Świat nanocząstek

7 ocen

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

53,40  89,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 89,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 53,40 zł  


53,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nanocząstki występowały w przyrodzie od zawsze, jednak dopiero niedawno poznano wielkie możliwości ich zastosowania w wielu dziedzinach techniki. Stało się to za przyczyną ogromnego zainteresowania nanocząstkami, zarówno w środowisku naukowym, pragnącym zrozumieć i wyjaśnić zjawiska w nanoskali, jak i przemysłowym, chcącym wykorzystać niezwykłe cechy nanocząstek do poprawy jakości całej gamy produktów.


Publikacja przedstawia specyficzne właściwości nanocząstek, wynikające z ich rozmiarów, metody ich charakteryzowania, wytwarzania oraz obszary zastosowania. Skierowana jest do studentów kierunków ścisłych i technicznych − fizyki, chemii, inżynierii materiałowej − oraz wydziałów mechanicznych, budowlanych i elektrycznych. Będzie użyteczna również dla pracowników przedsiębiorstw działających w innowacyjnych sektorach gospodarki, wykorzystujących zaawansowane materiały.


Rok wydania2016
Liczba stron400
KategoriaChemia fizyczna
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18818-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie Krzysztof J. Kurzydłowski, Małgorzata Lewandowska     13
  
  1. Różne sposoby postrzegania nanotechnologii Witold Łojkowski, Anna Świderska-Środa, Joanna Sobczyk     17
  1.1. Wprowadzenie     17
  1.2. Czym jest nanotechnologia     18
  1.3. Jaka jest dzisiejsza nanotechnologia     19
  1.4. Nanotechnologia w oczach środowiska akademickiego     21
  1.5. Nanotechnologia z punktu widzenia przemysłu     24
  1.6. Nanotechnologia w oczach rządów i instytucji finansujących naukę     26
  1.7. Nanotechnologia w świecie przepisów, praw i standardów     27
  1.8. Nanotechnologia w odbiorze społeczeństwa     28
  1.9. Wpływ polityki edukacyjnej na rozwój nanotechnologii     29
  1.10. Podsumowanie     30
  Literatura     33
  
  2. Technologie otrzymywania nanocząstek Urszula Narkiewicz     35
  2.1. Metody wytwarzania nanocząstek w fazie ciekłej     38
    2.1.1. Strącanie     39
    2.1.2. Metoda zol–żel     43
    2.1.3. Metody koloidalne     44
    2.1.4. Metody solwotermalne     44
  2.2. Metody otrzymywania nanocząstek w fazie gazowej     45
  2.3. Metody otrzymywania nanocząstek w fazie stałej     47
  2.4. Inne metody otrzymywania nanocząstek     48
    2.4.1. Metoda samoorganizacji     48
    2.4.2. Metoda wyładowania łukowego     48
    2.4.3. Rozdrabnianie wybuchowe i elektroeksplozja     49
    2.4.4. Techniki mikrofalowe     49
    2.4.5. Techniki ultradźwiękowe     50
    2.4.6. Metoda próżniowego odparowania przepływającego płynu     50
    2.4.7. Metoda elektroosadzania     50
    2.4.8. Powlekanie obrotowe     51
    2.4.9. Strącanie w płynach w stanie nadkrytycznym     51
    2.4.10. Kontrolowana krystalizacja z amorficznych prekursorów     51
    2.4.11. Metody z udziałem mikroorganizmów     52
  Literatura     52
  
  3. Nanomateriały węglowe Urszula Narkiewicz     55
  3.1. Zerowymiarowe nanomateriały węglowe     55
  3.2. Jednowymiarowe nanomateriały węglowe     57
  Literatura     60
  
  4. Nanocząstki tlenków o szerokiej przerwie energetycznej jako luminofory i znaczniki biologiczne Marek Godlewski, Michał Marek Godlewski     62
  4.1. Wstęp     62
  4.2. Procesy rekombinacji promienistej     62
  4.3. Luminofory w lampach fluorescencyjnych     64
  4.4. Ziemie rzadkie jako aktywatory świecenia luminoforów     70
  4.5. Czy nanorozmiary są potrzebne     74
  4.6. Znaczniki fluorescencyjne do zastosowań w biologii i medycynie     77
  4.7. Znaczniki fluorescencyjne nowej generacji     79
  4.8. Zastosowanie luminoforów domieszkowanych jonami metali ziem rzadkich w badaniach biomedycznych     81
  Literatura     84
  
  5. Nanocząstki a kataliza heterogeniczna Marcin Pisarek     86
  5.1. Wprowadzenie     86
  5.2. Kataliza heterogeniczna (kataliza kontaktowa)     88
    5.2.1. Wymagania stawiane katalizatorom     90
    5.2.2. Etapy reakcji chemicznych w katalizie heterogenicznej     90
  5.3. Otrzymywanie nanocząstek stosowanych w katalizie     92
  5.4. Metody charakteryzowania nanocząstek stosowanych w katalizie     93
  5.5. Przykłady zastosowania nanocząstek w reakcjach katalitycznych. Wpływ czynników morfologicznych, strukturalnych, chemicznych oraz geometrycznych     97
  5.6. Podsumowanie     103
  Literatura     104
  
  6. Nanocząstki zwiększające przewodność elektryczną Ewelina Ciecierska     106
  6.1. Nanorurki węglowe     106
  6.2. Grafen     108
  Literatura     111
  
  7. Nanocząstki w zastosowaniach biomedycznych Agata Roguska     112
  7.1. Wprowadzenie     112
  7.2. Nanocząstki metali szlachetnych     113
  7.3. Nanoczątski hyroksyapatytowe     117
  7.4. Nanocząstki magnetyczne     119
  7.5. Kropki kwantowe     122
  7.6. Nośniki leków     124
  7.7. Biosensory     127
  7.8. Podsumowanie     128
  Literatura     129
  
  8. Metody i procedury charakteryzowania morfologii nanocząstek Anna Świderska-Środa     131
  8.1. Parametry opisu budowy nanocząstek i techniki ich pomiaru     132
    8.1.1. Fundamentalne elementy charakterystyki nanoobiektów     132
    8.1.2. Techniki badawcze, stosowane w miernictwie nonoobiektów     133
  8.2. Znaczenie procedur w analizie morfologicznej nanocząstek     138
    8.2.1. Procedura badań nanomateriałów stosowana w Laboratorium Nanostruktur     139
  8.3. Nanometrologia w dokumentach UE     141
  8.4. Podsumowanie     142
  Literatura     142
  
  9. Obrazowanie nanocząstek metodami mikroskopii sił atomowych Michał Woźniak     144
  9.1. Sonda skanująca     146
  9.2. Rozdzielczość pikselowa     146
  9.3. Warunki środowiskowe     147
  Literatura     154
  
  10. Obrazowanie nanocząstek metodami mikroskopii elektronowej Tomasz Płociński    156
  10.1. Oddziaływanie wiązki elektronów z materią     160
  10.2. Detektory     162
  10.3. Mikroskopy wysokorozdzielcze HR STEM/TEM, wyposażone w korektor aberracji sferycznej i/lub chromatycznej     164
  10.4. Uchwyty     167
  10.5. Mikroanaliza składu chemicznego nanocząstek     167
  10.6. Przygotowanie nanocząstek do obserwacji w mikroskopie elektronowym     170
  Literatura     172
  
  11. Metody opisu kształtu i pomiary wielkości nanocząstek Krzysztof Rożniatowski, Tomasz Wejrzanowski     173
  11.1. Wstęp     173
  11.2. Parametry lokalne i globalne     173
  11.3. Ograniczenia pomiarowe     174
  11.4. Obrazowanie nanocząstek     175
  11.5. Parametry opisujące wielkość i kształt     176
  11.6. Analiza obrazu i wyznaczanie wielkości parametrów     179
  11.7. Podsumowanie     182
  Literatura     182
  
  12. Pomiar rozkładu wielkości nanocząstek metodą rozpraszania światła laserowego Agnieszka Opalińska     184
  Literatura     194
  
  13. Pomiar stabilności koloidów i zawiesin nanocząstek Jacek Wojnarowicz, Agnieszka Opalińska     195
  13.1. Układy dyspersyjne     195
    13.1.1. Stabilność koloidów i zawiesin     196
    13.1.2. Siły i oddziaływania między cząsteczkami     197
    13.1.3. Niestabilność Ostwalda     200
    13.1.4. Ruchy Browna     201
    13.1.5. Teoria DLVO (podwójna warstwa elektryczna)     202
    13.1.6. Zmienność układów dyspersyjnych     203
    13.1.7. Termodynamiczny aspekt stabilności układu dyspersyjnego     204
    13.1.8. Efekt steryczny     206
    13.1.9. Podsumowanie     207
  13.2. Proces destabilizacji zawiesin i koloidów     207
  13.3. Zasada pomiaru stabilności metodą MLS     209
    13.3.1. Stabilność     211
    13.3.2. Zmiana wielkości cząstek     212
    13.3.3. Migracja cząstek     213
    13.3.4. Połączenie niestabilności     214
    13.3.5. Podsumowanie     215
  13.4. Stabilność elektrostatyczna – potencjał zeta     215
    13.4.1. Pomiary potencjału zeta metodą elektroforetyczną     217
    13.4.2. Pomiary potencjału zeta metodą elektroakustyczną     218
    13.4.3. Pomiary potencjału zeta metodą potencjału strumieniowego     219
    13.4.4. Podsumowanie     219
  13.5. Podsumowanie rozdziału     220
  Literatura     220
  
  14. Pomiar rozmiaru nanokryształów metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego Stanisław Gierlotka     223
  14.1. Wstęp     223
  14.2. Dyfrakcja promieniowania na kryształach     224
    14.2.1. Analogie do dyfrakcji światła     224
    14.2.2. Specyficzne cechy dyfrakcji na kryształach     225
    14.2.3. Dyfrakcja na polikryształach     227
    14.2.4. Jak rozmiar krystalitu uwidacznia się na dyfraktogramach     229
  14.3. Określanie średniego rozmiaru krystalitów – metoda Scherrera     232
  14.4. Małe krystality z naprężeniami – metoda Williamsona–Halla     239
  14.5. Badanie rozkładu wielkości krystalitów przez analizę kształtu piku dyfrakcyjnego     242
    14.5.1. Ograniczenie metody analizy kształtu piku     247
  14.6. Podsumowanie, czyli jak postępować w praktyce     248
  Literatura     249
  
  15. Badanie rozkładu wielkości nanokrystalitów metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego Roman Pielaszek     250
  15.1. Zasada działania     250
  15.2. Proszki monodyspersyjne – metoda Scherrera     252
  15.3. Proszki polidyspersyjne     254
    15.3.1. Metoda Integral Breadth (uogólniona)     256
    15.3.2. Metoda Scherrera uogólniona, FW1_ 5/4_ 5M     258
    15.3.3. Nanokryształy dużych cząsteczek     259
    15.3.4. Metody bezpośredniego dopasowania     261
    15.3.5. Narzędzia internetowe     262
  15.4. Oszacowanie i redukcja błędów pomiarowych     264
    15.4.1. Błąd oznaczenia stałej sieci nanokryształów     264
    15.4.2. Błąd oznaczenia rozmiaru ziarna nanokryształów     265
    15.4.3. Określanie poziomu tła piku     265
  15.5. Ograniczenia metod rentgenowskich     266
  15.6. Podstawy fizyczne (dla dociekliwych)     267
    15.6.1. Równanie Debye’a     267
    15.6.2. Równanie Debye’a dla kryształów, warunek Bragga     267
    15.6.3. Profil linii i stała Scherrera dla kryształów prostopadłościennych     271
    15.6.4. Profil linii i stała Scherrera dla kryształów kulistych     273
    15.6.5. Profil linii dla proszków polidyspersyjnych (wielościany)     274
    15.6.6. Profil linii dyfrakcyjnej dla proszków polidyspersyjnych (ziarna kuliste)     278
    15.6.7. FW1_ 5/4_5M – metoda Scherrera dla proszków polidyspersyjnych     280
    15.6.8. Metoda Integral Breadth (uogólniona)     283
    15.6.9. Oszacowanie błędów pomiarowych stałej sieci     284
    15.6.10. Oszacowanie błędów pomiaru rozmiaru ziarna     286
  Literatura     286
  
  16. Znaczenie morfologii w kształtowaniu właściwości nanocząstek Anna Świderska-Środa     287
  Literatura     290
  
  17. Toksyczność nanocząstek i sposoby jej wyznaczania Agnieszka Gajewicz, Tomasz Puzyn, Przemysław Oberbek, Michał Woźniak     291
  17.1. Czy nanocząstki są toksyczne     291
  17.2. Potencjalne mechanizmy toksyczności nanocząstek     293
  17.3. Ocena ryzyka stwarzanego przez nanocząstki     295
  17.4. Metody eksperymentalne     297
    17.4.1. Metody in vitro     298
    17.4.2. Metody mikroskopowe     301
    17.4.3. Metody in vivo     305
    17.4.4. Podstawowe badania toksykometryczne     306
  17.5. Metody komputerowe (in silico)     309
    17.5.1. Zbieranie danych eksperymentalnych     310
    17.5.2. Podział związków na zbiór uczący i testowy     310
    17.5.3. Obliczenie deskryptorów     311
    17.5.4. Kalibracja i walidacja modelu     313
  17.6. Przykłady zastosowania metod QSAR do nanocząstek     317
  17.7. Podsumowanie     323
  Literatura     324
  
  18. Bezpieczeństwo i higiena pracy z nanocząstkami Anna Świderska-Środa     330
  18.1. Ochrona zdrowia pracowników     331
    18.1.1. Rekomendowane limity stężeń nanocząstek w środowisku pracy     331
    18.1.2. Rekomendowane środki ochrony pracowników     333
  18.2. Ryzyko pożaru i eksplozji w środowisku pracy     338
    18.2.1. Środki ochrony przeciwpożarowej     338
  18.3. Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw     339
    18.3.1. Karty charakterystyki materiału     339
    18.3.2. Etykiety znamionowe na pojemnikach     341
  18.4. Podsumowanie     341
  Literatura     342
  
  19. Nanomateriały w świetle przepisów Unii Europejskiej Anna Świderska-Środa, Agnieszka Baran     345
  19.1. Definicje i normy     345
    19.1.1. Definicja nanomateriału     345
    19.1.2. Działania normalizacyjne w nanotechnologii     349
  19.2. Kluczowe regulacje Unii Europejskiej dotyczące substancji chemicznych, w tym nanomateriałów     351
    19.2.1. System kontroli substancji chemicznych w Unii Europejskiej     351
  19.3. Przepisy sektorowe zawierające odniesienia do nanomateriałów     357
    19.3.1. Produkty kosmetyczne     357
    19.3.2. Produkty biobójcze     358
    19.3.3. Produkty spożywcze     358
  19.4. Przepisy na poziomie krajowym odnoszące się do nanomateriałów     360
  19.5. Podsumowanie     362
  Literatura     362
  
  20. Polityka i działania Unii Europejskiej w odniesieniu do nanomateriałów Anna Świderska-Środa     366
  Literatura     369
  
  21. Rynek nanocząstek tlenków metali Elżbieta Krawczyk-Dembicka     371
  21.1. Nanotechnologia na świecie     371
  21.2. Nanotechnologia w Polsce     375
  21.3. Rynek nanocząstek tlenków metali     378
    21.3.1. Nanocząstki tlenku glinu (Al2O3)     380
    21.3.2. Nanocząstki tlenku antymonu cyny (ATO)     383
    21.3.3. Nanocząstki tlenku bizmutu (Bi2O3)     384
    21.3.4. Nanocząstki ditlenku ceru (CeO2)     384
    21.3.5. Nanocząstki tlenku kobaltu (CoO)     385
    21.3.6. Nanocząstki tlenku miedzi (CuO)     386
    21.3.7. Nanocząstki tlenku żelaza (Fe2O3 oraz Fe3O4)     386
    21.3.8. Nanocząstki tlenku indu (In2O3)     387
    21.3.9. Nanocząstki tlenku magnezu (MgO)     387
    21.3.10. Nanocząstki tlenku manganu (MnO oraz Mn2O3)     388
    21.3.11. Nanocząstki tlenku niklu (NiO)     389
    21.3.12. Nanocząstki ditlenku krzemu (SiO2)     389
    21.3.13. Nanocząstki ditlenku tytanu (TiO2)     390
    21.3.14. Nanocząstki tlenku itru (Y2O3)     390
    21.3.15. Nanocząstki tlenku cynku (ZnO)     391
    21.3.16. Nanocząstki ditlenku cyrkonu (ZrO2)     392
  Literatura     404
  
  Ważniejsze skróty i akronimy     405
  
  Skorowidz     413
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia