X

  Podziękowania 7
  Wprowadzenie 9
  Wykluczenie – w refleksji i badaniach nie tylko socjologicznych 9
  Rozdział 1
  Mentalne reprezentacje przestrzeni w badaniach socjologicznych. Prezentacja
  założeń i metodologii badań własnych 18
  1.1. Percepcja przestrzeni – przestrzenie percepcji….
  Wprowadzenie do teoretycznych założeń projektu i przedmiotu badań 18
  1.2. Cel badań i problemy badawcze  23
  1.3. Charakterystyka badanych i obszaru badań  25
  1.4. Pomiędzy obrazem, narracją i mobilnością. Omowienie metody
  i narzędzi badawczych 29
  1.5. Uwagi dotyczące kodowania 35
  Rozdział 2
  Zrozumieć wykluczenie 37
  2.1. Marginalizacja i wykluczenie – kwestie definicyjne 39
  2.2. Dyskurs wykluczenia – wybrane perspektywy  56
  2.3. Doświadczanie wykluczenia – z perspektywy wynikow
  badań własnych 75
  Rozdział 3
  Przestrzeń nasycona znaczeniami  94
  3.1. Przestrzeń vs. znaczenie i tożsamość miejsca 98
  3.1.1. Przegląd wybranych kategorii i sposobow rozumienia przestrzeni  98
  3.1.2. Wytwarzanie i przyswajanie przestrzeni 104
  3.1.3. Miejsce i jego tożsamość 110
  3.2. Przestrzeń życia – miejsce zamieszkania i wykluczeń  118
  3.2.1. Środowisko zamieszkane  118
  3.2.2. Izolacja (w) przestrzeni  124
  3.2.3. Waloryzacja i postawy wobec zamieszkiwanej przestrzeni  135
  3.3. Relacja z miejscem, a doświadczenie wykluczenia. Postrzeganie
  i waloryzacja przestrzeni w świetle wynikow badań własnych  140
  3.3.1. Włączenie w wykluczone sąsiedztwa. Refleksja wprowadzająca 140
  3.3.2. Enklawowy charakter okolicy i sposoby (re)konstruowania jej
  wizerunku 148
  3.3.3. Żyć w dobrej okolicy. O miejscu lubianym i chętnie
  zamieszkiwanym przez innych 162
  3.3.4. Poczucie bezpieczeństwa i determinanty zagrożenia  182
  3.3.5. Swojskość, przywiązanie, zakorzenienie w miejscu vs. źrodła
  wyobcowania  195
  Rozdział 4
  Przestrzeń zorganizowana w poznawczej reprezentacji.
  Teoretyczne i empiryczne eksplikacje  215
  4.1. Konstytuowanie się umysłowych obrazow przestrzeni  217
  4.1.1. Wiedza potoczna jako źrodło poznania świata społecznego  217
  4.1.2. Percepcja otoczenia i jego mentalne reprezentacje  223
  4.2. Mentalne mapy przestrzeni jako przedmiot naukowego poznania 234
  4.2.1. Definicja i charakterystyka map poznawczych  234
  4.2.2. Wybrane metody identyfikacji i analizy map mentalnych 245
  4.3. Mapy mentalne najbliższej okolicy, a doświadczanie wykluczenia.
  Wyniki badań własnych  254
  4.3.1. Formalna i treściowa analiza zgromadzonego materiału.
  W stronę identyfikacji map mentalnych  254
  4.3.2. Relacje ludzie–przestrzeń i związki z najbliższą okolicą zapisane
  w mapach mentalnych. Propozycja klasyfikacji 289
  W charakterze podsumowania  322
  Bibliografia 329
  Indeks osób 357
  Spis tabel  363
  Spis rycin  363
Społeczne zamykanie (się) przestrzeni
- 25%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron

364

Kategoria

Socjologia miasta i wsi

ISBN-13

978-83-7383-821-5

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 4,81 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

35,00

26,25

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Autorka omawia w książce problematykę wykluczenia w ujęciu szerokiej interdyscyplinarnej metodologii, na podstawie bogatej literatury przedmiotu i wyników pionierskich badań własnych przeprowadzonych w polskich enklawach biedy. Na uwagę zasługują m.in. ciekawe wnioski płynące z analizy postrzegania przestrzeni przez osoby badane i wielowątkowa interpretacja ich wypowiedzi i rysunków (tzw. map mentalnych).


Wykluczenie w zmiennej perspektywie wykluczający–wykluczani wzbudzać może skrajne emocje: entuzjazm wygranej, spokój z powodu odsunięcia zagrożenia, gniew w obliczu nierówności, smutek odrzucenia, lęk przed skrzywdzeniem, traumę eksterminacji. Wielość znaczeń, manifestacji, konsekwencji wykluczeń pobudza poznawczo, wyzwala reakcje: od afirmujących zjawisko wyjaśnień po ideologiczną walkę z nierównościami. Wykluczenie jako życiowe doświadczenie i społeczna pozycja to także zmienna wpływająca na sposób widzenia siebie i innych, otaczającego świata, w tym najbliższej okolicy, będącej miejscem zamieszkania i codziennych aktywności. I to właśnie wiedza osób doświadczających wykluczenia w różnych jego aspektach dotycząca zamieszkiwanej okolicy, zakodowana w formie map mentalnych, stała się przedmiotem mojego szczególnego zainteresowania.
z Wprowadzenia


[T]o praca oryginalna, bardzo ambitnie pomyślana, wielowątkowa i interdyscyplinarna, bo usytuowana na pograniczach kilku subdyscyplin socjologii – socjologii wykluczenia społecznego, socjologii miasta, socjologii poznania, ale także wkraczająca na tereny psychologii i jej różnych subdyscyplin, geografii społecznej i innych gałęzi humanistyki.
(…) Praca daje nową, ciekawą i ważną wiedzę na temat wykluczenia, przestrzeni i sposobów jej postrzegania. Choć Autorka wielokrotnie wskazuje na inspiracje płynące od innych badaczy, niewątpliwie jej praca – jeśli chodzi zwłaszcza o mapy mentalne i ostatni rozdział – ma charakter pionierski w polskiej socjologii.
z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Tarkowskiej


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!