Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem

-20%

Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

95,20  119,00

Format: pdf

95,20119,00

cena zawiera podatek VAT

Najnowsze, szóste wydanie klasycznej już publikacji dostarcza kompletnej i aktualnej wiedzy na temat public relations i zagadnień pochodnych.
Główne obszary tematyczne to m.in.:


Podstawowe pojęcia, istota, cechy tożsamościowe, funkcje, motywy prowadzenia (w tym marketingowe), wady i zalety różnych sposobów organizowania działalności PR (w tym optymalny typ kwalifikacji), zasady etyczne.
Analiza celów i zadań w poszczególnych fazach procesu PR:


diagnoza stanu wyjściowego i metody jej przeprowadzenia: badania wizerunku, tożsamości organizacyjnej, dotychczasowego komunikowania, zagrożeń kryzysem,
elementy profesjonalnie zbudowanego programu wizerunkowego oraz bieżącego, w tym w sytuacji społecznie kontrowersyjnej inwestycji, wraz z procedurami tworzenia tych programów,
faza realizacji programów: zadania, uwarunkowania skuteczności, profesjonalne komunikowanie (w tym w sytuacji kryzysu), zasady współpracy z mediami, pożądane cechy narzędzi wykorzystywanych wobec rozmaitych otoczeń, zagrożenia manipulowaniem,
metody badania efektów zrealizowanych programów i ich krytyczna analiza.
Public relations jako dyscyplina naukowa - próby tworzenia teorii w świecie i Polsce; nurt krytyczny w myśli teoretycznej.
Pozytywne i negatywne przykłady programów PR, pytania i zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności czytelnika, liczne listy kontrolne dla praktyków.
Książkę wyróżnia rzadkie i umiejętne połączenie walorów podręcznika akademickiego z aplikacyjnymi/ poradnikowymi dla praktyki. Jest więc przydatna zarówno dla wykładowców i studentów wszystkich poziomów kształcenia w zakresie public relations, jak i dla praktyków PR o różnym stopniu wtajemniczenia w profesję.


Polecam najnowsze wydanie Public relations profesor Krystyny Wojcik, książki, która z pewnością będzie służyć czytelnikom przez długie lata. Zawiera ona prawdopodobnie wszystko, co dziś współczesny praktyk czy badacz PR powinien wiedzieć. Usytuowanie każdej myśli, każdego wniosku czy porady w praktyce lub/i badaniach powoduje, że można bezwzględnie im ufać oraz je stosować. Czytelnik nie musi szukać niczego więcej. Moim zdaniem publikacja ta nie ma sobie równej w literaturze przedmiotu.


dr Anna Adamus-Matuszyńska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem jest książką, która w Polsce w sposób bardzo ścisły złączyła public relations z nazwiskiem Krystyny Wojcik. Dzięki tej pozycji Autorka zajęła poważne i trwałe, w mym przekonaniu, miejsce w polskiej nauce i dydaktyce nauk o zarządzaniu i marketingu. Nowe wydanie tejże publikacji oceniam jako pracę oryginalną i wartościową z poznawczego i dydaktycznego punktu widzenia.


prof. zw. dr hab. Jan W. Wiktor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Liczba stron976
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9024-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp do wydania szóstego | str.    13
  
  CZĘŚĆ PIERWSZA
  ISTOTA, FUNKCJE, ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI PUBLIC RELATIONS | str.    17
  
  Rozdział 1. Istota public relations | str.    19
  
  1. Definicje i cele PR | str.    20
  
  1.1. Definicje PR | str.    20
  
  1.2. Cele PR | str.    28
  
  1.3. Wizerunek jako cel PR - definicje i uwarunkowania | str.    37
  
  1.4. Wizerunek a korporacyjna reputacja | str.    51
  
  1.5. "Public" jako człon terminu "public relations" - otoczenie w działalności PR | str.    63
  
  2. Komunikowanie jako podstawowa metoda w PR | str.    74
  
  2.1. Podstawowe pojęcia, proces i środki komunikowania | str.    74
  
  2.2. Perswazja, retoryka, dialog | str.    92
  
  2.3. Formy komunikowania i ich właściwości | str.    97
  
  2.4. Techniki komunikowania w PR | str.    105
  
  3. Środki uzupełniające w PR | str.    110
  
  4. Zasady etyczne w PR | str.    112
  
  4.1. Znaczenie etyki w działalności PR | str.    112
  
  4.2. Źródła norm etycznych i standardów profesjonalnego postępowania w PR | str.    113
  
  4.3. Zasady etyczne PR pochodne od zasad antycznej retoryki | str.    115
  
  4.4. Kodeksy etyczne i standardy zawodowe środowiska public relations | str.    120
  
  4.5. Normy zewnętrzne wobec środowiska PR, bezpośrednio lub pośrednio obowiązujące także to środowisko | str.    131
  
  5. Public relations a pojęcia pokrewne lub za takie uważane | str.    142
  
  5.1. Wprowadzenie | str.    142
  
  5.2. Human relations a PR | str.    144
  
  5.3. Corporate identity a PR | str.    145
  
  5.4. Dziennikarstwo a PR | str.    148
  
  5.5. Lobbing a PR | str.    148
  
  5.6. Public affairs a PR | str.    151
  
  5.7. Publicity a PR | str.    153
  
  5.8. Propaganda a PR | str.    156
  
  5.9. Agitacja a PR | str.    158
  
  5.10. Public relations a marketing, komunikowanie marketingowe, reklama | str.    158
  
   Rozdział 2. Motywy prowadzenia działalności public relations dawniej i dziś | str.    179
  
  1. Poszukiwanie korzeni PR | str.    180
  
  1.1. Historyczne odpowiedniki dzisiejszego PR | str.    180
  
  1.2. Podwaliny nowoczesnego PR w USA | str.    182
  
  1.3. Początki i rozwój nowoczesnego PR w Europie na przykładzie Niemiec i Wielkiej Brytanii | str.    192
  
  1.4. Rozwój PR w Japonii | str.    197
  
  2. Motywy prowadzenia public relations przez dzisiejsze przedsiębiorstwa | str.    197
  
  2.1. Wprowadzenie | str.    197
  
  2.2. Motywy według kategorii | str.    198
  
  3. Potencjalne funkcje PR na rzecz zarządu organizacji | str.    216
  
  3.1. Funkcje PR w organizacji tradycyjnie podawane w literaturze | str.    216
  
  3.2. Potencjalne funkcje PR w perspektywie koncepcji zarządzania problemami | str.    218
  
  3.3. Potencjalne funkcje PR w systemie komunikacyjnym organizacji | str.    228
  
  Rozdział 3. Organizowanie działalności public relations - rozwiązania, kadry | str.    241
  
  1. Przegląd rozwiązań organizacyjnych - kryteria wyboru | str.    242
  
  2. Wymagania kwalifikacyjne wobec osób zatrudnionych w działalności PR | str.    243
  
  3. Organizowanie działalności PR za pomocą służb własnych | str.    250
  
  4. Wspólne public relations - rozwiązanie pośrednie między własną a obcą służbą PR | str.    262
  
  5. Organizowanie działalności PR przez agencje usług PR i doradców indywidualnych | str.    262
  
  5.1. Jak dobierać i opłacać agencje PR | str.    267
  
  5.2. Struktury wewnętrzne agencji PR | str.    274
  
  5.3. Selekcja doradców indywidualnych, konsultantów PR | str.    275
  
  6. Doświadczenia w przygotowywaniu kadr do działalności w PR | str.    276
  
  CZĘŚĆ DRUGA
  FAZY PRZEDREALIZACYJNE W PROCESIE PUBLIC RELATIONS | str.    289
  
  Rozdział 4. Analiza stanu wyjściowego | str.    291
  
  1. Przedrealizacyjne fazy w różnych ujęciach procesu PR | str.    292
  
  2. Programy wieloletnie wizerunkowe a programy bieżące - różnice zadań w fazach procesu | str.    298
  
  3. Cechy, przedmiot i źródła trafnej diagnozy stanu wyjściowego, poprzedzającej opracowanie programu wizerunkowego | str.    301
  
  4. Czyje opinie, postawy i oceny należy uwzględniać w analizie | str.    308
  
  5. Badanie głównych elementów diagnozy stanu wyjściowego | str.    310
  
  5.1. Badanie wizerunku/reputacji | str.    310
  
  5.2. Ustalenie tożsamości i kultury organizacyjnej | str.    325
  
  5.3. Badanie dotychczasowego komunikowania - audyt komunikacyjny | str.    328
  
  6. Pytania do kontroli kompletności wyników analizy stanu wyjściowego | str.    331
  
   Rozdział 5. Programowanie w public relations - programy wizerunkowe oraz bieżące.    335
  
  1. Elementy programów wizerunkowych i bieżących | str.    337
  
  2. Nastawienie, ogólna strategia relacji i komunikowania się z otoczeniem jako nadrzędne uwarunkowanie programów wizerunkowych i bieżących | str.    338
  
  3. Sposoby wspierania służb PR w tworzeniu programów wizerunkowych i bieżących | str.    340
  
  4. Postulat zachowania hierarchicznej struktury celów i zadań w programach wizerunkowych i bieżących | str.    345
  
  5. Tworzenie programu wizerunkowego | str.    346
  
  5.1. Dobór strategii ogólnej i szczegółowej | str.    346
  
  5.2. Konkretyzacja celów: strategicznego i operacyjnych oraz zadań; cechy prawidłowego ich określenia | str.    349
  
  5.3. Określanie grup celowych | str.    356
  
  5.4. Dobór sposobów realizacji celów. Ustalenie taktyki | str.    360
  
  6. Plan kryzysowy jako element wieloletniego programu PR | str.    376
  
  7. Tworzenie bieżących programów PR | str.    392
  
  8. PR w sytuacji społecznie kontrowersyjnej inwestycji - szczególny przypadek programu bieżącego PR | str.    401
  
  Aneks | str.    408
  
  Pozytywny przykład programu wizerunkowego | str.    408
  
  Skontroluj swoją wiedzę i umiejętności w tworzeniu programów bieżących PR | str.    416
  
   CZĘŚĆ TRZECIA
  REALIZACJA PROGRAMÓW PUBLIC RELATIONS | str.    427
  
   Rozdział 6. Profesjonalizm w komunikowaniu warunkiem realizacji programów public relations | str.    429
  
  1. Podstawowe zadania fazy realizacji programów public relations | str.    430
  
  2. Ogólne uwarunkowania działalności komunikacyjnej | str.    436
  
  2.1. Grupy celowe jako uwarunkowanie skuteczności wpływu PR | str.    438
  
  2.2. Udział komponentów racjonalnych i emocjonalnych w wypowiedziach PR | str.    440
  
  2.3. Kultura organizacyjna jako ogólne uwarunkowanie komunikowania | str.    441
  
  3. Kompetencje komunikacyjne organizacji prowadzącej PR - elementy | str.    451
  
  3.1. Zalecenia dotyczące wypowiedzi dla celów PR - w skrócie | str.    451
  
  3.2. Dobór treści informacji | str.    465
  
  3.3. Ryzyko wprowadzania odbiorcy w błąd w działalności informacyjnej w PR | str.    468
  
  3.4. Reguły skutecznej argumentacji | str.    473
  
  3.5. Zasady wyrażania przesłania w formie sloganu/hasła | str.    483
  
  3.6. Znajomość specyfiki komunikowania w kryzysie | str.    489
  
  3.7. Kryteria doboru mediów masowych jako przekaźników treści w public relations | str.    504
  
  3.8. Internet jako medium komunikacyjne - specyfika korzystania w PR | str.    525
  
  4. Współpraca z dziennikarzami i redakcjami jako narzędzie PR | str.    534
  
  4.1. Formy współpracy | str.    534
  
  4.2. Typy pisemnych wypowiedzi dostarczanych mediom jako gotowe do upowszechniania lub źródłowe do wykorzystania | str.    537
  
  4.3. Zalecenia dotyczące przygotowywania pisemnych wypowiedzi do upowszechniania w środkach masowego przekazu | str.    555
  
  4.4. Przekazywanie dziennikarzom informacji w komunikacji osobistej i bezpośredniej | str.    579
  
  4.5. Kartoteka dziennikarzy i redakcji | str.    619
  
   Rozdział 7. Narzędzia public relations - jak profesjonalnie kształtować, jakich błędów unikać | str.    625
  
  1. Wygłaszanie przemówień w PR | str.    626
  
  1.1. Znaczenie, okazje, cele, podstawowe pytania wstępne | str.    626
  
  1.2. Przygotowanie własnego przemówienia publicznego | str.    629
  
  1.3. Przygotowywanie przez służbę PR przemówienia dla innych członków organizacji | str.    637
  
  2. Prezentacja biznesowa | str.    640
  
  3. Konferencje pozaprasowe - przygotowywanie i prowadzenie | str.    642
  
  4. Ogłoszenia dla celów PR | str.    647
  
  5. System identyfikacji wizualnej | str.    649
  
  6. Plakat jako nośnik obrazu i medium w PR | str.    658
  
  7. Folder firmowy | str.    662
  
  8. Obraz filmowy w PR | str.    665
  
  9. Planowanie i organizowanie "drzwi otwartych" | str.    665
  
  10. Podstawowe zasady przyjmowania ważnych gości | str.    675
  
  11. Sprawozdania z działalności | str.    678
  
  12. Broszury | str.    682
  
  13. Udział w targach jako instrument PR - specyfika zadań pracownika PR | str.    689
  
  14. Przygotowywanie obchodów jubileuszowych | str.    694
  
  15. Imprezy firmowe | str.    699
  
  16. Listy indywidualne | str.    700
  
  17. Punkty konsultacyjne lub doradztwa | str.    703
  
  18. Sponsorowanie, mecenaty, darowizny jako uzupełniające narzędzia PR | str.    704
  
  18.1. Działalność sponsorska i działania zbliżone - kwestie pojęciowe | str.    704
  
  18.2. Sponsorowanie a cele PR | str.    707
  
  18.3. Sponsorowanie sportu | str.    710
  
  18.4. Sponsorowanie kultury | str.    712
  
  18.5. Sponsorowanie celów społecznych | str.    713
  
  18.6. Czynniki skuteczności sponsorowania | str.    716
  
  19. Zaangażowanie społeczne biznesu jako czynnik wizerunku i reputacji | str.    719
  
   Rozdział 8. Oddziaływanie na ważniejsze części otoczenia w PR - specyfika otoczenia, celów i narzędzi | str.    735
  
  1. Wewnętrzny PR (oddziaływanie na pracowników) | str.    736
  
  2. Oddziaływanie na konsumentów i klientów w PR | str.    750
  
  2.1. Konsumenci jako podmiot wpływów | str.    750
  
  2.2. Oddziaływanie na klientów przedsiębiorstw | str.    751
  
  2.3. Oddziaływanie na klientów instytucji infrastruktury | str.    759
  
  2.4. Czasopisma klientowskie - czasopisma firmowe | str.    761
  
  3. Relacje inwestorskie - inwestorskie PR | str.    762
  
  4. Oddziaływanie na lokalną społeczność (sąsiedzkie PR) | str.    769
  
  5. Oddziaływanie na związki zawodowe | str.    771
  
  6. Oddziaływanie na władze publiczne - agendy rządowe i państwowe w ramach PR | str.    772
  
  7. Oddziaływanie na konkurentów | str.    778
  
   Rozdział 9. Public relations organizacji różnego typu | str.    781
  
  1. PR banków | str.    782
  
  2. PR podmiotów rynku zaopatrzeniowego | str.    783
  
  3. PR administracji publicznej | str.    786
  
  4. PR partii politycznych (polityczne PR | str.    794
  
  5. PR uzdrowisk i miejscowości wypoczynkowych | str.    797
  
  6. PR organizacji niedochodowych (charytatywnych) | str.    799
  
  7. Public relations uczelni | str.    804
  
   Rozdział 10. Kontrola powykonawcza/faza ewaluacji w procesie public relations | str.    809
  
  1. Przedmiot kontroli powykonawczej w teorii i doświadczeniach praktycznych w świecie | str.    810
  
  2. Przyczyny niepodejmowania badań kontrolujących wyniki PR. Trudności metodologiczne jako przyczyna | str.    813
  
  3. Problem podstaw do szacowania i/lub pomiaru efektów PR | str.    817
  
  4. Badanie efektów PR przez analizę przekazów w mediach | str.    819
  
  4.1. Clipping i cutting | str.    819
  
  4.2. Analiza treści przekazów medialnych | str.    820
  
  4.3. Ekwiwalent reklamowy | str.    823
  
  5. Badanie wizerunku jako wyniku działania PR | str.    824
  
  6. Mierniki efektywności PR według Waltera K. Lindenmanna | str.    826
  
  7. Przydatność metod badań wypracowanych w innych dziedzinach | str.    830
  
  7.1. Marketingowa metoda DAGMAR | str.    830
  
  7.2. Karta wyników | str.    831
  
  8. Zastosowanie badań ankietowych w ocenie wyników | str.    832
  
   CZĘŚĆ CZWARTA
  PUBLIC RELATIONS WŚRÓD NAUKOWYCH DYSCYPLIN I BADAŃ. KRYTYCZNY NURT W TEORII PUBLIC RELATIONS | str.    841
  
  1. Źródła trudności naukowego ujęcia PR | str.    844
  
  2. PR w perspektywie kryteriów wyodrębniania dyscyplin naukowych | str.    846
  
  3. Problem i próby tworzenia teorii PR | str.    848
  
  3.1. Wprowadzenie | str.    848
  
  3.2. Jamesa E. Gruniga teoria doskonałości w PR | str.    853
  
  3.3. Teoria sytuacyjna PR Jamesa E. Gruniga | str.    858
  
  3.4. Koncepcja modeli komunikowania w PR Jamesa E. Gruniga | str.    860
  
  3.5. Nurt krytyczny w teorii PR | str.    864
  
  4. Podejścia teoretyczne do PR ze strony pozostałych środowisk naukowych | str.    883
  
  5. Polskie próby tworzenia teorii PR | str.    887
  
  5.1. Koncepcja wizerunku równoległego Wojciecha Budzyńskiego | str.    887
  
  5.2. Koncepcja transformacyjnego PR Ryszarda Ławniczaka | str.    890
  
  ANEKS
  PRZYKŁADY Z PRAKTYKI PUBLIC RELATIONS | str.    893
  
  Literatura | str.    927
  
  Indeks | str.    955
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia