Modele techniczno-społeczne wirtualizacji udostępniania na żądanie zasobów IT

-25%

Modele techniczno-społeczne wirtualizacji udostępniania na żądanie zasobów IT

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

21,00  28,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

21,0028,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zasadniczą inspiracją autorów do podjęcia rozważań na temat wirtualizacji była różnorodność interpretacji tej koncepcji, a celem − przedstawienie rozwiązań organizacyjno-technicznych z nią związanych. W naukach o zarządzaniu wirtualizacja jest rozumiana jako przenoszenie części lub całości działań biznesowych przedsiębiorstw do sieci komputerowych, tzn. do internetu. Wirtualizacja jest kojarzona z zastosowaniem do mediów społecznościowych i przekształceniem prowadzonej działalności biznesowej wywołanym zderzeniem funkcjonowania przedsiębiorstwa z wirtualnym środowiskiem. Wyróżniające cechy tego środowiska – szybkość, interaktywność i multimedialność − determinują znaczące zmiany w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku oraz ich komunikacji z rynkiem, w tym z klientami. Poszczególne rozdziały monografii obejmują dyskusje oraz przedstawiają wyniki badań dotyczące wirtualizacji i udostępniania na żądanie zasobów informatycznych dla wspomagania zarządzania rozszerzonych przedsiębiorstw (tzn. prowadzących działalność off-line i w sieci internet) powiązanych interorganizacyjnymi łańcuchami współpracy. Nowoczesność podejmowanej problematyki skłoniła autorów do przeprowadzenia badań systematyzujących nt. aktualnego stanu wiedzy w tym obszarze oraz wskazania, jak rozwiązania wirtualizacji zasobów i przetwarzania w chmurze (cloud computing) mogą oddziaływać na rozwój systemów informatycznych zarządzania.


Liczba stron280
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-300-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     11
  1. OBSZARY WIRTUALIZACJI DZIAŁALNOŚCI WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI (Artur Machura)    13
  1.1. Wprowadzenie     13
  1.2. Charakterystyka kontekstu rynkowego współczesnych organizacji     14
  1.3. Typologia współczesnych organizacji     15
  1.3.1. Firmy internetowe     16
  1.3.2. Ewoluujące organizacje tradycyjne     17
  1.3.3. Organizacje wirtualne     18
  1.4. Obszary funkcjonalne organizacji     19
  1.4.1. Obszary funkcjonalne firmy internetowej     19
  1.4.2. Obszary funkcjonalne ewoluującej firmy tradycyjnej     24
  1.4.3. Obszary funkcjonalne organizacji wirtualnej     32
  1.4.4. Przekrój obszarów wirtualizacji działalności współczesnych organizacji     39
  1.5. Modele wirtualizacji     40
  1.6. Podsumowanie     42
  1.7. Literatura do rozdziału     43
  2. KONCEPCJA ZWIRTUALIZOWANEGO MODELU BIZNESOWEGO DLA MŚP (Joanna Palonka, Teresa Porębska-Miąc)     46
  2.1. Wprowadzenie     46
  2.2. Infrastruktura informatyczna wspierająca prowadzenie działalności organizacji w zwirtualizowanym środowisku     47
  2.2.1. Chmura obliczeniowa     47
  2.2.2. Technologie mobilne     51
  2.3. Platformy interakcji mediów społecznościowych dla MŚP     52
  2.3.1. Geneza powstania portali społecznościowych     52
  2.3.2. Media społecznościowe     54
  2.3.3. Popularność mediów społecznościowych w biznesie     55
  2.4. Istota nowego modelu biznesowego dla MŚP     57
  2.4.1. Marketing     59
  2.4.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi     61
  2.5. Sposoby promocji marek konsumenckich i biznesowych w serwisach społecznościowych     63
  2.5.1. Promocja marek konsumenckich w serwisach społecznościowych     65
  2.5.2. Promocja marek biznesowych w serwisach społecznościowych     70
  2.6. Wspomaganie procesu rekrutacji pracowników przez media społecznościowe     76
  2.6.1. E-rekrutacja i rekrutacja w mediach społecznościowych     77
  2.6.2. Tradycyjna rekrutacja a rekrutacja w mediach społecznościowych     82
  2.7. Narzędzia do komunikacji i współpracy dostępne dla MŚP     85
  2.7.1. Ujednolicona komunikacja     86
  2.7.2. Rozwiązania UC&C stosowane w praktyce    89
  2.7.3. Case study     91
  2.8. Monitorowanie funkcjonowania zwirtualizowanych rozwiązań internetowych w organizacji i ich optymalizacja dzięki analizie danych internetowych     95
  2.8.1. Istota analityki internetowej     95
  2.8.2. Wykorzystanie Google Analytics w analizie danych internetowych     98
  2.8.3. Case study     100
  2.9. Podsumowanie     104
  2.10. Literatura do rozdziału     105
  3. WIRTUALIZACJA ZASOBÓW INFORMATYCZNYCH ORGANIZACJI. ANALIZA METOD I TYPÓW WIRTUALIZACJI ORAZ STOSOWANYCH STANDARDÓW (Mariusz Żytniewski)     109
  3.1. Wprowadzenie     109
  3.2. Rozwój koncepcji wirtualizacji zasobów sprzętowych i programowych organizacji     110
  3.3. Proces wirtualizacji zasobów informatycznych organizacji     112
  3.4. Analiza rodzajów wirtualizowanych zasobów informatycznych     114
  3.4.1. Wirtualizacja sieci     115
  3.4.2. Wirtualizacja pamięci masowych     116
  3.4.3. Wirtualizacja systemu operacyjnego     116
  3.4.4. Wirtualizacja warstwy prezentacji     119
  3.4.5. Wirtualizacja aplikacji     120
  3.4.6. Wirtualizacja na poziomie języków programowania     120
  3.5. Przesłanki oraz korzyści związane z zastosowaniem wirtualizacji stacji roboczych, sieci oraz pamięci masowych     121
  3.6. Podsumowanie    123
  3.7. Literatura do rozdziału     124
  4. ROZWIĄZANIA WSPIERAJĄCE WIRTUALIZACJĘ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI (Andrzej Sołtysik)     126
  4.1. Wprowadzenie     126
  4.2. Wpływ wirtualizacji na funkcjonowanie współczesnej organizacji     127
  4.3. Teoretyczne podstawy wirtualizacji zasobów w organizacji     129
  4.4. Różne rodzaje wirtualizacji     130
  4.5. Przesłanki wykorzystania wybranych technologii w procesach wirtualizacji     139
  4.6. Rozwiązania sprzętowe wspierające procesy wirtualizacji     143
  4.7. Podsumowanie     147
  4.8. Literatura do rozdziału     148
  5. ANALIZA PORÓWNAWCZA ROZWIĄZAŃ PROGRAMOWYCH WSPOMAGAJĄCYCH PROCESY WIRTUALIZACJI ZASOBÓW (Mateusz Klement, Jarosław Kurpanik, Piotr Zadora)     150
  5.1. Wprowadzenie     150
  5.2. Typy wirtualizacji oraz jej wpływ na bezpieczeństwo danych     151
  5.3. Charakterystyka wybranych rozwiązań wirtualizacyjnych     153
  5.4. Analiza porównawcza wybranych rozwiązań     155
  5.5. Podsumowanie     161
  5.6. Literatura do rozdziału     163
  6. UWARUNKOWANIA ROZWOJU IAAS, PAAS I SAAS – PRZEGLĄD I ANALIZA PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ (Wiesław Wolny)     164
  6.1. Wprowadzenie     164
  6.2. Definicja chmury obliczeniowej     165
  6.3. Klasyfikacja usług chmur obliczeniowych     166
  6.4. Przegląd rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej     167
  6.4.1. Amazon Web Services     168
  6.4.2. Google     169
  6.4.3. Microsoft     171
  6.4.4. Force.com i salesforce.com     175
  6.4.5. Rackspace i OpenStack     175
  6.5. Analiza korzyści z technologii przetwarzania w chmurze     176
  6.6. Analiza biznesowa chmur obliczeniowych     178
  6.7. Bezpieczeństwo chmury obliczeniowej     180
  6.8. Analiza SWOT     181
  6.9. Podsumowanie     182
  6.10. Literatura do rozdziału     183
  7. METODY SERVICE SCIENCE I MODELE SERVICE LEVEL AGREEMENT DO OCENY JAKOŚCI PRZETWARZANIA W CHMURZE (Małgorzata Pańkowska)    185
  7.1. Wprowadzenie     185
  7.2. Architektura chmury i przesłanki jej rozwoju     185
  7.3. Pryncypia zarządzania technologią informacji i komunikacji w organizacji gospodarczej     190
  7.4. Zarządzanie usługami informatycznymi     193
  7.5. Inżynieria usług w chmurze     199
  7.6. Jakość usług w chmurze     201
  7.7. Podsumowanie     202
  7.8. Literatura do rozdziału     203
  8. WSPÓŁCZESNE ZAŁOŻENIA WEB USABILITY APLIKACJI INTERNETOWYCH (Anna Sołtysik-Piorunkiewicz)     204
  8.1. Rozwój aplikacji internetowych i ich zastosowanie     204
  8.2. Przegląd narzędzi Web 2.0     207
  8.2.1. Charakterystyka i funkcjonalność blogów internetowych     208
  8.2.2. Charakterystyka serwisów społecznościowych     211
  8.3. Wykorzystanie aplikacji internetowych Web 2.0     217
  8.4. Utrzymanie i aktualizacja aplikacji internetowej     221
  8.4.1. Specyfika i problemy utrzymania aplikacji internetowej     221
  8.4.2. Elementy utrzymania aplikacji     222
  8.4.3. Typy problemów     223
  8.4.4. Kryteria przejścia do fazy utrzymania     224
  8.5. Efektywność aplikacji internetowych     224
  8.6. Przykład analizy użyteczności bloga     227
  8.7. Literatura do rozdziału     235
  9. UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE, ORGANIZACYJNE I PRAWNE PRZETWARZANIA W CHMURZE NA POTRZEBY ZDALNEJ EDUKACJI (Edyta Abramek)     237
  9.1. Wprowadzenie     238
  9.2. Charakterystyka uwarunkowań ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych przetwarzania w chmurze     239
  9.2.1. Uwarunkowania ekonomiczne przetwarzania w chmurze     243
  9.2.2. Uwarunkowania organizacyjne przetwarzania w chmurze     244
  9.2.3. Uwarunkowania prawne i regulacyjne związane z przetwarzaniem w chmurze     245
  9.3. Rodzaje chmur ze względu na miejsce przetwarzania     247
  9.4. Zalety i wady przetwarzania w chmurze     247
  9.5. Przetwarzanie w chmurze w nauce i edukacji     249
  9.6. Podsumowanie – symbioza IT i edukacji w modelu przetwarzania w chmurze     254
  9.7. Literatura do rozdziału     256
  10. ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW ANALITYKI INTERNETOWEJ DO ANALIZY EFEKTYWNOŚCI KANAŁÓW RUCHU I HANDLU ELEKTRONICZNEGO (Artur Strzelecki)     257
  10.1. Wprowadzenie     257
  10.2. Użytkownik w systemie analityki internetowej     257
  10.3. Źródła ruchu     260
  10.4. Analityka wielokanałowa     266
  10.5. Modele atrybucji     268
  10.6. Tradycyjne śledzenie e-commerce     271
  10.7. Ulepszone śledzenie e-commerce     274
  10.8. Spam w danych analitycznych     277
  10.9. Podsumowanie     280
  10.10. Literatura do rozdziału     280
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia