X

  Wstęp
  Podziękowania
  
  1. Transakcje w handlu zagranicznym — ogólna charakterystyka
  1.1. Pojęcia związane z obrotem międzynarodowym
  1.2. Przebieg transakcji w handlu zagranicznym
  
  2. Zawieranie umów — oferta i kontrakt w handlu zagranicznym
  2.1. Umowa w handlu zagranicznym — ogólna charakterystyka
  2.2. Sposoby zawierania umów
  2.3. Zapytanie ofertowe, oferta w handlu zagranicznym
  2.4. Kontrakt w handlu zagranicznym
  2.5. Naruszenie postanowień umowy
  
  3. Incoterms 2010 i inne bazy dostawy
  3.1. Rodzaje i rola zwyczajów w handlu międzynarodowym
  3.2. Ogólna charakterystyka Incoterms 2010
  3.3. Dostawa a fizyczne dostarczenie towaru w Incoterms 2010
  3.4. Koszty transportu, załadunek i wyładunek towaru
  3.5. Przejście ryzyka i ubezpieczenie w Incoterms
  3.6. Obrót wewnątrzunijny i odprawa celna w Incoterms
  3.7. Obowiązki stron w Incoterms 2010 dotyczące dokumentów
  3.8. Modyfikacje Incoterms
  3.9. Incoterms 2010 a wersja Incoterms z roku 2000 — najważniejsze zmiany
  3.10. Inne określenia baz dostawy oraz pozostałe formuły handlowe
  
  4. Warunki i zabezpieczenia płatności w handlu zagranicznym
  4.1. Regulacje dotyczące międzynarodowych rozliczeń finansowych
  4.2. Forma płatności a ryzyko w transakcji handlu zagranicznego
  4.3. Formy płatności
  4.4. Finansowanie transakcji handlu zagranicznego
  
  5. Spedycja i transport towarów w handlu zagranicznym
  5.1. Zadania i rola spedytora — ogólna charakterystyka
  5.2. Transport drogowy
  5.3. Transport kolejowy
  5.4 Transport morski
  5.5. Transport lotniczy
  5.6. Transport intermodalny
  
  6. Odprawa celna towarów
  6.1. Prawno-administracyjne uwarunkowania międzynarodowego obrotu towarowego
  6.2. Zasady nadawania przeznaczeń celnych
  6.3. Procedury celne
  6.4. Inne przeznaczenia celne towarów
  6.5. Dług celny
  6.6. INTRASTAT
  
  7. Ubezpieczenia w obrocie międzynarodowym
  7.1. Ryzyko obrotu międzynarodowego
  7.2. Ryzyko i ubezpieczenie związane z przewozem towarów
  7.3. Ubezpieczenie od ryzyka związanego z rozliczeniem transakcji
  7.4. Ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej
  
  8. Podatki pośrednie w obrocie międzynarodowym
  8.1. VAT — ogólna charakterystyka
  8.2. VAT w obrocie wewnątrzunijnym
  8.3. Podatek VAT w obrocie z krajami spoza Wspólnoty
  8.4. Akcyza w handlu międzynarodowym
  
  9. Dokumenty w handlu zagranicznym
  9.1. Rola dokumentów w handlu zagranicznym
  9.2. Dokumenty handlowe
  9.3. Dokumenty przewozowe
  9.4. Dokumenty ubezpieczeniowe
  9.5. Dokumenty związane z płatnością
  9.6. Dokumenty związane z odprawą celną towarów
  9.7. Pozostałe dokumenty
  
  Akty prawne i regulacje zwyczajowe
  Bibliografia
  Indeks
  
  Wybrane dokumenty w handlu zagranicznym (na dołączonym do książki CD-ROM-ie)
  
  I. Dokumenty podstawowe — handlowe
  
  1. Zamówienia
  Załącznik nr 1. Zamówienie
  Przykłady ICPO
  Załącznik nr 2.1. ICPO cement
  Załącznik nr 2.2. ICPO cement
  Załącznik nr 2.3. ICPO szyny
  Załącznik nr 2.4. ICPO mocznik
  Przykłady LOI
  Załącznik nr 3.1. LOI cement
  Załącznik nr 3.2. LOI szyny
  Załącznik nr 3.3. LOI mocznik
  
  2. Oferty
  Załącznik nr 4. Oferta
  Przykłady FCO
  Załącznik nr 5.1. FCO cukier
  Załącznik nr 5.2. FCO cement
  Załącznik nr 5.3. FCO szyny
  Przykłady SCO
  Załącznik nr 6.1. SCO cukier
  Załącznik nr 6.2. SCO złom HMS1//HMS2
  
  3. Kontrakty
  Załącznik nr 7.1. Ogólne warunki kontraktu (w języku angielskim i niemieckim)
  Załącznik nr 7.2. Kontrakt półtusze wieprzowe
  Załącznik nr 7.3. Kontrakt katody miedziane
  Załącznik nr 7.4. Kontrakt cement (draft)
  Załącznik nr 7.5. Kontrakt szyny (draft)
  Załącznik nr 7.6. Kontrakt cement angielsko-rosyjski z załącznikami (draft)
  Załącznik nr 7.7. Kontrakt cukier (draft)
  
  4. Faktury
  Załącznik nr 8. Faktura pro forma
  Załącznik nr 9. Faktura eksportowa
  Załącznik nr 10. Faktura dostawy WDT
  
  II. Dokumenty przewozowe
  Załączniki nr 11, 12. CMR
  Załączniki nr 13, 14. CIM
  Załączniki nr 15, 16. SMGS
  Załącznik nr 17. Konosament
  Załącznik nr 18. FBL
  Załącznik nr 19. AWB
  
  III. Dokumenty finansowe
  Załączniki nr 20, 21. Awizacja akredytywy
  Załącznik nr 22. Zlecenie uruchomienia akredytywy
  Załącznik nr 23. Zawiadomienie o błędach w akredytywie
  Załącznik nr 24. SWIFT — akredytywa
  Załącznik nr 25. Tekst akredytywy w języku angielskim
  Załącznik nr 26. Zlecenie pokrycia inkasa
  Załącznik nr 27. Czek
  Załączniki nr 28, 29. Weksle
  Załącznik nr 30. Komunikat SWIFT
  Załącznik nr 31. Treść komunikatu SWIFT MT799
  Załączniki nr 32, 33. Wzór BCL (Bank Comfort Letter)
  Załączniki nr 34, 35, 36. BCL
  
  IV. Dokumenty ubezpieczeniowe
  Załączniki nr 37, 38, 39. Polisa ubezpieczeniowa
  Załącznik nr 40. Zapis w kontrakcie o konieczności ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt
  Załącznik nr 41. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt
  
  V. Dokumenty celne
  Załącznik nr 42. Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług
  Załącznik nr 43. SAD — przywóz/dopuszczenie do obrotu
  Załącznik nr 44. EUR 1, EUR-MED
  Załącznik nr 45. Dokument odprawy celnej w formie elektronicznej
  
  VI. Certyfikaty i świadectwa
  Załącznik nr 46. FORM A
  Załącznik nr 47, 48. Certificate of Origin
  Załącznik nr 49. INTRASTAT — przywóz
  Załącznik nr 50. INTRASTAT — wywóz
  Załączniki nr 51, 52, 53. Świadectwa fitosanitarne
  Załączniki nr 54, 55. Świadectwa weterynaryjne
  Załącznik nr 56. Świadectwo analizy produktu — miedź
  Załączniki nr 57, 58. Certificate of Ownership
  Załącznik nr 59. Zaświadczenie o posiadaniu towaru
  Załącznik nr 60. Certyfikat zgodności towaru
  Załącznik nr 61. Certyfikat GOST
  Załącznik nr 62. Świadectwo kontroli
  Załącznik nr 63. Certyfikat FIATA
Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków
- 30%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

679

Kategoria

Gospodarka światowa

Wydawca

PWE

ISBN-13

978-83-208-2266-3

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 34,00 MB

Słowa kluczowe

Handel zagraniczny

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

PWE , 2016
Redakcja: Beata Stępień
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

48,60

34,02

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

We współczesnej gospodarce praktycznie każde przedsiębiorstwo ma pośrednie lub bezpośrednie powiązania międzynarodowe. Aby skutecznie prowadzić międzynarodową działalność handlową, przedsiębiorca musi mieć rozległą wiedzę z wielu dziedzin, m.in. prawa, ekonomii czy zarządzania.
Dzięki szczegółowemu opisowi poszczególnych etapów międzynarodowych transakcji handlowych niniejsza książka stanowi doskonały poradnik zarówno dla tych, którzy mają już doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowej działalności handlowej, jak i dla osób, które taką działalność rozpoczynają. Książka zawiera najnowsze regulacje w każdym opisywanym obszarze. Autorzy omówili w niej m.in.:
• typy i treść ofert oraz kontraktów, w tym wszystkie najważniejsze klauzule podstawowe i uzupełniające, jakie powinny się znaleźć w takich dokumentach,
• przyczyny i skutki błędów w kontraktach oraz sposób postępowania przy ich naruszeniu,
• najczęściej stosowane zwyczaje w handlu międzynarodowym, w tym najnowsze formuły handlowe Incoterms 2010,
• sposoby i możliwe zabezpieczenia płatności,
• organizację transportu,
• problematykę celną (odprawy, procedury, dług celny, dokumentacja),
• ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności przewoźnika i producenta od różnych rodzajów ryzyka,
• podatki pośrednie związane z obrotem międzynarodowym,
• dokumentację występującą w całym przebiegu transakcji handlu zagranicznego.
Trudnym do przecenienia walorem poradnika jest ponad 300 przykładów i uwag z praktyki gospodarczej ilustrujących omówione w książce zagadnienia oraz zbiór ponad 60 przykładowych dokumentów używanych w transakcjach handlu zagranicznego.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!