Psychologia penitencjarna. Rozdział 3-4

1 opinia

Format:

epub, mobi

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

8,63  11,50

Format: epub, mobi

8,6311,50

cena zawiera podatek VAT

Rozdziały 3-4 z publikacji pt. "Psychologia Penitencjarna" - redakcja naukowa Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska.
Rozdział 3. Teoretyczne podstawy procesu resocjalizacji
Rozdział 4. Instytucje izolacyjne dla nieletnich.
Psychologia i prawo to rozległe dziedziny wiedzy, które dokonują oglądu zachowania człowieka z dwóch punktów widzenia: pierwszy z nich polega na poszukiwaniu przyczyn oraz mechanizmów postępowania, drugi odnosi się do oceny zgodności zachowania człowieka z normami prawa. Perspektywy te spotykają się i wzajemnie przenikają w procesie postępowania karnego i postępowania wykonawczego. Z istnieniem i funkcjonowaniem aparatu wymiaru sprawiedliwości związane są więc tradycyjnie dwie dyscypliny psychologiczne: psychologia sądowa i psychologia penitencjarna, odnosząca się do sytuacji przymusowej izolacji człowieka w instytucjach zamkniętych. Ta książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu psychologii penitencjarnej, niezbędne dla każdego działającego w tym obszarze.


WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18878-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp. Czym zajmuje się psychologia penitencjarna? (Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska)    13
  
  Rozdział 1. Kara, kary kryminalne i kara pozbawienia wolności    21
    Wprowadzenie (Marta J. Boińska)    21
    1.1. Wokół pojęcia kary (Janina Nowak)    23
    1.2. Przestępstwo i kara kryminalna (Marta J. Boińska)    32
    1.3. Polski Kodeks karny z 1997 roku (Marta J. Boińska)    36
    1.4. Teorie kary kryminalnej (Marta J. Boińska)    39
    1.4.1. Teorie bezwzględne    39
    1.4.2. Teorie względne    42
    1.4.3. Teorie mieszane    45
    1.5. Poszukiwanie nowych rozwiązań: sprawiedliwość naprawcza (Marta J. Boińska)    47
    1.6. Kara pozbawienia wolności i jej funkcje (Mieczysław Ciosek)    50
    1.7. Czas trwania kary pozbawienia wolności a jej skuteczność (Kamila Żukowska)    56
    Wprowadzenie    56
    1.7.1. Czas ludzi uwięzionych i jego skuteczność resocjalizacyjna    59
    1.8. Poczucie winy, wstyd i poczucie krzywdy u skazanych (Marta J. Boińska)    67
    1.8.1. Poczucie winy i wstyd    68
    1.8.2. Poczucie winy i wstyd a geneza przestępczości    71
    1.8.3. Poczucie winy a zaburzenia psychiczne    74
    1.8.4. Poczucie krzywdy u więźniów    75
    1.8.5. Odziaływania penitencjarne i poczucie winy    77
    Podsumowanie (Marta J. Boińska)    80
    Pytania sprawdzające    82
    Słowa kluczowe    82
    Literatura zalecana     82
  
  Rozdział 2. Powstanie i rozwój instytucji więziennej (Joanna Gruźlewska)    83
    Wprowadzenie    83
    2.1. Więzienia przeszłości    84
    2.2. Systemy penitencjarne    85
    2.2.1. System celkowy    86
    2.2.2. System progresywny    92
    2.2.3. System regresywny    93
    2.2.4. System reformatoriów amerykańskich    94
    2.2.5. System rodzinny (szwajcarski)    96
    2.2.6. System republik    97
    2.3. Ewolucja charakteru kary pozbawienia wolności od dolegliwości do naprawy    99
    2.4. Typologia polskich instytucji penitencjarnych    103
    Podsumowanie    109
    Pytania sprawdzające    109
    Słowa kluczowe    110
    Literatura zalecana     110
  
  Rozdział 3. Teoretyczne podstawy procesu resocjalizacji (Anetta Jaworska)    111
    Wprowadzenie    111
    3.1. Proces socjalizacji    111
    3.1.1. Mechanizmy socjalizacji    113
    3.1.2. Socjalizacja w rodzinie – socjalizacja emocjonalna    115
    3.1.3. Socjalizacja kulturowa    117
    3.1.4. Defekty procesu socjalizacji    118
    3.2. Podstawy procesu resocjalizacji w teoriach psychologicznych    120
    3.2.1. Teorie psychodynamiczne jako teoretyczna podstawa resocjalizacji    121
    3.2.2. Teorie behawioralne jako teoretyczna podstawa resocjalizacji    124
    3.2.3. Teorie kognitywne jako teoretyczna podstawa resocjalizacji    129
    3.2.4. Teorie humanistyczno-fenomenologiczne jako teoretyczna podstawa resocjalizacji    132
    3.2.5. Teorie egzystencjalne jako teoretyczna podstawa resocjalizacji    136
    Podsumowanie    142
    Pytania sprawdzające    142
    Słowa kluczowe    143
    Literatura zalecana    143
  
  Rozdział 4. Instytucje izolacyjne dla nieletnich    144
    Wprowadzenie (Robert Opora)    144
    4.1. Rozwój psychofizyczny młodzieży a naruszanie norm społecznych (Robert Opora)    145
    4.2. Filozoficzne koncepcje postępowania z nieletnimi (Robert Opora)    147
    4.3. Typologia polskich zakładów poprawczych (Robert Opora)    149
    4.4. Rozwój instytucji poprawczych dla nieletnich w Europie (Robert Opora)    152
    4.5. Powstanie zakładów poprawczych na ziemiach Polski (Robert Opora)    155
    4.6. Umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym (Robert Opora)    156
    4.7. Specyfika działalności zakładów poprawczych (Robert Opora)    158
    4.8. Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich a kuratela sądowa (Robert Opora)    161
    4.9. Chrześcijańskie ośrodki resocjalizacji dla młodzieży (Przemysław Piwowarczyk)    162
    Podsumowanie (Robert Opora)    171
    Pytania sprawdzające    172
    Słowa kluczowe    172
    Literatura zalecana     172
  
  Rozdział 5. Zakłady penitencjarne dla kobiet (Monika Marczak, Katarzyna Mirosław-Nawrocka)    173
    Wprowadzenie    173
    5.1. Geneza instytucji więziennej dla kobiet    177
    5.2. Specyfika sytuacji izolacji więziennej kobiet i ich resocjalizacji    183
    5.3. „Macierzyństwo więzienne”    192
    Podsumowanie    197
    Pytania sprawdzające    199
    Słowa kluczowe    199
    Literatura zalecana    199
  
  Rozdział 6. Zróżnicowanie społeczności więźniów jako złożony problem penitencjarny    200
    Wprowadzenie (Paweł Kozłowski)    200
    6.1. Więźniowie niepełnosprawni psychicznie i psychopaci (Paweł Kozłowski)    201
    6.1.1. Więźniowie psychopaci    205
    6.1.2. Więźniowie upośledzeni umysłowo    208
    6.1.3. Więźniowie z tendencjami depresyjno-lękowymi    209
    6.2. Więźniowie uzależnieni od środków psychoaktywnych (Ewa Szcześniak)    211
    6.3. Więźniowie – sprawcy zabójstw (Katarzyna Nosek-Komorowska)    218
    6.4. Więźniowie – sprawcy przestępstw seksualnych (Katarzyna Nosek-Komorowska)    224
    6.5. Resocjalizacja osadzonych w wieku senioralnym (Anetta Jaworska)    232
    6.5.1. Charakterystyka i zaburzenia funkcjonowania psychofizycznego więźniów w wieku senioralnym    233
    6.5.2. Śmierć i umieranie w zakładach karnych    236
    6.5.3. Zadania psychologii wobec seniorów w zakładach karnych    237
    6.5.4. Problemy polityki penitencjarnej wobec skazanych w wieku senioralnym    239
    6.5.5. Postępowanie z więźniami seniorami w krajach zachodnich    239
    Podsumowanie    241
    Pytania sprawdzające    241
    Słowa kluczowe    242
    Literatura zalecana    242
  
  Rozdział 7. Formy oddziaływań penitencjarnych    243
    Wprowadzenie (Paweł Atroszko)    243
    7.1. Praca jako podstawowa forma oddziaływania penitencjarnego (Paweł Atroszko)    244
    7.1.1. Historyczny rys pracy więźniów    244
    7.1.2. Praca jako metoda resocjalizacji    247
    7.1.3. Skuteczność pracy jako środka oddziaływania penitencjarnego – badania    251
    7.1.4. Ekonomiczny wymiar pracy więźniów    252
    7.2. Resocjalizacja przez naukę (Justyna Siemionow)    254
    7.2.1. Proces edukacji w instytucjach zamkniętych dla nieletnich    255
    7.2.2. Szkolnictwo w instytucjach zamkniętych dla dorosłych    259
    7.2.3. Zasady nauczania osób niedostosowanych społecznie    262
    7.3. Resocjalizacyjna moc aktywności sportowej więźniów (Franiszek Makurat)    265
    7.3.1. Dobroczynne skutki aktywności sportowej    266
    7.3.2. Funkcje i skutki aktywności sportowej więźniów    267
    7.4. Resocjalizacja przez twórczość (Anetta Jaworska)    274
    7.4.1. Twórczość w wybranych koncepcjach psychologicznych    277
    7.4.2. Wychowanie przez sztukę    279
    7.4.3. Psychologiczne korzyści resocjalizacji przez twórczość    281
    7.4.4. Negatywne aspekty resocjalizacji przez twórczość    284
    7.4.5. Rodzaje aktywności twórczej w zakładach karnych    284
    7.5. Specjalne programy resocjalizacji instytucjonalnej (Joanna Jezierska)    286
    7.5.1. Specyfika specjalnych programów resocjalizacji instytucjonalnej    287
    7.5.2. Program z zakresu profilaktyki i agresji: trening zastępowania agresji    290
    7.5.3. Program z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie: przykładowy program realizowany w Zakładzie Karnym Czarnem    292
    Podsumowanie    295
    Pytania sprawdzające    295
    Słowa kluczowe    296
    Literatura zalecana    297
  
  Rozdział 8. Wolontariat hospicyjny więźniów. W kierunku inkluzji społecznej (Robert Witkowski)    298
    Wprowadzenie    298
    8.1. Resocjalizacja penitencjarna. Pytania o sens    299
    8.2. Pomaganie drugiemu człowiekowi – pomysł na oddziaływanie penitencjarne    302
    8.3. Pojęcie i istota wolontariatu    303
    8.4. Wolontariat osób pozbawionych wolności    306
    8.5. Geneza i rozwój wolontariatu hospicyjnego w Polsce    308
    8.6. Wolontariat hospicyjny osób pozbawionych wolności    311
    8.7. Cele wolontariatu hospicyjnego więźniów i jego psychospołeczne konsekwencje    317
    8.8. Współpraca Służby Więziennej z hospicjami i ośrodkami opieki paliatywnej    322
    Podsumowanie    324
    Pytania sprawdzające    326
    Słowa kluczowe    326
    Literatura zalecana    327
  
  Rozdział 9. Duszpasterstwo więzienne (Andrzej Wdowiszewski)    327
    Wprowadzenie    327
    9.1. Duszpasterstwo więzienne z perspektywy historycznej    330
    9.2. Duszpasterstwo więzienne w kontekście międzynarodowym    335
    9.3. Funkcje i cele duszpasterstwa więziennego    340
    9.4. Znaczenie religii i religijności w aspekcie resocjalizacji    343
    9.5. Charakterystyka duszpasterzy więziennych w Polsce    347
    Podsumowanie    349
    Pytania sprawdzające    350
    Słowa kluczowe    351
    Literatura zalecana    351
  
  Rozdział 10. Formy kontaktów osób skazanych ze społeczeństwem (Robert Parol)    351
    Wprowadzenie    351
    10.1. Człowiek w społeczeństwie – kontekst pedagogiczny    353
    10.1.1. Rodzina    353
    10.1.2. Środowisko lokalne    357
    10.1.3. Organizacje i stowarzyszenia społeczne    360
    10.2. Formy kontaktów skazanych ze społeczeństwem    362
    10.2.1. Korespondencja oraz rozmowy telefoniczne skazanych    365
    10.2.2. Widzenia skazanych    368
    10.2.3. Przepustki skazanych    371
    10.2.4. Praca skazanych podczas odbywania kary pozbawienia wolności    380
    Podsumowanie    384
    Pytania sprawdzające    384
    Słowa kluczowe    384
    Literatura zalecana    385
  
  Rozdział 11. Fenomen podkultury więziennej (Sławomir Przybyliński, Joanna Gruźlewska)    386
    11.1. Początki podkultury więziennej (Sławomir Przybyliński)    386
    11.1.1. Historyczne wprowadzenie    386
    11.1.2. Geneza popkultury więziennej    388
    11.2. Więzienne grupy podkulturowe – istota i charakterystyka (Sławomir Przybyliński)    386
    11.2.1. Rodzaje więziennych grup podkulturowych    392
    11.2.2. Nieformalny kodeks postępowania więźniów „grypsujących”    398
    11.3. Osobliwy obraz podkultury (Sławomir Przybyliński)    403
    11.3.1. Samouszkodzenia w środowisku podkulturowym    403
    11.3.2. „Dziara” jako istotny element życia skazanych    407
    11.4. Przestępczość wewnątrzwięzienna (Joanna Gruźlewska)    413
    Podsumowanie (Joanna Gruźlewska)    426
    Pytania sprawdzające    426
    Słowa kluczowe    426
    Literatura zalecana    427
  
  Rozdział 12. Izolacja więzienna jako złożona sytuacja trudna (Jacek M. Piotrowski, Mieczysław Ciosek)    428
    Wprowadzenie    428
    12.1. Środowisko, sytuacja i sytuacja izolacji    429
    12.2. Stres, sytuacje trudne i potrzeby    431
    12.3. Stresogenne czynniki środowiska więziennego    441
    12.4. Konsekwencje stresu więziennego    445
    12.5. Możliwe sposoby radzenia sobie więźniów ze stresem    450
    Podsumowanie    459
    Pytania sprawdzające    459
    Słowa kluczowe    460
    Literatura zalecana    460
  
  Rozdział 13. Służba więzienna: organizacje, struktura, funkcje (Andrzej Piotrowski)    461
    Wprowadzenie    461
    13.1. Podstawy prawne funkcjonowania Służby Więziennej    463
    13.2. Organizacja Służby Więziennej    466
    13.3. Struktura zatrudnienia funkcjonariuszy Służby Więziennej    470
    13.4. Funkcje administracji penitencjarnej    471
    13.5. Personel penitencjarny    474
    13.6. Szkolenie funkcjonariuszy Służby Więziennej    476
    Podsumowanie    480
    Pytania sprawdzające    480
    Słowa kluczowe    480
    Literatura zalecana    480
  
  Rozdział 14. Zmierzch kary pozbawienia wolności? Sens współczesnej kary uwięzienia (Henryk Machel, Elżbieta Chęcińska)    481
    Wprowadzenie    481
    14.1. Czy z kary pozbawienia wolności można usunąć dolegliwość?    483
    14.2. Prawna obudowa kary pozbawienia wolności    487
    14.3. Władza personelu penitencjarnego nad więźniami    489
    14.4. Kara pozbawienia wolności a powrotność    490
    14.5. Odkrycie Roberta Martisona    495
    14.6. Czy zakłady karne mogą realizować w pełni cel kary pozbawienia wolności?    497
    14.7. Kara pozbawienia wolności jako instrument utrwalony    501
    Podsumowanie    504
    Pytania sprawdzające    505
    Słowa kluczowe    506
    Literatura zalecana    507
  
  Rozdział 15. W kierunku nieizolacyjnych kar kryminalnych. Kary alternatywne i system dozoru elektronicznego (Łukasz Wirkus)    507
    Wprowadzenie    507
    15.1. Nowy kierunek w polityce karnej    509
    15.2. Grzywna    512
    15.3. Kara ograniczenia wolności i prace społecznie użyteczne    513
    15.4. System Dozoru Elektronicznego    517
    Podsumowanie    520
    Pytania sprawdzające    521
    Słowa kluczowe    521
    Literatura zalecana    521
  
  Rozdział 16. Pomoc postpenitencjarna a readaptacja społeczna osób opuszczających jednostki penitencjarne (Robert Poklek)    522
    Wprowadzenie    522
    16.1. Geneza idei pomocy dla więźniów    527
    16.2. Sytuacja psychospołeczna więźniów w trakcie odbywania kary i po zwolnieniu z zakładu karnego    533
    16.3. Prawne uregulowania pomocy postpenitencjarnej    538
    16.4. Formy i rodzaje pomocy postpenitencjarnej świadczonej osadzonym i ich rodzinom    542
    16.5. Instytucjonalny system pomocy postpenitencjarnej    543
    16.5.1. Zakład karny    544
    16.5.2. Kurator sądowy    546
    16.5.3. Pomoc społeczna    547
    16.5.4. Organizacje pozarządowe i samorządowe    549
    16.6. Etapy pomocy postpenitencjarnej i przygotowanie do społecznej readaptacji    551
    Podsumowanie    554
    Pytania sprawdzające    555
    Słowa kluczowe    555
    Literatura zalecana    556
  
  Bibliografia    557
  
  O Autorach    594
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia