X

  Wstęp 9
  
  Dorota Matysiak: Przestrzeń biblioteczna odpowiedzią na potrzeby czytelnika / Library space as a response to reader’s needs 11
  Paweł Mildner, Marzena Zgorzelska: Kształtowanie więzi czytelnik – biblioteka / Creating the links between a library and a reader 27
  Małgorzata Wecko, Katarzyna Wołowiec: Klient w bibliotece – analiza treści zapytań czytelników / A customer in a library – the analysis of the content of customers’ queries 51
  Małgorzata Jastrzębska: Użytkownik biblioteki. Analiza potrzeb i poziomu zadowolenia / Library user – the analysis of needs and level of satisfaction 63
  Agnieszka Rogalińska: Ewolucja metod udostępniania zbiorów specjalnych / Evolution of methods of making special collections available 79
  Kinga Żmigrodzka-Ryszczyk: Zasoby online i ich wykorzystanie / Electronic resources and their use 97
  Marta Bednarek: Prezentacja zbiorów w bibliotece cyfrowej – doświadczenia, problemy, perspektywy / Presentation of collections in digital library − experience, problems, perspectives 111
  Julianna Czyż, Barbara Grzelczak, Dawid Kościewicz: Usługi z zakresu informacji ekonomicznej w bibliotece akademickiej / Economic information services in academic library 127
  Julianna Czyż, Barbara Grzelczak, Dawid Kościewicz: Centrum Dokumentacji Europejskiej – punkt świadczenia informacji na temat integracji europejskiej / European Documentation Centre as a point of serving scientific information in the field of European integration studies 139
  Beata Chrapczyńska, Małgorzata Świrad: Edukacja informacyjna w bibliotece akademickiej / Education for information in an academic library 153
  Agnieszka Bobruk: Wpływ technologii na zmiany zasad katalogowania zbiorów bibliotecznych / Influence of technology on changes in principles of library collections cataloging 169
  Ewa Mydlarz: Skontrum w bibliotece – 70 lat doświadczeń / Shelf checking in library − 70 years of experience 179
  Agnieszka Dramińska, Joanna Kasprzyk-Machata: Narzędzia do rejestracji dorobku naukowego – od wykazu publikacji do uczelnianego repozytorium / Tools for registering scientific work – from a list of publications to a university repository 193
  
  Publikacje pracowników Biblioteki / Library Staff Publications 213
Biblioteka na miarę: przestrzeń, zasoby, usługi

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

218

Kategoria

Informacja naukowa

ISBN-13

978-83-7695-582-7

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Małgorzaty Świrad, Barbary Żmigrodzkiej
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

W roku akademickim 2016/2017 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu będzie świętował siedemdziesięciolecie istnienia. Będzie to także jubileusz Biblioteki. Równie ważną przypadającą na ten rok okazją, skłaniającą raczej do podsumowań niż do świętowania, będzie dla Biblioteki pięciolecie funkcjonowania w nowej siedzibie. Z tej okazji przygotowaliśmy kolejną monografię poświęconą problemom współczesnych bibliotek naukowych, które przedstawiliśmy, opierając się na przykładzie naszej Biblioteki.
Nowoczesna, „szyta na miarę” biblioteka to przestrzeń otwarta dla czytelników i dopasowana do ich potrzeb, odpowiednio dobrane zasoby oraz ukierunkowane na potrzeby użytkowników usługi informacyjne.
We wstępie do poprzedniej monografii pisaliśmy: „Budowanie takiego nowoczesnego miejsca to na początek zmiana własnych przyzwyczajeń, konieczność zdobywania nowych umiejętności i otwartość na potrzeby innych”. Po pięciu latach, odwołując się do tego zdania, próbujemy sprawdzić, na ile zmiana siedziby zmieniła samych bibliotekarzy oraz czy działania podejmowane w Bibliotece są faktycznie ukierunkowane na potrzeby naszych użytkowników.
Autorzy poszczególnych artykułów2 przedstawiają różne aspekty funkcjonowania nowoczesnej biblioteki, zaczynając od samej przestrzeni, która powinna zachęcać do jej odwiedzania, przez budowę trwałych więzi z czytelnikami aż po próbę odpowiedzi na pytanie, jakie środki komunikacji z Biblio¬teką wybierają jej klienci.
Współczesna biblioteka, oprócz zbiorów tradycyjnych, udostępnia coraz więcej zasobów elektronicznych, w skład których wchodzą publikacje i bazy elektroniczne oraz zdigitalizowane zbiory własne (zbiory specjalne, staro¬druki), a liczba oferowanych przez biblioteki książek i czasopism elektronicznych często przewyższa wielkość zbiorów tradycyjnych. Organizacja dostępu do tych źródeł wymaga stosowania odpowiednich narzędzi i systemów elektronicznych oraz wiedzy i umiejętności pracowników. Opisane w monografii
rozwiązania związane z digitalizacją, opracowaniem i organizacją dostępu online do własnych zasobów elektronicznych (na platformie budowanej od 10 lat Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz tworzonego od 2014 roku Repozytorium WIR (Wiedza – Informacja – Repozytorium)) ilustrują dynamiczny rozwój technologii oraz kompetencji zawodowych bibliotekarzy.
Ważnym zadaniem biblioteki uczelnianej jest świadczenie usług z zakresu informacji naukowej. Użytkownicy Biblioteki, której macierzysta uczelnia zajmuje się edukacją oraz pracą badawczą w zakresie nauk ekonomicznych, oczekują wsparcia w pozyskiwaniu informacji ekonomicznej. Wychodząc na¬przeciw tym oczekiwaniom, pięć lat temu utworzono w strukturze Biblioteki Ośrodek Informacji Ekonomicznej oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej, których działalność i doświadczenia opisane są w tej monografii.
Do zadań biblioteki naukowej należy również edukacja informacyjna użytkowników, prowadzona w różnych formach od początku lat 60. Zmianom zakresu i metod kształcenia użytkowników poświęcony jest osobny rozdział monografii.
W kolejnych artykułach autorzy opisują, jak nowe technologie związane z komputeryzacją, które bardzo szybko znalazły zastosowanie w bibliotekach, zmieniły metody i techniki katalogowania zbiorów, ich inwentaryzacji oraz rejestracji dorobku piśmienniczego pracowników instytucji, w ramach której biblioteka działa. Na końcu książki znajduje się wykaz publikacji pracowników Biblioteki za lata 2011-2015, który stanowi kontynuację rejestru za lata 1954-2010 zamieszczonego w monografii pt. Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej – biblioteka otwarta. Bibliografia obejmuje opisy artykułów z czasopism, rozdziałów z monografii i opublikowanych materiałów konferencyjnych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, opatrzonych afiliacją Biblioteki Głównej UEW.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!