mpt button buy
mpt button rent

X

  Wstęp 9
  1. Cele polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej 13
    1.1. Cele kształcenia polonistycznego a funkcje języka 14
    1.2. Klasyfikacja i formułowanie celów nauczania 17
    1.3. Treści kształcenia i wychowania w edukacji polonistycznej 23
    1.4. Materiał nauczania i środki dydaktyczne w kształceniu wczesnoszkolnym języka polskiego 29
    1.5. Nauczyciel a kształcenie języka ojczystego w edukacji wczesnoszkolnej 33
    1.6. Przygotowanie się nauczyciela do lekcji 36
  2. Metody nauki czytania i pisania w ujęciu porównawczym 39
    2.1. Podział metod nauki czytania i pisania 39
    2.2. Syntetyczne metody nauki czytania 40
    2.3. Metody alfabetyczne 41
    2.4. Metody fonetyczne 42
    2.5. Metody sylabowe 42
    2.6. Metody analityczne – ich wady i zalety 43
    2.7. Rozwój metod analityczno-syntetycznych 44
    2.8. Metody globalne 47
    2.9. Najnowsze tendencje w procesie nauki czytania i pisania 48
      2.9.1. Koncepcja czytania według Glenna Domana 51
      2.9.2. Metoda wczesnej nauki czytania i pisania w systemie pedagogicznym Marii Montessori 55
      2.9.3. Metoda naturalnej ekspresji i motywacji Celestyna Freineta 58
      2.9.4. Naturalna nauka języka 61
      2.9.5. Programy wspierające edukację dzieci 62
  3. Proces nauki czytania 65
    3.1. Psychofizjologiczne podstawy procesu czytania i pisania 65
    3.2. Istota nauki czytania 69
    3.3. Gotowość i aspekty procesu czytania 72
    3.4. Kształtowanie umiejętności czytania 76
      3.4.1. Etapy w procesie nauki czytania 79
      3.4.2. Treści programowe 82
    3.5. Znaczenie elementarza w procesie nauki czytania i pisania 85
    3.6. Etapy pracy podczas wprowadzania nowej litery 89
    3.7. Doskonalenie umiejętności czytania 93
      3.7.1. Cechy dobrego czytania 94
      3.7.2. Podstawowe formy czytania 95
      3.7.3. Kształtowanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem 97
  4. Proces pisania 101
    4.1. Psychofizjologiczne podstawy procesu pisania 102
    4.2. Nauka poprawnego pisania 104
      4.2.1. Etapy nauki pisania nowej litery 108
    4.3. Rodzaje ćwiczeń w pisaniu 109
    4.4. Błędy graficzne w piśmie 112
    4.5. Trudności w nauce czytania i pisania 114
  5. Rozwój i kształcenie języka dzieci w wieku wczesnoszkolnym 119
    5.1. Język pisany a mówiony – wzajemny wpływ, badania 120
    5.2. Proces wielostronnego poznania a metody kształcenia sprawności językowej 125
    5.3. Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i ich funkcja w procesie kształcenia mowy 129
    5.4. Organizacja i planowanie dłuższych form wypowiedzi 136
    5.5. Podstawowe rodzaje wypowiedzi ustnych i pisemnych 139
      5.5.1. Opowiadanie 140
      5.5.2. Opis 148
      5.5.3. Sprawozdanie 152
      5.5.4. List i inne pisma użytkowe 154
    5.6. Ćwiczenia kompozycyjne 156
      5.6.1. Kontrola i ocena prac pisemnych 157
  6. Praca z tekstem literackim 159
    6.1. Cele opracowywania utworów 160
    6.2. Etapy pracy z tekstem czytanki lub lektury 162
    6.3. Opracowywanie utworów literackich 164
      6.3.1. Analityczne formy pracy z tekstem 166
      6.3.2. Syntetyczne ćwiczenia oparte na utworach literackich 173
    6.4. Inne sposoby wykorzystania treści tekstów literackich 175
    6.5. Opracowywanie utworów poetyckich 177
    6.6. Praca z lekturą 185
  7. Nauczanie gramatyki w edukacji wczesnoszkolnej 199
    7.1. Cele kształcenia języka uczniów 199
    7.2. Treści nauczania 200
    7.3. Metody i organizacja materiału językowego 205
    7.4. Konstruowanie zdań złożonych 209
  8. Nauczanie ortografii i interpunkcji 215
    8.1. Cele i zadania nauczania ortografii 215
    8.2. Dobór i zakres treści ortograficznych 220
    8.3. Zasady nauczania ortografii 226
    8.4. Metody opracowywania materiału ortograficznego 229
    8.5. Rodzaje ćwiczeń ortograficznych 232
  9. Rozwijanie twórczej aktywności uczniów 237
    9.1. Pojęcie, istota i cechy aktywności twórczej 239
    9.2. Metody pobudzania myślenia twórczego 247
    9.3. Stymulowanie wytwarzania dywergencyjnego i konwergencyjnego 252
    9.4. Twórcza ekspresja uczniów według koncepcji Nowoczesnej Szkoły Francuskiej Celestyna Freineta 256
  10. Gry i zabawy dydaktyczne w polonistycznej edukacji dzieci 271
    10.1. Cele i zadania gier i zabaw dyda
Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym
- 30%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

330

Kategoria

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

ISBN-13

978-83-7850-296-8

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 18,95 MB

Słowa kluczowe

Pedagogika, Impuls, Edukacja, Wychowanie

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (5 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

42,00

29,40

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści i metody pracy, przykłady lekcji, a także wiele informacji bibliograficznych. Istotnym walorem opracowania są praktyczne zalecenia i uwagi z zakresu nauki o języku, co wiąże się z dalszym rozwojem umysłowym dzieci i możliwością doskonalszego poznawania rzeczywistości. Głównym celem książki jest pomoc studentom i nauczycielom w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania różnorodnych konstrukcji składniowych w nauczaniu uczniów formułowania dłuższych form wypowiedzi typu: opowiadanie, opis, sprawozdanie, notatka, list itd. Ponadto celem książki jest uświadamianie i przypominanie niezbędnych wiadomości merytorycznych i metodycznych stanowiących podstawę zintegrowanej wiedzy polonistycznej, umożliwiającej właściwy rozwój języka ojczystego dzieci, zgodnie z ich psychofizjologicznymi właściwościami. Celowi temu służą między innymi rozdziały poświęcone ćwiczeniom gramatycznym i ortograficznym, rozwijaniu aktywności twórczej, zabawom dramatycznym i dydaktycznym. Książka ta umożliwia również zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami dydaktycznymi i naukowymi tej dyscypliny pedagogicznej. Istotną jej cechą jest możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczycieli oraz inspirowanie ich do doskonalenia swego warsztatu zawodowego.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 5 )
5
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!