Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym

Zarys metodyki pracy sędziego w postępowaniu wykonawczym w srawach rodzinnych i opiekuńczych

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

69,30  99,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

69,3099,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym została przedstawiona zależność między stadium przedsądowym pomocy rodzinie oraz stadium sądowym. Uwagi dotyczące stadium przedsądowego koncentrują się na roli pedagogów szkol-nych, podmiotów realizujących zadania interdyscyplinarne „Niebieskiej Karty”, asystentów rodziny, rodzin wspierających, placówek wsparcia dziennego i innych podmiotów funkcjonujących w strukturach or-ganizacyjnych gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz w powiatowych centrach po-mocy rodzinie.
Autor dokonuje także analizy czynności sądu w postępowaniu wykonawczym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Jego rozważania skupiają się na przeciwdziałaniu dysfunkcjonalności rodziny, przede wszyst-kim przez wskazanie optymalnych metod dążenia do reintegracji naturalnego środowiska rodzinnego osób objętych sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.


Liczba stron390
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18981-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    11
  Wstęp    15
  Rozdział 1 Dysfunkcje rodziny jako przesłanki faktyczne wszczęcia postępowania przed sądem rodzinnym    21
  1.1. Istota dysfunkcji rodziny    21
  1.2. Źródła dysfunkcji    40
  1.3. Identyfikowanie dysfunkcji    46
    1.3.1. Rola i zadania instytucji pomocy rodzinie    46
    1.3.2. Rola i zadania organów ścigania    61
    1.3.3. Rola i zadania placówek edukacji publicznej    65
  1.4. Interwencja w związku z wystąpieniem dysfunkcji w rodzinie    72
    1.4.1. Interwencja na poziomie środowiska lokalnego    72
    1.4.2. Interwencja na poziomie służb pomocy rodzinie    78
    1.4.3. Interwencja na poziomie organów ścigania    88
    1.4.4. Procedury uruchamiania interwencji na drodze sądowej    93
  Rozdział 2 Postępowanie wykonawcze w sprawach rodzinnych i opiekuńczych – zagadnienia ogólne    101
  2.1. Pojęcie postępowania wykonawczego na gruncie prawa rodzinnego i opiekuńczego    101
  2.2. Przesłanki postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym    120
    2.2.1. Przesłanki wszczęcia postępowania wykonawczego    120
    2.2.2. Przesłanki wyłączające prowadzenie postępowania wykonawczego    131
  2.3. Właściwość sądu rodzinnego w postępowaniu wykonawczym    139
    2.3.1. Właściwość miejscowa    139
    2.3.2. Właściwość rzeczowa    145
  2.4. Zasady postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych    147
    2.4.1. Zasady procesowe postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych    147
    2.4.2. Zasady postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych o charakterze przewodnim    155
    2.4.3. Zasady postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym a zasady postępowania wykonawczego w sprawach nieletnich    162
    2.4.4. Zasady postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym a zasady prawa karnego wykonawczego    164
  Rozdział 3 Postępowanie wykonawcze w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej    167
  3.1. Dysfunkcjonalność rodziny a dysfunkcjonalność władzy rodzicielskiej    167
  3.2. Wpływ postępowania dowodowego na postępowanie wykonawcze    174
  3.3. Treść orzeczenia sądowego kończącego postępowanie rozpoznawcze a postępowanie wykonawcze    184
    3.3.1. Orzeczenie kończące postępowanie rozpoznawcze w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej    184
    3.3.2. Ingerencja sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej i gradacja form tej ingerencji    194
  3.4. Nadzór sądu rodzinnego nad wykonywaniem orzeczenia oraz modelowanie postaw rodzicielskich w postępowaniu wykonawczym    201
    3.4.1. Ewoluowanie przedmiotu postępowania wykonawczego w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej    201
    3.4.2. Normatywne podstawy modelowania postaw rodzicielskich i instytucje wspierania reintegracji rodziny    206
    3.4.3. Kształtowanie postaw opiekuńczo-wychowawczych rodziców    217
  3.5. Orzeczenie kończące postępowanie wykonawcze w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej    223
  Rozdział 4 Postępowanie wykonawcze w sprawach osób ubezwłasnowolnionych    233
  4.1. Przyczyny leżące u podstaw ubezwłasnowolnienia źródłem dysfunkcjonalności rodziny    233
  4.2. Orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu a postępowanie wykonawcze    240
    4.2.1. Orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu a związanie sądu żądaniem ubezwłasnowolnienia oraz przyczyną żądania    240
    4.2.2. Ustalenia postępowania rozpoznawczego co do przesłanek ubezwłasnowolnienia i ich wpływ na postępowanie wykonawcze    248
  4.3. Nadzór sądu opiekuńczego nad czynnościami osób sprawujących pieczę w postępowaniu wykonawczym    255
    4.3.1. Zakres nadzoru sądu opiekuńczego w postępowaniu wykonawczym w sprawach osób ubezwłasnowolnionych    255
    4.3.2. Oddziaływanie sądu opiekuńczego na atrybuty pieczy nad ubezwłasnowolnionym    261
    4.3.3. Zasady i rodzaje środków nadzoru realizowane w postępowaniu wykonawczym w sprawach osób ubezwłasnowolnionych    264
    4.3.4. Postulaty zmian de lege lata i de lege ferenda na tle praktyki judykacyjnej sądów opiekuńczych    272
  4.4. Czyny zabronione ubezwłasnowolnionego przeciwko osobom sprawującym pieczę    281
  4.5. Orzeczenie kończące postępowanie wykonawcze w sprawach osób ubezwłasnowolnionych    288
  Rozdział 5 Postępowanie wykonawcze w sprawach osób uzależnionych od alkoholu zobowiązanych do poddania się leczeniu odwykowemu    299
  5.1. Uzależnienie od alkoholu źródłem dysfunkcjonalności rodziny    299
  5.2. Rozstrzygnięcie sprawy co do istoty w postępowaniu rozpoznawczym a postępowanie wykonawcze    309
    5.2.1. Wszczęcie postępowania rozpoznawczego sądowego w sprawach osób uzależnionych od alkoholu    309
    5.2.2. Ocena materiału dowodowego i ukształtowanie sytuacji osoby uzależnionej od alkoholu w toku postępowania wykonawczego    314
  5.3. Nadzór sądu rodzinnego nad wykonaniem orzeczenia oraz modelowanie postaw osób uzależnionych od alkoholu w ujęciu psychologicznym, socjologicznym i resocjalizacyjnym    319
    5.3.1. Wszczęcie postępowania wykonawczego w sprawach osób uzależnionych od alkoholu zobowiązanych do leczenia odwykowego    319
    5.3.2. Znaczenie ustaleń postępowania dowodowego dla czynności procesowych sądu opiekuńczego w postępowaniu wykonawczym w sprawach osób uzależnionych od alkoholu    322
    5.3.3. Decyzje procesowe sądu opiekuńczego co do przebiegu leczenia osoby uzależnionej od alkoholu w placówkach specjalistycznych    326
    5.3.4. Kształtowanie systemu wartości osób uzależnionych od alkoholu w postępowaniu wykonawczym    332
      5.3.4.1. Aspekt psychologiczny decyzji procesowych sądu opiekuńczego    332
      5.3.4.2. Aspekt socjologiczny decyzji procesowych sądu opiekuńczego    334
      5.3.4.3. Aspekt resocjalizacyjny decyzji procesowych sądu opiekuńczego    335
  5.4. Ewoluowanie rodziny osoby uzależnionej od alkoholu w toku postępowania wykonawczego    336
    5.4.1. Normatywne podstawy reintegracji środowiska rodzinnego osoby uzależnionej od alkoholu    336
    5.4.2. Dyrektywy prawne oddziaływania na środowisko rodzinne osoby uzależnionej od alkoholu    343
    5.4.3. Stadia rozwoju rodziny i ich znaczenie dla czynności procesowych sądu opiekuńczego w postępowaniu wykonawczym    349
  5.5. Orzeczenie kończące postępowanie wykonawcze w sprawach osób uzależnionych od alkoholu zobowiązanych do leczenia odwykowego    353
  Zakończenie    359
  Literatura    379
  Wykaz orzecznictwa    389
    Orzeczenia Sądu Najwyższego    389
    Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego    390
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia