Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

66,95  103,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

66,95103,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Daniel Jakimiec – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; w trakcie studiów doktoranckich wyróżniony stypendium dla najlepszych doktorantów. W latach 2008–2009 pracował jako asystent sędziego w wydziale rodzinnym i nieletnich oraz w wydziale karnym i w wydziale pracy sądu rejonowego; w grudniu 2009 r. został mianowany na stanowisko referendarza sądowego w wydziale cywilnym, w wydziale ksiąg wieczystych oraz w sekcji windykacji należności sądowych i wykonywania orzeczeń w ramach wydziału karnego; jako woluntariusz świadczył pomoc prawną podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach. Jest autorem wielu artykułów naukowych oraz monografii.
Instytucja kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu to jedna z gwarancji procesowych funkcjonujących w polskiej procedurze cywilnej. W monografii Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu zostały omówione gwarancje procesowe polskiego postępowania cywilnego w kontekście unormowań europejskich, a także zagadnienia dotyczące zastępstwa procesowego w postępowaniu cywilnym.
„[...] Stale potrzeba jest bowiem opracowań, które zwracają uwagę i przybliżają kanony legislacyjne uznawane za nadrzędne, ponadnarodowe, mające istotne znaczenie także dla prakseologicznej strony procedowania. Na tę potrzebę odpowiada niewątpliwie przedstawiona czytelnikowi monografia, cenna zwłaszcza dla praktyków prawa (procesualistów). Jej wartość wynika nadto nie tylko z faktu wskazania aksjologicznych źródeł obecnych rozwiązań normatywnych krajowych i ponadkrajowych dotyczących gwarancji procesowych (działalność Rady Europy, instytucji Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony praw człowieka oraz działalność OBWE), ale również i z tego, że Autor zamieścił teksty Zaleceń Komitetu Ministrów Rady Europy [...] – umożliwiając tym samym czytelnikowi konfrontację z tekstem źródłowym”.
z recenzji dr Elżbiety Lemańskiej


Liczba stron420
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18982-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  Wstęp    13
  Rozdział 1 Gwarancje procesowe polskiej procedury cywilnej w prawie europejskim    19
  1.1. Systemy normatywne ochrony praw człowieka w prawie europejskim po II wojnie światowej    20
    1.1.1. Systemy normatywne ochrony praw człowieka Rady Europy, Unii Europejskiej oraz OBWE i ich wzajemny stosunek    31
    1.1.2. System normatywny Rady Europy a gwarancje procesowe polskiego postępowania cywilnego    41
      1.1.2.1. Działalność prawotwórcza Rady Europy    44
      1.1.2.2. Prakseologiczne postulaty w zaleceniach Komitetu Ministrów Rady Europy i ich znaczenie dla gwarancji procesowych polskiej procedury cywilnej    50
    1.2. Zasadnicze gwarancje procesowe polskiego postępowania cywilnego    75
  Rozdział 2 Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu instytucją polskiego postępowania cywilnego    95
  2.1. Zagadnienia wprowadzające dotyczące zastępstwa w postępowaniu cywilnym    96
  2.2. Ogólna charakterystyka przedstawicielstwa ustawowego i pełnomocnictwa    102
    2.2.1. Przedstawicielstwo ustawowe    105
    2.2.2. Pełnomocnictwo    114
  2.3. Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu oraz pozostałe formy procesowego przedstawicielstwa ustawowego    130
  2.4. Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu a kurator prawa materialnego    139
  2.5. Pozycja procesowa kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu a pozycja procesowa kuratora sądowej służby kuratorskiej    144
  Rozdział 3 Ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu w procesie cywilnym    157
  3.1. Przesłanki ustanowienia kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu w procesie cywilnym    159
    3.1.1. Pozytywne przesłanki ustanowienia kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu w procesie cywilnym    161
      3.1.1.1. Doręczenie pozwu lub innego pisma procesowego osobie nieznanej z miejsca pobytu    163
      3.1.1.2. Uprawdopodobnienie nieznajomości miejsca pobytu strony    170
      3.1.1.3. Doręczenie pozwu lub innego pisma procesowego wymagającego podjęcia obrony praw strony    179
      3.1.1.4. Złożenie wniosku przez osobę zainteresowaną    182
    3.1.2. Negatywne przesłanki ustanowienia kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu w procesie cywilnym    186
  3.2. Ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu    189
    3.2.1. Podmiot ustanawiający kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu i forma jego decyzji    190
    3.2.2. Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora    202
    3.2.3. Zastępstwo strony przez kuratora procesowego z art. 143 k.p.c    206
    3.2.4. Skutki wadliwej reprezentacji osoby nieznanej z miejsca pobytu a realizacja gwarancji procesowych w procesie cywilnym    216
  Rozdział 4 Pozostałe przypadki powołania przez sąd kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu    239
  4.1. Kurator w postępowaniu nieprocesowym    240
    4.1.1. Ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu w postępowaniu nieprocesowym    241
    4.1.2. Pojęcie interesu prawnego    248
    4.1.3. Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu i realizacja gwarancji procesowych w postępowaniu nieprocesowym    255
  4.2. Kurator w postępowaniu egzekucyjnym    267
    4.2.1. Przedstawiciel ustawowy z art. 802 k.p.c    269
    4.2.2. Kurator z art. 819 § 2 k.p.c    276
    4.2.3. Kurator ustanowiony na wniosek komornika na podstawie art. 928 k.p.c    281
    4.2.4. Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu i realizacja gwarancji procesowych w postępowaniu egzekucyjnym    285
  Rozdział 5 Ustanie kurateli procesowej i koszty postępowania sądowego z udziałem kuratora reprezentującego osobę nieznaną z miejsca pobytu    297
  5.1. Ustanie kurateli procesowej cura absentis    298
  5.2. Koszty związane z udziałem kuratora w postępowaniu cywilnym    302
  Teksty aktów prawnych    313
  Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. z 10 lipca 1993 r.)    313
  Zalecenie nr R(94)12 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państwa członkowskich dotyczące niezawisłości, sprawności i roli sędziów (przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu 13 października 1994 r. na 516. posiedzeniu zastępców ministrów)    339
  Zalecenie nr R(81)7 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich dotyczące środków ułatwiających dostęp do wymiaru sprawiedliwości (przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu 14 maja 1981 r. na 68. posiedzeniu)    363
  Zalecenie nr R(84)5 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich dotyczące zasad procedury cywilnej zmierzających do usprawnienia wymiaru sprawiedliwości (przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu 28 lutego 1984 r. na 367. posiedzeniu)    389
  Literatura    409
  Wykaz orzecznictwa    417
    Orzeczenia Sądu Najwyższego    417
    Orzeczenia sądów apelacyjnych    419
    Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego    419
    Orzeczenia sądów administracyjnych    419
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia