Wpływ procesów globalizacyjnych na kondycję rynku pracy w wybranych państwach UE

-25%

Wpływ procesów globalizacyjnych na kondycję rynku pracy w wybranych państwach UE

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

9,75  13,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

9,7513,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Prezentowane opracowanie jest głosem w szeroko prowadzonej dyskusji na temat wpływu procesów globalizacyjnych na kształtowanie się rynku pracy. Tytułowa kondycja rynku pracy oznacza relacje pomiędzy pracownikami i pracodawcami, poziom zatrudnienia i bezrobocia. Rynku pracy rozumianego w szerokim sensie i postrzeganego zarówno ze strony podażowej, jak i popytowej. Ważni są wszyscy uczestnicy tego rynku – pracodawcy i pracownicy oraz w równym stopniu konsumenci wytworzonych dóbr. Istotna jest również dynamika zmian rynku pracy i fakt, czy w dobie powszechnej informatyzacji jest on w stanie nadążyć za skutkami globalizacji widocznymi w innych dziedzinach życia. Echem zmian postaw uczestników rynku pracy, w pewnym sensie wymuszonym, jest zmiana jego struktury i zanik równowagi pomiędzy trzema jego podstawowymi sektorami. Nie bez znaczenia jest wpływ procesów zewnętrznych, a w szczególności procesów demograficznych na jego ogólną kondycję i dynamikę zmian charakteryzujących go procesów czy parametrów. Monografia składa się z czterech części – czterech rozdziałów, stanowiących niezależne opracowania autorów, mogące być podstawą dalszych badań i rozważań naukowych, ale spójnych tematycznie i w głównym nurcie związanych z zagadnieniem wpływu procesów globalizacyjnych na kondycję rynku pracy.


Liczba stron134
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-277-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Rozdział    1
  Procesy depopulacyjne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy w krajach Europy Centralnej i Wschodniej    11
  1.1. Wprowadzenie     11
  1.2. Rozwój liczebny ludności    12
  1.3. Ruch naturalny ludności, umieralność ogółem i umieralność niemowląt    15
  1.4. Typy demograficzne ludności i kierunki zmian zaludnienia    21
  1.5. Struktura ludności według grup wieku    23
  1.6. Trendy potencjalnych zasobów siły roboczej, ich starzenie się i przewidywane zmiany    27
  1.7. Podobieństwo krajów ze względu na potencjał demograficzny    36
  1.8. Wnioski    39
  Literatura     41
  Rozdział    2
  Globalizacja a zmiany na rynku pracy UE-28 – wybrane problemy    42
  2.1. Wprowadzenie     42
  2.2. Globalizacja a rynek pracy    43
  2.3. Dynamika zatrudnienia w UE-28 w latach 2000-2013     48
  2.4. Zmiany bezrobocia w UE-28 w latach 2000-2013     53
  2.5. Od gospodarki industrialnej do postindustrialnej – przemiany struktur zatrudnienia    57
  2.6. Reindustrializacja – rozwój przemysłów high-tech    60
  2.7. Zatrudnienie w usługach wiedzochłonnych w UE-28 w latach 2000-2013     63
  2.8. Zjawisko delokalizacji w gospodarkach UE-28     67
  2.9. Podsumowanie    72
  Literatura     74
  Rozdział    3
  Globalizacja, serwicyzacja i zmiana modelu konsumpcji a współczesny rynek pracy    77
  3.1. Uwagi wstępne     77
  3.2. Procesy globalizacyjne i ich skutki     79
  3.3. Aktywność zawodowa i poziom zatrudnienia     80
  3.4. Wskaźnik zatrudnienia według wykształcenia i wieku    82
  3.5. Dynamika zmian poziomu zatrudnienia według branż    85
  3.6. Problemy bezrobocia a współczesny rynek pracy    88
  3.7. Czas trwania bezrobocia jako element destabilizacji rynku pracy     96
  3.8. Postanowienia Strategii Lizbońskiej a realny rynek pracy UE    98
  3.9. Podsumowanie    106
  Literatura     107
  Rozdział    4
  Rynek pracy w warunkach oddziaływania sił globalizacyjnych    109
  4.1. Wprowadzenie     109
  4.2. Relacje pomiędzy globalizacją i wybranymi zmiennymi makroekonomicznymi – ujęcie teoretyczne    109
  4.3. Uwarunkowania gospodarcze procesu włączenia się polskiej gospodarki w nurt globalizacji – faza tworzenia podstaw gospodarki rynkowej    112
  4.4. Globalizacja i jej mechanizmy sprawcze – wybrane zagadnienia     113
  4.5. Dynamika i struktura przeobrażeń zatrudnienia w Polsce – procesy dostosowawcze w okresie przyspieszenia tendencji globalizacyjnych     119
  4.6. Liberalizacja stosunków pomiędzy pracodawcami i pracobiorcami    122
  4.7. Emigracja zagraniczna Polaków i jej relacje z macierzystym rynkiem pracy    126
  4.8. Podsumowanie    129
  Literatura     130
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia