Modele techniczno-społeczne wirtualizacji udostępniania na żądanie zasobów IT

-5%

Modele techniczno-społeczne wirtualizacji udostępniania na żądanie zasobów IT

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

26,60  28,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

26,6028,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Zasadniczą inspiracją autorów do podjęcia rozważań na temat wirtualizacji była różnorodność interpretacji tej koncepcji, a celem − przedstawienie rozwiązań organizacyjno-technicznych z nią związanych. W naukach o zarządzaniu wirtualizacja jest rozumiana jako przenoszenie części lub całości działań biznesowych przedsiębiorstw do sieci komputerowych, tzn. do internetu. Wirtualizacja jest kojarzona z zastosowaniem do mediów społecznościowych i przekształceniem prowadzonej działalności biznesowej wywołanym zderzeniem funkcjonowania przedsiębiorstwa z wirtualnym środowiskiem. Wyróżniające cechy tego środowiska – szybkość, interaktywność i multimedialność − determinują znaczące zmiany w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku oraz ich komunikacji z rynkiem, w tym z klientami. Poszczególne rozdziały monografii obejmują dyskusje oraz przedstawiają wyniki badań dotyczące wirtualizacji i udostępniania na żądanie zasobów informatycznych dla wspomagania zarządzania rozszerzonych przedsiębiorstw (tzn. prowadzących działalność off-line i w sieci internet) powiązanych interorganizacyjnymi łańcuchami współpracy. Nowoczesność podejmowanej problematyki skłoniła autorów do przeprowadzenia badań systematyzujących nt. aktualnego stanu wiedzy w tym obszarze oraz wskazania, jak rozwiązania wirtualizacji zasobów i przetwarzania w chmurze (cloud computing) mogą oddziaływać na rozwój systemów informatycznych zarządzania.


Liczba stron280
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-300-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  1. OBSZARY WIRTUALIZACJI DZIAŁALNOŚCI WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI (Artur Machura)    13
  1.1. Wprowadzenie    13
  1.2. Charakterystyka kontekstu rynkowego współczesnych organizacji    14
  1.3. Typologia współczesnych organizacji    15
  1.3.1. Firmy internetowe    16
  1.3.2. Ewoluujące organizacje tradycyjne    17
  1.3.3. Organizacje wirtualne    18
  1.4. Obszary funkcjonalne organizacji    19
  1.4.1. Obszary funkcjonalne firmy internetowej    19
  1.4.2. Obszary funkcjonalne ewoluującej firmy tradycyjnej    24
  1.4.3. Obszary funkcjonalne organizacji wirtualnej    32
  1.4.4. Przekrój obszarów wirtualizacji działalności współczesnych organizacji    39
  1.5. Modele wirtualizacji    40
  1.6. Podsumowanie    42
  1.7. Literatura do rozdziału    43
  2. KONCEPCJA ZWIRTUALIZOWANEGO MODELU BIZNESOWEGO DLA MŚP (Joanna Palonka, Teresa Porębska-Miąc)    46
  2.1. Wprowadzenie    46
  2.2. Infrastruktura informatyczna wspierająca prowadzenie działalności organizacji w zwirtualizowanym środowisku    47
  2.2.1. Chmura obliczeniowa    47
  2.2.2. Technologie mobilne    51
  2.3. Platformy interakcji mediów społecznościowych dla MŚP    52
  2.3.1. Geneza powstania portali społecznościowych    52
  2.3.2. Media społecznościowe    54
  2.3.3. Popularność mediów społecznościowych w biznesie    55
  2.4. Istota nowego modelu biznesowego dla MŚP    57
  2.4.1. Marketing    59
  2.4.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi    61
  2.5. Sposoby promocji marek konsumenckich i biznesowych w serwisach społecznościowych    63
  2.5.1. Promocja marek konsumenckich w serwisach społecznościowych    65
  2.5.2. Promocja marek biznesowych w serwisach społecznościowych    70
  2.6. Wspomaganie procesu rekrutacji pracowników przez media społecznościowe    76
  2.6.1. E-rekrutacja i rekrutacja w mediach społecznościowych    77
  2.6.2. Tradycyjna rekrutacja a rekrutacja w mediach społecznościowych    82
  2.7. Narzędzia do komunikacji i współpracy dostępne dla MŚP    85
  2.7.1. Ujednolicona komunikacja    86
  2.7.2. Rozwiązania UC&C stosowane w praktyce    89
  2.7.3. Case study    91
  2.8. Monitorowanie funkcjonowania zwirtualizowanych rozwiązań internetowych w organizacji i ich optymalizacja dzięki analizie danych internetowych    95
  2.8.1. Istota analityki internetowej    95
  2.8.2. Wykorzystanie Google Analytics w analizie danych internetowych    98
  2.8.3. Case study    100
  2.9. Podsumowanie    104
  2.10. Literatura do rozdziału    105
  3. WIRTUALIZACJA ZASOBÓW INFORMATYCZNYCH ORGANIZACJI. ANALIZA METOD I TYPÓW WIRTUALIZACJI ORAZ STOSOWANYCH STANDARDÓW (Mariusz Żytniewski)    109
  3.1. Wprowadzenie    109
  3.2. Rozwój koncepcji wirtualizacji zasobów sprzętowych i programowych organizacji    110
  3.3. Proces wirtualizacji zasobów informatycznych organizacji    112
  3.4. Analiza rodzajów wirtualizowanych zasobów informatycznych    114
  3.4.1. Wirtualizacja sieci    115
  3.4.2. Wirtualizacja pamięci masowych    116
  3.4.3. Wirtualizacja systemu operacyjnego    116
  3.4.4. Wirtualizacja warstwy prezentacji    119
  3.4.5. Wirtualizacja aplikacji    120
  3.4.6. Wirtualizacja na poziomie języków programowania    120
  3.5. Przesłanki oraz korzyści związane z zastosowaniem wirtualizacji stacji roboczych, sieci oraz pamięci masowych    121
  3.6. Podsumowanie    123
  3.7. Literatura do rozdziału    124
  4. ROZWIĄZANIA WSPIERAJĄCE WIRTUALIZACJĘ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI (Andrzej Sołtysik)    126
  4.1. Wprowadzenie    126
  4.2. Wpływ wirtualizacji na funkcjonowanie współczesnej organizacji    127
  4.3. Teoretyczne podstawy wirtualizacji zasobów w organizacji    129
  4.4. Różne rodzaje wirtualizacji    130
  4.5. Przesłanki wykorzystania wybranych technologii w procesach wirtualizacji    139
  4.6. Rozwiązania sprzętowe wspierające procesy wirtualizacji    143
  4.7. Podsumowanie    147
  4.8. Literatura do rozdziału    148
  5. ANALIZA PORÓWNAWCZA ROZWIĄZAŃ PROGRAMOWYCH WSPOMAGAJĄCYCH PROCESY WIRTUALIZACJI ZASOBÓW (Mateusz Klement, Jarosław Kurpanik, Piotr Zadora)    150
  5.1. Wprowadzenie    150
  5.2. Typy wirtualizacji oraz jej wpływ na bezpieczeństwo danych    151
  5.3. Charakterystyka wybranych rozwiązań wirtualizacyjnych    153
  5.4. Analiza porównawcza wybranych rozwiązań    155
  5.5. Podsumowanie    161
  5.6. Literatura do rozdziału    163
  6. UWARUNKOWANIA ROZWOJU IAAS, PAAS I SAAS – PRZEGLĄD I ANALIZA PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ (Wiesław Wolny)    164
  6.1. Wprowadzenie    164
  6.2. Definicja chmury obliczeniowej    165
  6.3. Klasyfikacja usług chmur obliczeniowych    166
  6.4. Przegląd rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej    167
  6.4.1. Amazon Web Services    168
  6.4.2. Google    169
  6.4.3. Microsoft    171
  6.4.4. Force.com i salesforce.com    175
  6.4.5. Rackspace i OpenStack    175
  6.5. Analiza korzyści z technologii przetwarzania w chmurze    176
  6.6. Analiza biznesowa chmur obliczeniowych    178
  6.7. Bezpieczeństwo chmury obliczeniowej    180
  6.8. Analiza SWOT    181
  6.9. Podsumowanie    182
  6.10. Literatura do rozdziału    183
  7. METODY SERVICE SCIENCE I MODELE SERVICE LEVEL AGREEMENT DO OCENY JAKOŚCI PRZETWARZANIA W CHMURZE (Małgorzata Pańkowska)    185
  7.1. Wprowadzenie    185
  7.2. Architektura chmury i przesłanki jej rozwoju    185
  7.3. Pryncypia zarządzania technologią informacji i komunikacji w organizacji gospodarczej    190
  7.4. Zarządzanie usługami informatycznymi    193
  7.5. Inżynieria usług w chmurze    199
  7.6. Jakość usług w chmurze    201
  7.7. Podsumowanie    202
  7.8. Literatura do rozdziału    203
  8. WSPÓŁCZESNE ZAŁOŻENIA WEB USABILITY APLIKACJI INTERNETOWYCH (Anna Sołtysik-Piorunkiewicz)    204
  8.1. Rozwój aplikacji internetowych i ich zastosowanie    204
  8.2. Przegląd narzędzi Web 2.0    207
  8.2.1. Charakterystyka i funkcjonalność blogów internetowych    208
  8.2.2. Charakterystyka serwisów społecznościowych    211
  8.3. Wykorzystanie aplikacji internetowych Web 2.0    217
  8.4. Utrzymanie i aktualizacja aplikacji internetowej    221
  8.4.1. Specyfika i problemy utrzymania aplikacji internetowej    221
  8.4.2. Elementy utrzymania aplikacji    222
  8.4.3. Typy problemów    223
  8.4.4. Kryteria przejścia do fazy utrzymania    224
  8.5. Efektywność aplikacji internetowych    224
  8.6. Przykład analizy użyteczności bloga    227
  8.7. Literatura do rozdziału    235
  9. UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE, ORGANIZACYJNE I PRAWNE PRZETWARZANIA W CHMURZE NA POTRZEBY ZDALNEJ EDUKACJI (Edyta Abramek)    237
  9.1. Wprowadzenie    238
  9.2. Charakterystyka uwarunkowań ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych przetwarzania w chmurze    239
  9.2.1. Uwarunkowania ekonomiczne przetwarzania w chmurze    243
  9.2.2. Uwarunkowania organizacyjne przetwarzania w chmurze    244
  9.2.3. Uwarunkowania prawne i regulacyjne związane z przetwarzaniem w chmurze    245
  9.3. Rodzaje chmur ze względu na miejsce przetwarzania    247
  9.4. Zalety i wady przetwarzania w chmurze    247
  9.5. Przetwarzanie w chmurze w nauce i edukacji    249
  9.6. Podsumowanie – symbioza IT i edukacji w modelu przetwarzania w chmurze    254
  9.7. Literatura do rozdziału    256
  10. ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW ANALITYKI INTERNETOWEJ DO ANALIZY EFEKTYWNOŚCI KANAŁÓW RUCHU I HANDLU ELEKTRONICZNEGO (Artur Strzelecki)    257
  10.1. Wprowadzenie    257
  10.2. Użytkownik w systemie analityki internetowej    257
  10.3. Źródła ruchu    260
  10.4. Analityka wielokanałowa    266
  10.5. Modele atrybucji    268
  10.6. Tradycyjne śledzenie e-commerce    271
  10.7. Ulepszone śledzenie e-commerce    274
  10.8. Spam w danych analitycznych    277
  10.9. Podsumowanie    280
  10.10. Literatura do rozdziału    280
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia