Wybrane zagadnienia prawa karnego skarbowego

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

Przepraszamy, z powodów technicznych pozycja chwilowo niedostępna.

Opracowanie, które oddajemy do użytku czytelników stanowi podręcznik do nauki prawa karnego skarbowego. Zaprezentowano w nim zagadnienia odpowiedzialności za delikty karnoskarbowe, ustawowe znamiona wybranych typów przestępstw
i wykroczeń skarbowych oraz unormowania w zakresie procedury karnoskarbowej.
Adresatami podręcznika są przede wszystkim studenci zarówno studiów administracyjnych,
jak i tych z kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Może być on wykorzystany również przez kandydatów na aplikacje prawnicze oraz osoby zajmujące
się w praktyce problematyką prawa karnego skarbowego.
Podstawowym celem opracowania jest usystematyzowanie wiedzy z dziedziny
prawa karnego skarbowego oraz pomoc w skutecznym przygotowaniu się do zajęć dydaktycznych i egzaminu.
Podręcznik zawiera analizę przepisów kodeksu karnego skarbowego, recypowanych przepisów kodeksu karnego i kodeksu postępowania karanego oraz przepisów ustaw szczególnych. Prezentowana publikacja opiera się na dotychczasowym
dorobku nauki prawa karnego skarbowego, powstałej na gruncie kodeksu karnego skarbowego z 1999 roku. Poszczególne problemy teoretyczne przedstawiono w zakresie, którego znajomość jest niezbędna dla studentów uczestniczących w wykładzie prawa karnego skarbowego. Wykorzystano również orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych. Część podręcznika dotycząca postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe wzbogacona została o wzory
pism procesowych. Dodatkowym walorem pracy jest wskazanie na wzajemne związki i zależności zachodzące pomiędzy przepisami kodeksu karnego skarbowego i kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego. Poddając analizie przepisy
kodeksu karnego skarbowego wielokrotnie podkreślano swoistość i odrębność instytucjonalną w stosunku do kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego.
Oddając to opracowanie w ręce studentów, wyrażamy nadzieję, że okaże się ono przydatne w interpretacji poszczególnych przepisów kodeksu karnego skarbowego.


Liczba stron320
WydawcaWyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN-13978-83-7462-404-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Wykaz skrótów    9
  Przestępstwa skarbowe    11
  1. Definicja przestępstwa skarbowego    11
  2. Środki reakcji prawnej za przestępstwa skarbowe    15
  3. Czas i miejsce popełnienia przestępstwa skarbowego    19
  4. Instytucja błędu    24
  Wykroczenia skarbowe    27
  1. Uwagi wstępne    27
  2. Należność publicznoprawna, minimalne wynagrodzenie za pracę    29
  3. Czas i miejsce popełnienia wykroczenia    31
  4. Elementy struktury wykroczenia skarbowego    33
  5. Ustawowe znamiona wykroczenia skarbowego .    33
  6. Formy stadialne wykroczenia skarbowego    37
  7. Formy zjawiskowe wykroczenia skarbowego    38
  8. Zbieg wykroczeń w kodeksie karnym skarbowym    40
  9. Zbieg przepisów w kodeksie wykroczeń    43
  10. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną za wykroczenia    46
  11. Kary i środki karne za wykroczenia skarbowe    48
  12. Przedawnienie wykroczenia skarbowego    53
  Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji    55
  1. Nieujawnienie przedmiotu opodatkowania (art. 54 k.k.s.)    57
  2. Firmanctwo (art. 55 k.k.s.)    60
  3. Oszustwo podatkowe (art. 56 k.k.s.)    62
  4. Nieprowadzenie księgi (art. 60 k.k.s.)    65
  5. Księgi nierzetelne lub wadliwe (art. 61 k.k.s.)    69
  6. Niewystawienie faktury albo rachunku (art. 62 k.k.s.)    71
  7. Obrót bez znaków akcyzy (art. 63 k.k.s.)    74
  8. Paserstwo akcyzowe (art. 65 k.k.s.)    81
  9. Fałszowanie znaków akcyzy (art. 67 k.k.s.)    83
  10. Narażenie znaków akcyzy na niebezpieczeństwo (art. 71 k.k.s.)    85
  11. Bezpodstawny zwrot podatku (art. 76 k.k.s.)    87
  12. Nienależny zwrot wydatków (art. 76a k.k.s.)    91
  13. Niewpłacenie pobranego podatku (art. 77 k.k.s.)    93
  14. Niepobranie podatku (art. 78 k.k.s.)    96
  15. Zaniedbanie informacji podatkowej (art. 80 k.k.s.)    99
  Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami    107
     108
  2. Przemyt celny (art. 86 k.k.s.)    110
  3. Oszustwo celne (art. 87 k.k.s.)    113
  4. Naruszenie procedury odprawy czasowej (art. 88 k.k.s.)    116
  5. Zmiana przeznaczenia towaru (art. 89 k.k.s.)    118
  6. Usunięcie towaru spod dozoru celnego (art. 90 k.k.s.)    120
  7. Paserstwo celne (art. 91 k.k.s.)    122
  8. Oszustwo celne (art. 92 k.k.s.)    124
  9. Utrudnianie dozoru celnego (art. 94 k.k.s.)    127
  Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu    131
  1. Wyłudzenie zezwolenia dewizowego (art. 97 k.k.s.)    131
  2. Nielegalny transfer środków płatniczych do kraju trzeciego (art. 100 k.k.s.)    137
  (art. 101 k.k.s.)    139
  4. Ograniczenia rezydenta w nabywaniu (art. 102 k.k.s.)    142
  5. Ograniczenia rezydenta w zbywaniu (art. 103 k.k.s.)    144
  6. Rachunki bankowe rezydenta za granicą (art. 104 k.k.s.)    146
  7. Nielegalne rozliczenia pieniężne (art. 106c k.k.s.)    148
  8. Nielegalna działalność kantorowa (art. 106d k.k.s.)    151
  9. Nieudzielanie wyjaśnień podczas kontroli dewizowej (art. 106e k.k.s.)    153
  10. Nieprzedstawienie przywożonych lub wywożonych wartości (art. 106h k.k.s.)    154
  11. Pominięcie pośrednictwa banku (art. 106j k.k.s.)    155
  12. Nieprzechowywanie dokumentów (art. 106k k.k.s.)    157
  (art. 106l k.k.s.)    158
  (art. 106ł k.k.s.)    159
  Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych    161
  1. Nielegalne gry losowe (art. 107 k.k.s.)    161
  2. Organizowanie gier bez zabezpieczeń (art. 107a k.k.s.)    166
  3. Niszczenie dowodów udziału w loteriach (art. 107b k.k.s.)    168
  4. Niezawiadomienie o zniszczeniach urządzeń do gier (art. 107c k.k.s.)    170
  5. Nielegalne gry fantowe (art. 108 k.k.s.)    171
  6. Uczestnictwo w nielegalnych grach i zakładach (art. 109 k.k.s.)    173
  7. Nielegalna sprzedaż losów (art. 110 k.k.s.)    174
  8. Nielegalna reklama gier lub zakładów (art. 110a k.k.s.)    175
  9. Udział w grze losowej osoby, która nie ukończyła 18 lat (art. 110b k.k.s.)    179
  Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe    183
  1. Zagadnienia wstępne    183
  2. Cele postępowania karnego skarbowego    186
  3. Naczelne zasady postępowania karnoskarbowego    186
  i wykroczenia skarbowe    194
  5. Postępowanie w stosunku do nieobecnych    199
  6. Postępowanie mandatowe    201
  7. Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności    204
  o przestępstwa i wykroczenia skarbowe    209
  9. Pozostali uczestnicy procesowi i ich uprawnienia    221
  10. Postępowanie przygotowawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe    235
  11. Postępowanie przed sądem I instancji    255
  12. Postępowanie odwoławcze    260
  Załącznik 1. Wzory wybranych druków procesowych    269
  Załącznik 2. Zmiany proceduralne w k.k.s.    303
  Literatura    317
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia