X

  PREFAZIONE / 5
  INTRODUZIONE / 7
  1. Oggetto dello studio / 7
  2. Lo status quaestionis / 9
  3. Il metodo ed il piano / 13
  CAPITOLO I
  L’insieme di Mc 4,35–41; 6,45–52; 8,13–21 / 15
  1. Paragone dei fenomeni letterari / 16
  2. Paragone dei motivi contenutistici / 18
  2.1. Il motivo della traversata del mare / 19
  2.2. Il motivo del mare / 20
  2.3. Il motivo «in privato» / 21
  2.4. Il motivo della rivelazione di Gesù / 21
  2.5. Il motivo della difficolta dei discepoli / 22
  2.6. Il motivo dell’inintelligenza dei discepoli / 23
  2.7. Il motivo «verso il futuro» / 23
  2.8. Il motivo didattico / 24
  2.9. Il motivo della barca / 26
  3. Paragone dei contesti / 27
  4. Un confronto sinottico / 29
  5. Conclusioni / 32
  CAPITOLO II
  Gesù e i suoi discepoli nella tempesta: Mc 4,35–41 / 35
  1. Lo svolgersi del racconto / 36
  2. Gesù forma i suoi discepoli / 39
  2.1. Gesù e i discepoli in Mc 4,35–36 / 39
  2.1.1. Gesù in Mc 4,35 / 39
  2.1.2. Alcune caratteristiche dei discepoli marciani / 42
  2.1.3. I discepoli in Mc 4,36 / 46
  2.2. Gesù e i discepoli di fronte alla tempesta: Mc 4,37–39 / 48
  2.2.1. Il sonno di Gesù / 49
  2.2.2. La reazione dei discepoli / 50
  2.2.3. Il potente agire di Gesù / 55
  2.3. Gesù e i discepoli dopo la tempesta: vv. 40–41 / 60
  2.3.1. „Perche siete vili? Ancora non avete fede?≫: Mc 4,40 / 60
  a) Il carattere pedagogico del rimprovero / 60
  b) La natura della fede in Marco / 63
  c) La fede e la sequela / 67
  d) L’incredulita dei discepoli in Mc 4,40 / 69
  e) Un invito alla conversione / 70
  2.3.2. I discepoli in Mc 4,41 / 72
  a) La reazione dei discepoli / 72
  b) Verso il futuro / 75
  3. Mc 4,35–41 nel suo contesto Mc 4,1–5,43 / 76
  3.1. L’organizzazione di Mc 4,1–5,43 / 76
  3.2. Il contesto antecedente / 78
  3.2.1. I discepoli in Mc 4,1–34 / 78
  3.2.2. Il ruolo dei discepoli: Mc 4,11ss / 81
  3.2.3. L’insieme di Mc 4,1–41 / 87
  3.3. Il contesto seguente: Mc 5,1–43 / 88
  3.3.1. I punti contenutistici centrali di Mc 5,1–43 / 88
  3.3.2. I discepoli in Mc 5,1–43 / 92
  4. Sintesi sulla formazione dei discepoli in Mc 4,35–41 / 94
  CAPITOLO III
  Gesù cammina verso i suoi discepoli sul mare: Mc 6,45–52 / 97
  1. Lo svolgersi e la struttura del racconto / 97
  2. Gesù e i discepoli in 6,45–52 / 100
  2.1. Gesù costringe i suoi discepoli: v. 45a / 100
  2.2. Gesù cammina verso i discepoli sul mare: v. 48a / 104
  2.3. «E voleva oltrepassarli»: v. 48b / 109
  2.4. La reazione dei discepoli: vv. 49–50b / 117
  2.5. Gesù si fa riconoscere dai suoi discepoli: v. 50c / 119
  2.6. La reazione conclusiva dei discepoli: vv. 51c–52 / 124
  3. Mc 6,45–52 nel suo contesto Mc 6,34–56 / 131
  3.1. Il contesto antecedente / 131
  3.1.1. La moltiplicazione dei pani 6,34–44 / 131
  3.1.2. I discepoli nella storia della moltiplicazione 6,34–44 / 133
  3.1.3. L’identita di Gesù nell’episodio della moltiplicazione / 136
  3.2. In contesto seguente: Mc 6,53–56 / 141
  3.3. Mc 6,45–52 nel suo contesto 6,34–56 / 145
  4. Risultati della ricerca / 146
  CAPITOLO IV
  Gesù e i discepoli nel dialogo nella barca: Mc 8,13–21 / 149
  1. Lo svolgersi del racconto / 149
  2. Gesù e i discepoli in Mc 8,13–21 / 153
  2.1. Gesù e i discepoli in Mc 8,13–14 / 153
  2.2. Gesù ammonisce i suoi discepoli / 155
  2.3. La discussione dei discepoli / 162
  2.4. Gesù interroga i discepoli: vv. 17–21 / 165
  2.4.1. Il monologo di Gesù: vv. 17–18a / 165
  2.4.2. Il dialogo tra Gesù e i discepoli / 171
  2.4.3. La domanda finale – verso il futuro / 173
  3. Il contesto di Mc 8,13–21 / 177
  3.1. Il contesto antecedente: Mc 8,1–12 / 177
  3.1.1. L’organizzazione di Mc 8,1–12 / 177
  3.1.2. La seconda moltiplicazione dei pani: Mc 8,1–9 / 178
  3.1.3. L’incontro con i farisei: Mc 8,11–12 / 183
  3.1.4. Mc 8,1–12 e il suo rapporto con Mc 8,13–21 / 184
  3.2. Il contesto seguente: Mc 8,22–30 / 185
  3.2.1. Il cieco di Betsaida: Mc 8,22–26 / 186
  3.2.2. A Cesarea di Filippo: Mc 8,27–30 / 187
  3.2.3. L’insieme di 8,13–30 / 191
  4. Risultati della ricerca su Mc 8,13–21 / 194
  5. Uno sguardo conclusivo sulla formazione nella barca / 196
  CAPITOLO V
  Il luogo strutturale e la funzione di Mc 4,35–41; 6,45–52; 8,13–21 nel Vangelo di Marco / 201
  1. Il luogo strutturale di Mc 4,35–41; 6,45–52; 8,13–21 in Marco / 202
  2. Il significato del luogo strutturale / 205
  2.1. Il primo arco narrativo: Mc 1,14–3,6 / 206
  2.2. Il secondo arco narrativo: Mc 3,7–6,6a / 207
  2.3. Il terzo arco narrativo: Mc 6,6b–8,26(30) / 209
  2.4. La confessione di Pietro: Mc 8,27–30 / 214
  2.5. La funzione di Mc 4,35–41; 6,45–52; 8,13–21 / 215
  3. La specificita della formazione dei discepoli nella barca / 218
  3.1. La distinzione dei discepoli dai «non-discepoli» / 219
  3.2. Il motivo dell’identita di Gesù / 220
  3.3. L’inintelligenza dei discepoli / 222
  3.4. Il metodo pedagogico di Gesù / 226
  3.5. Risultati della ricerca sulle articolazioni / 227
  4. Conclusioni / 228
  CAPITOLO VI
  La formazione dei discepoli secondo Marco / 231
  1. Discepoli – soggetto della formazione / 232
  2. La sequela – tratto fondamentale del discepolato: Mc 1,16–20 / 233
  3. Le tappe della formazione dei discepoli / 239
  3.1. Il riconoscimento dell’identita di Gesù: Mc 1,14–8,30 / 239
  3.2. Istruzioni di Gesù ai suoi discepoli: Mc 8,31–13,37 / 241
  3.2.1. Il destino di Gesù e le condizioni della sequela: Mc 8,27(31)–10,52 / 241
  a) Il posto giusto del discepolo / 242
  b) Il valore supremo della sequela: Mc 8,34–9,1 / 244
  c) Il servizio – la via alla comunione: Mc 9,30–50 / 248
  d) L’esempio del servizio del Figlio dell’uomo: Mc 10,32–45 / 254
  e) Mc 8,31–10,52 / 258
  3.2.2. Insegnamenti di Gesù ai discepoli a Gerusalemme: 11,1–13,37 / 258
  a) Mc 11,20–25 e 12,41–44 / 260
  b) Discorso apocalittico: Mc 13,3–37 / 262
  3.3. L’interruzione della sequela e il rinnovamento della comunione con Gesù: Mc 14,1–16,8 / 267
  3.3.1. Mc 14,12–72: tra comunione e fallimento / 267
  a) Comunione tra Gesù e i discepoli / 267
  b) Il fallimento dei discepoli / 270
  3.3.2. Gesù risorto precede i discepoli nella Galilea / 274
  a) Il rinnovamento della comunione / 274
  b) Da pescatori di pesci a «pescatori di uomini» / 276
  4. La relazione tra le tappe formative dei discepoli / 278
  4.1. La specificita delle tappe / 278
  4.2. La successione delle tappe / 279
  4.3. Rapporto reciproco tra le tappe / 281
  5. Conclusione / 282
  CONCLUSIONE / 285
  SIGLE A ABBREVIAZIONI / 289
  BIBLIOGRAFIA / 295
  STRESZCZENIE. Z Jezusem w łodzi (Mk 4,35–41; 6,45–52; 8, 13–21). Przyczynek do studium „bycia uczniem” w Ewangelii według św. Marka / 325
Con Gesu nella barca (Mc 4,35-41; 6,45-52; 8,13-21). Contributo allo studio del discepolato nel Vangelo di Marco
- 20%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

334

Kategoria

Teologia

ISBN-13

978-83-231-3457-2

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 3,74 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

40,00

32,00

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

W Ewangelii według św. Marka sześć razy zostaje zauważone, że Jezus przeprawia się w łodzi na drugi brzeg Morza Galilejskiego (4,35–41; por. 5,1; 5, 21; 6,32; 6,45–52; por. 6,53; 8,10; 8,13). Trzy razy narrator bezpośrednio podkreśla, że w tej samej łodzi znajdują się wraz z Jezusem Jego uczniowie (Mk 4,35–41; 6,45–21; 8,13–21). Te trzy perykopy są jedynymi opowiadaniami w Mk opracowanymi w formie narratywnej, które opisują odpowiednio: uciszenie burzy na morzu, kroczenie Jezusa po morzu oraz Jego dyskusję z uczniami. Ta pobieżna obserwacja narracji drugiej Ewangelii rodzi pytanie, czy ewangelista ma może jakiś jednorodny koncept trzech przepraw Jezusa z uczniami na drugi brzeg Morza Galilejskiego? W Ewangelii Marka, począwszy od perykopy opisującej powołanie pierwszych uczniów, tj. Szymona, Andrzeja, Jakuba i Jana (Mk 1,16–20), uczniowie są nieustannie obecni w Ewangelii jako towarzysze Jezusa. Jezus ze swojej strony ich formuje, aby doprowadzić ich do przyjęcia roli „rybaków ludzi”. Z obrazu stałej obecności uczniów u boku Jezusa wyłamują się jedynie te momenty, w których Jezus udaje się na samotną modlitwę (Mk 1,35; 6,46; 14,35–41) oraz cały rozdział 15, w którym zostaje opisana Jego męka. Fakt, że Jezus znajduje się z uczniami w łodzi, która stwarza relację bliskości między Nim a uczniami, rodzi kolejne pytania, dotyczące formacji uczniów: czy trzy opisane przeprawy „morskie” mają jakieś znaczenie i konsekwencje dla formacji uczniów?


Un tratto essenziale del Vangelo secondo Marco è il fatto che, dal momento delle prime vocazioni (1,16–20), Gesù si muova sempre accompagnato almeno da qualcuno dei discepoli. Al cammino di Gesù corrisponde un cammino parallelo dei discepoli. Il cammino di Gesù si compie per lo più a piedi, ma abbastanza frequenti sono anche i suoi movimenti in barca sul mare di Galilea. Sei volte Marco nel suo vangelo segnala lo spostamento marino in barca: 4,35–41 cf. 5,1; 5,21; 6,32; 6,45–52 cf. 6,53; 8,10; 8,13–21. Quattro di questi spostamenti vengono presentati come traversate del mare: 4,35–41; 5,21; 6,45–52; 8,13–21, ed in questi passi tre volte l’evangelista menziona espressamente che nella barca, insieme a Gesù, si trovano i suoi discepoli (cf. 4,35; 6,45.51; 8,14, cf. 8,10). Queste tre scene sono anche gli unici episodi sul mare che vengono elaborati dall’evangelista in forma narrativa. I discepoli, essendo nella stessa barca con Gesù, grazie a questa situazione di particolare intimità, vengono formati da Gesù. Al centro della nostra ricerca si pone la domanda, se secondo la descrizione del Vangelo di Marco, si possa parlare di una specifica formazione che ricevono i discepoli in occasione dei tre eventi nella barca. La domanda centrale comporta altri interrogativi: in quale modo e per quale scopo Gesù forma i suoi discepoli nella barca? Come i discepoli accolgono questa formazione? In quale relazione si trova questa formazione dei discepoli con le altre tappe di formazione presentate dall’evangelista?


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!