marketingu społecznego w promocji zdrowia     328
  
  19. Opieka medyczna nad rodziną w zdrowiu i w chorobieHanna Skórzyńska     332
  
    19.1. Rodzina jako system społeczny, tożsamość rodziny     332
    19.2. Rodzina miejscem edukacji zdrowotnej     339
    19.3. Patologia życia w rodzinie     342
      19.3.1. Rodzina z problemem uzależnienia     343
      19.3.2. Rozbicie struktury rodziny     345
      19.3.3. Choroba przewlekła członka rodziny     346
      19.3.4. Przemoc w rodzinie     347
      19.3.5. Niski status ekonomiczny, ubóstwo     350
    19.4. Rodzina w kryzysie – diagnoza i interwencja kryzysowa     350
    19.5. Formy pomocy rodzinie z problemami zdrowotnymi     354
      19.5.1. Praktyka lekarza rodzinnego     354
      19.5.2. Wsparcie społeczne w chorobie     355
    19.6. Polityka prorodzinna państwa     355
  
  20. Opieka nad zdrowiem osób starszychHanna Kachaniuk     359
  
    20.1. Starzenie się populacji wyzwaniem dla zdrowia publicznego     359
    20.2. Norma społeczna jako społeczny wyznacznik opieki nad osobą starszą     360
    20.3. Indywidualizacja procesu starzenia się człowieka     361
    20.4. Znaczenie rodziny w opiece     365
    20.5. Priorytetowe kierunki działań związane ze starzeniem się jednostek i społeczeństw     367
  
  21. Opieka paliatywna (hospicyjna)Bożena Zboina     373
  
    21.1. Początki opieki paliatywnej     373
    21.2. Podstawowe pojęcia i definicje     374
    21.3. Leczenie objawowe w opiece paliatywnej     375
      21.3.1. Leczenie bólu nowotworowego     376
      21.3.2. Stosowane podziały bólu     376
      21.3.3. Ocena i pomiar natężenia bólu     377
      21.3.4. Standardy leczenia bólu     379
    21.4. Podstawowe zasady i cele opieki paliatywnej (hospicyjnej)     381
      21.4.1. Miejsca sprawowania opieki paliatywnej     382
      21.4.2. Faza terminalna: umieranie i śmierć     383
      21.4.3. Problemy pacjenta umierającego – rola pracownika socjalnego     387
      21.4.4. Wsparcie rodziny w okresie osierocenia     388
  
  Skorowidz     390
RozwińZwiń