Współczesne problemy wykroczeń. Materialnoprawna i procesowa problematyka wykroczeń

-20%

Współczesne problemy wykroczeń. Materialnoprawna i procesowa problematyka wykroczeń

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

27,32  34,15

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

27,3234,15

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

Szeroko pojęte prawo wykroczeń — obejmujące zarówno część materialną, jak i procesową — łączy w sobie kompleks przepisów. Normują one zasady odpowiedzialności
za wykroczenie, określają czyny zakazane oraz te, które pod groźbą kary są nakazane. Przepisy te regulują również postępowanie na etapie czynności wyjaśniających, a także przed sądem.
Praktyka stosowania przepisów prawa wykroczeń przez organy do tego powołane oraz nieustanne podnoszenie wiedzy, kompetencji i umiejętności jednoznacznie
wskazują na konieczność podejmowania dyskusji nad problematyką prawa wykroczeń.
Oddawana do Państwa rąk publikacja obejmuje stosunkowo szeroki zakres badań i prezentacji na temat prawa wykroczeń. Podjęta problematyka mieści w sobie szereg zagadnień ustrojowych, dogmatyczno-prawnych i proceduralnych, budzących kontrowersje i spory zarówno z perspektywy naukowej, jak i praktycznej.


Liczba stron310
WydawcaWyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN-13978-83-746-2513-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  dr hab. Izabela Nowicka
  Zmiany legislacyjne w prawie wykroczeń (art. 50a k.w.) a realizacja funkcji gwarancyjnej
  Legislative changes in the lawpetty off enses (Article. 50a p.o.c.)
  and the implementation of the guarantee function     9
  dr Agnieszka Sadło-Nowak
  Odpowiedzialność za niewskazanie osoby, której powierzono pojazd do kierowania lub używania
  Responsibility for the nonindication whom the vehicle was entrusted for directing or using     21
  Anna Mocarska-Gierach
  Wybrane wykroczenia z ustawy Prawo łowieckie — zagadnienia materialne i procesowe
  Selected minor off ences from the hunter law act — substantive and procedural issue     31
  Henryk Bartecki, Cezary Kapkowski
  Problematyka zbiegów w prawie wykroczeń
  The issue of fugitives in the law petty offenses    41
  Sławomir Miszkiewicz
  Złośliwe niepokojenie czy stalking
  Malicious intrusion or stalking     53
  dr Aleksandra Nowak
  Wykroczenia określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii
  Minor off ences specifi ed in the act on counteracting drug addiction     61
  Ewa Duda
  Sprowadzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym a spowodowanie wypadku w komunikacji
  Causing danger to road safety and the accident in communication     77
  dr Monika Filipowska-Tuthill
  Kradzież i przywłaszczenie cudzej rzeczy jako współczesny wyraz patologii wśród młodzieży
  Theft and appropriation of another’s property as a contemporarypathology among youth     87
  dr Joanna Łuczak
  Nieobyczajny wybryk — charakterystyka wykroczenia
  z art. 140 k.w.
  Indecent excess — characteristic of the petty offence under article 140 code of petty offences    99
  dr Marcin Wielec
  Stopień relacji pomiędzy odpowiedzialnością dyscyplinarną a odpowiedzialnością wykroczeniową
  Th e degree of relationship between disciplinary liability and responsibility for misconducts     109
  dr Monika Porwisz
  Kontrawencjonalizacja, kontradyktoryjność, konsensualizm — aspekty materialnoprawne i procesowe
  Partial depenalization, adversarial system, agreement — substantive and procedural aspects     123
  Anna Kalisz
  W jakim zakresie 1 lipca 2015 r. zmieni się procedura wykroczeniowa?
  To what extent will change code of procedure for violations from day 1 july 2015?     143
  dr Dorota Mocarska
  Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego — nadużycia funkcjonariuszy Policji. Studium przypadku
  Imposition of fi nes by mandate of criminal — police officers abuse. Case study     167
  dr Justyna Żylińska
  Mediacja — nowa instytucja w sprawach o wykroczenia
  Mediation — a new institution in offences     177
  dr Ireneusz Kobus
  Zatrzymanie osoby w postępowaniu o wykroczenie — po nowelizacji z 27 września 2013 r.
  Stopping the person with a view to tort — aft er amendments of 27 September 2013     191
  Agnieszka Choromańska
  Uprawnienia Policji względem nieletniego sprawcy wykroczenia po nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
  Police powers apply to a juveniles, who commits minor off ence
  in the light of amended of law on proceedings in juvenile cases     203
  Andrzej Osiński
  Uprawnienia pokrzywdzonego w czynnościach wyjaśniających w sprawach o wykroczenia
  Th e rights of the wronged person in explanatory proceedings in misdemeanors cases     217
  dr hab. Justyna Karaźniewicz
  Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia a postępowanie przygotowawcze prowadzone w sprawach o przestępstwa
  Explanatory proceedings in petty off ences proceedings and preparatory proceedings in criminal proceedings     241
  dr Cezary Tatarczuk
  Struktura policyjnej represji sprawców wykroczeń a poczucie bezpieczeństwa Polaków w pobliżu miejsca ich zamieszkania
  The structure of police repression of the off enders and a sense of security of the Poles near the place of their residence     257
  dr Anna Chodorowska
  System transgranicznej wymiany informacji a poprawa
  bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  The system of the cross-border information exchange
  and the improvement in the safety of the road traffic    271
  Maria Górska
  Prerogatywy Biura Ochrony Rządu w kontekście funkcji policji administracyjnej
  Government protection bureau prerogatives in context of administrative police function     281
  prof. dr hab. Feliks Prusak
  Kompetencje organów policji administracyjnej w sprawach o wykroczenia (suwerenność czy konkurencja)
  The competences of administrative Police authorities in malfeasant cases (sovereignty or competition)     291
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia