X

  Wstęp 7
  
  Rozdział 1 Teoretyczne aspekty transgranicznego produktu turystycznego 9
  1.1. Istota turystyki transgranicznej 11
  1.2. Definicja i rodzaje produktów turystycznych 17
  1.3. Obszar jako produkt turystyczny zdeterminowany przestrzennie 26
  1.4. Specyfika transgranicznego produktu turystycznego 40
  
  Rozdział 2 Współpraca w kształtowaniu transgranicznego produktu turystycznego 45
  2.1. Podmioty kształtujące transgraniczny produkt turystyczny 47
  2.2. Współpraca transgraniczna i jej uwarunkowania 54
    2.2.1. Pojęcie współpracy transgranicznej 54
    2.2.2. Euroregion jako zinstytucjonalizowana forma współpracy 61
  2.3. Wybrane rodzaje współpracy w rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym 71
    2.3.1. Partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego 71
    2.3.2. Transgraniczny klaster turystyczny 75
    2.3.3. Partnerstwo publiczno-prywatne jako czynnik aktywizujący rozwój turystyki 84
  2.4. Płaszczyzny konkurencji w sektorze turystycznym 95
  
  Rozdział 3 Transgraniczny produkt turystyczny na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego 105
  3.1. Struktura transgranicznego produktu turystycznego 107
    3.1.1. Charakter walorów turystycznych 107
    3.1.2. Infrastruktura turystyczna i usługi 119
    3.1.3. Dostępność komunikacyjna 129
  3.2. Struktura podmiotowa transgranicznego produktu turystycznego 137
  3.3. Płaszczyzny rozwoju produktu turystycznego województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego 150
  3.4. Możliwości finansowania rozwoju transgranicznego produktu turystycznego 158
  
  Rozdział 4 Współpraca jako kluczowy czynnik kreowania transgranicznego produktu turystycznego województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego 165
  4.1. Ocena współpracy w zakresie kreowania transgranicznego produktu turystycznego 167
  4.2. Przykłady dobrych praktyk współpracy transgranicznej 183
  4.3. Analiza SWOT współpracy w zakresie kształtowania transgranicznego produktu turystycznego 202
  4.4. Koncepcja doskonalenia współpracy 208
  4.4.1. Płaszczyzny i charakter współpracy w procesie kreowania transgranicznego produktu turystycznego 208
  4.4.2. Rekomendowane działania i przewidywane rezultaty realizacji koncepcji 219
  
  
  Zakończenie 231
  Załączniki 235
  Bibliografia 261
  Spis rysunków i tabel 277
Transgraniczny produkt turystyczny

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

278

Kategoria

Logistyka

ISBN-13

978-83-7972-039-2

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe

Turystyka, Transgraniczny, Produkt

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Współpraca transgraniczna to wspólne działania podmiotów zlokalizowanych po dwóch stronach granicy, obejmujące wszystkie dziedziny życia społecznego oraz gospodarczego, realizowane na poziomie lokalnym i regionalnym. Jedną z płaszczyzn tej współpracy jest turystyka, a w jej ramach tworzenie transgranicznych produktów turystycznych. Kreowanie transgranicznego produktu turystycznego jest determinowane przez wiele
zróżnicowanych czynników, takich jak walory przyrodnicze i antropogeniczne, dostępność komunikacyjna, rodzaj i jakość infrastruktury turystycznej oraz paraturystycznej czy jakość środowiska przyrodniczego. Proces ten angażuje także wiele podmiotów, m.in. regionalne i lokalne organizacje turystyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne instytucje zainteresowane rozwojem turystyki. Dla obszarów transgranicznych, w których obrębie powstaną wspólne produkty turystyczne, może oznaczać to szansę na sprostanie nasilającej się konkurencji pomiędzy miejscowościami i regionami turystycznymi, przekraczającej granice państwowe.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!