System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne

System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

43,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

43,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa spoczywa w Polsce na wielu podmiotach. Można ją przypisać wszystkim organom władzy oraz administracji rządowej i samorządowej. W zakresie swoich kompetencji odpowiedzialność taką ponoszą również instytucje publiczne, organizacje
i stowarzyszenia. Częścią odpowiedzialności za bezpieczeństwo obciążone jest społeczeństwo — obywatele naszego państwa, funkcjonujący w różnego
rodzaju grupach, wspólnotach, społecznościach oraz instytucjach. Troska o bezpieczeństwo towarzyszyła, towarzyszy i będzie towarzyszyć zawsze. Należy zauważyć, że „choć nie ma dnia, w którym nie rozmawiałoby się o bezpieczeństwie, znaczenie tego terminu jest często bardzo niejasne.
Nie wynika to z zaniedbania, ale z tego, że bezpieczeństwo jest pojęciem wprowadzanym (derivative koncept) — to, co kto przez nie rozumie, jest wyprowadzane (derives) z jego poglądów”.
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wyniki wieloletnich badań dotyczących problematyki bezpieczeństwa, a szczególnie tych jego płaszczyzn,
która odnosi się w głównej mierze do zagadnień działalności bieżącej na rzecz bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego oraz przygotowań
obronnych państwa. Wydaje się, że badania te są uzupełnieniem dotychczasowych badań nad bezpieczeństwem i przedstawione w takiej formie, która wzbogacając wiedzę może jednocześnie, z uwagi na poznawczy, a także utylitarny charakter, przyczynić się do poprawy jakości działania urzędów
obsługujących funkcjonowanie organów władzy i administracji publicznej, którym z mocy przepisów prawa powierzono troskę o bezpieczeństwo
państwa.
Powyższe okoliczności zdecydowały o strukturze niniejszej publikacji, która z założenia w sposób przejrzysty ma prezentować podejmowaną problematykę. Strukturę tę tworzą cztery części poprzedzone wprowadzeniem i zwieńczone zakończeniem.
W pierwszej części pracy przedstawiono zakres przedmiotowo-podmiotowy bezpieczeństwa państwa na podstawie prezentacji istoty takich problemów jak współczesne postrzeganie państwa i zagrożeń godzących w jego bezpieczeństwo. W drugiej części pracy przedstawiono zasadnicze problemy dotyczące
założeń opisu systemu bezpieczeństwa państwa i zagadnień organizacyjnych jego działania, co pozwoliło na analizę jego założeń doktrynalnych.Trzecia część pracy poświęcona została w całości zagadnieniom kierowania
bezpieczeństwem państwa, natomiast w ostatniej części pracy zaprezentowano analizę i ocenę realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa państwa, eksponując charakterystykę zasadniczych
obszarów realizacji wspólnych zadań z zakresu bezpieczeństwa oraz diagnozę działań bieżących na rzecz bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego
i przygotowań obronnych państwa.


Liczba stron376
WydawcaWyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN-13978-83-7462-365-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    15
  1. Zakres podmiotowo-przedmiotowy bezpieczeństwa państwa    23
  1.1. Państwo    24
  1.2. Zagrożenie    32
  1.3. Bezpieczeństwo państwa    37
  1.4. Obronność państwa    48
  2. Władza i administracja publiczna oraz konteksty ich działalności w zakresie bezpieczeństwa państwa    57
  2.1. Pojęcie, istota i funkcje władzy oraz administracji publicznej    58
  2.2. Zadanie publiczne    63
  2.3. Organizacja    65
  2.4. Kryzys i sytuacja kryzysowa    70
  2.5. Stany nadzwyczajne    76
  3. Zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej    85
  bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej    87
  3.2. Charakterystyka geograficzno-przestrzenna RP    91
  3.3. Zagrożenia niemilitarne    100
  3.4. Zagrożenia militarne    106
  4. System bezpieczeństwa państwa    115
  4.1. Założenia opisu systemu bezpieczeństwa państwa    117
  bezpieczeństwa państwa    124
  4.3. Analiza założeń doktrynalnych systemu bezpieczeństwa państwa    131
  5. Podstawowe problemy organizacji działalności bieżącej na rzecz bezpieczeństwa państwa    140
  5.1. Warunki i założenia ogólne    141
  5.2. Reguły    147
  5.3. Metody    148
  5.4. Racjonalizacja    151
  5.5. Problemy normatywne   154
  5.6. Planowanie działalności bieżącej    157
  bezpieczeństwa    159
  kryzysowego    164
  6.1. Przedmiot i podmiot zarządzania kryzysowego    165
  kryzysowego    172
  6.3. Planowanie kryzysowe    178
  6.4. System zarządzania kryzysowego    181
  7. Organizacja przygotowań obronnych    185
  7.1. Istota i zakres przygotowań obronnych    188
  7.2. Podstawowe regulacje prawne    191
  7.3. Planowanie obronne    196
  7.4. System obronny    207
  bezpieczeństwem państwa    215
  8.1. Kompetencje organów władzy    217
  8.2. Uprawnienia organów administracji publicznej    223
  Sił Zbrojnych RP    235
  państwa    240
  9.1. Przygotowanie i utrzymanie stanowisk kierowania    241
  9.2. Przygotowanie i utrzymanie obiektów specjalnych    245
  9.3. Stanowiska kierowania a tereny zamknięte    254
  9.4. Rozwijanie i przesuwanie stanowisk kierowania    258
  bezpieczeństwem państwa    265
  kryzysowych i wojny    267
  kierowniczych    269
  10.3. Organizacja łączności    274
  10.4. Ochrona i obrona stanowisk kierowania    277
  10.5. Zabezpieczenie logistyczne stanowisk kierowania    283
  10.6. Zabezpieczenie medyczne stanowisk kierowania    284
  10.7. Pozostałe zakresy zabezpieczenia funkcjonowania stanowisk kierowania    289
  11. Charakterystyka zasadniczych obszarów realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa    295
  11.1. Współdziałanie    296
  11.2. Koordynowanie    303
  11.3. Kontrolowanie i rozliczanie    307
  11.4. Edukacja    311
  i przygotowań obronnych państwa    318
  12.1. Pojęcie i istota diagnozy    319
  12.2. Błędy diagnostyczne    323
  bezpieczeństwa    326
  12.4. Kwalifikacja zarządzania kryzysowego    329
  12.5. Diagnoza stanu przygotowań obronnych    332
  13. Konkluzje i rekomendacje    338
  13.1. Odpowiedzialność organów władzy i administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa    339
  13.2. System bezpieczeństwa państwa    346
  13.3. Kierowanie bezpieczeństwem państwa    356
  ZAKOŃCZENIE    361
  BIBLIOGRAFIA    363
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia