Uzależnienie finansowe jako zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa

-20%

Uzależnienie finansowe jako zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

33,60  42,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

33,6042,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza praca stanowi próbę nowego spojrzenia na kwestie dotyczące międzynarodowych przepływów kapitału i wynikającego z nich zewnętrznego uzależnienia finansowego państwa. W obliczu procesów ekonomizacji bezpieczeństwa oraz finansyzacji gospodarki problematyka bezpieczeństwa ekonomicznego nabiera nowego znaczenia. Koniecznością staje się monitorowanie międzynarodowych relacji, zwłaszcza przepływu strumieni kapitału, w celu dostarczenia rzetelnych informacji polityce gospodarczej. Zaproponowany w pracy szczegółowy zestaw wskaźników pozwolił na stworzenie rankingu państw pod względem ich uzależnienia od zewnętrznych strumieni finansowania.


Przedstawione wyniki badań w znacznym stopniu wypełniają lukę w literaturze naukowej z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Z uwagi na wielowymiarowość i złożoność poruszanych zagadnień rozprawa nie wyczerpuje tematu, może jednak być przyczynkiem do dalszego rozwoju badań w tym kierunku.


„Chcę wyraźnie powiedzieć, że pomysł badania należy ocenić wysoko. Podobnie wysoko należy ocenić jego realizację, chodzi mi o formę i szczegółowość. Mówiąc o tym, chcę podkreślić, że jest to autentyczny własny wkład, którego tak często szukamy w pracach na stopień i bardzo często mamy trudności z jego znalezieniem”.
Z recenzji prof. Katarzyny Żukrowskiej


Liczba stron528
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN-13978-83-231-3408-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp /    9
  Rozdział 1. Uzależnienie finansowe jako obszar bezpieczeństwa ekonomicznego państwa /    19
  1.1. Podstawowe koncepcje bezpieczeństwa ekonomicznego /    19
  1.2. Bezpieczeństwo ekonomiczne a bezpieczeństwo państwa /    27
  1.3. Bezpieczeństwo ekonomiczne w warunkach globalizacji /    35
  1.4. Sposoby ujmowania bezpieczeństwa ekonomicznego /    46
  1.5. Model bezpieczeństwa ekonomicznego oparty na koncepcji ruchu okrężnego w gospodarce rynkowej /    49
  1.6. Istota i obszary uzależnienia ekonomicznego /    61
  1.6.1. Uzależnienie od zasobów naturalnych /    63
  1.6.2. Uzależnienie energetyczne /    66
  1.6.3. Uzależnienie żywnościowe /    68
  1.6.4. Uzależnienie finansowe /    70
  1.6.5. Uzależnienie od technologii /    71
  1.7. Teoretyczne źródła koncepcji uzależnienia finansowego /    73
  1.7.1. Koncepcja zależności /    73
  1.7.2. Teoria systemu światowego /    78
  1.7.3. Współczesne źródła koncepcji uzależnienia finansowego /    82
  1.7.3.1. Teorie globalizacji /    82
  1.7.3.2. Mikroekonomiczne koncepcje uzależnienia finansowego /    90
  1.7.3.3. Teorie współzależności ekonomicznej /    91
  Rozdział 2. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna jako miara uzależnienia finansowego gospodarki /    95
  2.1. Międzynarodowy transfer czynników produkcji jako źródło uzależnienia gospodarki /    95
  2.2. Cztery swobody wolnego rynku Unii Europejskiej /    110
  2.3. Istota i struktura międzynarodowej pozycji inwestycyjnej /    120
  2.4. Charakterystyka wytycznych MFW w zakresie gromadzenia danych o składnikach międzynarodowej pozycji inwestycyjnej /    128
  2.4.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne /    128
  2.4.2. Zagraniczne inwestycje portfelowe /    132
  2.4.3. Derywaty finansowe /    134
  2.4.4. Pozostałe inwestycje /    136
  2.4.5. Aktywa rezerwowe /    137
  Rozdział 3. Determinanty kształtowania się międzynarodowej pozycji inwestycyjnej /    141
  3.1. Selekcja determinant bezpośrednich inwestycji zagranicznych /    143
  3.2. Determinanty zagranicznych inwestycji portfelowych /    147
  3.3. Determinanty przepływu derywatów finansowych /    150
  3.4. Determinanty pozostałych inwestycji /    154
  3.5. Czynniki warunkujące rozmiary aktywów rezerwowych /    155
  3.6. Selekcja czynników warunkujących poziom międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto /     158
  Rozdział 4. Koncepcja uzależnienia finansowego państwa /    163
  4.1. Istota bezpieczeństwa finansowego państwa /    163
  4.2. Konkretyzacja koncepcji uzależnienia finansowego państwa /    167
  4.3. Mierniki uzależnienia finansowego gospodarki /    174
  4.3.1. Ogólne mierniki oparte na międzynarodowej pozycji inwestycyjnej /    174
  4.3.2. Wskaźniki stanu struktury międzynarodowej pozycji inwestycyjnej /    179
  4.3.3. Mierniki uzależnienia finansowego wynikające z bilansu płatniczego /    186
  4.3.4. Pozostałe wskaźniki uzależnienia finansowego /    188
  Rozdział 5. Rozmiary i dynamika międzynarodowej pozycji inwestycyjnej państw Unii Europejskiej w latach 2002–2013 /    193
  5.1. Stan międzynarodowej pozycji inwestycyjnej państw Unii Europejskiej na koniec 2013 roku /    193
  5.2. Aktywa i pasywa zagraniczne w państwach Unii Europejskiej o dodatniej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto /    201
  5.3. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto i jej zmiany w państwach o nieznacznie ujemnej relacji międzynarodowej pozycji inwestycyjnej do produktu krajowego brutto /    219
  5.4. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna w państwach o znacząco ujemnej relacji międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto do produktu krajowego brutto /    234
  5.5. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto w państwach o najniższym stosunku MPI do produktu krajowego brutto /    252
  Rozdział 6. Determinanty międzynarodowej pozycji inwestycyjnej państw Unii Europejskiej w latach 2002–2013 /    273
  6.1. Podstawowe parametry makroekonomiczne państw Unii Europejskiej /    273
  6.1.1. Stan i zmiany produktu krajowego brutto /    273
  6.1.2. Dynamika zmian cen /    287
  6.1.3. Stan i zmiany sytuacji finansów publicznych /    292
  6.2. Demografia i rynek pracy /    304
  6.2.1. Wielkość populacji w badanych państwach /    304
  6.2.2. Aktywność zawodowa i problemy z bezrobociem /    321
  6.2.3. Koszty pracy /    329
  6.3. Opodatkowanie działalności gospodarczej /    342
  6.4. Innowacyjność w badanych państwach /    353
  6.5. Determinanty inwestycji portfelowych /    364
  6.6. Pozycja państw Unii Europejskiej w międzynarodowych rankingach /    378
  6.6.1. Rankingi międzynarodowej konkurencyjności /    380
  6.6.2. Ratingi międzynarodowej wiarygodności kredytowej /    383
  Rozdział 7. Statystyczne badanie uzależnienia finansowego państw Unii Europejskiej /    389
  7.1. Wskaźniki uzależnienia finansowego państwa oparte na międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto i jej składowych /    389
  7.1.1. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna a oficjalne aktywa rezerwowe /    389
  7.1.2. Wskaźniki międzynarodowej integracji finansowej /    397
  7.1.3. Odpływ netto bezpośrednich inwestycji zagranicznych a międzynarodowa pozycja inwestycyjna /    401
  7.2. Źródła uzależnienia finansowego pochodzące z bilansu płatniczego gospodarki /    411
  7.3. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna a zadłużenie zagraniczne /    428
  7.4. Pozostałe wskaźniki uzależnienia finansowego /    432
  7.5. Taksonomiczne badanie uzależnienia finansowego państw Unii Europejskiej /    443
  7.5.1. Metodologia badania /    443
  7.5.2. Taksonomia międzynarodowej pozycji inwestycyjnej państw Unii Europejskiej /    449
  7.5.3. Taksonomiczne badanie determinant międzynarodowej pozycji inwestycyjnej /    453
  7.5.4. Indeks uzależnienia finansowego /    457
  Zakończenie /    471
  Literatura /    479
  Spis rysunków /    515
  Spis tabel /    517
  Summary. Financial dependence as the threat to the economic security of the state /    523
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia