Zarządzanie wiedzą marketingową w strukturach sieciowych sektora produktów informatycznych

-25%

Zarządzanie wiedzą marketingową w strukturach sieciowych sektora produktów informatycznych

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

24,00  32,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

24,0032,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy ma charakter czysto teoretyczny i obejmuje definicję oraz charakterystykę wiedzy i wiedzy marketingowej, modele sieci wartości ujęte przez pryzmat zarządzania wiedzą oraz koncepcje budowy wiedzy marketingowej przez przedsiębiorstwa w relacjach z partnerem i klientem. Rozdział drugi poświęcono systemowi i narzędziom zarządzania wiedzą marketingową. W rozdziale trzecim scharakteryzowano kategorię struktury sieciowej i zdiagnozowano motywy relacji sieciowych w świetle systemowych wartości produktu informatycznego. Zidentyfikowano podmioty relacji sieciowych powołanych do tworzenia informatycznych produktów systemowych. Określono zasady współpracy opartej na dyfuzji wiedzy w sieci partnerów IT. Rozdział czwarty obejmuje charakterystykę metasegmentów docelowych sektora IT w Polsce w ujęciu ilościowym i jakościowym. W rozdziale piątym zaprezentowano elementy modelu zrealizowanych badań, charakteryzując szczegółowo cele, założenia i metody badawcze. Przedstawiono również charakterystykę próby badawczej.


Liczba stron283
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-296-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział I
  Zarządzanie wiedzą marketingową w organizacji sieciowej – aspekty teoretyczne    21
  1. Koncepcje wiedzy i zarządzania wiedzą w organizacji    21
  1.1. Podejście japońskie    31
  1.2. Podejście procesowe    35
  1.3. Podejście zasobowe    41
  1.4. Podejście integralne/holistyczne    48
  2. Modele sieci wartości a wiedza marketingowa     52
  3. Koncepcje zarządzania wiedzą marketingową     58
  3.1. Procesowe ujęcie zarządzania wiedzą marketingową    61
  3.2. Strukturalne ujęcie zarządzania wiedzą marketingową    65
  4. Wiedza marketingowa w strukturach sieciowych    69
  4.1. Wiedza, umiejętności i kompetencje marketingowe przedsiębiorstwa i jego partnerów    70
  4.2. Wiedza marketingowa jako przedmiot relacji z klientem    76
  Rozdział II
  Systemy i narzędzia zarządzania wiedzą marketingową    83
  1. Zespoły wiedzy, podmioty i ich relacje    83
  1.1. Praktycy, konstruktorzy, dowódcy wiedzy w systemach zarządzania wiedzą marketingową. Domeny uczestników wspólnoty jako determinanta pozycji w sieci wiedzy    88
  1.2. Community of Practice jako forma wspólnoty praktyków wiedzy marketingowej    91
  2. Wiedza marketingowa jako determinanta pozycji negocjacyjnej partnerów sieci    98
  3. Praktyki służące rozwijaniu wiedzy i ich narzędzia (na przykładzie sektora IT)    108
  3.1. Narzędzia wspólnot wiedzy oparte na technologiach informatycznych    109
  3.2. Marketing relacyjny i komunikacja marketingowa jako formy kreowania i dyfuzji wiedzy    118
  3.3. Stan B+R w sektorze IT jako wyraz zarządzania wiedzą marketingową    124
  3.4. Dostawcy usług badawczych dla sektora IT w Polsce    127
  3.5. Zewnętrzne wsparcie dla zarządzania wiedzą    129
  Rozdział III
  Związki sieciowe firm w procesach kształtowania, komunikacji i wymiany systemowych produktów informatycznych    140
  1. Struktury sieciowe i ich produkty – identyfikacja kategorii badawczej    140
  2. Motywy rozwoju relacji sieciowych w świetle systemowych korzyści produktów informatycznych     145
  3. Systemowe produkty informatyczne i ich modele    149
  3.1. Pojęcie i atrybuty produktów informatycznych    149
  3.2. Modele teoretyczne systemowych produktów informatycznych    155
  4. Międzysektorowy i subsektorowy ekosystem biznesu informatycznego a podmioty relacji sieciowych na wybranym przykładzie subsieci     161
  5. Charakter relacji i zasady współpracy w sektorze IT    172
  5.1. Centra kompetencyjne jako podmioty dyfuzji wiedzy    172
  5.2. System kooperacji kwalifikowanej w sektorze IT    175
  5.3. Efekty dyfuzji i interuprocesowienia wiedzy w relacjach podmiotów sektora produktów IT i partnerów sfery handlu    190
  Rozdział IV
  Klient w sieci wiedzy przedsiębiorstw sektora produktów informatycznych    194
  1. Metasegmenty docelowe sektora IT w Polsce    194
  2. Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla segmentów biznesowych w Polsce − ujęcie ilościowe i jakościowe    197
  3. Sposoby i narzędzia współkreowania produktu systemowego w relacjach opartych na wiedzy, przedsiębiorstwo – klient finalny/użytkownik    207
  3.1. Praktyki kreowania rynków i współpracy z klientem w firmie Intel     207
  3.2. Klienckie wspólnoty wiedzy w firmie Microsoft    209
  3.3. Centra klienckiego kreowania produktu w firmie HP    212
  3.4. Sposoby usieciowienia wiedzy w firmie Apple     214
  3.5. Praktyki kreowania wiedzy w firmie IBM     216
  3.6. Sposoby kreowania wiedzy we wspólnotach podmiotów poszerzonego rdzenia sieci i kręgu sieci    219
  Rozdział V
  Model procesu i struktury zarządzania wiedzą marketingową w organizacjach sieciowych systemowych produktów IT     227
  1. Organizacja i model badawczy, metody, narzędzia i próba badawcza    227
  2. Holistyczny model zarządzania wiedzą marketingową przedsiębiorstw sektora IT    236
  3. Profil relacji sieciowych podmiotów multisektora IT     240
  4. Model budowy kompetencji marketingowych na przykładzie wybranej sieci     243
  5. Profil kooperanckich i klienckich wspólnot wiedzy w grupie promotorów, podmiotów poszerzonego rdzenia sieci i kręgu sieci    244
  Zakończenie    249
  Załącznik     253
  Bibliografia    255
  Spis rysunków    279
  Spis tabel    281
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia