X

  Spis treści
  Wprowadzenie 9
  Część I. Metody stosowane w badaniach małych dzieci
  Rozdział 1
  Badania psychologiczne z udziałem dzieci 15
  Wprowadzenie  15
  Podejście parcjalne vs holistyczne  18
  Podejście statyczne vs podejście dynamiczne 19
  Diagnoza negatywna vs diagnoza pozytywna 19
  Rodzaje badań z udziałem dzieci  20
  Rola dziecka w badaniu psychologicznym  28
  Specyfika relacji: badacz psycholog – dziecko jako osoba badana 28
  Udział psychologa specjalisty a udział innych osób w procesie badawczym  31
  Podsumowanie  34
  Rozdział 2
  Metody badania psychologicznego stosowane w ocenie rozwoju
  małego dziecka 35
  Wprowadzenie  35
  Początki badań nad rozwojem małych dzieci (szkic historyczny) 36
  Typy metod stosowane współcześnie w badaniach małych dzieci  40
  Rozmowa psychologiczna/wywiad  40
  Obserwacyjne metody badania dziecka  41
  Metody eksperymentalne  44
  Testowanie (testy inteligencji i zdolności, skale rozwojowe, kwestionariusze) 45
  Zalety i ograniczenia metod badawczych stosowanych
  w badaniach małych dzieci  50
  Praktyka stosowania metod testowych w badaniach małych dzieci w Polsce  52
  W stronę zintegrowanego (wieloaspektowego) podejścia
  do badań diagnostycznych – metoda triangulacji  54
  Triangulacja jako strategia metodologiczna  55
  Triangulacja w badaniach własnych  57
  Podsumowanie  60
  Rozdział 3
  Standardy etyczne w badaniach z udziałem dzieci jako osób
  uczestniczących w badaniach naukowych 61
  Wprowadzenie 61
  Badania z udziałem dzieci – nowa perspektywa? 61
  Standardy etyczne w badaniach z udziałem dzieci  64
  Stosunek korzyści do ryzyka  65
  Przygotowanie informacji dla dzieci biorących udział w badaniu  66
  Uzyskanie zgody dziecka na udział w badaniu (tzw. zgoda świadoma,
  oparta na wiedzy; informed consent) 67
  Przygotowanie informacji dla osoby wyrażającej zgodę na udział dziecka
  w badaniu 67
  Uzyskanie zgody opartej na wiedzy od rodziców
  lub prawnych opiekunów dziecka   68
  Cofnięcie zgody przez dziecko i/lub rodziców dziecka 69
  Kwestia poufności i anonimowości   70
  Podsumowanie  71
  Część II. Rola środowiska w procesie rozwoju
  Rozdział 4
  Kiedy środowisko wspiera rozwój dziecka? 75
  Wprowadzenie  75
  Teoria ofert Jamesa Gibsona   75
  Czy badania empiryczne potwierdzają koncepcję ofert?   80
  Czy oferty wspierają rozwój? 81
  Nabywanie kompetencji w korzystaniu z ofert środowiska jako wyznacznik
  rozwoju małego dziecka 84
  Podsumowanie   86
  Część III . Rola środowiska w procesie rozwoju:
  wyniki badań polskich
  Rozdział 5
  Rola środowiska w procesie rozwoju: program badań   89
  Wprowadzenie   89
  Założenia teoretyczne badań   90
  Problemy badawcze 92
  Narzędzia badawcze   92
  Kwestionariusz AHEMD/PL (Affordances in the Home Environment and Motor
  Development in Children w polskiej adaptacji)   93
  Inwentarz IT-HOME (Infant/Toddler Home Observation for Measurement of the
  Environment)   99
  Badana grupa  107
  Podsumowanie  110
  Rozdział 6
  Organizacja fizycznego i społecznego środowiska uczenia się
  dziecka: układ ryzyka rozwojowego i układ pomyślnego rozwoju 111
  Wprowadzenie  111
  Związki pomiędzy wymiarami kwestionariusza AHEMD/PL  111
  Związki między skalami inwentarza IT-HOME/PL 114
  Związki między wymiarami kwestionariusza AHEMD/PL
  i inwentarza IT-HOME/PL 116
  Typy środowiska rodzinnego 116
  Podsumowanie  133
  Część IV. Rekomendacje dla psychologów, pedagogów,
  lekarzy, nauczycieli i rodziców
  Rozdział 7
  Rekomendacje i wskazówki 137
  Wprowadzenie  137
  Konsekwencje przyjęcia koncepcji ofert: nowe pytania, nowe problemy  138
  Przyjęte założenia a adresaci rekomendacji 139
  Najważniejsze rekomendacje  141
  Wskazówki i rekomendacje dla praktyki 141
  Wskazówki i rekomendacje dla przyszłych badań 144
  Podsumowanie  145
  Zakończenie  146
  Literatura 149
  Dodatek A
  Podstawowe informacje o rozwoju dziecka
  we wczesnym dzieciństwie 164
  Dodatek B
  Opis narzędzi stosowanych w badaniach małych dzieci na świecie 191
  Dodatek C
  Polecana literatura 199
Rola środowiska w rozwoju małego dziecka - metody badania
- 25%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

200

Kategoria

Psychologia rozwoju człowieka

ISBN-13

978-83-7383-722-5

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 2,16 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

27,00

20,25

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Kiedy fizyczne otoczenie sprzyja rozwojowi dziecka? Na ile powinno być ono zróżnicowane? Jakie działania rodziców są ważne dla rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa? Na te i inne pytania dotyczące czynników rozwoju dziecka znajdzie Czytelnik odpowiedź w prezentowanej monografii.
Przedstawiono w niej wyniki badań, poświęconych rozpoznaniu fizycznych i społecznych stymulatorów i stabilizatorów rozwoju małych dzieci, a także badań dotyczących szczególnej roli dorosłego jako mediatora między dzieckiem a jego otoczeniem, zarówno fizycznym, jak i społecznym. Książkę zamykają rekomendacje dla psychologów, pedagogów, lekarzy, nauczycieli i rodziców, wskazówki i rekomendacje dla praktyki oraz dla przyszłych badań.
Wydawca przestrzega jednak: książka nie jest popularnym poradnikiem dla rodziców; wymaga od nich pewnej dojrzałości i refleksji.


„[…] moja krótka ocena tego przedsięwzięcia: nowatorskie, znakomicie udokumentowane, oddające istotę podejścia badawczego, o które chodzi we współczesnej psychologii rozwojowej: holistyczne (a nie tylko parcjalne), dynamiczne (a nie tylko statyczne), uwzględniające także tzw. diagnozę pozytywną (a nie tylko diagnozę negatywną), w ścisłym związku czynności diagnostycznych z procesem pomagania”.
Z recenzji prof. dr hab. Barbary Bokus


Autorki książki pracują w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!