Wybrane zagadnienia prawa karnego skarbowego

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

27,66  34,58

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

27,6634,58

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Opracowanie, które oddajemy do użytku czytelników stanowi podręcznik do nauki prawa karnego skarbowego. Zaprezentowano w nim zagadnienia odpowiedzialności za delikty karnoskarbowe, ustawowe znamiona wybranych typów przestępstw
i wykroczeń skarbowych oraz unormowania w zakresie procedury karnoskarbowej.
Adresatami podręcznika są przede wszystkim studenci zarówno studiów administracyjnych,
jak i tych z kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Może być on wykorzystany również przez kandydatów na aplikacje prawnicze oraz osoby zajmujące
się w praktyce problematyką prawa karnego skarbowego.
Podstawowym celem opracowania jest usystematyzowanie wiedzy z dziedziny
prawa karnego skarbowego oraz pomoc w skutecznym przygotowaniu się do zajęć dydaktycznych i egzaminu.
Podręcznik zawiera analizę przepisów kodeksu karnego skarbowego, recypowanych przepisów kodeksu karnego i kodeksu postępowania karanego oraz przepisów ustaw szczególnych. Prezentowana publikacja opiera się na dotychczasowym
dorobku nauki prawa karnego skarbowego, powstałej na gruncie kodeksu karnego skarbowego z 1999 roku. Poszczególne problemy teoretyczne przedstawiono w zakresie, którego znajomość jest niezbędna dla studentów uczestniczących w wykładzie prawa karnego skarbowego. Wykorzystano również orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych. Część podręcznika dotycząca postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe wzbogacona została o wzory
pism procesowych. Dodatkowym walorem pracy jest wskazanie na wzajemne związki i zależności zachodzące pomiędzy przepisami kodeksu karnego skarbowego i kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego. Poddając analizie przepisy
kodeksu karnego skarbowego wielokrotnie podkreślano swoistość i odrębność instytucjonalną w stosunku do kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego.
Oddając to opracowanie w ręce studentów, wyrażamy nadzieję, że okaże się ono przydatne w interpretacji poszczególnych przepisów kodeksu karnego skarbowego.


Liczba stron320
WydawcaWyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN-13978-83-7462-404-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  Wykaz skrótów     9
  Janusz Bryk
  Przestępstwa skarbowe     11
  1. Definicja przestępstwa skarbowego     11
  2. Środki reakcji prawnej za przestępstwa skarbowe     15
  3. Czas i miejsce popełnienia przestępstwa skarbowego     19
  4. Instytucja błędu     24
  Sławomir Miszkiewicz
  Wykroczenia skarbowe     27
  1. Uwagi wstępne     27
  2. Należność publicznoprawna, minimalne wynagrodzenie za pracę     29
  3. Czas i miejsce popełnienia wykroczenia     31
  4. Elementy struktury wykroczenia skarbowego     33
  5. Ustawowe znamiona wykroczenia skarbowego .    33
  6. Formy stadialne wykroczenia skarbowego     37
  7. Formy zjawiskowe wykroczenia skarbowego     38
  8. Zbieg wykroczeń w kodeksie karnym skarbowym     40
  9. Zbieg przepisów w kodeksie wykroczeń     43
  10. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną za wykroczenia     46
  11. Kary i środki karne za wykroczenia skarbowe     48
  12. Przedawnienie wykroczenia skarbowego     53
  Anna Kalisz
  Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji     55
  1. Nieujawnienie przedmiotu opodatkowania (art. 54 k.k.s.)     57
  2. Firmanctwo (art. 55 k.k.s.)     60
  3. Oszustwo podatkowe (art. 56 k.k.s.)     62
  4. Nieprowadzenie księgi (art. 60 k.k.s.)     65
  5. Księgi nierzetelne lub wadliwe (art. 61 k.k.s.)     69
  6. Niewystawienie faktury albo rachunku (art. 62 k.k.s.)     71
  7. Obrót bez znaków akcyzy (art. 63 k.k.s.)     74
  8. Paserstwo akcyzowe (art. 65 k.k.s.)     81
  9. Fałszowanie znaków akcyzy (art. 67 k.k.s.)     83
  10. Narażenie znaków akcyzy na niebezpieczeństwo (art. 71 k.k.s.)     85
  11. Bezpodstawny zwrot podatku (art. 76 k.k.s.)     87
  12. Nienależny zwrot wydatków (art. 76a k.k.s.)     91
  13. Niewpłacenie pobranego podatku (art. 77 k.k.s.)     93
  14. Niepobranie podatku (art. 78 k.k.s.)     96
  15. Zaniedbanie informacji podatkowej (art. 80 k.k.s.)     99
  Anna Świerczewska-Gąsiorowska
  Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami     107
  1. Wyłudzenie pozwolenia celnego (art. 85 k.k.s.)
  108
  2. Przemyt celny (art. 86 k.k.s.)     110
  3. Oszustwo celne (art. 87 k.k.s.)     113
  4. Naruszenie procedury odprawy czasowej (art. 88 k.k.s.)     116
  5. Zmiana przeznaczenia towaru (art. 89 k.k.s.)    118
  6. Usunięcie towaru spod dozoru celnego (art. 90 k.k.s.)     120
  7. Paserstwo celne (art. 91 k.k.s.)     122
  8. Oszustwo celne (art. 92 k.k.s.)     124
  9. Utrudnianie dozoru celnego (art. 94 k.k.s.)     127
  Agnieszka Sadło-Nowak
  Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu     131
  1. Wyłudzenie zezwolenia dewizowego (art. 97 k.k.s.)     131
  2. Nielegalny transfer środków płatniczych do kraju trzeciego (art. 100 k.k.s.)     137
  3. Ograniczenia nierezydenta w obrocie dewizowym
  (art. 101 k.k.s.)     139
  4. Ograniczenia rezydenta w nabywaniu (art. 102 k.k.s.)     142
  5. Ograniczenia rezydenta w zbywaniu (art. 103 k.k.s.)     144
  6. Rachunki bankowe rezydenta za granicą (art. 104 k.k.s.)     146
  7. Nielegalne rozliczenia pieniężne (art. 106c k.k.s.)     148
  8. Nielegalna działalność kantorowa (art. 106d k.k.s.)     151
  9. Nieudzielanie wyjaśnień podczas kontroli dewizowej (art. 106e k.k.s.)     153
  10. Nieprzedstawienie przywożonych lub wywożonych wartości (art. 106h k.k.s.)     154
  11. Pominięcie pośrednictwa banku (art. 106j k.k.s.)     155
  12. Nieprzechowywanie dokumentów (art. 106k k.k.s.)     157
  13. Naruszenie obowiązku informacyjnego wobec NBP
  (art. 106l k.k.s.)     158
  14. Naruszenie obowiązku nadzoru w sprawach dewizowych
  (art. 106ł k.k.s.)     159
  Dorota Mocarska
  Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych    161
  1. Nielegalne gry losowe (art. 107 k.k.s.)    161
  2. Organizowanie gier bez zabezpieczeń (art. 107a k.k.s.)     166
  3. Niszczenie dowodów udziału w loteriach (art. 107b k.k.s.)     168
  4. Niezawiadomienie o zniszczeniach urządzeń do gier (art. 107c k.k.s.)     170
  5. Nielegalne gry fantowe (art. 108 k.k.s.)     171
  6. Uczestnictwo w nielegalnych grach i zakładach (art. 109 k.k.s.)     173
  7. Nielegalna sprzedaż losów (art. 110 k.k.s.)     174
  8. Nielegalna reklama gier lub zakładów (art. 110a k.k.s.)     175
  9. Udział w grze losowej osoby, która nie ukończyła 18 lat (art. 110b k.k.s.)     179
  Agnieszka Choromańska, Monika Porwisz
  Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe    183
  1. Zagadnienia wstępne     183
  2. Cele postępowania karnego skarbowego     186
  3. Naczelne zasady postępowania karnoskarbowego    186
  4. Tryby postępowania w sprawach o przestępstwa
  i wykroczenia skarbowe    194
  5. Postępowanie w stosunku do nieobecnych     199
  6. Postępowanie mandatowe     201
  7. Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności     204
  8. Organy postępowania przygotowawczego w sprawach
  o przestępstwa i wykroczenia skarbowe     209
  9. Pozostali uczestnicy procesowi i ich uprawnienia     221
  10. Postępowanie przygotowawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe     235
  11. Postępowanie przed sądem I instancji     255
  12. Postępowanie odwoławcze    260
  Załącznik 1. Wzory wybranych druków procesowych    269
  Załącznik 2. Zmiany proceduralne w k.k.s.    303
  Literatura     317
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia