Spektroskopia oscylacyjna

Od teorii do praktyki

1 ocena

Redakcja:

Kamilla Małek

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

51,35  79,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

51,3579,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia zawiera opis technik spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni (FTIR) i spektroskopii rozproszenia ramanowskiego stanowiących dopełnienie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu spektroskopii molekularnej i chemii fizycznej. Służyć może jako podręcznik dla studentów II i III stopnia nauczania jak i przewodnik dla specyficznych zastosowań spektroskopii FTIR i ramanowskiej. Podręcznik jest dwujęzyczny, polsko-angielski, i jego publikacja wynika z coraz szerszego stosowania technik spektroskopii oscylacyjnej w kursach dedykowanych II i III stopniowi nauczania, z uwzględnieniem studentów z zagranicy podejmujących studia na polskich uczelniach jak również uczestników programów Erasmus-Mundus czy Advanced Spectroscopy in Chemistry. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów chemii, ochrony środowiska, biofizyki, uniwersytetów medycznych i przyrodniczych. Może też być przydatny pracownikom laboratoriów analitycznych.


Liczba stron300
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18845-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Podstawy spektroskopii absorpcyjnej w zakresie podczerwieni (FT-IR) (Kamilla Małek, Emilia Staniszewska-Ślęzak, Kamila Kochan, Katarzyna Majzner)     11
  1.1. Kwantowy opis – model oscylatora harmonicznego i anharmonicznego     12
  1.2. Drgania normalne     14
  1.3. Budowa spektrometru FT-IR     15
    1.3.1. Źródło światła     16
    1.3.2. Interferometr     16
    1.3.3. Komora pomiarowa     17
    1.3.4. Detektor     18
    Bibliografia     18
  
  2. Podstawy spektroskopii rozpraszania ramanowskiego (Kamilla Małek, Małgorzata Barańska, Kamila Kochan)     19
  2.1. Opis kwantowy zjawiska rozpraszania ramanowskiego     20
  2.2. Budowa spektrometru ramanowskiego     22
    2.2.1. Laser     23
    2.2.2. Komora pomiarowa     24
    2.2.3. Element rozdzielający wiązkę promieniowania elektromagnetycznego     24
    2.2.4. Detektor     25
  
  3. Techniki spektroskopii absorpcyjnej w zakresie podczerwieni     26
  3.1. Metody pomiarowe w spektroskopii FT-IR (Paweł Miśkowiec)     26
    3.1.1. Technika transmisyjna     26
    3.1.2. Techniki refleksyjne     28
      3.1.2.1. Technika całkowitego wewnętrznego odbicia (ATR)     28
      3.1.2.2. Metoda odbicia rozproszonego w zakresie środkowej podczerwieni (DRIFT)     30
      3.1.2.3. Refleksyjno-absorpcyjna spektroskopia w podczerwieni (IRRAS)     32
    3.1.3. Metoda spektroskopii fotoakustycznej (PAS)     34
    3.1.4. Spektroskopia emisyjna w podczerwieni (IRES)     35
  3.2. Mikroskopia i obrazowanie FT-IR (Ewelina Wiercigroch, Kamilla Małek)     36
  3.3. Oscylacyjny dichroizm kołowy (Piotr F.J. Lipiński)     40
    3.3.1. Chiralność     40
    3.3.2. Co to jest oscylacyjny dichroizm kołowy?     41
    3.3.3. Jak mierzy się VCD?     41
    3.3.4. Zastosowania spektroskopii VCD     43
    3.3.5. Obliczenia widm VCD i związane z nimi problemy     44
    3.3.6. Bardzo krótkie podsumowanie najnowszych zagadnień     45
    Bibliografia     45
  
  4. Techniki spektroskopii ramanowskiej     47
  4.1. Spektroskopia rezonansowego rozpraszania ramanowskiego (Katarzyna M. Marzec, Jakub Dybaś)     47
    4.1.1. Rezonansowy a normalny efekt ramanowski oraz fluorescencja     47
    4.1.2. Zjawisko rezonansowego efektu ramanowskiego     40
    4.1.3. Zastosowanie i możliwości RRS     50
    4.1.4. Aparatura     51
    Bibliografia     52
  4.2. Powierzchniowo wzmocnione rozpraszanie ramanowskie (SERS) (Agata Królikowska, Jolanta Bukowska)     53
    4.2.1. Mechanizm wzmocnienia powierzchniowego     54
    4.2.2. Rodzaje podłoży stosowanych w spektroskopii SERS     56
    4.2.3. Cechy widm SERS     58
    4.2.4. Zastosowania spektroskopii SERS     58
    Bibliografia     58
  4.3. Ramanowska aktywność optyczna (ROA) (Joanna E. Rode)     59
    4.3.1. Schemat ideowy zjawiska ROA     59
    4.3.2. Opis teoretyczny zjawiska ROA     61
    4.3.3. Opis aparatury do pomiarów ROA     63
    4.3.4. Zastosowania techniki ROA     65
    4.3.5. Podsumowanie     65
    Bibliografia     67
  4.4. Obrazowanie ramanowskie (Agnieszka Kaczor)     68
    Bibliografia     74
  
  5. Analiza chemometryczna widm ft-ir i ramanowskich (Katarzyna Majzner, Kamila Kochan, Małgorzata Barańska)     75
  5.1. Analiza pasm charakterystycznych     75
  5.2. Analiza skupień     77
    5.2.1. Hierarchiczna analiza skupień     78
    5.2.2. Niehierarchiczna analiza skupień     82
    5.2.3. Porównanie metod HCA, KMCA oraz FCA     84
    Bibliografia     85
  
  6. Wybrane zastosowania spektroskopii absorpcyjnej FT-IR     86
  6.1. Symetria molekuły i wpływ podstawienia izotopowego w widmach IR i ramanowskich chloropochodnych metanu (Kamilla Małek, Katarzyna M. Marzec)     86
    Bibliografia     90
  6.2. Rozkład pasma na składowe, na przykładzie widm ATR FT-IR tkanek miękkich (Marlena Gąsior-Głogowska, Adam Oleszko)     90
    6.2.1. Budowa skóry     90
    6.2.2. Białka skóry     90
    6.2.3. Spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni w badaniach tkanek     91
    Bibliografia     96
  6.3. Synteza i charakterystyka spektralna hydroksyapatytów (Marlena Gąsior-Głogowska, Adam Oleszko)     97
    6.3.1. Hydroksyapatyty     97
    6.3.2. Badania struktury hydroksyapatytów przy użyciu spektroskopii w podczerwieni     98
    Bibliografia     101
  6.4. Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w oznaczaniu węglowodorów ropopochodnych w wodach powierzchniowych i ściekach (Paweł Miśkowiec)     102
    6.4.1. Skład ropy naftowej. Zanieczyszczenia środowiska produktami ropopochodnymi     102
    6.4.2. Toksyczne właściwości składników ropy naftowej     103
    6.4.3. Regulacje prawne problemu skażenia środowiska produktami ropopochodnymi oraz metodyka pomiaru     104
    6.4.4. Wykorzystanie spektroskopii IR w analityce chemicznej     106
    6.4.5. Prawo podziału Nernsta     106
    Bibliografia     110
  6.5. Ustalanie konfiguracji absolutnej z wykorzystaniem oscylacyjnego dichroizmu kołowego (Piotr F.J. Lipiński)     110
    6.5.1. Ustalanie konfiguracji absolutnej za pomocą oscylacyjnego dichroizmu kołowego     110
    Bibliografia     114
  6.6. Identyfikacja materiałów malarskich i produktów ich degradacji. Obrazowanie ATR FT-IR przekrojów warstw malarskich (Emilia Staniszewska-Ślęzak, Kamilla Małek)     115
    6.6.1. Charakterystyka chemiczna warstwy malarskiej i produktów jej degradacji     115
    6.6.2. Spektroskopia FT-IR jako technika stosowana w identyfikacji składu chemicznego dzieł sztuki     118
    Bibliografia     121
  6.7. Analiza strukturalna białek przy użyciu spektroskopii FT-IR (Katarzyna Majzner)     121
    6.7.1. Anatomia białek     121
    6.7.2. Zastosowanie spektroskopii FT-IR do badania białek     124
    Bibliografia     128
  6.8. Analiza strukturalna lipidów z wykorzystaniem spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni (Tomasz P. Wróbel)     129
    6.8.1. Charakterystyka i występowanie lipidów     129
    6.8.2. Zastosowanie spektroskopii FT-IR do badania lipidów     130
    Bibliografia     133
  6.9. Analiza strukturalna cukrów przy użyciu spektroskopii FT-IR (Kamilla Małek, Ewelina Wiercigroch)     134
    6.9.1. Budowa strukturalna cukrów     134
    6.9.2. Charakterystyczne pasma IR cukrów     136
    Bibliografia     138
  6.10. Analiza widm ATR FT-IR tkanek zwierzęcych (Emilia Staniszewska-Ślęzak, Kamilla Małek)     138
    6.10.1. Charakterystyka biochemiczna wybranych tkanek zwierzęcych     139
    6.10.2. Widma FT-IR tkanek zwierzęcych     139
    Bibliografia     144
  6.11. Diagnostyka rozwoju choroby poprzez obrazowanie FT-IR tkanki (Kamila Kochan, Małgorzata Barańska)     145
  
  7. Wybrane zastosowania spektroskopii ramanowskiej     149
  7.1. Identyfikacja struktury drugorzędowej białek w widmach ramanowskich (Anna Ryguła)     149
    7.1.1. Charakterystyka widm ramanowskich białek     149
    7.1.2. Charakterystyczne pasma ramanowskie reszt aminokwasowych     151
    7.1.3. Inne techniki spektroskopii ramanowskiej w analizie białek     152
    Bibliografia     154
  7.2. Analiza ramanowska kwasów tłuszczowych (Aleksandra Jaworska, Małgorzata Barańska)     154
    7.2.1. Charakterystyka i występowanie kwasów tłuszczowych     154
    7.2.2. Zastosowanie spektroskopii ramanowskiej do badania kwasów tłuszczowych     156
    Bibliografia     159
  7.3. Spektroskopia rozproszenia ramanowskiego jako metoda analizy lipidów w tkankach zwierzęcych/mieszaninach (Krzysztof Czamara, Agnieszka Kaczor)     159
    7.3.1. Klasyfikacja lipidów     159
    7.3.2. Charakterystyka spektralna lipidów     161
    Bibliografia     165
  7.4. Polimorfizm modelowych trójacylogliceroli (Krzysztof Czamara, Marta Z. Pacia, Agnieszka Kaczor)     165
    7.4.1. Polimorfizm tłuszczów     165
    7.4.2. Charakterystyka spektralna polimorfów trójacylogliceroli     167
    Bibliografia     170
  7.5. Identyfikacja karotenoidów w roślinach przy użyciu spektroskopii ramanowskiej (Aleksandra Jaworska, Małgorzata Barańska)     171
    7.5.1. Budowa, funkcje i występowanie karotenoidów     171
    7.5.2. Pasma ramanowskie karotenoidów     172
    Bibliografia     175
  7.6. Detekcja terpenów w olejkach cytrusowych oraz analiza chemotypów roślin zawierających olejki eteryczne (Aleksandra Jaworska, Małgorzata Barańska, Kamilla Małek)     175
    7.6.1. Olejki cytrusowe – charakterystyka     175
    7.6.2. Identyfikacja terpenów przy użyciu chromatografii gazowej i spektroskopii ramanowskiej     176
    7.6.3. Analiza chemometryczna widm ramanowskich cytrusowych olejków eterycznych     177
    Bibliografia     179
  7.7. Analiza pigmentów i materiałów malarskich w widmach ramanowskich (Anna Ryguła, Kamilla Małek)     179
    7.7.1. Spektroskopia ramanowska jako technika analityczna w konserwacji dzieł sztuki     180
    7.7.2. Struktura warstw malarskich     181
    7.7.3. Metodyka pracy przy ramanowskiej analizie dzieł sztuki     182
    Bibliografia     185
  7.8. Oznaczanie glukozy w preparatach farmaceutycznych i płynach ustrojowych (Agnieszka Kaczor)     186
  7.9. Spektroskopia rezonansowego rozpraszania ramanowskiego w badaniu struktury hemoglobiny (Jakub Dybaś, Antonina Chmura-Skirlińska, Katarzyna M. Marzec)     191
    7.9.1. Budowa i fizjologia hemoglobiny     191
    7.9.2. Zastosowanie spektroskopii rezonansowego rozpraszania ramanowskiego w badaniach strukturalnych hemoglobiny     194
    7.9.3. Zastosowanie spektrofotometrii UV-Vis w badaniach hemoglobiny     195
    Bibliografia     198
  7.10. Identyfikacja enancjomerów octanu bornylu i a-pinenu w olejkach eterycznych z igieł jodły syberyjskiej (Katarzyna Chruszcz-Lipska)     198
    7.10.1. Terpeny     198
    7.10.2. Stereochemia terpenów     199
    7.10.3. Zawartość enancjomerów terpenów w olejkach eterycznych     200
    7.10.4. Widma ramanowskiej aktywności optycznej (ROA) terpenów     201
    Bibliografia     204
  7.11. Wyznaczanie konfiguracji absolutnej enancjomerów α-pinenu na podstawie pomiarów ramanowskiej aktywności optycznej i obliczeń kwantowo-chemicznych (Grzegorz Zając, Małgorzata Barańska)     204
    7.11.1. Obliczenia teoretyczne ROA     205
    Bibliografia     210
  7.12. Szacowanie współczynnika wzmocnienia powierzchniowego oraz badanie adsorpcji 3-amino-5-merkapto-1,2,4-triazolu (AMT) na powierzchni srebra techniką powierzchniowo wzmocnionego rozpraszania ramanowskiego (SERS) (Agata Królikowska, Jolanta Bukowska)     211
    7.12.1. Współczynnik wzmocnienia powierzchniowego w SERS     211
      7.12.1.1. Sposoby definicji współczynnika wzmocnienia     212
      7.12.1.2. Współczynnik wzmocnienia dla danego podłoża (EF)     212
      7.12.1.3. Analityczny współczynnik wzmocnienia (AEF)     213
      7.12.1.4. Współczynnik wzmocnienia dla pojedynczych molekuł (SMEF)     214
    7.12.2. Najczęstsze źródła błędów w wyznaczaniu wartości współczynnika wzmocnienia SERS     214
    7.12.3. Struktura i właściwości 3-amino-5-merkapto-1,2,4-triazolu (AMT)     215
    7.12.4. Widmo SERS monowarstwy 3-amino-5-merkapto-1,2,4-triazolu (AMT) na podłożu srebrnym     215
    Bibliografia     219
  7.13. Identyfikacja i badanie dystrybucji kofeiny w lekach przeciwbólowych in situ (Małgorzata Barańska, Agnieszka Kaczor, Kamilla Małek)     219
  7.14. Charakterystyka organelli komórkowych na podstawie analizy pasm charakterystycznych oraz analizy skupień (Katarzyna Majzner)     223
    7.14.1. Przypisanie najważniejszych pasm ramanowskich w widmach komórek     224
    7.14.2. Analiza wyników obrazowania ramanowskiego komórek     226
    Bibliografia     228
  7.15. Obrazowanie ramanowskie in vitro i in vivo jednokomórkowych organizmów produkujących karotenoidy (Marta Z. Pacia, Agnieszka Kaczor)     229
    7.15.1. Charakterystyka spektralna składników organizmów jednokomórkowych     230
    Bibliografia     234
  
  Spis ilustracji     236
  
  Spis tabel     244
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia