Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz

Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

169,00

Format: pdf

169,00

cena zawiera podatek VAT

Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych jest kompletnym i wielowątkowym omówieniem wszystkich przepisów i instytucji zawartych w samorządowym prawie urzędniczym. W opracowaniu zaprezentowano szczegółową wykładnię przepisów o zatrudnianiu i rozwiązywaniu stosunków pracy pracowników samorządowych, ich wynagradzaniu oraz ważne i skomplikowane zagadnienia z zakresu czasu pracy.
Na szczególną uwagę zasługuje słowo wstępne autorstwa Sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Jerzego Stępnia - jednego z twórców polskiego samorządu terytorialnego z 1990 r., Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2008, przedstawiający genezę, rozwój oraz status prawny osób pełniących zawodowo funkcje w samorządzie.
W drugim wydaniu komentarza szczególną uwagę zwrócono na najnowsze zmiany w przepisach kodeksu pracy i w ustawie o pracownikach samorządowych dotyczące zasad zawierania i wypowiadania umów o pracę na czas określony. Ponadto uwzględniono najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także wszystkie najważniejsze publikacje doktryny prawa urzędniczego.
Książka skierowana jest do szeroko rozumianego środowiska samorządu terytorialnego, w tym pracodawców i pracowników samorządowych, organów samorządu terytorialnego, a także sędziów, adwokatów, radców prawnych, studentów kierunków prawo i administracja, pracowników naukowych i legislatorów.


Liczba stron372
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-816-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  Słowo wstępne    13
  Ustawa z dnia listopada 2008 r. - o pracownikach samorządowych    21
  Rozdział 1. Przepisy ogólne 23 Art. 1. [Cele regulacji] 23 Art. 2. [Zakres podmiotowy regulacji] 26 Art. 3. [Wyłączenia spod regulacji] 28 Art. 4. [Podstawy zatrudnienia] 30 Art. 5. [Sekretarze urzędów jednostek samorządu terytorialnego] 35 Art. 6. [Wymagania stawiane kandydatom do pracy oraz pracownikom samorządowym] 43 Art. 6a. [Skutki prawomocnego skazania wobec niektórych pracowników samorządowych] 52 Art. 7. [Podmioty upoważnione do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawców samorządowych] 56 Art. 8. [Pracodawca wójta oraz osoby upoważnione do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta)] 67 Art. 9. [Pracodawca członków organu zarządzającego powiatem oraz podmioty upoważnione do wykonywania wobec tych pracowników czynności w sprawach z zakresu prawa pracy] Art. 10. [Pracodawca członków organu zarządzającego województwem oraz podmioty upoważnione do wykonywania wobec tych pracowników czynności w sprawach z zakresu prawa pracy]    79
  Rozdział 2. Nawiązanie z pracownikiem samorządowym zatrudnianym na podstawie umowy o pracę stosunku pracy i zmiana tego stosunku pracy 84 Art. 11. [Nabór na wolne stanowiska urzędnicze] 84 Art. 12. [Pojęcie wolnego stanowiska urzędniczego. Odstąpienie od naboru] 98 Art. 13. [Ogłoszenie o naborze] 103 Art. 13a. [Rozstrzygnięcie naboru] 109 Art. 14. [Protokół z przeprowadzonego naboru] 113 Art. 15. [Upublicznienie wyniku naboru. Odstąpienie od naboru] 115 Art. 16. [Zawarcie umowy o pracę] 118 Art. 17. [Zatrudnianie asystentów i doradców] 126 Art. 18. [Ślubowanie] 129 Art. 19. [Służba przygotowawcza] 131 Art. 20. [Awans wewnętrzny] 133 Art. 21. [Czasowe powierzenie innej pracy] 137 Art. 22. [Przeniesienie do innej jednostki] 140 Art. 23. [Przeniesienie w razie reorganizacji]    143
  Rozdział 3. Obowiązki pracownika samorządowego 146 Art. 24. [Katalog obowiązków] 146 Art. 25. [Polecenia przełożonego] 170 Art. 26. [Zatrudnienie małżonków, krewnych i powinowatych] 177 Art. 27. [Oceny okresowe] 184 Art. 28. [Sposób dokonywania ocen okresowych] 192 Art. 29. [Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych] 198 Art. 30. [Zakaz wykonywania niektórych zajęć przez pracowników na stanowiskach urzędniczych] 199 Art. 31. [Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej] 209 Art. 32. [Oświadczenie o stanie majątkowym] 218 Art. 33. [Odpowiednie stosowanie przepisów] 223 Art. 34. [Wyłączenie stosowania przepisów o ocenach okresowych i oświadczeniach] 223 Art. 35. [Zawieszenie stosunku pracy]    224
  Rozdział 4. Uprawnienia pracownika samorządowego 229 Art. 36. [Zasady wynagradzania] 229 Art. 37. [Delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia] 230 Art. 38. [Dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa oraz odprawa emerytalno-rentowa] 260 Art. 39. [Regulamin wynagradzania] 280 Art. 40. [Odprawa] 286 Art. 41. [Należności przysługujące z tytułu podróży służbowych] 290 Art. 42. [Czas pracy] 295 Art. 43. [Odesłanie do przepisów kodeksu pracy, droga sądowa w sporach ze stosunku pracy]    312
  Rozdział 4a. Zmiany w podziale terytorialnym państwa 322 Art. 43a. [Ochrona trwałości stosunków pracy w przypadku utworzenia nowej jednostki samorządu terytorialnego] 322 Art. 43b. [Wygaśnięcie stosunków pracy z wyboru w przypadku utworzenia nowej jednostki samorządu terytorialnego] 322 Art. 43c. [Wygaśnięcie stosunków pracy sekretarzy i skarbników w przypadku utworzenia nowej jednostki samorządu terytorialnego]    323
  Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 44-52. (pominięte).    330
  Rozdział 6. Przepisy przejściowe 331 Art. 53. [Przekształcenie dotychczasowych stosunków pracy sekretarzy] 331 Art. 54. [Przekształcenie dotychczasowych stosunków pracy z mianowania] 333 Art. 55. [Zasady rozwiązania stosunku pracy z mianowania w okresie przejściowym] 334 Art. 56. [Składanie oświadczeń przez sekretarza województwa w okresie przejściowym] 345 Art. 57. [Stosowanie przepisów ustawy z 1990 r. do naboru pracowników, ocen okresowych i postępowań dyscyplinarnych w okresie przejściowym] 346 Art. 58. [Dostosowanie statutów i regulaminów] Art. 59. [Stosowanie przepisów wykonawczych po wejściu w życie ustawy]    348
  Rozdział 7. Przepisy końcowe 351 Art. 60. [Utrata mocy przez ustawę z 1990 r.] 351 Art. 61. [Terminy wejścia w życie przepisów ustawy]    352
  Wykaz aktów prawnych    353
  Wykaz orzecznictwa    359
  Bibliografia    363
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia