Rolnictwo Polski. Studium statystyczno-przestrzenne, lata 2002-2010

-20%

Rolnictwo Polski. Studium statystyczno-przestrzenne, lata 2002-2010

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

46,40  58,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

46,4058,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Praca zawiera wyniki kompleksowych badań struktury przestrzennej rolnictwa polskiego na podstawie danych Spisu Powszechnego Rolnictwa z 2010 roku, z odniesieniem do PSR 2002 oraz z uwzględnieniem oceny oddziaływania warunków zewnętrznych – przyrodniczych, ekologicznych, historycznych, urbanizacyjnych i instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej. Analizę przeprowadzono według podziału cech wewnętrznych rolnictwa na sześć grup, tj.: jakość i użytkowanie ziemi (w tym struktura użytkowania ziemi i zróżnicowanie przyrodniczo-ekologiczne gospodarstw rolnych), struktura agrarna (w tym struktury własnościowa i obszarowa gospodarstw rolnych oraz rozdrobnienie gruntów), cechy społeczno-demograficzne rolnictwa (w tym: nakłady pracy ludzkiej, struktura demograficzna kierowników gospodarstw rolnych oraz poziom ich wykształcenia), stan technicznego wyposażenia gospodarstw rolnych (w tym: mechanizacja, chemizacja i gospodarka wodna w rolnictwie), struktura produkcji rolniczej (w tym: struktura zasiewów i chów zwierząt gospodarskich) oraz cechy produkcyjne rolnictwa i oceny sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych. Dokonano również całościowej oceny ww. zagadnień. Skala prowadzonych badań (ok. 600 cech rolniczych) oraz forma ich dokumentacji (75 tabel, 242 ryciny), umiejscawia publikację jako jedno z najpełniejszych obecnie kompendiów wiedzy na temat zróżnicowania przestrzennego rolnictwa Polski.


Liczba stron486
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN-13978-83-231-3555-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WPROWADZENIE /    9
  1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE ROLNICTWA I FUNDUSZE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ /    17
  1.1. Uwarunkowania przyrodnicze rolnictwa /    17
  1.2. Uwarunkowania pozaprzyrodnicze rolnictwa – historyczne i urbanizacyjne /    20
  1.3. Fundusze WPR jako nowa determinanta zróżnicowania przestrzennego rolnictwa /    24
  2. JAKOŚĆ I UŻYTKOWANIE ZIEMI /    32
  2.1. Struktura użytkowania ziemi ogółem /    34
  2.1.1. Powierzchnia ogólna gospodarstw rolnych oraz relacja między powierzchnią użytków rolnych a pozostałymi gruntami /    34
  2.1.2. Lasy /    45
  2.1.2.1. Lasy i grunty leśne w gospodarstwach rolnych /    45
  2.1.2.2. Zalesienia PROW /    50
  2.1.3. Rośliny energetyczne /    55
  2.2. Struktura rolniczego użytkowania ziemi /    63
  2.2.1. Grunty o dobrej kulturze rolnej – powierzchnia i struktura /    63
  2.2.2. Grunty orne /    69
  2.2.3. Uprawy trwałe /    72
  2.2.3.1. Drzewa owocowe /    78
  2.2.3.2. Krzewy owocowe i jagodowe /    84
  2.2.4. Trwałe użytki zielone /    90
  2.3. Cechy przyrodniczo-ekologiczne gruntów gospodarstw rolnych /    92
  2.3.1. System rolnictwa – metody produkcji /    93
  2.3.2. Uprawy ozime /    95
  2.3.3. Nawożenie organiczne /    100
  2.4. Wybór cech diagnostycznych i syntetyczny wskaźnik jakości i użytkowania ziemi /    106
  2.4.1. Grunty gospodarstw rolnych o znacznej randze przyrodniczoekologicznej /    106
  2.4.2. Grunty objęte strefami priorytetowymi programu rolnośrodowiskowego /    109
  2.4.3. Gleby najniższych klas bonitacyjnych /    110
  2.4.4. Poziom rolnictwa w zakresie cech jakości i użytkowania ziemi /112
  3. STRUKTURA AGRARNA /    114
  3.1. Liczba i powierzchnia gospodarstw rolnych /    115
  3.2. Gospodarstwa rolne jako element struktury agrarnej – wybrane grupy gospodarstw /    119
  3.3. Wskaźnik lokalizacji gospodarstw rolnych /    128
  3.4. Struktura obszarowa gospodarstw rolnych powyżej1 haUR /    133
  3.4.1. Struktura według liczby gospodarstw rolnych /    134
  3.4.2. Struktura według powierzchni gospodarstw rolnych /    138
  3.5. Szachownica gruntów /    143
  3.6. Cechy diagnostyczne i wskaźnik poziomu rolnictwa w zakresie struktury agrarnej /    148
  4. CECHY SPOŁECZNE ROLNICTWA /    151
  4.1. Nakłady pracy ludzkiej w rolnictwie /    152
  4.1.1. Osoby pracujące w gospodarstwach rolnych prowadzących działalność rolniczą /    154
  4.1.2. Pracujący w gospodarstwach indywidualnych /    161
  4.1.2.1. Struktura pracujących według liczby osób i jednostek AWU z wydzieleniem grup rodzinnej siły roboczej i pracowników najemnych /    161
  4.1.2.2. Pracujący członkowie rodzin rolniczych według czasu pracy /    164
  4.1.2.3. Pracujący w gospodarstwach indywidualnych według grup obszarowych gospodarstw rolnych /    170
  4.2. Struktura demograficzna ludności rolniczej /    174
  4.2.1. Struktura wieku członków rodziny rolniczej pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych /    175
  4.2.2. Struktura wieku kierowników gospodarstw rolnych /    181
  4.2.3. Struktura płci wybranych grup ludności rolniczej /    189
  4.2.4. Struktura demograficzna osób utrzymujących się głównie z pracy w rolnictwie /    194
  4.2.5. Okres kierowania gospodarstwem rolnym /    197
  4.3. Wykształcenie kierowników gospodarstw rolnych – ogólne i rolnicze /    202
  4.4. Wybór cech diagnostycznych nakładów pracy, struktury demograficznej i wykształcenia w rolnictwie oraz ogólny poziom cech społecznodemograficznych rolnictwa /    222
  4.4.1. Syntetyczne ujęcie cech diagnostycznych /    222
  4.4.2. Poziom rolnictwa w zakresie cech społeczno-demograficznych /226
  5. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE GOSPODARSTW ROLNYCH /    229
  5.1. Mechanizacja rolnictwa – elementy analizy /    232
  5.1.1. Elementy mechanizacji /    233
  5.1.1.1. Ciągniki /    233
  5.1.1.2. Maszyny do zbioru zbóż i zielonek /    239
  5.1.1.3. Maszyny ogólnego przeznaczenia /    245
  5.1.1.4. Maszyny do upraw okopowych /    251
  5.1.1.5. Maszyny do upraw drzew i krzewów owocowych /    258
  5.1.1.6. Maszyny do produkcji zwierzęcej /    261
  5.1.2. Poziom i struktura mechanizacji /    267
  5.2. Chemizacja rolnictwa /    278
  5.2.1. Zakres analizy /    278
  5.2.2. Syntetyczny wskaźnik chemizacji rolnictwa /    282
  5.3. Gospodarka wodna w rolnictwie /    285
  5.3.1. Zakres analizy /    285
  5.3.2. Cechy diagnostyzne i syntetyczny wskaźnik melioracji /    288
  5.4. Technika rolnicza – ujęcie syntetyczne /    289
  5.4.1. Cechy techniczne rolnictwa /    289
  5.4.2. Poziom rolnictwa w zakresie cech technicznych /    292
  6. ZASIEWY I CHÓW ZWIERZĄT GOSPODARSKICH /    294
  6.1. Struktura zasiewów /    294
  6.1.1. Zboża /    296
  6.1.1.1. Zróżnicowanie przestrzenne zasiewu zbóż /    296
  6.1.1.2. Zmiany powierzchni upraw zbożowych w latach 2002–2010 /    305
  6.1.2. Uprawy alimentacyjne /    309
  6.1.2.1. Ziemniaki /    312
  6.1.2.2. Strączkowe jadalne /    314
  6.1.2.3. Warzywa gruntowe /    320
  6.1.2.4. Truskawki, uprawy pod osłonami i inne rośliny uprawne /    328
  6.1.3. Rośliny przemysłowe /    334
  6.1.4. Uprawy pastewne i pozostałe /    351
  6.1.5. Struktura zasiewów – ujęcie całościowe /    358
  6.2. Chów zwierząt gospodarskich /    361
  6.2.1. Bydło /    362
  6.2.2. Trzoda chlewna /    370
  6.2.3. Drób /    378
  6.2.3.1. Drób kurzy /    383
  6.2.3.2. Pozostałe gatunki drobiu /    384
  6.2.4. Konie /    393
  6.2.5. Owce /    400
  6.2.6. Kozy /    407
  6.2.7. Pszczoły /    412
  6.2.8. Zwierzęta futerkowe i pozostałe zwierzęta hodowlane /    418
  6.2.8.1. Króliki i inne zwierzęta futerkowe /    418
  6.2.8.2. Pozostałe zwierzęta hodowlane /    423
  6.2.9. Chów zwierząt gospodarskich – ujęcie syntetyczne /    425
  6.3. Wybór cech diagnostycznych i syntetyczny wskaźnik poziomu cech strukturalnych rolnictwa /    430
  7. CECHY PRODUKCYJNO-DOCHODOWE GOSPODARSTW ROLNYCH /    437
  7.1. Cechy produkcyjne rolnictwa oraz syntetyczny wskaźnik ich poziomu /    438
  7.1.1. Cechy produkcyjne rolnictwa /    438
  7.1.2. Syntetyczny wskaźnik cech produkcyjnych rolnictwa /    441
  7.2. Cechy dochodowe gospodarstw rolnych oraz syntetyczny wskaźnik ich poziomu /    443
  7.2.1. Cechy dochodowe rolnictwa /    443
  7.2.2. Syntetyczny wskaźnik poziomu dochodowego rolnictwa /    456
  7.3. Wybór cech diagnostycznych i syntetyczny wskaźnik poziomu cech produkcyjno-dochodowych rolnictwa /    457
  8. SYNTETYCZNA OCENA ZRÓŻNICOWANIA PRZESTRZENNEGO ROLNICTWA POLSKI – PODSUMOWANIE /    459
  LITERATURA /    471
  POLISH AGRICULTURE. STATISTICAL AND SPATIAL STUDY (SUMMARY) /    485
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia