Intensywna terapia i medycyna ratunkowa

Wybrane zagadnienia

2 oceny

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

72,24  103,20

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

72,24103,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to zwięzłe repetytorium z dziedziny ratownictwa medycznego i medycyny katastrof. Obejmuje zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez studentów w czasie studiów oraz przez stażystów w trakcie cząstkowego stażu podyplomowego z tego zakresu (6 tygodni).
Książka ułatwi przygotowanie się do LEP-u (21 pytań). Będą mogli korzystać z niej również zdający L-DEP. Treść jest zgodna z Ramowym programem stażu podyplomowego lekarza i Programem stażu cząstkowego z zakresu intensywnej terapii i medycyny ratunkowej. Repetytorium może być również przydatne dla lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego. Pytania testowe ułatwią przygotowującym się do egzaminów w opanowaniu materiału.


Liczba stron398
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5143-8
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    11
  Przedmowa    15
  Wstęp    17
  1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa    19
    1.1. Mechanizmy zatrzymania krążenia    19
    1.2. Wskazania do resuscytacji    20
    1.3. Brak wskazań do resuscytacji    21
    1.4. Powikłania masażu serca (uciskania klatki piersiowej)    21
  2. Przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych    23
  3. Farmakoterapia w resuscytacji    31
    3.1. Drogi podawania leków w resuscytacji    36
  4. Procedury ratunkowe    39
    4.1. Niestabilna choroba niedokrwienna serca (IHD)    39
      4.1.1. Farmakoterapia w niestabilnej chorobie niedokrwiennej serca..    40
    4.2. Zawał mięśnia sercowego    40
      4.2.1. Farmakoterapia w zawale mięśnia sercowego (MONA)    43
    4.3. Leki stosowane w niestabilnej chorobie niedokrwiennej i zawale mięśnia sercowego    43
      4.3.1. Leki blokujące receptor β-adrenergiczny    44
    4.4. Obrzęk płuc w przebiegu zawału mięśnia sercowego    45
      4.4.1. Farmakoterapia w obrzęku płuc    45
    4.5. Wstrząs kardiogenny    46
      4.5.1. Leki katecholaminergiczne    46
    4.6. Zaburzenia rytmu serca    49
    4.7. Zaburzenia przewodnictwa    54
    4.8. Leki przeciwarytmiczne    56
  5. Elektroterapia w stanach nagłego zagrożenia życia    63
    5.1. Defibrylacja    63
      5.1.1. Pierwsza pomoc z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewnętrzne- go: lifeline    66
    5.2. Kardiowersja (defibrylacja synchronizowana)    68
      5.2.1. Bezpieczeństwo defibrylacji – zalecenia Europejskiej Rady Resuscytacji    69
    5.3. Elektrostymulacja    70
  6. Algorytmy w zaburzeniach czynności serca    73
    6.1. Uniwersalny algorytm – ALS    73
    6.2. Algorytm postępowania w bradykardii    74
    6.3. Algorytm postępowania w częstoskurczu z szerokimi zespołami komorowymi    75
    6.4. Algorytm postępowania w częstoskurczu z wąskimi zespołami komorowymi    76
    6.5. Algorytm postępowania w migotaniu przedsionków (FA)    77
  7. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji i Polskiej Rady Resuscytacji obowiązujące od grudnia 2015 r.    79
    7.1. Kluczowe zmiany w wytycznych 2015 w stosunku do 2010 roku    80
    7.2. Zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych    81
    7.3. Najważniejsze zmiany dotyczące opieki poresuscytacyjnej    85
    7.4. Etyka w resuscytacji i decyzje dotyczące końca życia    86
    7.5. Sekwencja podstawowych czynności resuscytacyjnych u dorosłych    88
    7.6. Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych VF/VT według wytycznych 2015    91
  8. Wybrane stany zagrożenia życia    93
    8.1. Udar mózgu – postępowanie przedszpitalne i wczesnoszpitalne    93
      8.1.1. Udar niedokrwienny    93
      8.1.2. Udar krwotoczny, krwotok mózgowy    94
        Ogólne zasady postępowania    95
        Postępowanie diagnostyczne    95
        Postępowanie terapeutyczne    97
    8.2. Zaburzenia świadomości. Śpiączka    107
      8.2.1. Przyczyny śpiączek    108
      8.2.2. Postępowanie wstępne u pacjenta z zaburzeniami świadomości    110
      8.2.3. Diagnostyka śpiączki    112
      8.2.4. Zapobieganie uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego    117
      8.2.5. Ogólne zasady postępowania z pacjentem nieprzytomnym    118
    8.3. Padaczka    119
      8.3.1. Stan padaczkowy    119
    8.4. Astma oskrzelowa    120
      8.4.1. Przewlekła obturacyjna choroba płuc    120
      8.4.2. Stan astmatyczny    121
    8.5. Ostra niewydolność oddechowa    122
    8.6. Wstrząs anafilaktyczny    124
      8.6.1. Ukąszenia i użądlenia owadów błonkoskrzydłych    125
      8.6.2. Obturacja dolnych dróg oddechowych    127
      8.6.3. Nagłe zatrzymanie krążenia w przebiegu reakcji anafilaktycznej    130
    8.7. Zatorowość płucna    131
    8.8. Hipotermia    132
    8.9. Oparzenie    134
      8.9.1. Odmienności postępowania w oparzeniach chemicznych    138
    8.10. Udar cieplny    139
    8.11. Utonięcie    140
      8.11.1. Resuscytacja bez prób usunięcia zaaspirowanej wody    141
  9. Zadania lekarza Zespołu Ratownictwa Medycznego na miejscu zdarzenia    143
    9.1. Kolejność postępowania z poszkodowanym    144
      Postępowanie w ambulansie    145
    9.2. „Łańcuch ratunkowy”    145
      9.2.1. „Złota godzina”    146
    9.3. Postępowanie przedszpitalne u pacjentów z obrażeniami o.u.n..    152
    9.4. Obrażenia klatki piersiowej    156
      Wskazania, zasady i sposoby drenażu jamy opłucnej    160
    9.5. Złamanie (fractura)    167
    9.6. Krwawienie (sanguinatio)    169
    9.7. Zespół zmiażdżenia (crush syndrome)    170
    9.8. Obrażenia kręgosłupa    171
    9.9. Postępowanie we wstrząsie pourazowym    173
  10. Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym    175
    10.1. Obrażenia głowy i szyi    176
    10.2. Obrażenia klatki piersiowej    177
    10.3. Obrażenia narządów jamy brzusznej    178
    10.4. Obrażenia wielonarządowe    180
    10.5. Ostry ból w klatce piersiowej    184
    10.6. Bóle brzucha    186
    10.7. Zaburzenia rytmu pracy serca    187
    10.8. Utrata przytomności    188
    10.9. Zatrucia    189
    10.10. Bóle głowy    190
    10.11. Drgawki    191
    10.12. Udar mózgu    192
    10.13. Duszność    193
    10.14. Bóle podbrzusza u kobiet    193
  11. Rana postrzałowa    195
  12. Zatrucia – postępowanie przedszpitalne i wczesnoszpitalne    217
    12.1. Ogólne zasady postępowania w zatruciach    224
      12.1.1. Usuwanie trucizny z przewodu pokarmowego (płukanie żołądka)    225
      12.1.2. Podanie węgla aktywowanego    227
      12.1.3. Gastroskopia    227
      12.1.4. Odtrutki    228
    12.2. Postępowanie w najczęściej spotykanych zatruciach    229
      12.2.1. Zatrucie alkoholem etylowym (alkohol spożywczy, etanol)    229
      12.2.2. Zatrucie alkoholem metylowym (metanol)    231
      12.2.3. Zatrucie tlenkiem węgla    232
        Terapia hiperbaryczna    234
      12.2.4. Zatrucie pestycydami fosforoorganicznymi    239
      12.2.5. Zatrucie gazami drażniącymi    240
      12.2.6. Zatrucie cyjankami    241
  13. Ostre schorzenia ciężarnych    245
    13.1. Urazy krocza    245
    13.2. Pierwszy trymestr ciąży    246
    13.3. Drugi i trzeci trymestr ciąży    247
      13.3.1. Przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego    247
    13.4. Poród przedwczesny    249
    13.5. Ciąża donoszona    249
    13.6. Krwotok po wydaleniu łożyska    251
    13.7. Ciąża pozamaciczna    251
    13.8. Łożysko przodujące    252
    13.9. Przedwczesne oddzielenie łożyska    253
    13.10. Pęknięcie macicy    254
    13.11. Wstrząs położniczy    254
  14. Wybrane problemy pediatryczne w medycynie ratunkowej    257
    14.1. Stany zagrożenia życia u dzieci    257
    14.2. Utrata przytomności, obrażenia    261
    14.3. Zaburzenia oddychania u dzieci    263
      14.3.1. Predyspozycje do niewydolności oddechowej    266
      14.3.2. Zasady leczenia niewydolności oddechowej    267
        Etapy leczenia niewydolności oddechowej    268
        Podstawowe rodzaje wentylacji stosowane u dzieci    270
        Powikłania wentylacji zastępczej    273
        Odzwyczajanie od respiratora    273
    14.4. Jednostki chorobowe i ich leczenie    273
      14.4.1. Zespół zaburzeń oddychania (ZZO, RDS)    273
        Ostry zespół zaburzeń oddychania (acute respiratory distress syndrome – ARDS)    274
      14.4.2. Astma oskrzelowa, zapalenie oskrzelików    275
      14.4.3. Niedrożność górnych dróg oddechowych    276
      14.4.4. Przejściowe tachypnoë noworodka (TTN)    276
      14.4.5. Zapalenie płuc    277
      14.4.6. Zespół aspiracji smółki (MAS) i nadciśnienie płucne (PPHN)    277
      14.4.7. Urazy i obrażenia wieku dziecięcego    278
      14.4.8. Wielonarządowe, mnogie i wielomiejscowe obrażenia ciała    279
      14.4.9. Obrażenia czaszkowo-mózgowe    282
        Diagnostyka obrażeń czaszkowo-mózgowych u dzieci    283
        Leczenie obrażeń czaszkowo-mózgowych u dzieci    283
      14.4.10. Obrażenia rdzenia kręgowego u dzieci    285
      14.4.11. Obrażenia klatki piersiowej    286
      14.4.12. Obrażenia brzucha i miednicy    286
      14.4.13. Obrażenia układu moczowego    288
      14.4.14. Obrażenia układu kostno-stawowego    289
  15. Leki uspokajające i przeciwbólowe podawane na miejscu zdarzenia    293
    15.1. Niebezpieczeństwa związane ze znieczuleniem w warunkach przedszpitalnych i SOR w ramach medycznych czynności ratunkowych    297
  16. Organizacja pracy na oddziale intensywnej terapii    299
    16.1. Podstawowe techniki terapeutyczne stosowane na oddziale intensywnej terapii    305
  17. Definicja i podział katastrof    315
    17.1. Ogólny zakres czynności zapobiegawczych, ratowniczych i rekonstrukcyjnych podczas katastrof    316
  18. Zagrożenie obszaru kraju w czasie pokoju    321
    18.1. Zagrożenie życia i zdrowia w sytuacjach nadzwyczajnych i stanach nagłych    321
    18.2. Sytuacje nadzwyczajne    322
      18.2.1. Czynniki sprawcze    323
        Toksyczne środki przemysłowe (TŚP)    324
        Skażenia promieniotwórcze    324
      18.2.2. Ochrona ludności    325
      18.2.3. Ratowanie zdrowia i życia w stanach nagłego zagrożenia    328
    18.3. Praktyczne aspekty medycznych działań ratowniczych w przypadkach zdarzeń masowych    334
      18.3.1. Segregacja medyczna (triage)    336
      18.3.2. Organizacja działań ratowniczych    340
    18.4. Przygotowanie zespołów ratownictwa medycznego do działań w zdarzeniach masowych i katastrofach    343
      18.4.1. Przygotowanie personelu    344
        Faza osiągnięcia gotowości    345
        Faza rozpoznania    345
        Faza medycznych działań ratowniczych    347
        Faza zakończenia działań ratowniczych    350
      18.4.2. Wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego    350
      18.4.3. Procedury    352
      18.4.4. Ćwiczenia    352
    18.5. Segregacja medyczna    353
    18.6. Zabezpieczenie medyczne imprez masowych    356
      18.6.1. Planowanie zabezpieczenia medycznego imprez masowych    359
        Opracowanie graficzne planów zabezpieczenia    361
      18.6.2. Czas trwania zabezpieczenia medycznego i trwania imprezy    361
      18.6.3. Współpraca z innymi służbami porządkowymi i organizacjami społecznymi    362
      18.6.4. Rodzaj zabezpieczenia medycznego    362
      18.6.5. Zakres udzielanej pierwszej pomocy    364
  19. Bioterroryzm    367
    19.1. Patogeny biologiczne    369
    19.2. Dekontaminacja    377
  20. Mechanizmy psychospołeczne zachowań pomocnych naocznego świadka w sytuacji nagłego wypadku    381
  Piśmiennictwo    389
  Skorowidz    391
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia