Networking akademicki jako czynnik produktywności pracowników naukowych

-25%

Networking akademicki jako czynnik produktywności pracowników naukowych

1 opinia

Redakcja:

Maciej Mitręga

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

14,25  19,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

14,2519,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Głównym przedmiotem niniejszej pracy są relacje zachodzące pomiędzy networkingiem, po-dejmowanym przez pracowników uczelni zajmujących się problematyką biznesową, a pro-duktywnością naukową tych pracowników. Niniejsza praca składa się z pięciu rozdziałów oraz aneksu. Trzy pierwsze rozdziały prezentują rozmaite perspektywy teoretyczne związane z networkingiem i produktywnością naukową, a rozdziały 4 i 5 przedstawiają wyniki własnych badań empirycznych. Rozdział 1 stanowi swoistą klamrę spajającą część teoretyczną z badaniami empirycznymi, charakteryzując networking i produktywność pracowników naukowych jako konstrukty badawcze. Przedmiotem rozdziału 2 są uwarunkowania networkingu akademickiego. Rozdział 3 monografii podejmuje problem możliwości i cech zarządzania zasobami ludzkimi w uczelni stanowiącej swoistą organizację sieciową. W rozdziale 4 omówiono wyniki pierwszego etapu własnych badań empirycznych, który miał charakter eksploracyjny. Rozdział 5 prezentuje wyniki ogólnopolskich badań realizowanych techniką ankiety on-line, które posłużyły do testowania hipotez projektu badawczego i opisu statystycznego analizowanych zjawisk.


Liczba stron201
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-302-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie (Maciej Mitręga)    9
[]Rozdział    1
  Networking i produktywność pracowników naukowych jako konstrukty badawcze    15
  1.1. Networking akademicki – pojęcie, stan wiedzy i pomiar (Maciej Mitręga)    15
  1.1.1. Pojęcie, skala i wielowymiarowość networkingu akademickiego    17
  1.1.2. Związek pomiędzy networkingiem a produktywnością akademicką    22
  1.1.3. Podsumowanie i wnioski    25
  1.1.4. Literatura do rozdziału    26
  1.2. Pojęcie i pomiar produktywności pracownika naukowego (Olgierd Witczak)    29
  1.2.1. Pojęcie produktywności    30
  1.2.2. Systemowe uwarunkowania produktywności pracownika nauki w Polsce    35
  1.2.3. Problemy w pomiarze produktywności pracownika nauki    41
  1.2.4. Podsumowanie    48
  1.2.5. Literatura do rozdziału    49
  Rozdział    2
  Wielorakość perspektyw wobec uwarunkowań networkingu akademickiego    54
  2.1. Uwarunkowania networkingu akademickiego w perspektywie psychologicznej (Aleksandra Sarna)    54
  2.1.1. Motywacja    54
  2.1.2. Umiejscowienie poczucia kontroli    56
  2.1.3. Osobowość    58
  2.1.4. Rezyliencja    60
  2.1.5. Czynniki zewnętrzne    61
  2.1.6. Podsumowanie    62
  2.1.7. Literatura do rozdziału    63
  2.2. Uwarunkowania networkingu akademickiego w perspektywie socjologicznej (Małgorzata Suchacka)    65
  2.2.1. Wielowymiarowy charakter socjologicznego ujęcia networkingu akademickiego    66
  2.2.1.1. Pojęcia bazowe: kapitał ludzki i społeczny a networking akademicki    66
  2.2.1.2. Koncepcje learning regions i learning organizations a networking akademicki    71
  2.2.1.3. Networking akademicki a społeczeństwo sieciowe − siła słabych więzi i poziomy współpracy    74
  2.2.1.4. Paradygmat interakcjonizmu symbolicznego − szczególny charakter więzi naukowych    78
  2.2.2. Podsumowanie − implikacje teoretyczne i możliwe dalsze kierunki badań    80
  2.2.3. Literatura do rozdziału    81
  2.3. Uwarunkowania networkingu akademickiego w perspektywie kulturowej (Anna Ligia Wieczorek)    84
  2.3.1. Rola kultury i języka w rozwoju jednostki    85
  2.3.2. Klasyfikacja kultury według Geerta Hofstede    86
  2.3.2.1. Dystans władzy    86
  2.3.2.2. Indywidualizm/kolektywizm    87
  2.3.2.3. Męskość/kobiecość    87
  2.3.2.4. Unikanie niepewności    88
  2.3.2.5. Orientacja długookresowa/krótkookresowa    89
  2.3.3. Rola znajomości języka angielskiego w networkingu pracowników naukowych    90
  2.3.4. Cechy „polskiej kultury akademickiej” a networking    91
  2.3.5. Podsumowanie    93
  2.3.6. Literatura do rozdziału    93
  Rozdział    3
  Zarys zarządzania zasobami ludzkimi w networkingu akademickim (Janusz Strużyna)    96
  3.1. Sieć jako specyficzny obiekt zarządzania zasobami ludzkimi    99
  3.2. Odwzorowanie networkingu a zarządzanie zasobami ludzkimi    102
  3.3. Podejścia do sieciowej organizacji akademickiej z perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi    107
  3.4. W kierunku zasad ramowych zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji akademickiej    114
  3.5. Podsumowanie    116
  3.6. Literatura do rozdziału    118
  Rozdział    4
  Networking jako czynnik sukcesu naukowca w świetle wyników badań jakościowych (Anna Ligia Wieczorek)    121
  4.1. Opis badań i charakterystyka respondentów    123
  4.1.1. Szczegółowa charakterystyka respondentów    124
  4.2. Współpraca akademicka i jej uwarunkowania    127
  4.2.1. Istotność networkingu akademickiego w karierze naukowca    127
  4.2.2. Czynniki wspomagające i utrudniające współpracę    129
  4.2.3. Doświadczenia respondentów związane z networkingiem akademickim    130
  4.2.4. Czynniki wspomagające budowanie dobrej atmosfery w zespole    131
  4.2.5. Współpraca pozaakademicka jako czynnik wpływający na produktywność    133
  4.2.6. Znajomość języka angielskiego jako czynnik wpływający na zdolności networkingowe naukowca    134
  4.2.7. Wpływ różnic kulturowych na networking akademicki    135
  4.3. Dynamiczne aspekty budowania sieci akademickiej    136
  4.3.1. Nawiązywanie współpracy    136
  4.3.2. Wykorzystywanie potencjału relacji    138
  4.3.3. Pogarszanie się i rozpad relacji    139
  4.4. Wyniki badań jakościowych – próba syntezy    141
  4.5. Literatura do rozdziału    144
  Rozdział    5
  Networking i produktywność naukowa w świetle wyników badań ilościowych (Maciej Mitręga)    146
  5.1. Charakterystyka procedury badawczej i modelu pomiarowego    146
  5.2. Produktywność naukowa pracowników uczelni    153
  5.3. Networking, cechy badaczy i pozostałe uwarunkowania pracy naukowej    158
  5.4. Współzależności między analizowanymi czynnikami pracy akademickiej    166
  5.5. Podsumowanie    175
  5.6. Literatura do rozdziału    176
  Podsumowanie i wnioski (Maciej Mitręga)    179
  Aneks. Nowoczesne media jako kanał networkingu akademickiego (Justyna Laskowska-Witek)    187
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia