X

  Spis treści
  
  Wstęp / 7
  
  1. Kryteria waloryzacji formuły bonum coniugum / 13
  1.1. Przesłanki genetyczno-historyczne / 13
  1.1.1. „Personalistyczna” geneza kodeksowego pojęcia bonum coniugum / 16
  1.1.2. Kontekst reformy KPK: od ius ad vitae communionem do essentiale aliquod elementum / 28
  1.1.3. Ku wyodrębnieniu istotnego elementu małżeństwa: dwie optyki / 39
  1.1.3.1. Oś problemowa: ordo procreationisordo caritatis (Ombretta Fumagalli Carulli) / 40
  1.1.3.2. Oś problemowa: sfera „przedmiotowa” — sfera „osobowa i międzyosobowa” (José María Serrano Ruiz) / 54
  1.2. Przesłanki epistemologiczno-metodologiczne / 68
  1.2.1. Problem bonum coniugum a paradygmat „jedności hermeneutycznej” / 71
  1.2.1.1. Znaczenie specjalnego magisterium papieskiego: Przemówienia do Roty Rzymskiej / 72
  1.2.1.2. Wzorcowy charakter orzecznictwa Roty Rzymskiej / 81
  1.2.1.3. Normy i deklaracje wydane przez inne dykasterie Kurii Rzymskiej / 90
  1.2.2. Problem bonum coniugum a paradygmat „realizmu” (odnowionej) doktryny małżeńskiej / 95
  1.2.2.1. Niekompatybilność ujęć subiektywistyczno-pozytywistycznych / 97
  1.2.2.2. „Uznana doktryna” reprezentantów personalistycznego nurtu odnowy ius matrimoniale / 103
  1.2.2.3. Adekwatna oś problemowa: realizm personalistyczny — realizm jurydyczny (Carlos José Errázuriz Mackenna) / 108
  1.3. Podsumowanie / 118
  
  2. Formalne określenie i znaczenie prawne bonum coniugum / 121
  2.1. Kompatybilność schematu dóbr św. Augustyna — dobro małżonków w konfiguracjach „nieautonomicznych” / 121
  2.1.1. Istotny element dobra małżonków w bona matrimonii / 123
  2.1.1.1. Wyrok c. Burke z 26 XI 1992 roku (Armachana) / 125
  2.1.1.1.1. Sentencja wyroku / 125
  2.1.1.1.2. Komentarz / 137
  2.1.1.2. Linia orzecznicza / 143
  2.1.1.3. Wnioski / 166
  2.1.2. Istotny element dobra małżonków w bonum fidei / 168
  2.1.2.1. Wyrok c. Funghini z 23 X 1991 roku (Romana) / 171
  2.1.2.1.1. Sentencja wyroku / 171
  2.1.2.1.2. Komentarz / 196
  2.1.2.2. Linia orzecznicza / 207
  2.1.2.3. Wnioski / 221
  2.2. W interpersonalno-finalistycznej optyce schematu św. Tomasza — dobro małżonków w konfiguracjach „autonomicznych” / 225
  2.2.1. Istotny element dobra małżonków w odnowionej formule mutuum adiutorium / 230
  2.2.1.1. Wyrok c. Stankiewicz z 23 VI 1988 roku (Medellen) / 232
  2.2.1.1.1. Sentencja wyroku / 232
  2.2.1.1.2. Komentarz / 244
  2.2.1.2. Linia orzecznicza / 258
  2.2.1.3. Wnioski / 286
  2.2.2. Istotny element dobra małżonków w relacji małżeńskiej osób o równej godności i równych prawach małżeńskich / 290
  2.2.2.1. Wyrok c. Civili z 8 XI 2000 roku (Bratislavien. Tyrnavien) / 292
  2.2.2.1.1. Sentencja wyroku / 292
  2.2.2.1.2. Komentarz / 305
  2.2.2.2. Linia orzecznicza / 318
  2.2.2.3. Wnioski / 331
  2.2.3. Istotny element dobra małżonków w osobowej i międzyosobowej relacji małżeńskiej / 334
  2.2.3.1. Wyrok c. Serrano Ruiz z 29 VII 2005 roku (Basileen) / 337
  2.2.3.1.1. Sentencja wyroku / 337
  2.2.3.1.2. Komentarz / 357
  2.2.3.2. Linia orzecznicza / 368
  2.2.3.3. Wnioski / 375
  2.3. Podsumowanie / 378
  
  Zakończenie / 381
  
  Bibliografia / 385
  Wykaz skrótów / 415
  Indeks osobowy / 417
  
  Sommario / 423
  Zusammenfassung / 426
  Summary / 429
Dobro małżonków - 02 Rozdz. 2, cz. 1. Formalne określenie i znaczenie prawne bonum coniugum: Kompatybilność schematu dóbr św. Augustyna — dobro małżonków w konfiguracjach „nieautonomicznych”
- 20%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Kategoria

Prawo kanoniczne

ISBN-13

978-83-226-3007-5

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 0,69 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

20,50

16,40

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Treść bonum coniugum należy do najbardziej doniosłych kwestii hermeneutycznych wymagających pogłębionych badań. Podjęcie tematu jest autorską próbą wyjścia naprzeciw temu wyzwaniu. Bezpośredni kontekst badawczy stanowią apele Jana Pawła II i Benedykta XVI do świata kanonistyki o dokonanie adekwatnego „przekładu” personalistycznych idei małżeńskich Soboru Watykańskiego II na praktykę stosowania prawa. Niniejsze studium ma walor zarówno poznawczy, jak i aplikacyjny. Co się tyczy tego pierwszego, na podstawie przesłanek genetyczno-historycznych i epistemologiczno-metodologicznych oraz precyzyjnie wytyczonych hipotez badawczych, Autor dokonuje identyfikacji tytułowego elementu ad validitatem we wzorcowym orzecznictwie Roty Rzymskiej – w związku z aplikacją norm kodeksowych dotyczących niezdolności konsensualnej (kan. 1095, nn. 2–3 KPK) i symulacji zgody małżeńskiej (kan. 1101 § 2 KPK). W szczególności chodzi o sytuowanie przez trybunał apostolski nowego istotnego elementu małżeństwa (z niezmiennym punktem odniesienia w postaci Świętego Augustyna trzech dóbr) w konfiguracjach: dawniej – „nieautonomicznych”, obecnie – „autonomicznych”. Podsumowaniem zasadniczej części badań jest wykaz „kierunkowych” ujęć elementum boni coniugum (prezentacja linii orzeczniczych). O aplikacyjnej wartości monografii najlepiej świadczy położenie akcentu na potrzebę jedności „hermeneutycznej” w przedmiotowej kościelnej jurysprudencji, zwłaszcza przez korygowanie w orzecznictwie trybunałów niższych stopni jurysdykcji niepoprawnego stosowania wspomnianych norm prawnych.


Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!