Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego

Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego

1 opinia

Format:

epub

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

99,00

Format: epub

99,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja prezentuje rozwiązania w zakresie tworzenia i wprowadzania w życie systemu oraz polityki zarządzania ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego. W książce zawarto m.in.: wskazówki dla jednostek w zakresie kształtowania własnych, zindywidualizowanych procedur zarządzania ryzykiem w oparciu o najnowszy standard zarządzania ryzykiem ISO 31000, w tym w zakresie definiowania ryzyka i znaczenia zagrożeń w ich działalności, nowe rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania ryzykiem (struktura ramowa i etapy przebiegu procesu) ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego, wyniki badań ankietowych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ich postaw wobec ryzyka i ubezpieczeń oraz dokonanej przez nie analizy zagrożeń, wytyczne związane z budowaniem programu ubezpieczeniowego dla gmin, przy uwzględnieniu zakupu ubezpieczeń w procedurze zamówień publicznych, problematykę funkcjonowania ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek samorządu terytorialnego.
Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla kierowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, audytorów wewnętrznych oraz pracowników samorządowych zaangażowanych w proces zarządzania ryzykiem w poszczególnych jednostkach. Będzie także pomocne pracownikom zakładów ubezpieczeń oraz pośrednikom ubezpieczeniowym.


Liczba stron404
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-7924-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  Wstęp    11
  Rozdział I Ryzyko w działalności jednostek samorządu terytorialnego    15
  1.1. Jednostka samorządu terytorialnego jako podmiot ryzyka    15
  1.2. Istota ryzyka w działalności jednostek samorządu terytorialnego    30
  1.3. Rodzaje ryzyka w działalności jednostek samorządu terytorialnego    35
  1.4. Zachowania jednostek samorządu terytorialnego wobec ryzyka    52
  Rozdział II Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego    65
  2.1. Istota i zakres zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego    65
  2.2. Cele zarządzania ryzykiem w powiązaniu z celami i zadaniami jednostek samorządu terytorialnego    77
  2.3. Korzyści z zarządzania ryzykiem i skutki jego braku    88
  2.4. Zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza    95
  Rozdział III Międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem i możliwości ich implementacji przez jednostki samorządu terytorialnego    111
  3.1. Geneza i rodzaje standardów zarządzania ryzykiem    111
  3.2. Standard europejski (FERMA)    117
  3.3. Standard amerykański (COSO II)    120
  3.4. Standard australijsko-nowozelandzki (AS/NZS 4360:2004)    124
  3.5. Standard ISO 31000    125
  3.6. Możliwości implementacji międzynarodowych standardów zarządzania ryzykiem przez jednostki samorządu terytorialnego    130
  Rozdział IV Polityka zarządzania ryzykiem jednostek samorządu terytorialnego    140
  4.1. Pojęcie i zakres polityki zarządzania ryzykiem    140
  4.1.1. Uzasadnienie zarządzania ryzykiem    144
  4.1.2. Główne cele zarządzania ryzykiem    145
  4.1.3. Definicja systemu zarządzania ryzykiem    145
  4.2. Struktura zarządzania ryzykiem - odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem    146
  4.3. "Apetyt na ryzyko"    153
  4.4. Zasady identyfikacji, analizy, oceny, dokumentowanie i raportowanie ryzyka    157
  Rozdział V System zarządzania ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego    172
  5.1. Pojęcie systemu zarządzania ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego i czynniki go kształtujące    172
  5.2. Etapy procesu kreacji i implementacji systemu zarządzania ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego    177
  5.3. Zarządzanie ryzykiem a audyt wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego    185
  5.4. Ocena systemu zarządzania ryzykiem przez audyt wewnętrzny    200
  Rozdział VI Struktura ramowa w jednostkach samorządu terytorialnego z uwzględnieniem ryzyka katastroficznego    206
  6.1. Konstruowanie ryzyka katastroficznego w jednostkach samorządu terytorialnego w odniesieniu do zagrożeń naturalnych    206
  6.1.1. Wpływ zjawisk naturalnych na postrzeganie ryzyka katastroficznego    206
  6.1.2. Ryzyka katastroficzne w jednostkach samorządu terytorialnego    214
  6.2. Struktura ramowa w standardzie COSO II i w standardzie ISO 31000. Definiowanie struktury ramowej    220
  6.2.1. Struktura ramowa w standardzie zarządzania ryzykiem COSO II    222
  6.2.2. Struktura ramowa w standardzie zarządzania ryzykiem ISO 31000    226
  6.3. Kształtowanie struktury ramowej w jednostkach samorządu terytorialnego    233
  6.3.1. Upoważnienie i zaangażowanie - rola poszczególnych stanowisk    235
  6.4. Wdrożenie struktury ramowej zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego    241
  Rozdział VII Proces zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego z uwzględnieniem ryzyka katastroficznego    246
  7.1. Ustalenie kontekstu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego a zagrożenia katastroficzne    246
  7.2. Ocena ryzyka - identyfikacja, analiza i ewaluacja ryzyka    253
  7.2.1. Identyfikacja ryzyka    253
  7.2.2. Analiza ryzyka    259
  7.3. Postępowanie wobec zagrożeń - postępowanie z ryzykiem    263
  7.4. Efekty procesu zarządzania ryzykiem    276
  Rozdział VIII Ubezpieczanie ryzyka w działalności jednostek samorządu terytorialnego    282
  8.1. Istota ubezpieczeń gospodarczych jako instrumentów przeniesienia i finansowania skutków ryzyka oraz wady i zalety ubezpieczania ryzyka    282
  8.2. Ochrona ubezpieczeniowa jednostki samorządu terytorialnego - ustalenie zakresu ochrony i wysokości sumy ubezpieczenia    295
  8.3. Zakres współpracy jednostek samorządu terytorialnego z pośrednikiem ubezpieczeniowym    311
  8.4. Zakup usług ubezpieczeniowych na podstawie prawa zamówień publicznych    320
  Rozdział IX Ryzyka katastroficzne i metody ich finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego    331
  9.1. Finansowe skutki katastrof naturalnych w Polsce    331
  9.2. Dotychczasowe metody finansowania zdarzeń katastroficznych    337
  9.3. Ubezpieczeniowe i pozaubezpieczeniowe metody finansowania zdarzeń katastroficznych przez jednostki samorządu terytorialnego    346
  9.4. Wzajemność ubezpieczeniowa w finansowaniu skutków zdarzeń katastroficznych    355
  Bibliografia    367
  Źródła internetowe    389
  Wykaz aktów prawnych    391
  Spis tabel i rysunków    395
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia