Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym. Zagadnienia podstawowe

Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym. Zagadnienia podstawowe

1 opinia

Format:

epub

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

119,00

Format: epub

119,00

cena zawiera podatek VAT

Monografia stanowi kompleksowe opracowanie tematyki obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym. Książka opisuje strukturę norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego wskazujących prawo ojczyste, umożliwia rozwiązanie problemów zmiany obywatelstwa jako elementu decydującego o właściwości prawa np. w sprawach spadkowych czy małżeńskich, ułatwia rozstrzyganie o właściwym prawie ojczystym w razie tzw. wielopaństwowości, poddaje analizie zagadnienie ustalenia łącznika obywatelstwa. W opracowaniu zawarto krytyczną analizę dorobku doktryny oraz orzeczeń polskich, zagranicznych i europejskich z zakresu obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym. Jest to istotna pozycja literatury z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego o walorach nie tylko naukowych, lecz także praktycznych.


Liczba stron552
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    11
  Wstęp    19
  Rozdział 1 Kształtowanie się łącznika obywatelstwa w prawie kolizyjnym    27
  1.1. Zasada personalności prawa w epoce antyku i średniowiecza    27
  1.2. Obywatelstwo w epoce nowożytnej kodyfikacji prawa cywilnego    37
  1.2.1. Geneza europejskiej idei obywatelstwa i jej wpływ na prawo prywatne    37
  1.2.2. Francuski kodeks cywilny    42
  1.2.3. Austriacki kodeks cywilny    46
  1.2.4. Zuryski kodeks prawa prywatnego (Privatrechtliches Gesetzbuch)    49
  1.3. Stanowiska XIX-wiecznej doktryny prawa kolizyjnego    53
  1.3.1. Friedrich Karl von Savigny    53
  1.3.2. Pascuale Stanislao Mancini i nurt personalistyczny w prawie prywatnym międzynarodowym przełomu XIX i XX w.    56
  1.4. Dalszy rozwój kolizyjnoprawnej zasady obywatelstwa    71
  1.4.1. Stanowisko Instytutu Prawa Międzynarodowego    71
  1.4.2. Wpływ tzw. nowej szkoły włoskiej na wczesną krajową i międzynarodową kodyfikację prawa kolizyjnego    77
  1.4.3. Recepcja zasady obywatelstwa w polskim prawie kolizyjnym    89
  Rozdział 2 Prawo kolizyjne wobec krajowych i prawnomiędzynarodowych aspektów instytucji obywatelstwa    99
  2.1. Uwagi ogólne o obywatelstwie    99
  2.2. Nabycie i utrata statusu obywatela    115
  2.3. Wybrane przykłady wpływu międzynarodowej sukcesji państw na obywatelstwo ludności    133
  2.3.1. Obywatelstwo polskie w kontekście skutków II wojny światowej    133
  2.3.2. Obywatelstwo niemieckie w perspektywie włączenia NRD do RFN    141
  2.3.3. Obywatelstwo ludności Hongkongu po cesji na rzecz Chin    148
  2.4. Wielopaństwowość oraz zasada efektywności obywatelstwa    150
  2.5. Prawo do obywatelstwa. Bezpaństwowcy i uchodźcy    163
  2.6. Łącznik obywatelstwa a prawnomiędzynarodowe uznanie państwa    172
  Rozdział 3 Podstawowe problemy zasady obywatelstwa we współczesnym prawie prywatnym międzynarodowym    178
  3.1. Łącznik obywatelstwa w ramach ogólnej struktury normy kolizyjnej prawa prywatnego międzynarodowego    178
  3.2. Statut personalny. Prawo personalne    185
  3.3. Aktualne znaczenie zasady obywatelstwa w prawie kolizyjnym    190
  3.3.1. Systemy kolizyjnoprawne państw europejskich    190
  3.3.2. Prawo prywatne międzynarodowe państw pozaeuropejskich    207
  3.3.3. Konwencje międzynarodowe    209
  3.3.4. Prawo prywatne międzynarodowe Unii Europejskiej (uwagi ogólne)    224
  3.4. Łącznik obywatelstwa a inne łączniki personalne    228
  3.4.1. Uwagi wprowadzające    228
  3.4.2. Łącznik zamieszkania    231
  3.4.3. Łącznik zwykłego pobytu    250
  3.5. Poszukiwanie optymalnego łącznika dla prawa personalnego osoby fizycznej w prawie kolizyjnym    264
  3.5.1. Argumenty dotyczące interesów ogólnych (systemu, obrotu prawnego)    266
  3.5.2. Argumenty dotyczące interesów jednostek (stron)    273
  3.5.3. Krytyczna ocena teorii "optymalnego" łącznika personalnego    285
  Rozdział 4 Zagadnienia konstrukcyjne norm w systemach kolizyjnoprawnych opartych na zasadzie obywatelstwa    290
  4.1. Kolizyjnoprawny łącznik obywatelstwa a jurysdykcja krajowa    290
  4.2. Kryterium obywatelstwa jako ogólna przesłanka stosowania norm kolizyjnych    302
  4.3. Łączniki norm kolizyjnych oparte na podstawie obywatelstwa    308
  4.3.1. Właściwość legis patriae osoby fizycznej    308
  4.3.2. Właściwość wspólnej legis patriae stron    328
  4.4. Rozwiązanie niektórych problemów wynikających ze wskazania legis patriae osoby fizycznej    340
  4.4.1. Uwagi wprowadzające    340
  4.4.2. Lex patriae wielopaństwowców    341
  4.4.3. Zastępczy statut personalny osób fizycznych    369
  4.5. Czynnik czasu we wskazaniu legis patriae osoby fizycznej    388
  4.5.1. Uwagi wprowadzające    388
  4.5.2. Zmiana obowiązujących norm kolizyjnych jako przesłanka zmiany statutu w znaczeniu szerszym    394
  4.5.3. Zmiana statutu w znaczeniu ścisłym    404
  4.5.4. Łącznik obywatelstwa a zjawisko międzynarodowej sukcesji państw    414
  4.5.5. Nieuwzględnienie zmian treści właściwego prawa ojczystego    419
  4.5.6. Uznanie statusu osoby fizycznej na skutek zmiany prawa właściwego ("konwalidacja przez zmianę statutu")    423
  Rozdział 5 Ogólne zagadnienia stosowania norm kolizyjnych systemu opartego na zasadzie obywatelstwa    430
  5.1. Ustalenie obywatelstwa na użytek zastosowania normy kolizyjnej    430
  5.2. Metody koordynacji systemów kolizyjnoprawnych w kwestii łączników personalnych    451
  5.2.1. Odesłanie    452
  5.2.2. Subiektywne wskazanie prawa właściwego (professio iuris)    462
  5.3. Niejednolitość prawa ojczystego    471
  5.4. Kwestia wstępna    484
  5.5. Klauzula porządku publicznego    489
  5.6. Obejście prawa    502
  Zakończenie    511
  Bibliografia    521
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia