Prawo suplementów diety

Prawo suplementów diety

1 opinia

Format:

epub

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

49,00

Format: epub

49,00

cena zawiera podatek VAT

Poradnik jest efektem wieloletnich praktycznych doświadczeń związanych z obsługą prawną podmiotów z obszaru suplementów diety i produktów pokrewnych. .. Prezentowane opracowanie zawiera kompleksową analizę zagadnień prawnych dotyczących obrotu suplementami diety na polskim rynku. Autorzy szczegółowo przedstawili kwestie związane z przygotowaniem suplementów diety, ich wprowadzaniem do obrotu, reklamą oraz nadzorem odpowiednich organów. Omówienie powyższych tematów zostało wzbogacone o niezwykle aktualną tematykę dotyczącą oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych. .. Książka skierowana jest do wszystkich uczestników obrotu rynkowego suplementami diety, a więc do osób przygotowujących dokumentację zgłoszeniową tych produktów, do organów zaangażowanych w promocję, dystrybucję hurtową i detaliczną suplementów diety, a także do tych wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w tym obszarze i poszukują odpowiedzi na praktyczne pytania dotyczące ram prawnych obrotu suplementami diety.


Liczba stron248
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-5526-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  Wprowadzenie    11
  Rozdział 1 Suplementy diety - kwalifikacje produktów    15
  1.1. Definicja suplementu diety    15
  1.1.1. Suplement diety to środek spożywczy    16
  1.1.2. Witaminy i minerały w suplementach diety    17
  1.1.3. Inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub fizjologiczny    20
  1.1.4. Forma podania    22
  1.2. Suplementy diety a produkty lecznicze    23
  1.2.1. Zakaz posiadania przez suplementy diety właściwości produktów leczniczych    23
  1.2.2. Zakaz przypisywania suplementom diety właściwości produktów leczniczych    25
  1.2.3. Zakaz prezentowania suplementów diety jak produktów leczniczych    26
  1.2.4. Lek czy suplement diety - zasady kwalifikacji    26
  1.2.5. Suplement diety a FSMP    27
  1.3. Nazwa suplementu diety    28
  1.3.1. Marki parasolowe w nazwach suplementów diety    30
  1.3.2. Nazwa produktów z innych państw UE    30
  1.3.3. Ochrona elementów dystynktywnych suplementów diety    31
  Rozdział 2 Wprowadzanie do obrotu suplementów diety    34
  2.1. Powiadomienie o zamiarze wprowadzenia do obrotu suplementu diety - wymagane informacje    34
  2.2. Znakowanie suplementów diety    36
  2.3. Oznakowanie czytelne, trwałe, nieusuwalne, widoczne    39
  2.4. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez GIS    40
  2.4.1. Początek i koniec postępowania    40
  2.4.2. Długość postępowania    41
  2.4.3. Przedmiot postępowania    42
  2.4.4. Wymóg dodatkowych opinii w zakresie kwalifikacji produktu    42
  2.4.5. Opinia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych    42
  2.4.6. Zespół do Spraw Suplementów Diety    43
  2.4.7. Opinia jednostki naukowej    43
  2.4.8. Negatywne stanowisko GIS    44
  2.5. Suplement diety zafałszowany    45
  2.6. Suplementy diety w ramach swobodnego przepływu towarów    46
  2.6.1. Czosnek i czerwony ryż to nie lek    47
  2.6.2. Środki ograniczające swobodny przepływ towarów muszą być proporcjonalne do zamierzonego celu    49
  2.6.3. Import równoległy suplementów diety    50
  Rozdział 3 Reklama suplementów diety    52
  3.1. Ogólne zasady prowadzenia reklamy żywności    52
  3.2. Definicja reklamy    53
  3.3. Wymogi dotyczące reklamy środków spożywczych (art. 46 u.b.ż.ż.)    54
  3.3.1. Zakaz reklamy wprowadzającej w błąd    54
  3.3.2. Rozważny konsument    60
  3.3.3. Zakaz przypisywania środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia    63
  3.3.4. Łączna reklama suplementu diety i produktu leczniczego    70
  3.4. Szczególne wymogi dotyczące reklamy suplementów diety (art. 27 ust. 4 i 5 u.b.ż.ż.)    71
  3.4.1. Określenie "suplement diety"    71
  3.4.2. Zakaz informacji stwierdzających lub sugerujących, że zbilansowana i zróżnicowana dieta nie może dostarczyć wystarczających dla organizmu ilości składników odżywczych    73
  3.5. Reklama suplementu diety jako czyn nieuczciwej konkurencji    74
  3.5.1. Reklama porównawcza    75
  3.5.2. Odpowiedzialność z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji    77
  3.6. Reklama suplementu diety jako nieuczciwa praktyka rynkowa    78
  3.6.1. Odpowiedzialność z tytułu nieuczciwych praktyk rynkowych    80
  3.7. Reklama suplementu diety jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów    81
  3.7.1. Odpowiedzialność z tytułu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów    84
  Rozdział 4 Nadzór nad rynkiem    85
  4.1. Nadzór i urzędowa kontrola żywności    85
  4.2. Organy nadzoru i ich kompetencje    86
  4.2.1. Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej    87
  4.2.2. Kompetencje Inspekcji Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych    89
  4.3. Zasady urzędowej kontroli suplementów diety    90
  4.3.1. Kontrole Państwowej Inspekcji Sanitarnej    91
  4.3.2. Kontrole Inspekcji Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych    94
  4.3.3. Ogólne zasady kontroli prowadzonych przez PIS i IHARS na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej    97
  4.4. Decyzje i sankcje nakładane przez organy nadzoru    99
  4.4.1. Sankcje administracyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej    99
  4.4.2. Sankcje administracyjne Inspekcji Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych    109
  4.4.3. Sankcje za stosowanie oświadczeń niezgodnych z rozporządzeniem nr 1924/2006    110
  4.4.4. Sankcje karne    111
  Rozdział 5 Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne    113
  5.1. Pojęcie i charakterystyka oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych    113
  5.1.1. Wprowadzenie    113
  5.1.2. Ogólne reguły dotyczące oświadczeń    114
  5.2. Pojęcie i charakterystyka oświadczenia żywieniowego    116
  5.2.1. Warunki stosowania oświadczeń żywieniowych    118
  5.2.2. Profile składników odżywczych    126
  5.2.3. Oświadczenia porównawcze    128
  5.2.4. Okresy przejściowe dotyczące oświadczeń żywieniowych    129
  5.3. Pojęcie i charakterystyka oświadczenia zdrowotnego    130
  5.3.1. Rodzaje oświadczeń zdrowotnych    130
  5.3.2. Oświadczenia żywieniowe a oświadczenia zdrowotne    131
  5.3.3. Oświadczenia zdrowotne a "oświadczenia medyczne"    133
  5.3.4. Oświadczenia zdrowotne funkcjonalne a oświadczenia o zmniejszaniu ryzyka choroby (art. 13 i 14 rozporządzenia nr 1924/2006)    134
  5.3.5. Oświadczenia odnoszące się do rozwoju i zdrowia dzieci a inne rodzaje oświadczeń    136
  5.3.6. Oświadczenia zdrowotne a oświadczenia ogólne    139
  5.3.7. Oświadczenia zdrowotne porównawcze    141
  5.3.8. Oświadczenia z art. 13 ust. 1 a oświadczenia z art. 13 ust. 5 rozporządzenia nr 1924/2006    142
  5.4. Warunki stosowania oświadczeń zdrowotnych    143
  5.5.1. Procedura zatwierdzania oświadczeń z art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 1924/2006    147
  5.5.2. Wspólnotowy wykaz oświadczeń z art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 1924/2006    156
  5.5.3. Wymagania dotyczące wniosków o zatwierdzenie oświadczenia    159
  5.6. Wykaz dopuszczalnych oświadczeń zdrowotnych, rejestr oświadczeń    232
  5.7. Ochrona danych zawartych we wniosku o zatwierdzenie oświadczenia zdrowotnego    239
  5.8. Zmiana, zawieszenie i cofanie zezwoleń na stosowanie oświadczeń zdrowotnych    242
  5.8.1. Zmiana zezwolenia na stosowanie oświadczenia    242
  5.8.2. Zmiana, zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia na stosowanie oświadczenia    243
  5.9. Okresy przejściowe dotyczące oświadczeń zdrowotnych    243
  Akty prawne    245
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia