Polityka równości płci na szczeblu samorządowym - WPROWADZENIE DO BADAŃ EMPIRYCZNYCH

-25%

Polityka równości płci na szczeblu samorządowym - WPROWADZENIE DO BADAŃ EMPIRYCZNYCH

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

3,00  4,00

Format: pdf

3,004,00

cena zawiera podatek VAT

W poszczególnych rozdziałach pracy autorka zaprezentowała tematykę równościową,
rozpoczynając w rozdziale I od wyjaśnienia, czym jest idea równości i jak może być definiowana
oraz jakie są jej relacje z zasadą sprawiedliwości. Śledząc poniekąd losy historyczne
kobiet i mężczyzn, mając na uwadze ich wzajemne stosunki, odniosła się do poglądów
filozoficznych na równość, począwszy od czasów najdawniejszych, aż do obecnych.
Poruszyła także materię płci, zarówno biologicznej, jak i społeczno-kulturowej, stanowią cych istotne tło dla głównego nurtu rozważań. Scharakteryzowała też rozwój ruchów feministycznych
i wiążące się z nim przemiany świadomościowe w społeczeństwach, szczególnie
państw Zachodu (m.in. kraje europejskie oraz Stany Zjednoczone).
W II rozdziale autorka skupiła się na zasadzie równości płci w kontekście prawnym
i politycznym. Scharakteryzowała przepisy prawne, obowiązujące zarówno na forum międzynarodowym,
jak i europejskie oraz krajowe. Przedstawiła ewolucję zmian prawnych
oraz społeczne skutki podejmowanych legislacji, mając na uwadze tło historyczno-polityczne
poszczególnych okresów czasowych. Omówiła strategię gender mainstreaming,
której powstanie stanowi niewątpliwie punkt zwrotny w procesie definiowania zasady
równości płci. Wskazała genezę, narzędzia oraz oceny owej strategii, a także sposób jej
wdrażania w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Odniosła się tym
samym do krajowych dokumentów równościowych i związanym z nimi planem działania
na rzecz równości. Następnie, przytaczając dane statystyczne dotyczące wyników wyborów,
zwróciła uwagę na problem niedoreprezentowania kobiet w strukturach władzy.
Wskazała kilka zdiagnozowanych i opublikowanych w literaturze przedmiotu przyczyn
i skutków tego zjawiska i w tym kontekście poddała ocenie równościowe narzędzia zarządzania,
wdrażane (bądź planowane) przez rząd na szczeblu krajowym.
W rozdziale III autorka odniosła się do polityki równości płci na szczeblu lokalnym,
analizując przypadek gminy jako jedynej konstytucyjnej i zarazem podstawowej jednostki
samorządu terytorialnego. Scharakteryzowała pozycję prawną gmin w strukturze
zdecentralizowanej administracji samorządowej oraz zaprezentowała katalog ich zadań
własnych i zleconych. Następnie przedstawiła wypracowane przez siebie zestawienie
możliwych instrumentów gminnej polityki równości płci: prawno-politycznych, instytucjonalnych
i finansowych.
W rozdziale IV – jak wyjaśniono powyżej – odbiegającym zarówno formą, jak i objętością
od pozostałych części pracy, autorka zawarła metodologiczne wprowadzenie do
zrealizowanych badań.
W rozdziałach V i VI autorka przedstawiła wyniki badania. Pozyskane dane mają charakter
jakościowo-ilościowy. Jako że polityka równości płci na szczeblu lokalnym nie wynika
w dużej mierze z jasnych, powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, gminy
podejmują różnorodne działania, niedające się niejednokrotnie i co za tym idzie – rzetelnie
sklasyfikować. Tak więc, przytaczając dane ilościowe, pochyliła się nad konkretnymi
przypadkami, tzw. dobrymi praktykami z zakresu wdrażania zasady równości płci. Nie
zabrakło też przedstawienia złych praktyk oraz końcowych rekomendacji, które zawarła
w zakończeniu pracy.


WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
ISBN-13978-83-64788-69-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia