Finanse muzułmańskie

Zagadnienia wybrane

2 oceny

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

41,30  59,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

41,3059,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zwiększające się zainteresowanie tematyką gospodarczego oblicza islamu decyduje o rozszerzeniu zbioru osób skupionych na jego analizie i ocenie o ekonomistów, którzy swymi badaniami przyczyniają się do poznania i lepszego zrozumienia istoty muzułmańskiej koncepcji gospodarki wraz ze wszystkimi elementami i regułami ją tworzącymi oraz problemami, które jej dotyczą.
Książka ta, swą treścią wpisuje się w nurt poznawczo-analitycznych badań nad wybranymi, współczesnymi zagadnieniami finansów muzułmańskich. W jej treści zawarto autorskie odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące kwestii:
- sposobu przenikania do Europy i wybranych jej państw, muzułmańskiej formuły prowadzenia działalności finansowej oraz historycznych i przyszłych uwarunkowań tego procesu,
- własności muzułmańskich instrumentów finansowych opartych na zasadzie podziału zysków i strat, decydujących o ograniczonym znaczeniu tych produktów w portfelach muzułmańskich instytucji finansowych,
- znaczenia dla muzułmańskiej koncepcji finansów oraz dla samych wyznawców islamu transakcji Kard hasan,
- roli odgrywanej przez Rady ds. szariatu w muzułmańskich instytucjach finansowych i muzułmańskim systemie finansowym,
- specyfiki muzułmańskiego podejścia do podatków i opodatkowania oraz jego odzwierciedlenia w teorii i praktyce Zakat,
- sposobów i obszarów wyznaczania oraz kształtowania przez islam cech właściwych dla praktyków rachunkowości muzułmańskiej,
- wpływu kulturowego środowiska prowadzenia aktywności gospodarczej na swobodę podejmowania działań zgodnych z kanonami wyznawanej wiary, rozpatrywanego w świetle dyskusji na ubojem rytualnym i szansami tworzonymi przez dynamiczny rozwój gospodarki Halal ze szczególnym uwzględnieniem jej sektora żywnościowego.
Autor opracowania, kierując je do osób zainteresowanych problematyką ekonomicznego oblicza islamu, wyraża nadzieję, że zawarta w nim treść stanie się przyczynkiem do poznania i zrozumienia meandrów religijnej i społeczno-ekonomicznej doktryny islamu oraz definiuje ona pola dyskusji i wymiany poglądów odnoszących się do omawianych kwestii.
Jacek Adamek – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wieloletni pracownik Katedry Finansów i Rachunkowości Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Autor opracowań naukowych dotyczących problematyki kulturowych uwarunkowań rachunkowości, ekonomii i finansów muzułmańskich oraz mikrofinansów.


Liczba stron241
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18926-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     9
  
  ROZDZIAŁ I. Europa a finanse muzułmańskie     13
  1.1. Gospodarka Halal i jej obraz statystyczny – zarys     14
  1.2. Finanse muzułmańskie w Europie – uwarunkowania rozwoju     17
    1.2.1. Bankowość muzułmańska     20
    1.2.2. Muzułmańskie certyfikaty Sukuk     21
    1.2.3. Muzułmańskie fundusze inwestycyjne     22
    1.2.4. Muzułmański rynek ubezpieczeń Takaful     22
    1.2.5. Pozostałe muzułmańskie instytucje finansowe     23
  1.3. Finanse muzułmańskie w wybranych krajach Europy     30
    1.3.1. Finanse muzułmańskie w Rosji     31
    1.3.2. Finanse muzułmańskie w Niemczech     37
    1.3.3. Finanse muzułmańskie w Luksemburgu     44
    1.3.4. Finanse muzułmańskie w Wielkiej Brytanii     49
  1.4. Finanse muzułmańskie w Europie – wyzwania     58
  
  ROZDZIAŁ II. Zasada podziału zysków i strat i jej odzwierciedlenie w muzułmańskich produktach finansowych – dlaczego praktyka finansów muzułmańskich oddala się od swych korzeni?     61
  2.1. Podział zysków i strat, jako cecha finansów muzułmańskich – założenia     62
  2.2. Operacyjne zastosowanie zasady podziału zysków i strat – istota kontraktów Muszaraka i Mudaraba     65
  2.3. Podział zysków i strat w praktyce funkcjonowania muzułmańskich instytucji finansowych     72
  
  ROZDZIAŁ III. Kard hasan – dobroczynna pożyczka     83
  3.1. Kard hasan – charakterystyka     84
  3.2. Kard hasan – wymogi operacyjne     86
  3.3. Kard hasan – praktyka wykorzystania     93
    3.3.1. Produkty depozytowo-kartowe a Kard hasan     93
    3.3.2. Produkty pożyczkowe a Kard hasan     95
  
  ROZDZIAŁ IV. Rada ds. Szariatu – spojrzenie na ideę i zasady ładu korporacyjnego w muzułmańskiej instytucji finansowej     101
  4.1. Islam a ład korporacyjny     102
  4.2. Rada ds. szariatu jako element muzułmańskiego ładu korporacyjnego     114
  4.3. Praktyka nadzoru religijnego nad muzułmańskimi instytucjami finansowymi – przegląd formuł i modeli     122
    4.3.1. Malezyjski model nadzoru religijnego     126
    4.3.2. Nadzór religijny w Wielkiej Brytanii     129
  
  ROZDZIAŁ V. Zakat a muzułmańska koncepcja podatku i opodatkowania     134
  5.1. Państwo w islamie – istota, funkcje     135
  5.2. Muzułmańskie spojrzenie na podatki     141
  5.3. Zakat – muzułmańska jałmużna     151
  5.4. Praktyka i rys statystyczny Zakat     159
  
  ROZDZIAŁ VI. Muzułmański księgowy w świetle teorii odpowiedzialności (accountability theory)     172
  6.1. Teoria odpowiedzialności     172
  6.2. Rachunkowość muzułmańska a teoria odpowiedzialności     180
  6.3. Sylwetka muzułmańskiego księgowego – uwarunkowania i oczekiwania     191
  
  ROZDZIAŁ VII. Polskie związki z ekonomią i finansami Halal w świetle dyskusji nad problemem uboju rytualnego     200
  7.1. Koncepcja Halal i jej odniesienie do produktów konsumpcyjnych     201
  7.2. Światowy rynek żywności Halal – uwarunkowania i perspektywy rozwoju     204
  7.3. Ubój rytualny – wybrane zagadnienia     208
  7.4. Polscy producenci na rynku żywności Halal a problematyka uboju rytualnego     213
  
  Wnioski końcowe     218
  
  Literatura     219
  
  Spis stron internetowych     236
  
  Spis tabel     238
  
  Spis rysunków     240
  
  Spis wykresów i rycin     241
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia