mpt button buy
mpt button rent

X

  Przedmowa 15
  Podziękowania 19
  Wstęp 21
    Perspektywa ujęcia 22
    Ogniwa metodologiczne 24
    Wyznanie 27
  Rozdział I. Autorytet i „autorytety” jako problem kulturowy i społeczny oraz jego obecność w dyskursie publicznym transformacji w Polsce 29
    Wstęp 29
    Autorytet w kulturze (według) Leszka Kołakowskiego 30
    Autorytet między degradacją i uwzniośleniem 35
    Inteligencja w Polsce – bez autorytetu czy skazana na igranie nim? 39
    Pułapka „systemu” i „sieci” autorytetów – trudności analiz Jacka Żakowskiego i nastawienia Adama Michnika 44
    Przykład pułapki myślenia lewicowego o autorytetach 61
    Autorytet jako człowiek-twórca etycznie wyniesiony niezależnością – poza sporem o władzę 63
    Autorytet moralny w wersji salonowej z cudzysłowem – u Rafała Ziemkiewicza 67
  Rozdział II. Tropy historyczne, socjologiczne i pytanie o wpływ w psychologii społecznej 81
    Wstęp 81
    Kryzys autorytetu jako kryzys kolejności w pułapce mimetycznego pragnienia (geniusz Williama Szekspira w oczach René Girarda) 87
    Lunatycy i „zacofańcy” – dwa bieguny autorytetu w historii nauki według Artura Koestlera 94
    Autorytet jako problem socjologii kultury, filozofii nauki i socjologii wiedzy 99
    Wyzwanie „refleksyjności” wobec autorytetów w „posttradycyjnym” społeczeństwie: przypadek iluzji „aktywnego zaufania” u Anthony’ego Giddensa; w stronę autorytetu globalizacji proceduralnej 105
    Między oznakami autorytetu jako źródła wpływu a autorytetem oznak – badania Stanleya Milgrama 121
  Rozdział III. Szkoła frankfurcka, czyli o niemożności zniesienia autorytetu, a nawet o jego nieautorytarnej potrzebie w nowoczesności 125
    Wstęp 125
    Ericha Fromma postulat „autorytetu racjonalnego” poza konformizmem i anonimowością wpływu 126
    Testament Maxa Horkheimera (kryzys autorytetu ojca i pułapka rozumu) 137
    Theodora W. Adorna problemy z autorytetem w filozofii, sztuce i życiu społecznym: przeciw autorytetowi realnej siły pozoru 142
  Rozdział IV. Ćwiczenia filozoficzne z myśli o autorytecie – przypadek Hannah Arendt 153
    Wstęp 153
    Autorytet w edukacji: poza posłuszeństwo 154
    Przeciw abdykacji i absolutyzacji autorytetu 156
    Między liberalizmem i konserwatyzmem 158
    Walka o tradycję przeciw jej rzecznikom – casus reformacji 162
    Od absolutyzacji do formalizacji 163
    Spory o źródła autorytetu 165
    Autorytet cytatu jako źródła 167
    Modalności pozycji autorytetu w kulturze 168
  Rozdział V. Problem autorytetu a hermeneutyka Hansa-Georga Gadamera 173
    Wstęp 173
    W stronę krytyki czystego autorytetu 173
    Wyzwolenie spod autorytetu przyrodoznawstwa: przeżycie 178
    Autorytet i oświecenie – spór Hansa-Georga Gadamera z Jürgenem Habermasem 180
    Błąd oświecenia a oświeceniowy błąd Hansa-Georga Gadamera 181
    Oświecenie i romantyzm – autorytet w walce na dwa fronty 184
    Pochwała wpływu fragmentu: autorytet jako ślad 185
    Klasyk jako autorytet: warunki realnego spotkania 187
    Problem normatywności autorytetu 190
  Rozdział VI. Z programu badań nad autorytetem u Richarda Sennetta (zapiski z lektury) 197
    Wstęp 197
    Poza ujęcia Maxa Webera i Zygmunta Freuda: autorytet jako dwoistość respektu i lęku 198
    Mechanizm więzi (z) odrzucenia 202
    Trzy przypadki: autorytet z odrzucenia, autorytet jako substytucja ideału, autorytet jako fantazmat zniknięcia 203
    Autorytet z ducha negacji 206
    Autorytet ewoluującego paternalizmu 209
    Autorytet relacji beznamiętnej jako perwersyjnej autonomii 215
    W stronę autorytetu racjonalnego: poprzez cztery kryzysy 219
    O wspólnictwie autorytetów i ich ofiar 222
    Autorytet jako ślad wyższego świata 225
    O trudnościach „czytania” autorytetu i o presji jego iluzji 226
    O groźbie niskiego autorytetu 229
  Rozdział VII. (Po)nowoczesna aura dla autorytetu – impulsy myśli Zygmunta Baumana 231
    Wstęp 231
    Ślady autorytetu w zarysie socjologicznym z 1962 roku 231
    Etyczne fiasko autorytetu nowoczesności 236
    Autorytet: między parweniuszem, idolem i spożywcą a życiem w roju 239
    Autorytet z lęku i niepewności 245
  Rozdział VIII. Pułapy i pułapki słownikowe 249
    Wstęp 249
    Bezradność słownikowa – odsłona pierwsza 249
    Słowniki filozoficzne i ich ograniczenia 252
    Autorytet w nauce – ujęcie Janusza Goćkowskiego 253
    Casus popularnego marksizmu 255
    Wariant katolicki: afirmacja ideału 256
    Przewrotność Roberta Nisbeta 261
  Rozdział IX. Przymiarki pedagogiczne, mielizny i inne przeszkody psychologiczne 263
    Wstęp 263
    Trudności w problematyzowaniu autorytetu 263
    Funkcjonalność autorytetu i jego ambiwalencja 266
    Pierwszeństwo autorytaryzmu? 269
    Słowniki psychologiczne 270
    Profile autorytetu w perspektywie rozwojowej – Erik Erikson i Lawrence Kohlberg oraz ich niedoczytania pedagogiczne 274
    Autorytet jako „specyfika i indywidualność” – źródło „partycypacji mistycznej” według Carla Gustava Junga 281
  Rozdział X. Autorytet w perspektywie komunikacyjnej 289
    Wstęp 289
    Przypadek Jürgena Habermasa 289
    Między narcyzmem i Cieniem 295
    Pytanie o style bycia autorytetem: poza Hermanna Hessego 298
    Estetyki oddziaływania 302
    W stronę autorytetu symbolicznego 306
  Rozdział XI. Autorytet w świetle Slavoja Žižka wykładni psychoanalizy Jacques’a Lacana 311
    Wstęp 311
    W kwestii autorytetu dyskursu naukowego 312
    Typy dyskursu i pozycje autorytetu 317
    Patologia autorytetu – pytania w kontekście groźby przemocy 321
    Autorytet ojca (Imienia-Ojca) wobec dziecka 323
    Wolność woli i perswazja (sugestia) autorytetu 324
    Zmienne losy recepcji autorytetu: przypadki Hannah Arendt i Zygmunta Freuda 326
    Autorytet wobec innych i ich dzieł 330
    Autorytet jako efekt performacji: między emanacją i namiastką mądrości 332
    Pozór autorytetu w wariancie totalitarnym 336
    Autorytet wobec roszczeń ofiary i wyzwania cierpienia 337
    Przeciw autorytetowi Nikogo 339
  Rozdział XII. Nauczyciel jako autorytet – o błędach opisów i projektów normatywnych 341
    Wstęp 341
    Przeciw ideałowi niekwestionowania u Mieczysława Łobockiego 342
    Pozorny prymat ufności 345
    Przestrogi w pracach Henryki Kwiatkowskiej 348
    Przeciw integralnej sentymentalności 356
    W stronę autoryzacji – współmyślenie na marginesie rozważań Marii Dudzikowej o autorytecie nauczyciela 359
    Marzenie Johna Holta o autorytecie „naturalnym” nauczyciela – z namawianiem do forteli w grze „w Szkołę” w pułapce formalizmu edukacyjnego 362
  Rozdział XIII. Błąd sentymentalizmu, dydaktyzmu i psychologizmu – pytanie o ukryty autorytaryzm i bezradność wobec słabości autorytetu pedagogicznego nauczycieli 371
    Wstęp 371
    Stefana Baleya elementy psychologii wychowawczej a autorytet 372
    Przeciw dydaktyzmowi Bolesława Niemierki 376
    Psychologizm Jolanty Miluskiej i innych 382
    O braku „fazowego” myślenia o autorytecie nauczyciela – z ograniczoną wizją „poziomu” autonomii i słabością badań nad aspektem stabilizującym komfort zamiast stymulacji rozwoju 384
  Rozdział XIV. Autorytet pedagogiczny jako medium „obiektów niemych kulturowo” – o filozofii wychowania Zygmunta Mysłakowskiego 399
    Wstęp 399
    Przeciw sentymentalizacji autorytetu 400
    W stronę autorytetu post-konwencjonalnego 402
    Autorytet przeciw Erosowi? (pytanie o pedagogiczne minimum wpływu) 403
    Autorytet w kontekście dydaktyki przeżycia, podniet i sprzężenia 406
    Autorytet między napięciem i rozproszeniem 410
  Rozdział XV. Autorytet przeciw dominacji. Radykalna wizja autorytetu w pedagogice amerykańskiej (Larry Grossberg, Henry A. Giroux i Peter McLaren) 413
    Wstęp 413
    Cztery typy elitaryzmu i autorytetu w edukacji 415
    Źródła walki o autorytet (w) edukacji 422
    Autorytet między dominacją a hierarchią 423
    Zadanie pracy wobec autorytetu 426
    Autorytet i intelektualiści 429
    Jak bronić autorytetu przed konserwatyzmem i liberalizmem? 431
    Autorytet w perspektywie trójwymiarowej niewspółobecności 433
    W stronę głosu jako przejawu autorytetu 435
    Trzy sposoby widzenia kryzysu autorytetu 438
    Od zysku z krytyki autorytetu do odzysku autorytetu (dla) krytyki 440
    Peter McLaren o językowym i etycznym upełnomocnieniu do walki o autorytet 447
    Edukacja jako walka o nowe oblicze autorytetu 452
  Zamiast zakończenia – czyżby mission impossible? 459
  Bibliografia 463
  Posłowie 475
    Słowo od autora 475
    Maria Dudzikowa – Na marginesie maszynopisu 481
    Stanisław Zbigniew Kowalik – Opinia o książce 497
    Zbigniew Kwieciński – Recenzja wydawnicza (fragmenty) 507
    Bogusław Śliwerski – Rekomendacja lektury... 509
  Indeks nazwisk 515
Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej
- 30%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

522

Kategoria

Pedagogika społeczna

ISBN-13

978-83-7587-246-0

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

epub - 2,04 MB

Słowa kluczowe

Pedagogika, Impuls, Edukacja, Wychowanie

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: epub
X Format ePub

Format jest oficjalnym standardem International Digital Publishing Forum (IDPF). Jest obsługiwany przez prawie wszystkie typy e-czytników poza czytnikami marki Kindle. Książki w formacie ePub można czytać również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie. ePub jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych ePub
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

43,00

30,10

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Otrzymujemy książkę, która jest wyjątkowym darem humanisty […]należy tę książkę wydać, by można było zachwycać się genialnymi wręcz sugestiami, inspiracjami, pomysłami i/lub nie zgadzać się ze stawianymi w niej przez Autora tezami czy hipotezami. […] Żaden z pedagogów nie byłby w stanie właśnie w taki sposób, jak uczynił to Witkowski, odsłonić innych wymiarów rozumienia autorytetu […] książka wyznacza niewątpliwie kolejny przełom w humanistycznej debacie naukowej i oby pedagodzy […] chcieli się choć trochę otworzyć na siebie przez pryzmat często bolesnych o nich i dla nich myśli czy opinii […].


prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski


          Lech Witkowski w swej nowej książce udowadnia, że pożegnanie z autorytetem (zjawiskiem i pojęciem) jest chyba przedwczesne. We wstępie do Wyzwań autorytetu... zapowiada co prawda, że czas zapotrzebowania na autorytety skończył się, jednak faktycznie – jeśli dobrze odczytuję tę zapowiedź, to nie chodzi o zerwanie z tym problemem, lecz raczej zależy mu na nowym jego odczytaniu, i to w dwóch możliwych warstwach: realnej i semantycznej.


          Pierwszy zabieg L. Witkowskiego polega na wyrwaniu autorytetu naukom behawioralnym, a więc odcięciu go od sił żywotnych oferowanych przez ten kierunek uprawiania psychologii, który polega na redukowaniu wszystkiego do konkretnych zachowań ludzi i prowadzenia precyzyjnych badań empirycznych (najlepiej eksperymentalnych).


Propozycja L. Witkowskiego polega na wprowadzeniu autorytetu w obszar nauk humanistycznych, czyli uznaniu, że zjawisko to ma genezę kulturową, a tym samym jest bardziej płynne, bardziej uwarunkowane tradycją historyczną, bardziej wysycone wartościami, niż chcieliby to zaakceptować przedstawiciele nauk behawioralnych.


           Drugi zabieg na autorytecie polega na nadaniu temu pojęciu nowego znaczenia. Mówiąc krotko i konkretnie, chodzi o potraktowanie autorytetu jako soczewki, która pozwala ludziom lepiej orientować się w otoczeniu społecznym, pewne rzeczy wyodrębniać z niego wyraziście, a inne ignorować, przetwarzać informacje o świecie zgodnie z tym, co widzimy w tym „szkle powiększającym” autorytetu. Chcąc jak najlepiej oddać to oryginalne podejście: autorytet jest generatorem znaczeń społecznych, który pozwala z nieograniczonej liczby sensów możliwych do wydobycia z rzeczywistości uznać za własne tylko niektóre z nich.


Znalazł się ktoś, na kogo czekaliśmy, aby napisał wyraźnie to, co powinno być napisane o autorytecie.


Prof. dr hab. Stanisław Zbigniew Kowalik


Posłowie


Słowo od autora


          […] Po pierwsze, chodzi o przekonanie o potrzebie widzenia autorytetu poza relacją władzy oraz o wagę poszukiwania perspektywy definiowania autorytetu w kategoriach kulturowych (symbolicznych, zanurzenia w dziedzictwo „pamięci tekstów” czy kapitału symbolicznego) bardziej niż w kontekście relacji społecznych (ufności tak typowej dla kapitału społecznego). Edukacja musi (przepraszam oczywiście tych, których to słowo razi, ale to projekt normatywny, który na kartach tej książki i w moich wcześniejszych pracach uzasadniam od lat) nauczyć się walczyć z pogłębiającą się groźbą wydziedziczenia z przestrzeni symbolicznego dziedzictwa kultury. […]


           […] Po drugie, wbrew tezie o „zaniku autorytetu” dowodzę w książce, że jest to zanik zapotrzebowania na autorytet jako autorskie źródło znaczących impulsów rozwojowych dających do myślenia z pozycji autonomicznych, autentyczności przeżyć, zarazem autoryzujących autoteliczną wagę rozmaitych aspektów świata – jego codzienności oraz rozmaitych zaświatów, niewspółobecnych w czasie i przestrzeni społecznej.


           Nic na to nie poradzę, jeśli kogoś ta gra na serio bawi czy śmieszy. Mnie jest nie do śmiechu, zwłaszcza że – po trzecie – wykryłem, śledząc niektóre nasze środowiska lokalnych szczególnie koryfeuszy i tuzów, piastujących rozmaite władze szkolne i akademickie, że dramat kulturowy edukacji współczesnego społeczeństwa polega na tym, że kandydaci na autorytety sami nie potrzebują autorytetów, niszczą ich głos i wagę, zagłuszając papką, własną gadaniną, pusząc się w piórka władcze. […]


prof. dr hab. Lech Witkowski


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!