Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej. Diagnoza i konsekwencje dla Polski

-25%

Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej. Diagnoza i konsekwencje dla Polski

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

32,25  43,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

32,2543,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem niniejszego opracowania jest analiza rozmiarów i struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych i inwestycji portfelowych na terytorium Polski w latach 1995-2009, w kontekście napływu kapitału zagranicznego do regionu Europy Środkowowschodniej na tle międzynarodowego przepływu kapitału przed i po kryzysie finansowym. W pierwszym rozdziale zaprezentowano globalizację gospodarki światowej i nowy regionalizm. W drugim rozdziale przedstawiono międzynarodową integrację gospodarczą – jej ujęcia teoretyczne. Trzeci rozdział zawiera analizę globalnego kryzysu finansowego i jego implikacje dla rynku Unii Europejskiej i całego świata. W czwartym rozdziale podjęto próbę zdefiniowania korporacji transnarodowych, a także scharakteryzowania największych korporacji na świecie. W piątym rozdziale przedstawiono informacje dotyczące napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów regionu Europy Środkowowschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.


Liczba stron492
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-535-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    11
  ROZDZIAŁ I
  GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY „REGIONALIZM”    19
  1. Współczesna gospodarka światowa i jej struktura    19
  1.1. Podmioty gospodarki światowej    21
  1.2. Funkcjonowanie i ewolucja gospodarki światowej    25
  1.3. Cechy współczesnej gospodarki światowej    26
  1.4. Współczesny podział gospodarki światowej    27
  1.5. Gospodarka światowa a gospodarka globalna i jej uwarunkowania    35
  1.5.1.Uwarunkowania społeczno-kulturowe    39
  1.5.2.Uwarunkowania polityczne    40
  1.5.3.Czynniki ekologiczne    40
  1.5.4.Czynniki militarne    41
  1.5.5.Czynniki ekonomiczne    42
  2. Przegląd definicji globalizacji w literaturze krajowej i zagranicznej    52
  3. Zarys historyczny procesu globalizacji oraz czynniki aktywizujące jej rozwój    74
  3.1. Przyczyny oraz czynniki sprzyjające rozwojowi globalizacji    76
  3.2. Przejawy globalizacji    82
  4. Uczestnicy procesu globalizacji i problemów globalnych    88
  5. Społeczeństwo informacyjne jako przejaw procesu globalizacji    92
  6. Pozytywne i negatywne aspekty globalizacji – ocena szans i zagrożeń    98
  6.1. Europa – „globalizacja” małej przestrzeni (rola w tym procesie RFN)    111
  6.2. Europejski model społeczny – cele i instrumenty    113
  ROZDZIAŁ II
  MIĘDZYNARODOWA INTEGRACJA GOSPODARCZA – ASPEKTY TEORETYCZNE    117
  1. Pojęcie „międzynarodowej integracji gospodarczej”    117
  2. Warunki międzynarodowej integracji gospodarczej    131
  3. Cele, przesłanki i motywy procesu integracji gospodarczej    134
  4. Metody i typy międzynarodowej integracji gospodarczej    141
  5. Etapy zaawansowania (formy) integracji gospodarczej    148
  5.1. Teoria optymalnego obszaru walutowego    165
  5.2. Korzyści i koszty unii walutowej    172
  6. Integracja a suwerenność    184
  7. Regionalne ugrupowania integracyjne    187
  ROZDZIAŁ III
  GLOBALNY KRYZYS I JEGO KONSEKWENCJE     202
  1. Kryzys finansowy w gospodarce światowej – aspekty teoretyczne    202
  2. Przyczyny i rozwój globalnego kryzysu finansowego    211
  3. Działania inwestycyjne rządów    224
  4. Konsekwencje kryzysu finansowego dla rynku Unii Europejskiej     230
  4.1. Skutki kryzysu finansowego w perspektywie mikroekonomicznej     232
  4.2. Skutki kryzysu finansowego w perspektywie makroekonomicznej     236
  4.2.1.Słabnący rynek pracy oraz spadek konsumpcji    241
  4.2.2.Zahamowanie inwestycji    244
  4.2.3.Rosnące wydatki rządowe oraz przyrost długu publicznego    246
  4.2.4.Osłabienie międzynarodowej aktywności handlowej    247
  5. Prognoza    253
  6. Zmiany w regulacji rynków finansowych    262
  7. Władza nad światem rozszerza się od G8 do G20    271
  ROZDZIAŁ IV
  INWESTYCJE ZAGRANICZNE GŁÓWNĄ STRATEGIĄ KORPORACJI TRANSNARODOWYCH W WARUNKACH GLOBALIZACJI    275
  1. Korporacje transnarodowe jako podmioty współczesnej gospodarki światowej    275
  2. Światowy rynek kapitałowy – charakterystyka zjawiska    293
  2.1. Inwestycje zagraniczne z punktu widzenia różnych szkół i autorów    293
  2.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako jedna z form międzynarodowego przepływu kapitału    297
  2.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – miejsce i znaczenie w teorii międzynarodowych stosunków ekonomicznych    300
  2.3.1. Makroekonomiczne teorie zagranicznych inwestycji bezpośrednich    300
  2.3.2. Mikroekonomiczne teorie zagranicznych inwestycji bezpośrednich    303
  2.3.3. Eklektyczna teoria bezpośrednich inwestycji zagranicznych    307
  3. Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych wypływających i napływających    311
  3.1. Korzyści i zagrożenia związane z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi    316
  4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako forma ekspansji korporacji transnarodowych    318
  5. Światowe inwestycje portfelowe    335
  5.1. Formy finansowania venture capital    336
  5.2. Główna strategia inwestowania    338
  5.3. Rozmiary i struktura inwestycji portfelowych na świecie    343
  6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce na przełomie XX i XXI w.    347
  6.1. Uwarunkowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski    347
  6.1.1. Ekonomiczne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce    347
  6.1.2. Społeczne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce    352
  6.1.3. Polityczne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce    355
  6.1.4. Uwarunkowania prawnoadministracyjne napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski    357
  6.2. Motywy podejmowania przez zagranicznych inwestorów działalności w Polsce     363
  6.3. Bariery napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych    365
  ROZDZIAŁ V
  POLSKA JAKO MIEJSCE LOKOWANIA BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH – ICH ZNACZENIE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO KRAJU PRZYJMUJĄCEGO KAPITAŁ    370
  1. Czynniki decydujące o wyborze Polski jako miejsca lokowania kapitału przez zagranicznych inwestorów    370
  1.1. Rozmiary i wzrost rynku    370
  1.2. Koszty, podaż i kwalifikacje siły roboczej    373
  1.3. Zachęty inwestycyjne    375
  1.4. Pozostałe czynniki    378
  2. Stan i napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 1990-2006    379
  2.1. Struktura geograficzna bezpośrednich inwestycji zagranicznych    388
  2.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w ujęciu sektorowym    394
  2.3. Atrakcyjność inwestycyjna Polski na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej    401
  3. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju gospodarczego Polski     411
  3.1. Skutki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski    411
  3.1.1. Korzyści i szanse wynikające z napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski    412
  3.1.2. Obawy i zagrożenia związane z obecnością kapitału zagranicznego w Polsce    415
  3.2. Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na innowacyjność polskiej gospodarki     417
  3.2.1. Analiza danych dotyczących transferu technologii i wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski     420
  3.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a tendencje w zatrudnieniu    425
  3.3.1. Wpływ bezpośrednich inwestycji na zatrudnienie – aspekty teoretyczne    425
  3.3.2. Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce    428
  3.4. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na stan środowiska naturalnego    437
  3.4.1. Ujęcie teoretyczne    437
  3.4.2. Środowiskowe konsekwencje działalności korporacji transnarodowych w Polsce    438
  3.5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w warunkach destabilizacji rynków finansowych    443
  ZAKOŃCZENIE    449
  BIBLIOGRAFIA
  Pozycje zwarte    453
  Czasopisma    477
  Akty prawne    482
  Strony internetowe    483
  SPIS RYSUNKÓW    487
  SPIS TABEL    490
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia