Networking akademicki jako czynnik produktywności pracowników naukowych

-25%

Networking akademicki jako czynnik produktywności pracowników naukowych

1 opinia

Redakcja:

Maciej Mitręga

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

14,25  19,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

14,2519,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Głównym przedmiotem niniejszej pracy są relacje zachodzące pomiędzy networkingiem, po-dejmowanym przez pracowników uczelni zajmujących się problematyką biznesową, a pro-duktywnością naukową tych pracowników. Niniejsza praca składa się z pięciu rozdziałów oraz aneksu. Trzy pierwsze rozdziały prezentują rozmaite perspektywy teoretyczne związane z networkingiem i produktywnością naukową, a rozdziały 4 i 5 przedstawiają wyniki własnych badań empirycznych. Rozdział 1 stanowi swoistą klamrę spajającą część teoretyczną z badaniami empirycznymi, charakteryzując networking i produktywność pracowników naukowych jako konstrukty badawcze. Przedmiotem rozdziału 2 są uwarunkowania networkingu akademickiego. Rozdział 3 monografii podejmuje problem możliwości i cech zarządzania zasobami ludzkimi w uczelni stanowiącej swoistą organizację sieciową. W rozdziale 4 omówiono wyniki pierwszego etapu własnych badań empirycznych, który miał charakter eksploracyjny. Rozdział 5 prezentuje wyniki ogólnopolskich badań realizowanych techniką ankiety on-line, które posłużyły do testowania hipotez projektu badawczego i opisu statystycznego analizowanych zjawisk.


Liczba stron201
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-302-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie (Maciej Mitręga)     9
  Rozdział    1
  Networking i produktywność pracowników naukowych jako konstrukty badawcze     15
  1.1. Networking akademicki – pojęcie, stan wiedzy i pomiar (Maciej Mitręga)     15
  1.1.1. Pojęcie, skala i wielowymiarowość networkingu akademickiego     17
  1.1.2. Związek pomiędzy networkingiem a produktywnością akademicką     22
  1.1.3. Podsumowanie i wnioski     25
  1.1.4. Literatura do rozdziału     26
  1.2. Pojęcie i pomiar produktywności pracownika naukowego (Olgierd Witczak)     29
  1.2.1. Pojęcie produktywności     30
  1.2.2. Systemowe uwarunkowania produktywności pracownika nauki w Polsce     35
  1.2.3. Problemy w pomiarze produktywności pracownika nauki     41
  1.2.4. Podsumowanie     48
  1.2.5. Literatura do rozdziału     49
  Rozdział    2
  Wielorakość perspektyw wobec uwarunkowań networkingu akademickiego     54
  2.1. Uwarunkowania networkingu akademickiego w perspektywie psychologicznej (Aleksandra Sarna)     54
  2.1.1. Motywacja     54
  2.1.2. Umiejscowienie poczucia kontroli     56
  2.1.3. Osobowość     58
  2.1.4. Rezyliencja     60
  2.1.5. Czynniki zewnętrzne     61
  2.1.6. Podsumowanie     62
  2.1.7. Literatura do rozdziału     63
  2.2. Uwarunkowania networkingu akademickiego w perspektywie socjologicznej (Małgorzata Suchacka)     65
  2.2.1. Wielowymiarowy charakter socjologicznego ujęcia networkingu akademickiego     66
  2.2.1.1. Pojęcia bazowe: kapitał ludzki i społeczny a networking akademicki     66
  2.2.1.2. Koncepcje learning regions i learning organizations a networking akademicki     71
  2.2.1.3. Networking akademicki a społeczeństwo sieciowe − siła słabych więzi i poziomy współpracy     74
  2.2.1.4. Paradygmat interakcjonizmu symbolicznego − szczególny charakter więzi naukowych     78
  2.2.2. Podsumowanie − implikacje teoretyczne i możliwe dalsze kierunki badań     80
  2.2.3. Literatura do rozdziału     81
  2.3. Uwarunkowania networkingu akademickiego w perspektywie kulturowej (Anna Ligia Wieczorek)     84
  2.3.1. Rola kultury i języka w rozwoju jednostki     85
  2.3.2. Klasyfikacja kultury według Geerta Hofstede     86
  2.3.2.1. Dystans władzy     86
  2.3.2.2. Indywidualizm/kolektywizm     87
  2.3.2.3. Męskość/kobiecość     87
  2.3.2.4. Unikanie niepewności     88
  2.3.2.5. Orientacja długookresowa/krótkookresowa     89
  2.3.3. Rola znajomości języka angielskiego w networkingu pracowników naukowych     90
  2.3.4. Cechy „polskiej kultury akademickiej” a networking     91
  2.3.5. Podsumowanie     93
  2.3.6. Literatura do rozdziału     93
  Rozdział    3
  Zarys zarządzania zasobami ludzkimi w networkingu akademickim (Janusz Strużyna)     96
  3.1. Sieć jako specyficzny obiekt zarządzania zasobami ludzkimi     99
  3.2. Odwzorowanie networkingu a zarządzanie zasobami ludzkimi     102
  3.3. Podejścia do sieciowej organizacji akademickiej z perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi     107
  3.4. W kierunku zasad ramowych zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji akademickiej     114
  3.5. Podsumowanie     116
  3.6. Literatura do rozdziału     118
  Rozdział    4
  Networking jako czynnik sukcesu naukowca w świetle wyników badań jakościowych (Anna Ligia Wieczorek)     121
  4.1. Opis badań i charakterystyka respondentów     123
  4.1.1. Szczegółowa charakterystyka respondentów     124
  4.2. Współpraca akademicka i jej uwarunkowania     127
  4.2.1. Istotność networkingu akademickiego w karierze naukowca     127
  4.2.2. Czynniki wspomagające i utrudniające współpracę     129
  4.2.3. Doświadczenia respondentów związane z networkingiem akademickim     130
  4.2.4. Czynniki wspomagające budowanie dobrej atmosfery w zespole     131
  4.2.5. Współpraca pozaakademicka jako czynnik wpływający na produktywność     133
  4.2.6. Znajomość języka angielskiego jako czynnik wpływający na zdolności networkingowe naukowca     134
  4.2.7. Wpływ różnic kulturowych na networking akademicki     135
  4.3. Dynamiczne aspekty budowania sieci akademickiej     136
  4.3.1. Nawiązywanie współpracy     136
  4.3.2. Wykorzystywanie potencjału relacji     138
  4.3.3. Pogarszanie się i rozpad relacji     139
  4.4. Wyniki badań jakościowych – próba syntezy     141
  4.5. Literatura do rozdziału     144
  Rozdział    5
  Networking i produktywność naukowa w świetle wyników badań ilościowych (Maciej Mitręga)     146
  5.1. Charakterystyka procedury badawczej i modelu pomiarowego     146
  5.2. Produktywność naukowa pracowników uczelni     153
  5.3. Networking, cechy badaczy i pozostałe uwarunkowania pracy naukowej     158
  5.4. Współzależności między analizowanymi czynnikami pracy akademickiej     166
  5.5. Podsumowanie     175
  5.6. Literatura do rozdziału     176
  Podsumowanie i wnioski (Maciej Mitręga)     179
  Aneks. Nowoczesne media jako kanał networkingu akademickiego (Justyna Laskowska-Witek)     187
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia